solution Contentsolution Content

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed – nie można znaleźć drukarki sieciowej w systemie Windows po zmianie sieci z prywatnej na publiczną

Po zmianie połączenia sieciowego w komputerze przenośnym lub tablecie (z systemem Windows 8 lub nowszym) z Prywatnego na Publiczne, a następnie z powrotem do sieci Prywatnej, można napotkać jeden lub kilka poniższych problemów:

 • Nie można drukować.

 • Drukarka jest w trybie offline.

 • Ikona stanu drukarki wskazuje tryb „Offline”.

 • Funkcja udostępniania plików i drukarek jest wyłączona.

 • Nie można znaleźć drukarek lub innych urządzeń w sieci.

Przyczyna

Podczas zmiany typu połączenia w komputerze przenośnym lub tablecie na sieć Publiczną ustawienia Odnajdowanie sieci i Udostępnianie plików i drukarek zostaną automatycznie WYŁĄCZONE, a wykrywanie drukarek (i innych urządzeń) w sieci zakończy się niepowodzeniem.

Gdy komputer przenośny lub tablet ponownie połączy się z siecią Prywatną, oryginalne ustawienia nie zostaną automatycznie przywrócone i muszą zostać przywrócone ręcznie.

Rozwiązanie

Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować ustawienia sieci prywatnej lub przywrócić automatyczne wykrywanie drukarek i innych urządzeń w sieci.

Uwaga:

Dostępne opcje ustawień drukowania różnią się w zależności od używanej wersji systemu Windows, aplikacji pakietu Office lub innej odnośnej aplikacji.

 1. W komputerze przenośnym lub tablecie otwórz Panel sterowania, kliknij Sieć i Internet,a następnie kliknij polecenie Centrum sieci i udostępniania.

 2. W oknie Centrum sieci i udostępniania kliknij opcję Zarządzaj zaawansowanymi ustawieniami udostępniania lub Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

 3. W opcji Zmiana opcji udostępniania dla różnych profili sieci kliknij strzałkę obok pozycji Prywatne, aby rozwinąć sekcję prywatnego profilu sieciowego (jeśli jeszcze nie została rozwinięta).

  Okno ustawień zaawansowanego udostępniania > rozwinięta sekcja profilu sieci prywatnej

  Okno ustawień zaawansowanego udostępniania
 4. W obszarze Wykrywanie siecizaznacz opcję Włącz wykrywanie sieci, a następnie kliknij pole wyboru obok pola Włącz automatyczną konfigurację urządzeń podłączonych do sieci.

  Uwaga:

  Do włączenia wykrywania sieci mogą być wymagane uprawnienia administratora. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.

 5. W opcji Udostępnianie plików i drukarek wybierz opcję Włącz pliki i udostępnianie drukarek.

 6. Kliknij przycisk Zapisz zmianyw prawej dolnej części okna, aby zapisać zmiany.

Po zaktualizowaniu tych ustawień połącz się ponownie z siecią prywatna i wyszukaj drukarkę sieciową, aby wznowić drukowanie.