Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — konfigurowanie ustawień oszczędzania energii

W tym rozdziale przedstawiono informacje o tym, jak skonfigurować ustawienia oszczędzania energii w drukarce w celu zrównoważenia potrzeb związanych z szybkością i zużyciem prądu.

Drukowanie przy użyciu ustawienia Tryb ekonomiczny (tylko modele mono)

Niektóre drukarki obsługują opcję Tryb ekonomiczny do drukowania wersji roboczych dokumentów. Korzystanie z opcji Tryb ekonomiczny może zmniejszyć zużycie toneru. Może to jednak odbywać się kosztem obniżenia jakości wydruków.

Firma HP nie zaleca korzystania z opcji Tryb ekonomiczny przez cały czas. Jeśli opcja Tryb ekonomiczny jest używana przez cały czas, toner może nie zostać w pełni zużyty, gdy ulegną już zużyciu mechaniczne części kasety z tonerem. Jeśli jakość druku zacznie się pogarszać i stanie się nie do zaakceptowania, należy rozważyć wymianę kasety z tonerem.

Uwaga:

Jeżeli ta opcja nie jest dostępna w sterowniku druku, to można ją ustawić, korzystając z panelu sterowania drukarki.

Konfiguracja funkcji Tryb ekonomiczny z poziomu sterownika druku

Aby skonfigurować Tryb ekonomiczny z poziomu sterownika druku, wykonaj poniższe czynności.

 1. W programie wybierz opcję Drukuj.

 2. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk Właściwości lub Preferencje.

 3. Kliknij kartę Papier/jakość.

 4. Kliknij pole wyboru Tryb ekonomiczny, aby włączyć funkcję, a następnie kliknij opcję OK.

Konfiguracja funkcji Tryb ekonomiczny z poziomu panelu sterowania drukarki (FutureSmart 3)

Aby skonfigurować Tryb ekonomiczny z poziomu panelu sterowania urządzenia FutureSmart 3, wykonaj poniższe czynności.

 1. Naciśnij przycisk Home na panelu sterowania drukarki.

 2. Otwórz następujące menu:

  1. Administracja

  2. Ustawienia ogólne

  3. Jakość druku

 3. Wybierz opcję Tryb ekonomiczny (Zdalne uaktualnianie oprogramowania układowego).

 4. Wybierz opcję Wł. lub Wył. dla tej funkcji, następnie wciśnij przycisk Zapisz lub OK.

Konfiguracja funkcji Tryb ekonomiczny z poziomu panelu sterowania drukarki (FutureSmart 4)

Aby skonfigurować Tryb ekonomiczny z poziomu panelu sterowania urządzenia FutureSmart 4, wykonaj poniższe czynności.

 1. Z ekranu głównego panelu sterowania drukarki otwórz menu Ustawienia.

 2. Otwórz następujące menu:

  1. Kopiuj/drukuj lub Drukuj

  2. Domyślne opcje drukowania

  3. Tryb ekonomiczny

 3. Wybierz opcję Włącz lub Wyłącz, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

Skonfiguruj ustawienia bezczynności (tylko FutureSmart 4)

Aby skonfigurować ustawienia bezczynności, wykonaj poniższe kroki.

Domyślnie drukarka nie stygnie między zadaniami, by zoptymalizować szybkość i szybciej wydrukować pierwsze strony zadań. Aby oszczędzać energię, ustaw chłodzenie drukarki między zadaniami.

 1. Z ekranu głównego panelu sterowania drukarki otwórz menu Ustawienia.

 2. Otwórz następujące menu:

  1. Ogólne

  2. Ustawienia energii

  3. Ustawienia bezczynności

 3. Przesuń suwak w prawo, aby oszczędzać energię. Dotknij opcji Gotowe, aby zapisać ustawienie.

Ustaw licznik czasu uśpienia i skonfiguruj drukarkę tak, aby zużywała nie więcej niż 1 W energii

Drukarka posiada kilka opcji trybu uśpienia i oszczędzania energii. Możesz regulować czas wyłączania lub przejścia urządzenia w tryb uśpienia. Zużycie energii zależy od ustawienia opcji automatycznego włączania i wybudzania.

Uwaga:

Firma HP nie zaleca korzystania z ustawień głębokiego uśpienia, jeśli zainstalowano wcześniej Systemy zabezpieczeń. W niektórych sytuacjach drukarka może nie wyjść ze stanu głębokiego uśpienia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem firmy HP.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Typy panelu sterowania

Wersja

Panele sterowania

FutureSmart 3

Panele sterowania serii FutureSmart 3

FutureSmart 4

Panele sterowania serii FutureSmart 4

FutureSmart 3

Aby zarządzać ustawieniami energii (FutureSmart 3), wykonaj poniższe czynności.

 1. Naciśnij przycisk Home na panelu sterowania drukarki.

 2. Otwórz następujące menu:

  1. Administracja

  2. Ustawienia ogólne

  3. Ustawienia energii

  4. Ustaw. czasom. uśpienia

 3. Tylko panele sterowania z ekranem na 4 wiersze: Wybierz opcję Licznik czasu trybu uśpienia / automatycznego wyłączania, następnie wybierz opcję Wł.. Naciśnij przycisk OK.

 4. Wybierz opcję Tryb uśpienia / automatyczne wyłączanie po.

 5. Za pomocą klawiatury wybierz przedział czasu i wciśnij przycisk Zapisz lub OK.

 6. Wybierz jedną z opcji menu Wybudzanie / automatyczne włączania dla zdarzeń:

  • Wszystkie zdarzenia: Drukarka opuści tryb uśpienia, gdy odbierze zadanie drukowania (poprzez port USB, port sieci lub połączenie bezprzewodowe) lub gdy użytkownik naciśnie przycisk na panelu sterowania, otworzy drzwiczki lub zasobnik.

  • Port sieciowy: Urządzenie opuści tryb uśpienia, gdy odbierze zadanie drukowania przez port sieci lub gdy użytkownik naciśnie przycisk na panelu sterowania, otworzy drzwiczki lub zasobnik. Dzięki temu ustawieniu drukarka zużywa mniej niż 1 W energii w trybie uśpienia/automatycznego wyłączenia.

  • Tylko przycisk zasilania: Drukarka opuszcza tryb uśpienia tylko po naciśnięciu przycisku zasilania. Dzięki temu ustawieniu drukarka zużywa mniej niż 1 W energii w trybie uśpienia/automatycznego wyłączenia.

FutureSmart 4

Aby zarządzać ustawieniami energii (FutureSmart 4), wykonaj poniższe czynności.

 1. Z ekranu głównego panelu sterowania drukarki otwórz menu Ustawienia.

 2. Otwórz następujące menu:

  1. Ustawienia ogólne

  2. Ustawienia energii

  3. Ustawienia uśpienia

 3. Wybierz opcję Uśpij po okresie braku aktywności, aby określić liczbę minut, po której drukarka przejdzie do trybu uśpienia. Wprowadź właściwy czas.

  Uwaga:

  Domyślny czas przejścia do trybu uśpienia to 0 min. Wartość zero (0) oznacza, że drukarka przejdzie w stan uśpienia w czasie krótszym niż 1 minuta.

 4. Wybierz opcję Automatyczne wył. po uśpieniu, aby drukarka przeszła do trybu oszczędzania energii, gdy minie czas pozostawania w trybie uśpienia. Wprowadź właściwy czas.

  Uwaga:

  Domyślnie drukarka uaktywni się w momencie uaktywnienia dowolnej funkcji, która nie korzysta z pośrednictwa portu USB lub sieci Wi-Fi. Można również ustawić wybudzanie tylko za pomocą przycisku zasilania.

 5. Wybierz opcję Gotowe, aby zapisać ustawienia.

Konfiguracja ustawień daty i godziny

Skorzystaj z wbudowanego serwera internetowego HP, aby skonfigurować ustawienia daty i godziny drukarki tak, by odpowiadały danemu krajowi/regionowi.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Panele sterowania

Wersja oprogramowania układowego

Panel sterowania

FutureSmart 3

Panele sterowania serii FutureSmart 3

FutureSmart 4

Panele sterowania serii FutureSmart 4
 1. W wierszu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP lub nazwę hosta drukarki, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy (EWS). Aby uzyskać więcej informacji, zob. Otwieranie wbudowanego serwera internetowego (EWS) HP.

 2. Kliknij kartę Ogólne.

 3. Otwórz menu Ustawienia daty/godziny.

 4. W obszarze oznaczonym Czas urządzenia należy skonfigurować datę i godzinę.

 5. W obszarze oznaczonym Format daty/godziny należy wybrać preferowane formaty daty i godziny.

 6. W obszarze oznaczonym Sieciowy serwer czasu wybierz, czy drukarka powinna automatycznie synchronizować się z sieciowym serwerem czasu. Domyślnie wybrana opcja to Automatycznie synchronizuj z sieciowym serwerem czasu.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj.

Ustawianie harmonogramu uśpienia

Użyj funkcji Harmonogram uśpienia do skonfigurowania drukarki pod kątem automatycznego wybudzania lub przechodzenia w tryb Uśpienie/Automatycznie wyłączenie w określonych momentach w określone dni tygodnia.

Uwaga:

Aby użyć funkcji Harmonogram uśpienia, należy wcześniej skonfigurować ustawienia daty i godziny.

Ustawianie harmonogramu uśpienia na panelu sterowania drukarki

Aby ustawić harmonogram uśpienia drukarki, wykonaj poniższe czynności.

 1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki przewiń i dotknij przycisku Administracja.

 2. Otwórz następujące menu:

  1. Ustawienia ogólne

  2. Ustawienia daty/godziny

 3. Otwórz menu Format daty/godziny i skonfiguruj następujące ustawienia:

  • Format daty

  • Format godziny

 4. Dotknij przycisku Zapisz.

 5. Otwórz menu Data/godzina i skonfiguruj następujące ustawienia:

  • Data/godzina

  • Strefa czasowa

  Jeśli mieszkasz w strefie, w której używa się czasu letniego, zaznacz pole wyboru Dostosuj ustawienia dla czasu letniego.

 6. Dotknij przycisku Zapisz.

 7. Dotknij przycisku strzałki wstecz, aby powrócić do ekranu Administracja.

 8. Otwórz następujące menu:

  1. Ustawienia ogólne

  2. Ustawienia energii

  3. Harmonogram uśpienia

 9. Dotknij przycisku Dodaj, a następnie wybierz typ zdarzenia do zaplanowania: Budzenie lub Uśpienie.

 10. Skonfiguruj następujące ustawienia:

  • Godzina

  • Dni zdarzenia

 11. Dotknij przycisku OK, a następnie przycisku Zapisz.

Ustawianie harmonogramu uśpienia na wbudowanym serwerze internetowym HP (EWS)

Aby skonfigurować harmonogram uśpienia, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Panele sterowania

Wersja oprogramowania układowego

Panel sterowania

FutureSmart 3

Panele sterowania serii FutureSmart 3

FutureSmart 4

Panele sterowania serii FutureSmart 4
 1. W wierszu adresu przeglądarki internetowej wpisz adres IP lub nazwę hosta drukarki, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy (EWS). Aby uzyskać więcej informacji, zob. Otwieranie wbudowanego serwera internetowego (EWS) HP.

 2. Kliknij kartę Ogólne.

 3. Otwórz menu Ustawienia daty/godziny.

 4. W obszarze oznaczonym Czas urządzenia należy skonfigurować datę i godzinę.

 5. W obszarze oznaczonym Format daty/godziny należy wybrać preferowane formaty daty i godziny.

 6. W obszarze oznaczonym Sieciowy serwer czasu wybierz, czy drukarka powinna automatycznie synchronizować się z sieciowym serwerem czasu. Domyślnie wybrana opcja to Automatycznie synchronizuj z sieciowym serwerem czasu.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj.

Kontrolka przycisku zasilania może wskazywać stan drukarki. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby zinterpretować stan drukarki.

Stan drukarki

Stan panelu sterowania

Stan przycisku zasilania

Stan drukarki

Czarny lub pusty

Miga w sekundowych odstępach

Drukarka jest w trybie uśpienia/automatycznego wyłączenia

Zdarzenie budzenia/automatycznego włączenia ustawiono na wszystkie zdarzenia

Czarny lub pusty

Miga w odstępach 0,25 sekundy

Drukarka jest w trybie uśpienia/automatycznego wyłączenia

Zdarzenie budzenia/automatycznego włączenia ustawiono na Port sieciowy

Aktywny

Miga

Drukarka jest w jednym z następujących stanów przejściowych:

 • Przechodzenie w tryb uśpienia/automatycznego wyłączania

 • Opuszczanie trybu uśpienia/automatycznego wyłączania

 • Przechodzenie w tryb automatycznego włączania

 • Przechodzenie w tryb automatycznego wyłączaniahp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...