solution Contentsolution Content

HP LaserJet Pro 4001-4004, MFP 4101-4104 – 13.04 – błąd zacięcia w podajniku 3

Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy papier nie zaciął się w jednym z miejsc w okolicach podajnika 3.

 1. Wyjmij zasobnik z drukarki.

  Otwórz podajnik
 2. Wyjmij papier z zasobnika i usuń uszkodzone arkusze.

  Wyjmij uszkodzony papier
 3. Sprawdź, czy tylna prowadnica papieru jest dostosowana do właściwego formatu papieru. W razie potrzeby należy dotknąć elementu zwalniającego i przesunąć tylną prowadnicę papieru we właściwe miejsce. Powinna zatrzasnąć się.

  Sprawdzanie, czy długość prowadnicy papieru jest prawidłowa
 4. Włóż papier do podajnika. Upewnij się, że papier leży płasko w zasobniku we wszystkich czterech narożnikach i znajduje się poniżej wskaźników maksymalnej wysokości.

  Włóż papier do podajnika
 5. Włóż i zamknij podajnik.

  Zamknij podajnik
 6. Naciśnij przycisk zwalniania przednich drzwiczek.

  Naciskanie przycisku zwalniania przednich drzwiczek
 7. Otwórz przednie drzwiczki.

  Otwórz przednią osłonę
 8. Wyjmij wkład z tonerem.

  Wyjmowanie wkładu z tonerem
 9. Unieś pokrywę dostępu do zacięć.

  Unieś pokrywę dostępu do zacięć
 10. Wyjmij zacięty papier.

  Wyjmij zacięty papier
 11. Zainstaluj wkład z tonerem.

  Instalowanie wkładu z tonerem
 12. Zamknij przednie drzwiczki.

  Zamknij drzwiczki przednie
 13. Jeśli problem nie ustąpi, upewnij się, że rodzaj i jakość używanego papieru spełniają wymogi firmy HP dla danej drukarki.

 14. Jeśli błąd jest nadal wyświetlany, oczyść rolkę pobierającą i rolkę podającą podajnika 3.

  1. Wyjmij podajnik 3 i odszukaj rolki podajnika papieru.

   Rolki i płytka są zaznaczone
  2. Wyczyść rolki, delikatnie wycierając je wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką.

 15. Wykonaj wydruk testowy z podajnika 3, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

 16. Jeżeli błąd nadal występuje, skontaktuj się z przedstawicielem obsługi lub punktem usługowym HP pod adresem www.hp.com/go/contactHP.