Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP LaserJet MFP M139-M142 – Migające kontrolki

Opisy przycisków, kodów błędów i wzorów kontrolek dla drukarek HP LaserJet MFP M139-M142.

Przyciski, ikony i kontrolki panelu sterowania

Przykład wyświetlacza panelu sterowania

Objaśnienie

Opis

1

2-cyfrowy wyświetlacz LED: W zależności od trybu wyświetla się jedna z następujących informacji:

 • Wartość liczby kopii, zaciemnienia lub rozmiaru

 • Kody błędów lub stanu

2

Ikona Liczba kopii: Wybór liczby kopii.

3

Ikona rozjaśnienia/przyciemnienia: Dostosowuje ustawienia ciemności dla zadania kopiowania.

4

Ikona powiększania/pomniejszania: Dostosowuje procentową wartość rozmiaru zadania kopiowania.

Przykładowe przyciski i kontrolki panelu sterowania

Objaśnienie

Opis

1

Przyciski w górę i w dół: Zwiększanie lub zmniejszanie wartości wybranej pozycji na wyświetlaczu.

2

Przycisk Kopiuj dowód tożsamości: Kopiowanie dowodu tożsamości.

3

Przycisk i kontrolka Sieć bezprzewodowa (tylko modele bezprzewodowe): Włącza lub wyłącza funkcję Wi-Fi, konfiguruje połączenie Wi-Fi Direct lub łączy się z routerem za pomocą funkcji Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Lampka sygnalizuje stan połączenia.

 • Światło ciągłe: Połączono z siecią lub Wi-Fi Direct.

 • Migająca kontrolka: Brak połączenia z siecią lub konfiguracja połączenia WPS lub Wi-Fi Direct.

 • Szybko migająca kontrolka: Problem z połączeniem z siecią lub Wi-Fi Direct.

4

Kontrolka Uwaga: Wystąpił problem z drukarką (stan błędu) i wymaga uwagi użytkownika.

Uwaga:

Tylko drukarki HP+: Jeśli kontrolka miga szybko (4 mignięcia na 3 sekundy), wystąpił problem z kontem HP i/lub połączeniem z drukarką. Otwórz aplikację HP Smart, aby uzyskać więcej informacji.

5

Przycisk Opcje kopiowania: Służy do poruszania się po różnych menu wyświetlania, takich jak Liczba kopii (domyślnie), Rozjaśnianie/Przyciemnianie oraz Powiększanie/Zmniejszanie.

6

Przycisk Rozpocznij kopiowanie / Wznów: Rozpoczyna zadanie kopiowania lub drukuje drugą stronę zadania drukowania dwustronnego (drukowanie po obu stronach).

7

Przycisk Anuluj: Anuluje zadanie drukowania lub kopiowania.

8

Kontrolka Materiały eksploatacyjne: Wyświetla stan wkładu z tonerem.

 • Wyłączona: Poziom tonera jest odpowiedni i nie występują żadne problemy.

 • Światło migające: Wystąpił problem z wkładem z tonerem (stan błędu).

 • Światło stałe: Poziom tonera jest bardzo niski i wkład wymaga wymiany.

9

Przycisk Zasilanie i kontrolka Gotowe: Służy do włączania lub wyłączania drukarki.

Kontrolka wskazuje stan drukarki.

 • Światło ciągłe: Włączona i gotowa do drukowania.

 • Migająca kontrolka: Odbiera zadanie drukowania.

 • Przyćmione światło: Stan niskiego poboru energii.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...