Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet, HP PageWide Enterprise - Zaawansowana konfiguracja przy użyciu narzędzia HP Utility w systemie Mac OS

Skorzystaj z narzędzia HP Utility do sprawdzania statusu drukarki, a także wyświetlania lub zmiany jej ustawień (za pomocą komputera).

Użyj narzędzia HP Utility, jeśli drukarka została podłączona za pomocą kabla USB lub sieci TCP/IP.

Otwórz aplikację HP Utility

Aby rozpocząć, otwórz program HP Utility.

 1. Otwórz na komputerze menu Preferencje systemowe , a następnie ikonę Drukarka i faks, Drukuj i skanujlub Drukarki i skanery.

 2. Wybierz drukarkę z listy.

 3. Kliknij przycisk Opcje i materiały .

 4. Kliknij kartę Narzędzie .

 5. Kliknij przycisk Otwórz narzędzie drukarki .

Funkcje HP Utility

Pasek HP Utility zawiera następujące elementy:

 • Urządzenia: Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić lub ukryć produkty Mac znalezione przez program HP Utility.

 • Wszystkie ustawienia: Kliknij ten przycisk, aby powrócić do strony głównego widoku programu HP Utility.

 • Pomoc techniczna HP: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć przeglądarkę i przejść do witryny wsparcia technicznego HP.

 • Materiały eksploatacyjne: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę internetową HP SureSupply.

 • Rejestracja: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę internetową rejestracji HP.

 • Recykling: Kliknij ten przycisk, aby otworzyć witrynę programu recyklingu HP Planet Partners.

Narzędzie HP Utility zawiera strony otwierane po kliknięciu listy Wszystkie ustawienia .

W poniższej tabeli opisano zadania, które można wykonywać za pomocą narzędzia HP Utility.

Zadania narzędzia HP Utility

Pozycja

Opis

Stan materiałów eksploatacyjnych

Przedstawia stan materiałów eksploatacyjnych oraz udostępnia łącza umożliwiające zamawianie materiałów eksploatacyjnych online.

Informacje o urządzeniu

Wyświetla informacje na temat aktualnie wybranej drukarki.

Przesyłanie plików

Przesyła pliki z komputera do drukarki.

Przesyłanie czcionek

Przesyła pliki czcionek z komputera do drukarki.

HP Connected

Dostęp do witryny internetowej HP Connected.

Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe

Przesyła plik z aktualizacją oprogramowania sprzętowego do drukarki.

Uwaga:

Opcja ta jest dostępna dopiero po otwarciu menu Widok i wybraniu polecenia Wyświetl zaawansowane .

Polecenia

Wysyła znaki specjalne lub polecenia drukowania do urządzenia po zakończeniu zadania wydruku.

Uwaga:

Opcja ta jest dostępna dopiero po otwarciu menu Widok i wybraniu polecenia Wyświetl zaawansowane .

Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi

Pozwala konfigurować działanie drukarki w przypadku, gdy kończy się czas żywotności materiałów eksploatacyjnych.

Konfiguracja podajników

Umożliwia zmianę domyślnych ustawień podajnika.

Urządzenia wyjściowe

Zarządza ustawieniami opcjonalnych akcesoriów wyjściowych.

Tryb drukowania dwustronnego

Włącza tryb automatycznego drukowania dwustronnego.

Tryb ekonomiczny i gęstość toneru

Konfiguracja ustawień pozwalająca oszczędzać toner.

Powiadomienia na adres e-mail

Pozwala konfigurować automatyczne powiadomienia dla konkretnych stanów drukarki, np. gdy należy wymienić materiały eksploatacyjne, podajniki papieru są puste, drzwiczki drukarki otwarte lub wystąpiła blokada papieru.

Rozdzielczość

Ustawienie domyślnej rozdzielczości drukowania.

Ochrona portów bezpośrednich

Umożliwia wyłączenie opcji drukowania za pośrednictwem portu USB lub portów równoległych.

Przechowywane zlecenia

Zarządza zadaniami drukowania przechowywanymi na dysku twardym drukarki.

Ustawienia sieciowe

Umożliwia skonfigurowanie ustawień sieciowych takich jak IPv4 czy IPv6.

Ustawienia dodatkowe

Zapewnia dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP.

Skanuj do wiadomości e-mail

Tylko modele MFP

Otwiera stronę wbudowanego serwera internetowego HP, na której można skonfigurować ustawienia skanowania do poczty e-mail.

Uwaga:

Połączenia USB nie są obsługiwane.

Skanuj do folderu sieciowego

Tylko modele MFP

Otwiera stronę wbudowanego serwera internetowego HP, na której można skonfigurować ustawienia skanowania do folderu sieciowego.

Uwaga:

Połączenia USB nie są obsługiwane.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...