Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — konfiguracja funkcji Skanuj do folderu sieciowego

W tym rozdziale przedstawiono informacje o tym, jak skonfigurować funkcję Skanuj do folderu sieciowego.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Panele sterowania

Wersja oprogramowania układowego

Panele sterowania

FutureSmart 3

Panel sterowania FutureSmart 3

FutureSmart 4

Panel sterowania FutureSmart 4

FutureSmart 3

Wykonaj poniższe kroki dla FutureSmart 3.

Wprowadzenie

Ten dokument wyjaśnia sposób włączania i konfigurowania funkcji skanowania do folderu sieciowego. Drukarka wyposażona jest w funkcję umożliwiającą skanowanie dokumentu i zapisywanie go w folderze sieciowym. Aby można było korzystać z funkcji skanowania, drukarka musi być połączona z siecią. Funkcja ta nie będzie jednak dostępna, dopóki nie zostanie skonfigurowana. Istnieją dwie metody konfiguracji funkcji Skanuj do folderu sieciowego: użycie Kreatora konfiguracji funkcji Skanuj do folderu sieciowego (podstawowa) oraz konfiguracja funkcji Zapisz do folderu sieciowego (zaawansowana).

Zanim zaczniesz

Przed rozpoczęciem konfigurowania funkcji Skanuj do folderu sieciowego zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Uwaga:

Aby można było skonfigurować funkcję Skanuj do folderu sieciowego, połączenie drukarki z siecią musi być aktywne.

Administratorzy potrzebują następujących danych przed rozpoczęciem procesu konfiguracji:

 • Dostęp administracyjny do drukarki

 • W pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) (np. \\servername.us.companyname.net\scans) folderu docelowego LUB adres IP serwera (np. \\16.88.20.20\scans).

  Uwaga:

  Termin „serwer” w tym kontekście odnosi się do komputera, w którym znajduje się udostępniany folder.

Uwaga:

Folder sieciowy należy skonfigurować jako folder udostępniony dla funkcji skanowania do folderu sieciowego. Więcej informacji na temat konfiguracji folderu udostępnionego można znaleźć w dokumencie Konfiguracja folderu udostępnionego (c04431534).

Wyświetl prezentację wideo przedstawiającą sposób konfigurowania funkcji Skanuj do sieci w drukarkach FutureSmart 3

Konfiguracja funkcji Zapisz do folderu sieciowego

Aby skonfigurować funkcję Zapisz do folderu sieciowego, skorzystaj z jednej z poniższych metod.

Metoda pierwsza: Używanie kreatora funkcji Zapisz do folderu sieciowego

Opcja ta uruchamia kreatory konfiguracji, które znajdują się we wbudowanym serwerze internetowym HP (EWS) drukarki. Kreator konfiguracji obejmuje opcje konfiguracji podstawowej.

Uwaga:

Zanim zaczniesz: Aby wyświetlić adres IP drukarki lub nazwę hosta, dotknij przycisku Sieć Sieć na panelu sterowania drukarki.

 1. Kliknij kartę Skanowanie/dystrybucja cyfrowa. Zostanie otwarte okno dialogowe Kreatory szybkiej konfiguracji poczty e-mail i zapisywania w folderze sieciowym.

 2. Kliknij łącze Kreator szybkiego ustawienia funkcji Zapisz do folderu sieciowego.

 3. W oknie dialogowym Dodaj lub usuń szybkie ustawienie Zapisz do folderu sieciowego kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga:

  Szybkie ustawienia to skróty zadań dostępne na ekranie głównym oraz w aplikacji Szybkie ustawienia.

  Uwaga:

  Funkcja Zapisz do folderu sieciowego może zostać szybko skonfigurowana bez tworzenia szybkiego ustawienia. W przypadku tej podstawowej konfiguracji pozbawionej szybkiego ustawienia użytkownik musi jednak wprowadzić informacje o folderze docelowym dla każdego zadania skanowania. Szybkie ustawienie musi zawierać metadane funkcji Zapisz do folderu sieciowego.

 4. W oknie dialogowym Dodaj szybkie ustawienie funkcji Folder uzupełnij niżej wymienione informacje.

  1. W polu Tytuł szybkiego ustawienia wpisz tytuł.

   Uwaga:

   Nazwa szybkiego ustawienia powinna być łatwa do zrozumienia przez użytkowników (np. „Skanuj i zapisz do folderu”).

  2. Z listy rozwijanej Lokalizacja przycisku wybierz jedną z poniższych opcji, aby wskazać, gdzie na panelu sterowania ma być wyświetlany przycisk Szybkie ustawienie.

   • Aplikacja Szybkie ustawienia

   • Ekran główny

  3. W polu Opis szybkiego ustawienia wpisz opis wyjaśniający, co szybkie ustawienie będzie zapisywać.

  4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. W oknie dialogowym Konfiguracja folderu docelowego uzupełnij niżej wymienione informacje.

  1. W polu Ścieżka UNC do folderu wpisz ścieżkę do folderu, do którego będą trafiać skany.

   Ścieżka folderu może być w pełni kwalifikowaną nazwą domeny (FQDN) lub adresem IP serwera. Upewnij się, czy ścieżka do folderu (np. \scans) następuje po nazwie FQDN lub adresie IP.

   Przykład nazwy FQDN: \\servername.us.companyname.net\scans

   Przykładowy adres IP: \\16.88.20.20\scans

   Uwaga:

   Nazwa FQDN może być bardziej niezawodna niż adres IP. Jeśli serwer uzyska adres IP za pośrednictwem protokołu DHCP, adres IP może się zmienić. Jednak połączenie z adresem IP może być szybsze, bo drukarka nie musi korzystać z DNS, aby znaleźć serwer docelowy.

  2. Z listy rozwijanej Ustawienia uwierzytelniania wybierz jedną z niżej wymienionych opcji:

   • Użyj poświadczeń użytkownika do połączenia po zalogowaniu z panelu sterowania

   • Zawsze używaj tych poświadczeń

    Uwaga:

    W przypadku wyboru opcji Zawsze używaj tych poświadczeń nazwa użytkownika i hasło muszą zostać wprowadzone w odpowiednich polach, a dostęp drukarki do folderu musi zostać zweryfikowany poprzez kliknięcie opcji Sprawdź dostęp.

  3. W polu Domena systemu Windows wpisz domenę Windows.

   Uwaga:

   Aby znaleźć domenę systemu Windows w systemie Windows 7, kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania i System.

   Aby znaleźć domenę systemu Windows w systemie Windows 8, kliknij przycisk Szukaj, wpisz System w polu wyszukiwania i kliknij opcję System.

   Domena znajduje się w sekcji Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej.

  4. Kliknij przycisk Dalej.

 6. W oknie dialogowym Konfiguruj ustawienia skanowania pliku ustaw domyślne preferencje skanowania dla szybkiego ustawienia i kliknij przycisk Dalej.

 7. Przejrzyj okno dialogowe Podsumowanie, a następnie kliknij opcję Zakończ.

 8. W oknie dialogowym Konfiguracja funkcji Zapisz do folderu sieciowego przejrzyj wybrane ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zakończ w celu zakończenia konfiguracji.

Metoda druga: Konfiguracja funkcji Skanuj do folderu sieciowego

Opcja ta umożliwia przeprowadzenie zaawansowanej konfiguracji funkcji Zapisz do folderu sieciowego za pomocą wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki.

Uwaga:

Zanim zaczniesz: Aby wyświetlić adres IP drukarki lub nazwę hosta, dotknij przycisku sieć na panelu sterowania drukarki.

Krok 1. Rozpocznij konfigurację

Aby rozpocząć konfigurację funkcji Zapisz do folderu sieciowego, wykonaj poniższe czynności.

 1. Kliknij kartę Skanowanie / dystrybucja cyfrowa.

 2. W menu nawigacji po lewej stronie kliknij łącze Konfiguracja funkcji Zapisz do folderu sieciowego.

Krok 2. Konfiguracja ustawień funkcji Zapisz do folderu sieciowego

Skonfiguruj ustawienia funkcji Zapisz do folderu sieciowego zgodnie z poniższym opisem.

Uruchamianie Kreatora szybkiego ustawienia

Aby przejść do Kreatora szybkiego ustawienia i uruchomić go, wykonaj poniższe czynności.

 1. W oknie dialogowym Konfiguracja funkcji Zapisz do folderu sieciowego zaznacz pole Zezwól na zapisywanie do folderu sieciowego. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, funkcja jest niedostępna z panelu sterowania drukarki.

 2. W obszarze Szybkie ustawienia kliknij opcję Dodaj. Nastąpi uruchomienie Kreatora szybkiego ustawienia.

  Uwaga:

  Szybkie ustawienia to skróty zadań dostępne na ekranie głównym oraz w aplikacji Szybkie ustawienia.

  Uwaga:

  Funkcja Zapisz do folderu sieciowego może zostać szybko skonfigurowana bez tworzenia szybkiego ustawienia. W przypadku tej podstawowej konfiguracji pozbawionej szybkiego ustawienia użytkownik musi jednak wprowadzić informacje o folderze docelowym dla każdego zadania skanowania. Szybkie ustawienie musi zawierać metadane funkcji Zapisz do folderu sieciowego.

Wykonaj czynności przedstawione we wszystkich oknach kreatora szybkich ustawień, aby skonfigurować funkcję Zapisz do folderu sieciowego.

Okno pierwsze: Ustaw lokalizację przycisku szybkiego ustawienia i opcje interakcji z użytkownikiem na panelu sterowania

Za pomocą tego okna dialogowego można skonfigurować miejsce wyświetlania przycisku szybkiego ustawienia na panelu sterowania drukarki oraz skonfigurować poziom interakcji użytkownika na panelu sterowania drukarki.

 1. W polu Tytuł szybkiego ustawienia wpisz tytuł.

  Uwaga:

  Nazwa szybkiego ustawienia powinna być łatwa do zrozumienia przez użytkowników (np. „Skanuj i zapisz do folderu”).

 2. Z listy Lokalizacja przycisku wybierz jedną z poniższych opcji, aby wskazać, gdzie na panelu sterowania ma być wyświetlany przycisk Szybkie ustawienie.

  • Aplikacja Szybkie ustawienia

  • Ekran główny

 3. W polu Opis szybkiego ustawienia wpisz opis wyjaśniający, co szybkie ustawienie będzie zapisywać.

 4. Na liście rozwijanej Opcje uruchamiania szybkiego ustawienia wybierz jedną z następujących opcji.

  • Opcja 1: Wprowadź aplikację, a następnie wybierz Start.

  • Opcja 2: Uruchom natychmiast po wybraniu

   Wybierz jedną z niżej podanych opcji w sekcji Monit dotyczący stron oryginału.

   • Użyj domyślnego ustawienia aplikacji

   • monit dotyczący stron oryginału

   Uwaga:

   W przypadku wyboru opcji Uruchom natychmiast po wybraniu w następnym etapie należy podać folder docelowy.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

Okno drugie: Ustawienia folderu

Okno Ustawienia folderu służy do konfiguracji typów folderów, do których drukarka wysyła zeskanowane dokumenty.

Użytkownik ma do wyboru dwa typy folderów docelowych:

 • Foldery udostępnione i foldery FTP

 • Udostępnione foldery osobiste

Istnieją dwa rodzaje uprawnień do korzystania z folderów:

 • Dostęp umożliwiający odczyt i zapisywanie

 • Dostęp umożliwiający tylko zapis

Poniżej opisano sposób konfiguracji ustawień folderu.

Przykładowe okno dialogowe Ustawienia folderu
Konfiguracja folderu docelowego dla zeskanowanych dokumentów

Aby skonfigurować folder docelowy, skorzystaj z jednej z poniższych opcji.

Opcja 1: Foldery udostępnione i foldery FTP

Aby zapisywać zeskanowane dokumenty w folderach udostępnionych, wykonaj niżej opisane czynności:

 1. Wybierz opcję Zapisz do folderów udostępnionych lub folderów FTP, jeżeli nie została ona wybrana wcześniej.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.... Nastąpi wyświetlenie okna dialogowego Dodaj ścieżkę do folderu sieciowego.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia folderów wybierz jedną z niżej wymienionych opcji.

  • Opcja 1: Zapisz w standardowym folderze sieciowym

   Przykłady pól opcji Zapisz w standardowym folderze sieciowym
   Uwaga:

   Więcej informacji na temat tworzenia udostępnionych folderów sieciowych znaleźć można w dokumencie Konfiguracja folderu udostępnionego (c04431534).

   1. Wybierz opcję Zapisz w standardowym udostępnionym folderze sieciowym, o ile nie została ona wybrana wcześniej.

   2. W polu Ścieżka UNC do folderu wpisz ścieżkę do folderu.

    Ścieżka folderu może być w pełni kwalifikowaną nazwą domeny (FQDN) lub adresem IP serwera. Upewnij się, czy ścieżka do folderu (np. \scans) następuje po nazwie FQDN lub adresie IP.

    Przykład nazwy FQDN: \\servername.us.companyname.net\scans

    Przykładowy adres IP: \\16.88.20.20\scans

    Uwaga:

    Nazwa FQDN może być bardziej niezawodna niż adres IP. Jeśli serwer uzyska adres IP za pośrednictwem protokołu DHCP, adres IP może się zmienić. Jednak połączenie z adresem IP może być szybsze, bo drukarka nie musi korzystać z DNS, aby znaleźć serwer docelowy.

   3. Aby w folderze docelowym automatycznie utworzyć podfolder dla skanowanych dokumentów, wybierz forma nazwy podfolderu z listy Podfolder niestandardowy.

    Aby ograniczyć dostęp do podfolderu do użytkownika, który tworzy zadanie skanowania, wybierz opcję Ogranicz dostęp do podfolderu do użytkownika.

   4. Aby wyświetlić pełną ścieżkę do folderu dla skanowanych dokumentów, kliknij opcję Aktualizuj podgląd.

   5. Z listy rozwijanej Ustawienia uwierzytelniania wybierz jedną z niżej wymienionych opcji:

    • Użyj poświadczeń użytkownika do połączenia po zalogowaniu z panelu sterowania

    • Zawsze używaj tych poświadczeń

     Uwaga:

     W przypadku wyboru opcji Zawsze używaj tych poświadczeń w odpowiednich polach należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

   6. W polu Domena systemu Windows wpisz domenę Windows.

    Uwaga:

    Aby znaleźć domenę systemu Windows w systemie Windows 7, kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania i System.

    Aby znaleźć domenę systemu Windows w systemie Windows 8, kliknij przycisk Szukaj, wpisz System w polu wyszukiwania i kliknij opcję System.

    Domena znajduje się w sekcji Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej.

    Uwaga:

    W przypadku konfiguracji, w której każdy ma dostęp do folderu, niezbędne jest podanie wartości nazwy grupy roboczej (wartość domyślna to „Workgroup” – Grupa robocza), nazwy użytkownika i hasła. Jeśli jednak folder znajduje się w folderach danego użytkownika, a nie folderach publicznych, konieczne jest użycie danych logowania tego użytkownika.

    Uwaga:

    Zamiast nazwy komputera może być niezbędne podanie adresu IP. Wiele domowych komputerów nie obsługuje prawidłowo nazw komputerów i nie ma serwera nazw domen (DNS). W takim przypadku najlepiej ustawić statyczny adres IP na udostępnionym komputerze PC, by uniknąć problemu przypisywania nowego adresu IP przez DHCP. W przypadku typowego rutera domowego odbywa się to przez ustawienie statycznego adresu IP w tej samej podsieci, ale poza zasięgiem zakresów DHCP.

   7. Kliknij przycisk OK.

  • Opcja 2: Zapisz na serwerze FTP

   Przykłady pól opcji Zapisz na serwer FTP
   Uwaga:

   Jeżeli serwer FTP znajduje się poza zaporą, należy skonfigurować serwer proxy w ustawieniach sieciowych. Ustawienia te znajdują się na karcie ustawień sieciowych wbudowanego serwera internetowego w opcjach zaawansowanych.

   1. Wybierz opcję Zapisz na serwerze FTP.

   2. W polu Serwer FTP wpisz nazwę serwera FTP lub adres IP.

   3. W polu Port wpisz numer portu.

    Uwaga:

    W większości przypadków domyślnego numeru portu nie trzeba zmieniać.

   4. Aby w folderze docelowym automatycznie utworzyć podfolder dla skanowanych dokumentów, wybierz forma nazwy podfolderu z listy Podfolder niestandardowy.

   5. Aby wyświetlić pełną ścieżkę do folderu dla skanowanych dokumentów, kliknij opcję Aktualizuj podgląd.

   6. Na liście rozwijanej Tryb transferu FTP wybierz jedną z niżej wymienionych opcji:

    • Pasywny

    • Aktywny

   7. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika.

   8. W polu Hasło wpisz hasło.

   9. Kliknij opcję Sprawdź dostęp, aby potwierdzić, że można uzyskać dostęp do miejsca docelowego.

   10. Kliknij przycisk OK.

Opcja 2: Udostępnione foldery osobiste

Aby zapisywać zeskanowane dokumenty w osobistym folderze udostępnionym, wykonaj niżej opisane czynności.

Uwaga:

Opcja ta jest stosowana w środowiskach domenowych, gdzie administrator konfiguruje folder udostępniony dla każdego użytkownika. Jeżeli skonfigurowano funkcję Zapisz w osobistym folderze udostępnionym, użytkownicy będą musieli logować się na panelu sterowania drukarki za pomocą danych logowania Windows lub uwierzytelniania LDAP.

 1. Wybierz opcję Zapisz w osobistym folderze udostępnionym.

 2. W polu Pobierz folder główny użytkownika urządzenia, korzystając z tego atrybutu wpisz folder główny użytkownika w Microsoft Active Directory.

  Uwaga:

  Sprawdź, czy użytkownik wie, gdzie w sieci znajduje się jego folder główny.

 3. Aby dodać podfolder z nazwą użytkownika na końcu ścieżki do folderu, wybierz opcję Utwórz podfolder na podstawie nazwy użytkownika.

  Aby ograniczyć dostęp do podfolderu do użytkownika, który tworzy zadanie skanowania, wybierz opcję Ogranicz dostęp do podfolderu do użytkownika.

Wybór uprawnień do korzystania z folderu docelowego

Użyj jednej z poniższych opcji, aby wybrać uprawnienia do folderu docelowego.

Opcja 1: Dostęp umożliwiający odczyt i zapisywanie

Aby wysyłać zeskanowane dokumenty do folderu z dostępem umożliwiającym odczyt i zapis, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga:

Wyślij tylko do folderów z możliwością odczytu i zapisu obsługuje weryfikację folderu i powiadomienia dotyczące zadania

 1. Wybierz opcję Wyślij tylko do folderów z możliwością odczytu i zapisu, jeżeli nie wybrano jej wcześniej.

 2. Aby drukarka sprawdzała typ dostępu do folderu przez rozpoczęciem zadania skanowania, wybierz opcję Sprawdź dostęp do folderu przed rozpoczęciem zadania.

  Uwaga:

  Zadania skanowania mogą być wykonywane szybciej, jeśli opcja Sprawdź dostęp do folderu przed rozpoczęciem zadania nie jest zaznaczona. Jeśli jednak folder będzie niedostępny, zadanie skanowania zakończy się niepowodzeniem.

 3. Kliknij przycisk Dalej.

Opcja 2: Dostęp umożliwiający tylko zapis

Aby wysyłać zeskanowane dokumenty do folderów z dostępem umożliwiającym jedynie ich zapis, wykonaj niżej opisane czynności.

Uwaga:

Zezwól na wysyłanie do folderów tylko do odczytu nie obsługuje weryfikacji folderu ani powiadomień o zadaniach.

Uwaga:

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, drukarka nie może zmieniać nazwy pliku skanowania. Przesyła taką samą nazwę pliku dla wszystkich zadań skanowania.

Wybierz dla pliku zadania skanowania przedrostek lub przyrostek związany z czasem, by każde zadanie skanowania było zapisywane w unikatowym pliku i nie zastępowało poprzedniego pliku. Nazwa pliku jest określana przez informacje w oknie dialogowym Ustawienia pliku kreatora szybkiego zestawu.

 1. Wybierz opcję Zezwól na wysyłanie do folderów tylko do odczytu.

 2. Kliknij przycisk Dalej.

Okno trzecie: Ustawienia powiadomień

W tym rozdziale przedstawiono informacje o tym, jak skonfigurować Ustawienia powiadomień.

 1. W oknie dialogowym Ustawienia powiadomień można wykonywać poniższe zadania:

  Uwaga:

  W celu wysyłania powiadomień e-mail drukarka wymaga skonfigurowania pod kątem używania serwera SMTP do wysyłania wiadomości e-mail. Więcej informacji na temat konfiguracji serwera SMTP pod kątem wysyłania wiadomości e-mail można znaleźć w dokumencie Konfiguracja funkcji Skanuj do poczty e-mail (c05523998).

  • Opcja 1: Nie powiadamiaj

   1. Wybierz opcję Nie powiadamiaj.

   2. W celu wygenerowania monitu o dokonanie przez użytkownika przeglądu ustawień powiadamiania wybierz opcję Monituj użytkownika przed rozpoczęciem zadania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Opcja 2: Powiadamiaj po zakończeniu zadania

   1. Wybierz opcję Powiadamiaj po zakończeniu zadania.

   2. Wybierz metodę dostarczania powiadomień z listy Sposób powiadamiania.

    Jeżeli wybraną metodą powiadamiania jest E-mail, wpisz adres e-mail w polu Adres e-mail do powiadomień.

   3. Aby dołączyć do powiadomienia miniaturę pierwszej zeskanowanej strony, wybierz opcję Dołącz miniaturę.

   4. W celu wygenerowania monitu o dokonanie przez użytkownika przeglądu ustawień powiadamiania wybierz opcję Monituj użytkownika przed rozpoczęciem zadania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Opcja 3: Powiadamiaj tylko, jeśli zadanie nie powiedzie się

   1. Wybierz opcję Powiadamiaj tylko, jeśli zadanie nie powiedzie się.

   2. Wybierz metodę dostarczania powiadomień z listy Sposób powiadamiania.

    Jeżeli wybraną metodą powiadamiania jest E-mail, wpisz adres e-mail w polu Adres e-mail do powiadomień.

   3. Aby dołączyć do powiadomienia miniaturę pierwszej zeskanowanej strony, wybierz opcję Dołącz miniaturę.

   4. W celu wygenerowania monitu o dokonanie przez użytkownika przeglądu ustawień powiadamiania wybierz opcję Monituj użytkownika przed rozpoczęciem zadania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Okno czwarte: Ustawienia skanowania

Dowiedz się więcej o obszarze Ustawienia skanowania.

W oknie dialogowym Ustawienia skanowania ustaw domyślne preferencje skanowania dla szybkiego ustawienia i kliknij przycisk Dalej.

Ustawienia skanowania i opisy

Funkcja

Opis

Rozmiar oryginalny

Określ format strony oryginału.

Strony oryginału

Określ, czy oryginał jest jedno- czy dwustronny.

Optymalizuj tekst/obraz

Wybierz tę opcję, aby zoptymalizować wynik w przypadku konkretnego typu zawartości lub wybierz opcję Dostosuj ręcznie.

Optymalizacja dla

To ustawienie jest dostępne tylko wówczas, gdy dla opcji Optymalizuj tekst/obraz wybrano ustawienie Dostosuj ręcznie. Wybierz wartość dostosowania ręcznego.

Orientacja zawartości

Wybierz sposób, w jaki zawartość oryginału jest rozmieszczona na stronie. Dostępne są opcje orientacji: Pionowo lub Poziomo bądź Wykryj automatycznie.

Format 2-stronny

To ustawienie nie jest dostępne, gdy dla opcji Orientacja zawartości wybrano ustawienie Wykryj automatycznie. Wybierz, aby opisać zszycie strony w celu określenia, czy tylna strona arkusza skierowana jest dołem do góry, czy prawą stroną ku górze.

Czyszczenie tła

Wybierz wartość, aby usunąć wyblakłe obrazy z tła lub usunąć jasny kolor tła.

Przyciemnienie

Wybierz wartość, aby ustawić przyciemnienie pliku.

Kontrast

Wybierz wartość, aby ustawić kontrast pliku.

Ostrość

Wybierz wartość, aby ustawić ostrość pliku.

Podgląd obrazu

Wskaż, czy wyświetlany podgląd zadania ma być opcjonalny, wymagany, czy wyłączony.

Opcje przycinania

Wskaż, czy zezwalać na przycinanie zadania. Wybierz typ przycinania.

Kompilacja zadania

Wybierz to ustawienie, aby połączyć kilka zestawów oryginalnych dokumentów w jeden załącznik do wiadomości e-mail. Ustawienie to pozwala także skanować dokumenty zawierające więcej stron niż może jednorazowo pomieścić podajnik dokumentów.

Automatyczne tonowanie

Wybierz to ustawienie, aby skonfigurować automatyczne ustawienia Przyciemnienie, Kontrast i Czyszczenie tła, co sprawi, że staną się one niedostępne na tej stronie.

Wykrywanie podawania wielu stron

Wybierz to ustawienie, aby włączyć wykrywanie błędów podawania.

Wymazywanie krawędzi

Wybierz to ustawienie w celu określenia szerokości (w calach lub milimetrach) przeznaczonych do usunięcia marginesów (w calach lub milimetrach) przedniej oraz tylnej strony zadania.

Okno piąte: Ustawienia pliku

Dowiedz się więcej o obszarze Ustawienia pliku.

W oknie dialogowym Ustawienia pliku ustaw domyślne ustawienia pliku dla szybkiego ustawienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Ustawienia pliku i opisy

Funkcja

Opis

Prefiks nazwy pliku

Określ domyślny prefiks nazwy pliku używany dla plików zapisywanych do folderu sieciowego.

Domyślna nazwa pliku

Domyślna nazwa pliku do zapisania.

Zaznacz pole wyboru Edytowane przez użytkownika, aby to ustawienie mogło być edytowane z poziomu panelu sterowania drukarki.

Sufiks nazwy pliku

Ta funkcja pozwala określić domyślny sufiks nazwy pliku używany dla plików zapisywanych do folderu sieciowego.

Format nazwy plików

Wybierz format nazwy plików w przypadku, gdy zadanie jest dzielone na kilka plików.

Domyślny typ pliku

Wybierz format zapisanego pliku.

Zaznacz pole wyboru Edytowane przez użytkownika, aby to ustawienie mogło być edytowane z poziomu panelu sterowania drukarki.

Podgląd nazwy pliku

Wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj podgląd.

Domyślne preferencje koloru

Wybierz, czy plik ma być monochromatyczny, czy kolorowy.

Domyślna jakość wydruku

Wybierz jakość pliku. Obrazy wyższej jakości wymagają plików o większym rozmiarze niż obrazy gorsze jakościowo, a ponadto dłużej trwa ich wysyłanie.

Rozdzielczość standardowa

Ustaw rozdzielczość pliku. Obrazy o wyższej rozdzielczości drukowane są z większą liczbą punktów na cal (DPI, Dots Per Inch), widoczna jest więc na nich większa liczba szczegółów. Obrazy o niższej rozdzielczości drukowane są z mniejszą liczbą punktów na cal, widoczne jest więc na nich mniej szczegółów, ale też rozmiar pliku jest mniejszy.

Kompresja

Podczas zapisywania zeskanowanego dokumentu jako pliku PDF lub XPS określ rodzaj używanej przez plik kompresji: normalna lub wysoka. Jeżeli wybrano kompresję wysoką, zeskanowany plik jest mniejszy, ale proces skanowania może trwać dłużej niż w przypadku kompresji normalnej.

Kompresja pliku TIFF w czerni

Ta funkcja pozwala wybrać algorytm kompresji czarno-białych plików TIFF generowanych przez urządzenie.

Kompresja TIFF w kolorach/skali szarości

Ta funkcja pozwala wybrać algorytm kompresji kolorowych (lub w odcieniach szarości) plików TIFF generowanych przez urządzenie.

Szyfrowanie PDF

Jeżeli typem pliku jest PDF, wówczas opcja ta umożliwia szyfrowanie wyjściowego pliku PDF. Aby zaszyfrować plik, należy określić hasło. Tego samego hasła należy użyć do otwarcia pliku. Jeżeli przed naciśnięciem przycisku Start nie podano hasła, na ekranie pojawi się komunikat mówiący o konieczności jego wprowadzenia.

Wyłącz typy plików obsługiwanych przez OCR

Wybierz to ustawienie, aby typy plików obsługiwanych przez OCR nie były dostępne z poziomu panelu sterowania.

Włącz pomijanie pustych stron

Jeśli wybrano opcję Włącz odrzucanie pustych stron, puste strony będą ignorowane.

Okno szóste: Podsumowanie

Sprawdź podsumowanie konfiguracji funkcji Skanuj do sieci.

W oknie dialogowym Podsumowanie przejrzyj Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Krok 3. Zakończenie konfiguracji

Skonfiguruj ustawienia funkcji Zapisz do folderu sieciowego w następujący sposób:

 1. W oknie dialogowym Zapisz do folderu sieciowego przejrzyj wybrane ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zastosuj w celu zakończenia konfiguracji.

FutureSmart 4

Wykonaj poniższe kroki dla FutureSmart 4.

Wprowadzenie

Ten dokument wyjaśnia sposób włączania i konfigurowania funkcji skanowania do folderu sieciowego. Drukarka wyposażona jest w funkcję umożliwiającą skanowanie dokumentu i zapisywanie go w folderze sieciowym. Aby można było korzystać z funkcji skanowania, drukarka musi być połączona z siecią. Funkcja ta nie będzie jednak dostępna, dopóki nie zostanie skonfigurowana.

Istnieją dwie metody konfiguracji opcji skanowania do folderu sieciowego: Kreator konfiguracji zapisywania do folderu sieciowego (podstawowa) oraz Konfiguracja zapisywania do folderu sieciowego (zaawansowana).

Zanim zaczniesz

Przed skonfigurowaniem funkcji Skanuj do sieci należy przygotować następujące elementy.

Uwaga:

Aby skonfigurować funkcję Skanuj do folderu sieciowego, połączenie drukarki z siecią musi być aktywne.

Administratorzy potrzebują następujących danych przed rozpoczęciem procesu konfiguracji:

 • Dostęp administracyjny do drukarki.

 • W pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN) (np. \\servername.us.companyname.net\scans) folderu docelowego LUB adres IP serwera (np. \\16.88.20.20\scans).

  Uwaga:

  Termin „serwer” w tym kontekście odnosi się do komputera, w którym znajduje się udostępniany folder.

Konfiguracja funkcji skanowania do folderu sieciowego

Aby skonfigurować funkcję Skanuj do folderu sieciowego, skorzystaj z jednej z poniższych metod.

Metoda 1: Używanie kreatora funkcji Skanuj do folderu sieciowego

Ta opcja służy do podstawowej konfiguracji funkcji Skanuj do folderu sieciowego przy użyciu kreatora skanowania do folderu sieciowego.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem: Aby wyświetlić adres IP drukarki lub nazwę hosta, dotknij ikony Informacje Ikona Informacje, a następnie ikony Sieć Ikona Sieć na panelu sterowania drukarki.

 1. Korzystając z górnych kart nawigacji serwera EWS, kliknij kartę Skanowanie/dystrybucja cyfrowa. Zostanie otwarte okno dialogowe Kreatory szybkiej konfiguracji funkcji Wyślij w wiadomości e-mail i skanuj do folderu sieciowego.

 2. W lewym panelu nawigacyjnym kliknij opcję Kreatory szybkiej konfiguracji funkcji Wyślij w wiadomości e-mail i skanuj do folderu sieciowego.

 3. Kliknij łącze Kreator szybkiego zestawu funkcji Zapisz do folderu sieciowego.

 4. W oknie dialogowym Dodaj lub usuń szybki zestaw Zapisz do folderu sieciowego kliknij przycisk Dodaj.

  Uwaga:

  Szybkie zestawy to skróty zleceń dostępne na Ekranie głównym oraz w aplikacji Szybkie zestawy.

  Uwaga:

  Funkcja Zapisz do folderu sieciowego może być minimalnie skonfigurowana bez tworzenia szybkiego zestawu. W przypadku tej podstawowej konfiguracji pozbawionej szybkiego zestawu użytkownik musi jednak wprowadzić informacje o folderze docelowym dla każdego zadania skanowania. Szybki zestaw musi zawierać metadane funkcji Zapisz do folderu sieciowego.

 5. W oknie dialogowym Dodaj szybki zestaw Folder uzupełnij niżej wymienione informacje.

  1. W polu Tytuł szybkiego zestawu wpisz tytuł.

   Uwaga:

   Nazwa szybkiego zestawu powinna być łatwa do zrozumienia przez użytkowników (np. „Skanuj i zapisz do folderu”).

  2. W polu Opis szybkiego zestawu wpisz opis wyjaśniający, co szybki zestaw będzie zapisywać.

  3. Kliknij przycisk Dalej.

 6. W oknie dialogowym Konfiguracja folderu docelowego uzupełnij niżej wymienione informacje.

  1. W polu Ścieżka UNC do folderu wpisz ścieżkę do folderu, do którego będą trafiać skany.

   Ścieżka folderu może być w pełni kwalifikowaną nazwą domeny (FQDN) lub adresem IP serwera. Upewnij się, czy ścieżka do folderu (np. \scans) następuje po nazwie FQDN lub adresie IP.

   Przykład nazwy FQDN: \\servername.us.companyname.net\scans

   Przykładowy adres IP: \\16.88.20.20\scans

   Uwaga:

   Nazwa FQDN może być bardziej niezawodna niż adres IP. Jeśli serwer uzyska adres IP za pośrednictwem protokołu DHCP, adres IP może się zmienić. Jednak połączenie z adresem IP może być szybsze, bo drukarka nie musi korzystać z DNS, aby znaleźć serwer docelowy.

  2. Z listy rozwijanej Ustawienia uwierzytelniania wybierz jedną z niżej wymienionych opcji:

   • Użyj danych logowania użytkownika w celu połączenia po zalogowaniu za pomocą panelu sterowania

   • Zawsze używaj tych danych logowania

    Uwaga:

    W przypadku wyboru opcji Zawsze używaj tych danych logowania nazwa użytkownika i hasło muszą być wprowadzone w odpowiednich polach, a dostęp drukarki do folderu musi być zweryfikowany poprzez kliknięcie opcji Sprawdź dostęp.

  3. W polu Domena systemu Windows wpisz domenę Windows.

   Wskazówka:

   Aby znaleźć domenę systemu Windows w systemie Windows 7, kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania i System.

   Aby znaleźć domenę systemu Windows w systemie Windows 8, kliknij przycisk Szukaj, wpisz System w polu wyszukiwania i kliknij opcję System.

   Domena znajduje się w sekcji Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej.

  4. Kliknij przycisk Dalej.

 7. W oknie dialogowym Konfiguruj ustawienia skanowania pliku ustaw domyślne preferencje skanowania dla szybkiego zestawu i kliknij przycisk Dalej.

 8. Przejrzyj okno dialogowe Podsumowanie, a następnie kliknij opcję Zakończ.

Metoda 2: Konfiguracja funkcji Skanuj do folderu sieciowego

Opcja ta umożliwia przeprowadzenie zaawansowanej konfiguracji funkcji Zapisz do folderu sieciowego za pomocą wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki.

Uwaga:

Przed rozpoczęciem: Aby wyświetlić adres IP drukarki lub nazwę hosta, dotknij ikony Informacje Ikona Informacje, a następnie ikony Sieć Ikona Sieć na panelu sterowania drukarki.

Krok 1: Rozpocznij konfigurację

Wykonaj następujące czynności, aby rozpocząć konfigurację skanowania do folderu sieciowego.

 1. Kliknij kartę Skanowanie/Dystrybucja cyfrowa.

 2. W lewym panelu nawigacyjnym kliknij przycisk Konfiguracja skanowania do folderu sieciowego.

Krok 2: Konfiguruj ustawienia funkcji Skanuj do folderu sieciowego

Wykonaj następującą procedurę, aby zakończyć konfigurację skanowania do folderu sieciowego.

Krok 1: Rozpocznij konfigurację

Aby rozpocząć konfigurację, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie Konfiguracja funkcji Skanuj do folderu sieciowego zaznacz pole Zezwól na skanowanie do folderu sieciowego. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, funkcja jest niedostępna z panelu sterowania drukarki.

 2. W obszarze Skanuj do folderu sieciowego w lewym panelu nawigacyjnym kliknij opcję Szybkie zestawy. Kliknij przycisk Dodaj, aby otworzyć okno dialogowe Konfiguracja szybkich zestawów .

  Uwaga:

  Szybkie zestawy to skróty zleceń dostępne na Ekranie głównym oraz w aplikacji Szybkie zestawy.

  Uwaga:

  Funkcja Skanuj do folderu sieciowego może być minimalnie skonfigurowana bez tworzenia szybkiego zestawu. W przypadku tej podstawowej konfiguracji pozbawionej szybkiego zestawu użytkownik musi jednak wprowadzić informacje o folderze docelowym dla każdego zadania skanowania. Szybki zestaw musi zawierać metadane funkcji Skanuj do folderu sieciowego.

Wypełnij ustawienia we wszystkich oknach konfiguracji szybkich zestawów, aby skonfigurować funkcję Skanuj do folderu sieciowego.

Okno pierwsze: Ustaw nazwę, opis i opcje interakcji z użytkownikiem szybkiego zestawu na panelu sterowania

Ustaw szczegóły szybkiego zestawu interakcji z użytkownikiem na panelu sterowania drukarki.

Okno dialogowe Ustaw lokalizację przycisku szybkiego zestawu i opcje interakcji z użytkownikiem na panelu sterowania pozwala wskazać miejsce wyświetlania przycisku Szybki zestaw na panelu sterowania, aby skonfigurować poziom interakcji na poziomie panelu sterowania z użytkownikiem urządzenia.

 1. W polu Nazwa szybkiego zestawu wpisz tytuł.

  Uwaga:

  Nazwa szybkiego zestawu powinna być łatwa do zrozumienia przez użytkowników (np. „Skanuj i zapisz do folderu”).

 2. W polu Opis szybkiego zestawu wpisz opis wyjaśniający, co szybki zestaw będzie zapisywać.

 3. Na liście rozwijanej Opcje uruchamiania szybkiego zestawu wybierz jedną z następujących opcji.

  • Opcja 1: Przejdź do aplikacji, a następnie użytkownik naciska przycisk Start.

  • Opcja 2: Uruchamia się natychmiast po wybraniu.

   Wybierz jedną z następujących opcji dotyczących monitów:

   • monit dotyczący stron oryginału

   • monit dotyczący dodatkowych stron

   • Wymagaj podglądu

   Uwaga:

   W przypadku wyboru opcji Uruchom natychmiast po wybraniu w następnym etapie należy podać folder docelowy.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

Okno drugie: Ustawienia folderu

Okno Ustawienia folderu służy do konfiguracji typów folderów, do których drukarka wysyła zeskanowane dokumenty oraz uprawnień do folderów.

Użytkownik ma do wyboru dwa typy folderów docelowych:

 • Foldery udostępnione i foldery FTP

 • Udostępnione foldery osobiste

Istnieją dwa rodzaje uprawnień do korzystania z folderów:

 • Dostęp umożliwiający odczyt i zapisywanie

 • Dostęp umożliwiający tylko zapis

Konfiguracja folderu docelowego dla zeskanowanych dokumentów

Wybierz jedną z następujących opcji, aby skonfigurować folder docelowy.

Opcja 1: Konfiguracja drukarki w celu zapisywania dokumentów do folderu udostępnionego lub folderu FTP

Aby zapisywać zeskanowane dokumenty w standardowym folderze udostępnionym, wykonaj niżej opisane czynności.

 1. Wybierz opcję Zapisz do folderów udostępnionych lub folderów FTP, jeżeli nie została ona wybrana wcześniej.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.... Nastąpi wyświetlenie okna dialogowego Dodaj ścieżkę do folderu sieciowego.

 3. W oknie dialogowym Ustawienia folderów wybierz jedną z niżej wymienionych opcji.

  • Opcja 1: Zapisz w standardowym folderze sieciowym

   Przykłady pól opcji Zapisz w standardowym folderze sieciowym
   1. Wybierz opcję Zapisz w standardowym udostępnionym folderze sieciowym, o ile nie została ona wybrana wcześniej.

   2. W polu Ścieżka UNC do folderu wpisz ścieżkę do folderu.

    Ścieżka folderu może być w pełni kwalifikowaną nazwą domeny (FQDN) lub adresem IP serwera. Upewnij się, czy ścieżka do folderu (np. \scans) następuje po nazwie FQDN lub adresie IP.

    Przykład nazwy FQDN: \\servername.us.companyname.net\scans

    Przykładowy adres IP: \\16.88.20.20\scans

    Uwaga:

    Nazwa FQDN może być bardziej niezawodna niż adres IP. Jeśli serwer uzyska adres IP za pośrednictwem protokołu DHCP, adres IP może się zmienić. Jednak połączenie z adresem IP może być szybsze, bo drukarka nie musi korzystać z DNS, aby znaleźć serwer docelowy.

   3. Aby w folderze docelowym automatycznie utworzyć podfolder dla skanowanych dokumentów, wybierz forma nazwy podfolderu z listy Podfolder niestandardowy.

    Aby ograniczyć dostęp do podfolderu do użytkownika, który tworzy zadanie skanowania, wybierz opcję Ogranicz dostęp do podfolderu do użytkownika.

   4. Aby wyświetlić pełną ścieżkę do folderu dla skanowanych dokumentów, kliknij opcję Aktualizuj podgląd.

   5. Z listy rozwijanej Ustawienia uwierzytelniania wybierz jedną z niżej wymienionych opcji:

    • Użyj danych logowania użytkownika w celu połączenia po zalogowaniu za pomocą panelu sterowania

    • Zawsze używaj tych danych logowania

    Uwaga:

    W przypadku wyboru opcji Zawsze używaj tych danych logowania w odpowiednich polach należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

   6. W polu Domena systemu Windows wpisz domenę Windows.

    Uwaga:

    Aby znaleźć domenę systemu Windows w systemie Windows 7, kliknij przycisk Start, a następnie opcję Panel sterowania i System.

    Aby znaleźć domenę systemu Windows w systemie Windows 8, kliknij przycisk Szukaj, wpisz System w polu wyszukiwania i kliknij opcję System.

    Domena znajduje się w sekcji Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej.

    Uwaga:

    W przypadku konfiguracji, w której każdy ma dostęp do folderu, niezbędne jest podanie wartości nazwy grupy roboczej (wartość domyślna to „Workgroup” – Grupa robocza), nazwy użytkownika i hasła. Jeśli jednak folder znajduje się w folderach danego użytkownika, a nie folderach publicznych, konieczne jest użycie danych logowania tego użytkownika.

    Uwaga:

    Zamiast nazwy komputera może być niezbędne podanie adresu IP. Wiele domowych komputerów nie obsługuje prawidłowo nazw komputerów i nie ma serwera nazw domen (DNS). W takim przypadku najlepiej ustawić statyczny adres IP na udostępnionym komputerze PC, by uniknąć problemu przypisywania nowego adresu IP przez DHCP. W przypadku typowego rutera domowego odbywa się to przez ustawienie statycznego adresu IP w tej samej podsieci, ale poza zasięgiem zakresów DHCP.

   7. Kliknij przycisk OK.

  • Opcja 2: Zapisz na serwerze FTP.

   Przykłady pól opcji Zapisz na serwer FTP
   Uwaga:

   Jeśli serwer FTP znajduje się poza zaporą, należy określić serwer proxy w ustawieniach sieci. Ustawienia te znajdują się na karcie Praca w sieci wbudowanego serwera internetowego w obszarze opcji Zaawansowane.

   1. Wybierz opcję Zapisz na serwerze FTP.

   2. W polu Serwer FTP wpisz nazwę serwera FTP lub adres IP.

   3. W polu Port wpisz numer portu.

    Uwaga:

    W większości przypadków domyślnego numeru portu nie trzeba zmieniać.

   4. Aby w folderze docelowym automatycznie utworzyć podfolder dla skanowanych dokumentów, wybierz forma nazwy podfolderu z listy Podfolder niestandardowy.

   5. Aby wyświetlić pełną ścieżkę do folderu dla skanowanych dokumentów, kliknij opcję Aktualizuj podgląd.

   6. Na liście rozwijanej Tryb transferu FTP wybierz jedną z niżej wymienionych opcji:

    • Pasywny

    • Aktywny

   7. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika.

   8. W polu Hasło wpisz hasło.

   9. Kliknij opcję Sprawdź dostęp, aby potwierdzić, że można uzyskać dostęp do miejsca docelowego.

   10. Kliknij przycisk OK.

Opcja 2: Konfiguracja drukarki w celu zapisywania dokumentów do osobistego folderu udostępnionego

Aby zapisywać zeskanowane dokumenty w osobistym folderze udostępnionym, wykonaj niżej opisane czynności.

Uwaga:

Opcja ta jest stosowana w środowiskach domenowych, gdzie administrator konfiguruje folder udostępniony dla każdego użytkownika. Jeżeli skonfigurowano funkcję Zapisz w osobistym folderze udostępnionym, użytkownicy będą musieli logować się na panelu sterowania drukarki za pomocą danych logowania Windows lub uwierzytelniania LDAP.

 1. Wybierz opcję Zapisz w osobistym folderze udostępnionym.

 2. W polu Pobierz folder główny użytkownika urządzenia, korzystając z tego atrybutu wpisz folder główny użytkownika w Microsoft Active Directory.

  Uwaga:

  Sprawdź, czy użytkownik wie, gdzie w sieci znajduje się jego folder główny.

 3. Aby dodać podfolder z nazwą użytkownika na końcu ścieżki do folderu, wybierz opcję Utwórz podfolder na podstawie nazwy użytkownika.

  Aby ograniczyć dostęp do podfolderu do użytkownika, który tworzy zadanie skanowania, wybierz opcję Ogranicz dostęp do podfolderu do użytkownika.

Wybór uprawnień do korzystania z folderu docelowego

Wybierz jedną z następujących opcji, aby ustawić uprawnienia folderu docelowego.

Opcja 1: Konfiguracja dostępu umożliwiającego odczyt i zapisywanie

Aby wysyłać zeskanowane dokumenty do folderu z dostępem umożliwiającym odczyt i zapis, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga:

Wyślij tylko do folderów z możliwością odczytu i zapisu obsługuje weryfikację folderu i powiadomienia dotyczące zadania.

 1. Wybierz opcję Wyślij tylko do folderów z możliwością odczytu i zapisu, jeżeli nie wybrano jej wcześniej.

 2. Aby drukarka sprawdzała typ dostępu do folderu przez rozpoczęciem zadania skanowania, wybierz opcję Sprawdź dostęp do folderu przed rozpoczęciem zadania.

  Uwaga:

  Zadania skanowania można kończyć szybciej, jeżeli opcja Sprawdź dostęp do folderu przed rozpoczęciem zadania nie jest wybrana. Jeżeli jednak folder jest niedostępny, zadanie skanowania nie powiedzie się.

 3. Kliknij przycisk Dalej.

Opcja 2: Konfiguracja tylko do zapisu

Aby wysyłać zeskanowane dokumenty do folderów z dostępem umożliwiającym jedynie ich zapis, wykonaj niżej opisane czynności.

Uwaga:

Zezwól na wysyłanie do folderów tylko do odczytu nie obsługuje weryfikacji folderu ani powiadomień o zadaniach.

Uwaga:

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, drukarka nie może zmieniać nazwy pliku skanowania. Przesyła taką samą nazwę pliku dla wszystkich zadań skanowania.

Wybierz dla pliku zadania skanowania przedrostek lub przyrostek związany z czasem, by każde zadanie skanowania było zapisywane w unikatowym pliku i nie zastępowało poprzedniego pliku. Nazwa pliku jest określana przez informacje w oknie dialogowym Ustawienia pliku kreatora szybkiego zestawu.

 1. Wybierz opcję Zezwól na wysyłanie do folderów tylko do odczytu.

 2. Kliknij przycisk Dalej.

Okno trzecie: Ustawienia powiadamiania

Użyj okna dialogowego Ustawienia powiadamiania, aby skonfigurować czas wysyłania powiadomień.

 1. W oknie dialogowym Ustawienia powiadamiania można wykonywać niżej opisane zadania.

  • Opcja 1: Nie powiadamiaj.

   1. Wybierz opcję Nie powiadamiaj.

   2. W celu wygenerowania monitu o dokonanie przez użytkownika przeglądu ustawień powiadamiania wybierz opcję Monituj użytkownika przed rozpoczęciem zadania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Opcja 2: Powiadamiaj po zakończeniu zadania.

   1. Wybierz opcję Powiadamiaj po zakończeniu zadania.

   2. Wybierz metodę dostarczania powiadomień z listy Sposób powiadamiania.

    Jeżeli wybraną metodą powiadamiania jest E-mail, wpisz adres e-mail w polu Adres e-mail powiadomienia.

   3. Aby dołączyć do powiadomienia miniaturę pierwszej zeskanowanej strony, wybierz opcję Dołącz miniaturę.

   4. W celu wygenerowania monitu o dokonanie przez użytkownika przeglądu ustawień powiadamiania wybierz opcję Monituj użytkownika przed rozpoczęciem zadania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Opcja 3: Powiadamiaj tylko, jeśli zadanie nie powiedzie się.

   1. Wybierz opcję Powiadamiaj tylko, jeśli zadanie nie powiedzie się.

   2. Wybierz metodę dostarczania powiadomień z listy Sposób powiadamiania.

    Jeżeli wybraną metodą powiadamiania jest E-mail, wpisz adres e-mail w polu Adres e-mail powiadomienia.

   3. Aby dołączyć do powiadomienia miniaturę pierwszej zeskanowanej strony, wybierz opcję Dołącz miniaturę.

   4. W celu wygenerowania monitu o dokonanie przez użytkownika przeglądu ustawień powiadamiania wybierz opcję Monituj użytkownika przed rozpoczęciem zadania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Okno czwarte: Scan Settings (Ustawienia skanowania)

Wypełnij ustawienia skanowania w następujący sposób.

W oknie dialogowym Ustawienia skanowania ustaw domyślne preferencje skanowania dla szybkiego zestawu i kliknij przycisk Dalej.

Ustawienia skanowania

Funkcja

Opis

Rozmiar oryginału

Określ format strony oryginału.

strony oryginału

Wskaż, czy oryginał jest jedno- czy dwustronny.

Optymalizuj tekst/zdjęcie

Wybierz, aby zoptymalizować wydruk dla zawartości określonego typu.

Orientacja zawartości

Wybierz sposób, w jaki zawartość oryginału jest rozmieszczona na stronie. Dostępne są opcje orientacji: Pionowa lub Pozioma.

Czyszczenie tła

Wybierz wartość, aby usunąć wyblakłe obrazy z tła lub usunąć jasny kolor tła.

Zaciemnienie

Wybierz wartość, aby ustawić przyciemnienie pliku.

Kontrast

Wybierz wartość, aby ustawić kontrast pliku.

Ostrość

Wybierz wartość, aby ustawić ostrość pliku.

Podgląd obrazu

Wskaż, czy wyświetlany podgląd zadania ma być opcjonalny, wymagany lub wyłączony.

Opcje przycinania

Wskaż, czy zezwalać na przycinanie zadania. Wybierz typ przycinania.

Wymazywanie krawędzi

Wybierz to ustawienie w celu określenia szerokości (w calach lub milimetrach) przeznaczonych do usunięcia marginesów (w calach lub milimetrach) przedniej oraz tylnej strony zadania.

Okno piąte: File Settings (Ustawienia pliku)

Wypełnij ustawienia pliku w następujący sposób.

W oknie dialogowym Ustawienia pliku określ domyślne ustawienia pliku dla szybkiego zestawu i kliknij przycisk Dalej.

Ustawienia pliku

Funkcja

Opis

Prefiks nazwy pliku

Określ domyślny prefiks nazwy pliku używany dla plików zapisywanych do folderu sieciowego.

Nazwa pliku

Domyślna nazwa pliku dla pliku przeznaczonego do zapisania.

Zaznacz pole wyboru Możliwość edytowania przez użytkownika, aby to ustawienie mogło być edytowane z poziomu panelu sterowania drukarki.

Sufiks nazwy pliku

Ta funkcja pozwala określić domyślny sufiks nazwy pliku używany dla plików zapisywanych do folderu sieciowego.

Podgląd nazwy pliku

Wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj podgląd.

Format numerowania plików

Wybierz format nazwy pliku w przypadku, gdy zadanie jest dzielone na kilka plików.

Dodaj numerowanie, gdy zadanie składa się tylko z jednego pliku (np. _1–1)

Wybierz to ustawienie, aby dodać numerowanie do nazwy pliku, jeśli zadanie składa się tylko z jednego pliku zamiast wielu.

Typ pliku

Wybierz format zapisanego pliku.

Zaznacz pole wyboru Możliwość edytowania przez użytkownika, aby to ustawienie mogło być edytowane z poziomu panelu sterowania drukarki.

Wysoka kompresja (mniejszy plik)

Wybierz to ustawienie, aby skompresować zeskanowany plik, co pozwoli zmniejszyć jego rozmiar. Należy jednak pamiętać, że proces skanowania pliku o wysokim stopniu kompresji może trwać dłużej niż w przypadku plików o normalnej kompresji.

Szyfrowanie PDF

Jeżeli typem pliku jest PDF, wówczas opcja ta umożliwia szyfrowanie wyjściowego pliku PDF. Aby zaszyfrować plik, należy określić hasło. Tego samego hasła należy użyć do otwarcia pliku. Jeżeli przed rozpoczęciem skanowania nie podano hasła, na ekranie pojawi się komunikat mówiący o konieczności jego wprowadzenia.

Rozdzielczość

Ustaw rozdzielczość pliku. Obrazy o wyższej rozdzielczości drukowane są z większą liczbą punktów na cal (DPI, Dots Per Inch), widoczna jest więc na nich większa liczba szczegółów. Obrazy o niższej rozdzielczości drukowane są z mniejszą liczbą punktów na cal, widoczne jest więc na nich mniej szczegółów, ale też rozmiar pliku jest mniejszy.

Jakość i rozmiar pliku

Wybierz jakość pliku. Obrazy wyższej jakości wymagają plików o większym rozmiarze niż obrazy gorsze jakościowo, a ponadto dłużej trwa ich wysyłanie.

Kolor/czarno-biały

Określ, czy kopie mają być drukowane w kolorze, w czerni i odcieniach szarości czy też tylko w czerni.

Nie drukuj pustych stron

Jeśli włączono opcję Omijaj puste strony, puste strony będą ignorowane.

Format pliku metadanych

Skorzystaj z listy rozwijanej, aby wybrać format pliku dla informacji o metadanych.

Tworzenie wielu plików

Wybierz to ustawienie, aby skanować strony do osobnych plików na podstawie określonej maksymalnej liczby stron na jeden plik.

Okno szóste: Podsumowanie

W oknie dialogowym Podsumowanie przejrzyj Podsumowanie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Krok 3: Zakończ konfigurację

Wykonaj następujące czynności, aby zakończyć konfigurację skanowania do folderu sieciowego.

 1. W lewym panelu nawigacyjnym kliknij przycisk Skanuj do folderu sieciowego.

 2. Na stronie Skanuj do folderu sieciowego przejrzyj wybrane ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zastosuj w celu zakończenia konfiguracji.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...