solution Contentsolution Content

HP LaserJet Pro — przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień domyślnych powoduje powrót wszystkich ustawień drukarki i sieci do ich fabrycznych wartości domyślnych oraz wyczyszczenie wszystkich stron zapisanych w pamięci. Nie powoduje zresetowania wartości liczby stron, formatów ustawionych dla zasobników ani języka.

Uwaga:

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych NIE powoduje zresetowania hasła wbudowanego serwera internetowego (EWS). Jeżeli nie pamiętasz hasła do serwera EWS, skontaktuj się z centrum obsługi klienta HP.

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne drukarki, należy wykonać czynności opisane w tym dokumencie.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Ekran dotykowy z białym tłem

Przykłady panelu sterowania z białym tłem

Ekran dotykowy z czarnym tłem

Przykłady panelu sterowania z czarnym tłem

2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

Przykłady 2-wierszowego panelu sterowania

Kliknij sekcję poniżej dla danego typu panelu sterowania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.