solution Contentsolution Content

Nieoczekiwany błąd podczas konfiguracji drukarki HP Easy Start (Windows)

Podczas konfiguracji drukarki w systemie Windows za pomocą narzędzia HP Easy Start po próbie połączenia z siecią Wi-Fi wyświetlany jest komunikat Wystąpił nieoczekiwany błąd i nie można dokończyć konfiguracji drukarki.

Przykład komunikatu „Wystąpił nieoczekiwany błąd i nie można dokończyć konfiguracji drukarki” w aplikacji HP Easy Start

W ramach obejścia problemu podłącz i skonfiguruj drukarkę za pomocą aplikacji HP Smart.

 1. W systemie Windows kliknij opcję Zakończ konfigurację, aby zamknąć aplikację HP Easy Start, a następnie pobierz aplikację HP Smart.

  Uwaga:

  Przed pobraniem należy zakończyć połączenie wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

  • Windows (z wyjątkiem 7): Na komputerze przejdź do HP Smart – sklep Microsoft (w języku angielskim), aby pobrać aplikację.

  • Windows 7: Na urządzeniu z systemem Android lub iOS przejdź do123.hp.com, aby pobrać aplikację.

 2. Otwórz aplikację HP Smart i zaloguj się lub utwórz konto HP Smart. Konto jest wymagane, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji drukarki.

 3. Na ekranie głównym kliknij Dodaj drukarkę lub ikonę znaku plus i poczekaj, aż aplikacja znajdzie drukarkę.

  • Windows (z wyjątkiem 7): Jeśli aplikacja znajdzie drukarkę, wybierz ją i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć konfigurację. Drukarka jest gotowa do pracy.

  • Windows 7: Jeśli aplikacja znajdzie drukarkę, wybierz ją, a następnie dokończ konfigurację drukarki w urządzeniu przenośnym. Uruchom ponownie program HP Easy Start w komputerze, aby zakończyć konfigurację drukarki w systemie Windows.

  • Wszystkie systemy Windows: Jeżeli drukarka nie została znaleziona, kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.

 4. Przywróć tryb konfiguracji Wi-Fi.

  • Większość drukarek z ekranem dotykowym lub menu: Otwórz menu Komunikacja bezprzewodowa lub Konfiguracja, wybierz pozycje Konfiguracja sieci lub Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Przywróć ustawienia sieci.

  • Drukarki bez ekranu dotykowego lub menu: Przejdź do dokumentu Przywracanie trybu konfiguracji Wi-Fi drukarki HP, aby przywrócić ustawienia domyślne, naciskając przyciski drukarki.

 5. W ciągu 2 godzin użyj aplikacji HP Smart do konfiguracji drukarki.

 6. W systemie Windows 7 ponownie uruchom aplikację HP Easy Start na komputerze i skonfiguruj drukarkę.

Drukarka jest gotowa do pracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z aplikacji HP Smart, przejdź do strony Konfigurowanie drukarki HP (aplikacja HP Smart).