Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP dla firm – HP Power Manager

HP Power Manager to narzędzie do zarządzania baterią przeznaczone dla komercyjnych komputerów przenośnych. Program HP Power Manager umożliwia użytkownikowi i administratorowi IT monitorowanie stanu baterii oraz zmianę jej ustawień z poziomu systemu operacyjnego zamiast systemu BIOS.

Korzystając z programu HP Power Manager, możesz znaleźć informacje na temat baterii, takie jak projektowa i całkowita pojemność. Można również uzyskać dostęp do ustawień takich jak Maksymalizuj okres eksploatacji baterii i Ustaw harmonogram pracy baterii. Ustawienie Ustaw harmonogram pracy baterii umożliwia określenie godzin korzystania z baterii wewnętrznej komputera, nawet jeżeli komputer jest przez cały czas podłączony do zasilania sieciowego.

Uwaga:

W systemie BIOS można również zarządzać ustawieniami Maksymalizuj okres eksploatacji baterii oraz Ustaw harmonogram pracy baterii lub ograniczyć je.

Uwaga:

W przypadku odinstalowania programu HP Power Manager bieżące ustawienia zostaną zachowane i będą kontrolowane przez system BIOS.

Pracownicy IT mogą wykorzystać program HP Power Manager do zdalnego wyświetlania informacji o baterii i zarządzania jej funkcjami. Mogą również promować stan baterii w całej organizacji, zdalnie włączając funkcję Maksymalizuj okres eksploatacji baterii.

Uwaga:

Użytkownicy ITDM mogą uzyskać dostęp do elementów sterujących HP Power Manager za pośrednictwem udostępniania pulpitu podczas pracy zdalnej. Umożliwia to użytkownikowi ITDM uzyskanie dostępu do informacji o baterii urządzenia w czasie rzeczywistym, a ponadto eliminuje konieczność fizycznego dostępu do elementów sterujących systemu BIOS.

Wymagane są uprawnienia IT i/lub oprogramowanie innego producenta do zarządzania zdalnego (do nabycia osobno).

Instalacja HP Power Manager

Program HP Power Manager jest dostępny do pobrania ze strony pomocy technicznej HP jako pakiet SoftPaq. Aby pobrać i zainstalować nowszą wersję programu HP Power Manager, należy najpierw odinstalować wcześniejszą wersję.

 1. Aby znaleźć urządzenie, wprowadź numer seryjny lub numer modelu komputera.

  Po odszukaniu urządzenia zostanie wyświetlona lista dostępnych do pobrania programów, uporządkowana według kategorii. W kategorii Oprogramowanie ­ rozwiązania znajdź aplikację HP Power Manager.

 2. Pobierz i zainstaluj pakiet HP Power Manager SoftPaq.

  Lista rozwiązań oprogramowania w witrynie pomocy technicznej HP

Wybierz tryb ładowania baterii

Narzędzie HP Power Manager umożliwia wyświetlanie i zmianę trybów ładowania baterii w systemie operacyjnym. Firma HP zaleca wybranie ustawień baterii w programie HP Power Manager w zależności od stopnia zużycia i wieku baterii.

Zezwól HP na zarządzanie ustawieniami ładowania baterii

Ustawienie Zezwól HP na zarządzanie ustawieniami ładowania baterii umożliwia dynamiczną zmianę sposobu ładowania baterii na podstawie wieku i użytkowania baterii.

Uwaga:

W niektórych urządzeniach ustawienie to może mieć nazwę Zezwól HP na zarządzanie stanem mojej baterii.

Użyj tego ustawienia w następujących sytuacjach:

 • Sprawdza się w środowiskach mieszanych, w których komputer przenośny jest regularnie odłączany od zasilania sieciowego, co pozwala na rozładowanie baterii.

 • Wolisz jednolity proces dla twojej organizacji.

 • Komputer przenośny ma poniżej roku.

Uwaga:

Włącz ustawienie HP Intelligent Charging, aby dynamicznie dostosować ustawienia ładowania baterii za pomocą algorytmu wiedzy.

Ustawienie Maksymalizuj zdrowie baterii

Ustawienie Maksymalizuj zdrowie baterii rozładowuje baterię do poziomu 80% i ogranicza maksymalny poziom naładowania baterii komputera przenośnego do 80% maksymalnej pojemności, co pozwala zoptymalizować stan baterii i zapobiega zjawisku puchnięciu baterii ze względu na wysoki poziom naładowania. Maksymalne naładowanie baterii komputera przenośnego wynosi 80% do momentu zmiany ustawienia.

Użyj tego ustawienia w następujących sytuacjach:

 • W środowiskach, w których komputer przenośny jest stale podłączony do zasilania sieciowego i rzadko jest odłączany w celu rozładowania baterii (w tym w biurach zdalnych).

 • Komputery przenośne są starsze niż rok (starsze komputery mogły być narażone na czynniki przyspieszające, takie jak wysoki poziom naładowania).

Czego można się spodziewać po zmianie ustawienia domyślnego na Maksymalizuj okres eksploatacji baterii?

Zmiana ustawienia domyślnego na Maksymalizuj okres eksploatacji baterii powoduje:

 • Ustawienie powoduje skrócenie czasu pracy między ładowaniami, ponieważ pozwala ono ograniczyć poziom ładowania baterii komputera przenośnego do 80% jej znamionowej pojemności.

 • W systemie Windows ikona na pasku zadań będzie pokazywać pojemność baterii na poziomie 100%, ale to 100% będzie odpowiadać nowej, dostosowanej pojemności baterii.

 • Zmiana ustawienia na Maksymalizuj okres eksploatacji baterii nie ma wpływu na wydajność systemu.

Uwaga:

Przed wykonaniem tej aktualizacji ustawienie Maksymalizuj okres eksploatacji baterii powodowało, że ikona na pasku zadań w systemie Windows pokazywała maksymalny poziom baterii wynoszący 80%. Po aktualizacji ikona na pasku zadań w systemie Windows pokazuje poziom 100%. Ta zmiana została wykonana, aby nie wprowadzać zamieszania i ułatwić obsługę baterii.

Uwaga:

Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows 11, po aktualizacji na pasku zadań systemu Windows pojawi się mała ikona serca. Ta ikona informuje o włączeniu funkcji poprawiania stanu baterii.

Ustawianie harmonogramu pracy baterii

Ekran Ustaw harmonogram pracy baterii pozwala określić okresy korzystania z baterii komputera. Nie umożliwia on zaplanowania czasu ładowania.

Uwaga:

Dostęp do tej funkcji można ograniczyć w systemie BIOS.

 1. Kliknij opcję Ustaw harmonogram pracy baterii na karcie Battery Charge Manager.

  Ustawianie harmonogramu pracy baterii w Battery Charge Manager
 2. Skorzystaj z rozwijanych menu, aby wybrać godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia (w odstępach 30 minut) dla każdego dnia tygodnia. Obliczany jest całkowity czas korzystania z baterii każdego dnia.

 3. Jeśli chcesz ustawić poziom naładowania baterii, przy którym komputer rozpoczyna ładowanie, przesuń suwak Po podłączeniu rozpocznij ładowanie, gdy poziom naładowania baterii spadnie do lub wybierz wartość procentową z menu rozwijanego pod suwakiem.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Kliknij Zastosuj, aby zapisać wybór.

  • Aby wyczyścić opcje wyboru, kliknij przycisk Przywróć domyślne.

 5. Kliknij ikonę strzałki w lewo obok pozycji Powrót do programu Battery Charge Manager w górnej części ekranu, aby powrócić do ekranu Battery Charge Manager.

Optymalizowanie komputera (tylko wybrane modele)

Możesz wybrać tryb zasilania, aby zoptymalizować komputer pod kątem potrzeb wydajności.

Uwaga:

Gdy korzystasz z funkcji Kontrola systemu do zarządzania wydajnością komputera, tryby zasilania systemu Windows nie działają.

 1. W programie HP Power Manager wybierz kartę Kontrola systemu.

 2. Wybierz jeden z następujących trybów urządzenia:

  • Smart Sense: Umożliwia dostosowanie zużycia energii i kultury pracy komputera do wzorców jego użycia.

  • Chłodny: Jeżeli temperatura komputera jest wysoka, można użyć ustawienia Chłodny, aby podnieść prędkość obrotową wentylatora i obniżyć wydajność procesora. Pozwoli to obniżyć temperaturę komputera.

  • Cichy: Umożliwia wyłączenie wentylatora i zmniejszenie wydajności procesora, aby jak najbardziej zmniejszyć hałas powodowany przez pracujący komputer.

  • Wydajność: Umożliwia zwiększenie wydajności procesora i prędkości wentylatora. Aby móc wybrać ustawienie Wydajność, do komputera musi być podłączony zasilacz prądu przemiennego.

  • Tryb oszczędzania energii OLED: Włącz to ustawienie, aby zoptymalizować zużycie energii przez wyświetlacz OLED. Tryb ten może wpływać na jasność ekranu i jakość obrazu.

   Uwaga:

   Tryb oszczędzania energii OLED jest dostępny tylko na komputerach z matrycami z podświetleniem OLED.

  Ekran sterowania systemu HP Power Manager

Często zadawane pytania dotyczące programu HP Power Manager

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące programu HP Power Manager.

Gdzie można monitorować stan baterii?

Na karcie Stan baterii można sprawdzić ogólny stan baterii urządzenia, pojemność projektową baterii, aktualną maksymalną pojemność i numer seryjny. Można również sprawdzić temperaturę baterii i wybrać aktualny tryb ładowania.

Uwaga:

Po otwarciu karty Stan baterii program HP Power Manager przeprowadza ocenę baterii w celu zapewnienia dokładnego stanu baterii w czasie rzeczywistym. Załadowanie karty może potrwać około 10 sekund.

Karta Stan baterii w programie HP Power Manager
 • Poziom naładowania: Wyświetla aktualny poziom naładowania baterii za pomocą wskaźnika i procentowego poziomu naładowania.

  • Zielona grafika baterii oznacza, że bateria jest naładowana.

  • Żółta grafika baterii oznacza, że wkrótce trzeba będzie naładować baterię.

  • Czerwona grafika baterii oznacza, że trzeba już naładować baterię.

 • Stan baterii: Wyświetla aktualny stan naładowania baterii (SoC), który odpowiada poziomowi naładowania baterii względem jej pojemności. Jeżeli wyświetlany jest stan Normalny, oznacza to, że bateria jest naładowana. Jeśli wyświetlany jest stan Słaby (mniej niż 50% SoC) lub Bardzo słaby (mniej niż 25% SoC), bateria wymaga naładowania.

 • Bieżący tryb baterii: Wyświetla bieżący tryb ładowania baterii. To ustawienie można zmienić na karcie Battery Charge Manager. Więcej informacji można znaleźć w Gdzie mogę kontrolować sposób i czas ładowania baterii?.

 • Pojemność nowej baterii: Wyświetla informację o wynikającej z projektu pojemności fizycznej baterii po pełnym naładowaniu.

 • Bieżąca pojemność baterii: Wyświetla informacje o dostępnej pojemności baterii po pełnym naładowaniu. Pojemność ta zmniejsza się wraz z upływem czasu i innymi czynnikami środowiskowymi. Ten stan przedstawia również wartość procentową dostępnej pojemności nowej baterii (na przykład 96%). Wartość ta nie przedstawia poziomu naładowania baterii.

 • Temperatura baterii: Wyświetla bieżącą temperaturę baterii. Zalecany zakres temperatur baterii zależy od rodzaju baterii.

 • Numer seryjny: Wyświetla numer seryjny baterii i kod daty, który może być użyty do naprawy komputera.

Gdzie mogę kontrolować sposób i czas ładowania baterii?

Na karcie Battery Charge Manager można wybrać tryb ładowania baterii i ustawić harmonogram baterii.

 • Maksymalizuj okres eksploatacji baterii: Pozwala zmaksymalizować stan baterii, ograniczając pełne naładowanie do 80%. Zoptymalizowane ładowanie i spowolnienie starzenia się baterii oraz zmniejszenie ryzyka spuchnięcia baterii.

 • Zezwól HP na zarządzanie stanem mojej baterii: Narzędzie HP Power Manager określa poziomy i czas ładowania baterii w zależności od sposobu korzystania z komputera w celu wydłużenia czasu pracy na baterii. Firma HP zaleca ustawienie Zezwól HP na zarządzanie stanem mojej baterii w przypadku komputerów przenośnych, które mają poniżej roku i są regularnie odłączone od zasilania sieciowego.

  • Funkcja inteligentnego ładowania HP (zalecana): Zaawansowane algorytmy uczenia dynamicznie dostosowują poziomy ładowania w celu wydłużenia czasu pracy na baterii. Ta regulacja jest wykonywana w tle. Funkcję tę można włączać i wyłączać. Firma HP zaleca włączenie tej funkcji w przypadku korzystania z trybu Zezwól HP na zarządzanie stanem mojej baterii.

  Uwaga:

  Funkcja HP Intelligent Charging jest dostępna tylko na komputerach przenośnych HP G9 i nowszych.

 • Ustawianie harmonogramu baterii: Umożliwia ustawienie określonego czasu korzystania z baterii wewnętrznej przez komputer w oparciu o użytkowanie i środowisko, nawet jeżeli komputer jest podłączony do zasilania sieciowego. Tryb ten jest na przykład przydatny na terenie kraju/regionu, w którym występują zaplanowane przerwy w dostawie prądu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Wybierz tryb ładowania baterii.

Czy można ustawić automatyczne ładowanie baterii, gdy poziom naładowania baterii spadnie do określonej wartości?

Tak. Na ekranie Ustaw harmonogram pracy baterii użyj suwaka opcji Po podłączeniu rozpocznij ładowanie, gdy poziom naładowania baterii spadnie do, aby ustawić poziom naładowania baterii, przy którym rozpocznie się automatyczne ładowanie. Istnieje ponadto możliwość wybrania rozpoczęcia ładowania z menu rozwijanego.

Suwak można ustawić na wartość od 15% do 99% z wartościami przyrostowymi co 0,5%. Można również wybrać wartość procentową poziomu naładowania baterii, klikając strzałkę listy rozwijanej obok wartości procentowej.

Gdzie można sprawdzić, jaka wersja programu HP Power Manager jest zainstalowana na komputerze?

W lewym okienku kliknij ikonę Informacje, aby dowiedzieć się, która wersja jest zainstalowana.

W zależności od widoku menu może wyświetlać nazwę ikony obok ikony Informacje .hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...