Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Zapoznanie się z systemem Windows 11 i korzystanie z niego

System Windows 11 oferuje dynamiczne środowisko, w którym można w prosty sposób dostosować pulpit do preferencji. Użyj tych informacji, aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji systemu Windows 11.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi systemu Windows 11, patrz Komputery HP - Obsługa systemu Windows 11.

Uaktualnienie do Windows 11

Trzeba wykonać pewne czynności przed i po uaktualnieniu do systemu Windows 11, takie jak tworzenie kopii zapasowej ważnych plików lub aktualizacja sterowników sprzętu.

Poniższe dokumenty zawierają instrukcje dotyczące przeprowadzenia uaktualnienia:

Menu Start i pasek zadań

Menu Start systemu Windows 11 ma nowy układ. Pasek zadań jest teraz wyśrodkowany w dolnej części ekranu.

Pasek wyszukiwania w górnej części menu Start umożliwia szybkie wyszukiwanie aplikacji lub dokumentów. Dostosowywalny obszar przypiętych aplikacji jest pod paskiem wyszukiwania. Liczba przypinanych aplikacji jest nieograniczona, ale naraz wyświetlanych jest maksymalnie 18 aplikacji. Lista Wszystkie aplikacje pokazuje wszystkie zainstalowane aplikacje, niezależnie od tego, czy są przypięte.

Aby przypiąć aplikację, kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz polecenie Przypnij do obszaru startowego. Aby odpiąć aplikację, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odepnij od obszaru startowego. Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność aplikacji, lub kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację i wybierz polecenie Przenieś na górę, aby przypiąć aplikację jako pierwszą pozycję na liście.

Pod przypiętymi aplikacjami znajduje się nowy obszar Polecane, w którym wyświetlane są ostatnio otwarte dokumenty pakietu Office i zainstalowane aplikacje. Ten obszar ułatwia powrót do dokumentu, który był ostatnio używany, lub przypinanie nowo zainstalowanych aplikacji do górnej części menu Start. Nowy obszar Polecane zastępuje funkcję Oś czasu systemu Windows. W obszarze Polecane może pojawić się maksymalnie sześć pozycji. Przycisk Więcej umożliwia przejście do listy dodatkowych ostatnich pozycji.

W dolnej części menu Start znajduje się zdjęcie profilowe, nazwa i przyciski zasilania. Dolny obszar można dostosowywać, dodając kilka skrótów do folderów Eksploratora plików, takich jak Pobrane pliki, Zdjęcia, Filmy i tak dalej.

Aby skonfigurować menu Start, wybierz pozycję Ustawienia, następnie Personalizacja, a na koniec Menu Start.

Aby skonfigurować pasek zadań, wybierz pozycję Ustawienia, potem Personalizacja, a na koniec Pasek zadań.

Aby wyrównać pasek zadań do lewej strony ekranu, wybierz pozycję Zachowanie paska zadań, potem Wyrównywanie paska zadań, a na koniec Do lewej.

Aby dodać dodatkowe skróty do paska zadań, użyj menu przepełnienia w rogu paska zadań.

Ikony w rogu paska zadań

System Windows 11 oferuje nowe ikony w rogu paska zadań po prawej stronie paska zadań.

Aby wyświetlić lub ukryć ikony, przejdź do menu Ustawienia, wybierz pozycję Personalizacja, a następnie przełącz dostępne ikony.

Dostępne ikony obejmują między innymi:

 • Menu pióra (obszar roboczy funkcji Windows Ink)

  Można przypiąć maksymalnie cztery aplikacje do paska narzędzi obszaru roboczego Windows Ink.

  Wybierz ikonę pióra ikona pióra, aby otworzyć menu pióra.

  Aby dodać więcej aplikacji do menu pióra, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz Edytuj menu pióra.

  Aby skonfigurować pióro i ustawienia funkcji Windows Ink, przejdź do menu Ustawienia, wybierz pozycję Bluetooth i urządzenia, a następnie wybierz Pióro i funkcja Windows Ink.

 • Klawiatura dotykowa

  Wybierz ikonę klawiatury, aby otworzyć klawiaturę dotykową. Dostępnych jest 13 nowych motywów klawiatury dotykowej. Aparat motywów umożliwia utworzenie w pełni dostosowanego motywu, w tym obrazów tła. Można również zmienić rozmiar klawiatury dotykowej.

 • Wirtualna płytka dotykowa

  Gesty dotykowe wykonywane na ekranie, podobnie do gestów płytki dotykowej, umożliwiają przełączanie między aplikacjami i pulpitami.

  Do gestów wykonywanych trzema palcami zalicza się:

  • Przesunięcie palcem w lewo / w prawo: Przełączanie na okno ostatnio używanej aplikacji.

  • Przesuwanie palcem w dół: Powrót do pulpitu. Ponowne przesuwanie w górę umożliwia przywrócenie okna aplikacji.

  • Przesuwanie palcem w górę: Otwarcie widoku zadania w celu przejrzenia wszystkich otwartych aplikacji i pulpitów.

  Do gestów wykonywanych czterema palcami zalicza się:

  • Przesunięcie palcem w lewo / w prawo: Przełączanie na poprzedni/następny pulpit.

  • Przesuwanie palcem w dół: Powrót do pulpitu. Ponowne przesuwanie w górę umożliwia przywrócenie okna aplikacji.

  • Przesuwanie palcem w górę: Otwarcie widoku zadania w celu przejrzenia wszystkich otwartych aplikacji i pulpitów.

Powiadomienia i szybkie ustawienia

Powiadomienia znajdują się nad kalendarzem. Menu szybkich ustawień zawiera wszystkie szybkie czynności z Centrum akcji.

Aby uzyskać dostęp do powiadomień i kalendarza, kliknij datę i godzinę na pasku zadań. Można włączać powiadomienia, usuwać je i zarządzać nimi. Nie można dostosowywać powiadomień.

Aby dostosować szybkie czynności z Centrum akcji, kliknij ikonę Edytuj szybkie ustawienia ikona pióra. W menu Szybkie czynności można przypisać do 12 czynności.

Widżety

Widżety to elementy wyświetlające spersonalizowaną treść, np. wiadomości, informacje pogodowe lub powiadomienia.

Dostęp do panelu Widżet można uzyskać za pomocą dedykowanej ikony na pasku zadań, przesuwania palcem w lewo od krawędzi ekranu lub naciskania klawiszy Windows + w. Panel otwiera się z lewej strony ekranu i nie można go uporządkować ani zmienić jego rozmiaru. W górnej części panelu jest aktualny czas oraz menu służące do dostosowywania tematów i zainteresowań, które wyświetlane są wewnątrz panelu.

Aby wyświetlić lub ukryć widżety, przejdź do menu Ustawienia, wybierz pozycję Personalizacja, a następnie włącz opcję Widżety.

Aby dostosować widżety, w panelu widżety kliknij przycisk Dodaj widżety.

Sterowanie wieloma monitorami

Po podłączeniu drugiego monitora system Windows 11 domyślnie duplikuje na nim obraz z wyświetlacza głównego. Możesz zmienić to ustawienie, aby używać drugiego monitora do różnych celów.

System Windows 11 oferuje cztery opcje po podłączeniu wielu monitorów do komputera. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + p, aby wyświetlić ustawienia monitorów.

 • Ekran komputera: wyświetlanie obrazu ekranu tylko na komputerze.

 • Duplikuj: wyświetlanie obrazu ekranu jednocześnie na komputerze i urządzeniu zewnętrznym.

 • Rozszerz: wyświetlanie obrazu ekranu rozciągniętego na wyświetlacz komputera i urządzenie zewnętrzne.

 • Tylko dodatkowy ekran: wyświetlanie obrazu ekranu tylko na urządzeniu zewnętrznym.

Aby wyświetlić pasek zadań na wielu monitorach, przejdź do menu Ustawienia, wybierz pozycję Personalizacja, wybierz pozycję Pasek zadań, a następnie zaznacz opcję Pokaż pasek zadań na wszystkich ekranach.

Aby użyć drugiego monitora, naciśnij kombinację klawiszy Windows + p.

Aby zmienić ustawienie rozdzielczości drugiego monitora, przejdź do menu Ustawienia, wybierz pozycję System, wybierz pozycję Ekran, a następnie zaktualizuj ustawienie w obszarze Rozdzielczość ekranu.

Widok zadań i pulpity wirtualne

Pulpity wirtualne w systemie Windows 11 są oddzielnymi pulpitami, które użytkownicy mogą tworzyć w celu organizowania różnych typów aplikacji.

Aby utworzyć nowy pulpit wirtualny, umieść kursor myszy nad ikoną Widok zadań ikona Widok zadań na pasku zadań, a następnie wybierz polecenie Nowy pulpit. Aktualnie aktywny pulpit jest wyświetlany jako Pulpit nr 1. Umieść wskaźnik myszy nad ikoną Widok zadań, aby wyświetlić wszystkie aktywne pulpity wirtualne. Naciśnij klawisze Windows + ctrl + strzałka w prawo, aby przejść do pulpitu wirtualnego po prawej stronie. Naciśnij klawisze Windows + ctrl + strzałka w lewo, aby przejść do pulpitu wirtualnego po lewej stronie.

Ewentualnie wybierz ikonę Widok zadań lub naciśnij klawisze Windows + tab, aby wyświetlić listę z wszystkimi aktywnymi oknami u góry oraz pulpitami wirtualnymi na dole.

Aby zmienić nazwę wirtualnego pulpitu, kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę w menu Widok zadań, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę.

Aby zmienić tło pulpitu wirtualnego, kliknij prawym przyciskiem myszy miniaturę w menu Widok zadań, a następnie Wybierz tło.

Ustawienia ekranu

System Windows 11 jest wyposażony w ustawienia automatycznego HDR (High Dynamic Range) i dynamicznego odświeżania (DRR).

System Windows 11 obsługuje automatyczne HDR. W oknie Ustawienia włącz funkcję Automatyczne HDR, aby upewnić się, że obsługiwane gry są automatycznie skalowane, a gry nieobsługujące wysokiej rozdzielczości - używają funkcji SDR. Włącz opcję Używaj HDR, aby upewnić się, że funkcja HDR jest włączona podczas uruchamiania gry.

System Windows 11 obsługuje funkcję dynamicznego odświeżania (DRR), która umożliwia komputerowi automatyczne zwiększenie częstotliwości odświeżania podczas pisania lub przewijania w celu uzyskania płynnego obrazu i obniżanie częstotliwości odświeżania, aby oszczędzać energię.

Funkcja dynamicznego odświeżania (DRR) jest dostępna na wybranych komputerach. Jest dostępna na wybranych laptopach z wyświetlaczami obsługującymi zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) oraz częstotliwość odświeżania co najmniej 120 Hz. Funkcja DRR wymaga również sterownika karty graficznej WDDM 3.0, który jest dostępny w usłudze Windows Update.

Częstotliwość odświeżania można wybrać w obszarze Ustawienia > System > Ekran > Zaawansowane ustawienia wyświetlania.

Przyciąganie

Nowa funkcja przyciągania umożliwia uruchamianie aplikacji obok siebie na głównym lub dodatkowym monitorze. Na każdym monitorze można uruchomić maksymalnie cztery aplikacje.

Po przeciągnięciu okien w różne obszary ekranu system Windows może automatycznie zmieniać ich rozmiar.

W systemie Windows 11 można umieść kursor myszy nad ikoną maksymalizacji okna aplikacji, aby uzyskać dostęp do funkcji Przyciąganie.

Funkcja Przyciąganie oferuje sześć układów (w zależności od rozdzielczości ekranu).

Firma Microsoft udoskonaliła również pamięć przyciąganych aplikacji. Jeżeli użytkownik korzysta z układu przyciągania w trybie poziomym, po obróceniu wyświetlacza w orientację pionową system Windows obróci okna tych aplikacji i utrzyma je w danych pozycjach. System Windows zapamiętuje również pozycje przyciąganych okien podczas dokowania i wyłączania dokowania z monitorów zewnętrznych.

Wyszukiwanie

Funkcja wyszukiwania jest dostępna w systemie Windows 11, ale nie ma już paska wyszukiwania na pasku zadań.

Kliknij ikonę Start, rozpocznij wpisywanie, a system Windows automatycznie przełączy na udoskonalony interfejs użytkownika wyszukiwania.

Sklep Microsoft Store

Nowy sklep Microsoft Store umożliwia wykrywanie i instalowanie aplikacji, gier, filmów i ofert specjalnych.

W nowym sklepie można instalować aplikacje z przeglądarki. Po kliknięciu znaczka pobierania w sklepie Microsoft Store zostanie otwarte okno, w którym można zarządzać instalacją bez zamykania strony internetowej.

W nowym sklepie z aplikacjami masz dostęp do katalogu aplikacji dla systemu Android, które są obsługiwane przez sklep z aplikacjami Amazon. Firma Amazon potwierdziła, że jej sklep z aplikacjami będzie obsługiwać pakiety Android App Bundle (AAB), nowy format aplikacji dla systemu Android, który zastąpi bieżący format APK.

Aby ułatwić użytkownikom uruchamianie ulubionych aplikacji dla systemu Android w systemie Windows 11, Microsoft wykorzystuje mechanizm Windows Subsystem for Android (WSA), który jest podobny do podsystemu Linux (WSL).

System Windows 11 jest też wyposażony w nową technologię maszyn wirtualnych rozwiązującą problemy ze zgodnością z Android Open Source Project (AOSP), który jest stosem oprogramowania typu Open Source.

Dzięki Android Open Source Project (AOSP) system Windows 11 nie wymaga obsługi usługi Google Play i umożliwia uruchamianie większości aplikacji w systemie operacyjnym komputera stacjonarnego.

W systemie Windows 11 można też ładować aplikacje bezpośrednio. Ładowanie bezpośrednie to proces instalowania na urządzeniu aplikacji dla systemu Android, które nie posiadają certyfikatu Microsoft Store ani Amazon Appstore. Można pobierać pakiety APK ze stron, takich jak APKMirror, a potem dwukrotnie kliknąć je, aby zainstalować aplikację na urządzeniu z systemem Windows.

Aktywacja asystenta Cortana i poleceń głosowych

Cortana jest dołączona, ale nie jest aktywowana domyślnie.

Aby aktywować asystenta Cortana, wyszukaj i otwórz asystenta Cortana. Możesz także wybrać pozycje Start > Wszystkie aplikacje > Cortana.

Po zalogowaniu asystent Cortana jest wyświetlany w małym wyskakującym oknie nad środkiem paska zadań Windows. W razie potrzeby może również otwierać inne aplikacje, takie jak przeglądarka Microsoft Edge lub aplikacje Microsoft Office.

Jednak asystent Cortana nie integruje się już z systemem wyszukiwania Windows, nawet po zalogowaniu się do aplikacji Cortana. Asystent Cortana nie będzie reagować na nic, co wpiszesz w polu wyszukiwania systemu Windows. Zamiast tego musisz uruchomić aplikację Cortana i w oknie czatu aplikacji wpisać zapytanie.

W obszarze Prywatność i ustawienia możesz dostosować ustawienia aktywacji głosem asystenta Cortana.

Nowy program do wprowadzania głosowego umożliwia łatwe i szybkie rozpoczęcie wprowadzania głosowego w wybranym polu tekstowym. Program jest domyślnie wyłączony, ale można go włączyć, naciskając klawisze Windows + h, a następnie umieszczając okno wprowadzania głosowego w dowolnym miejscu na ekranie.

Czat z aplikacji Teams

W systemie Windows 11 pasek zadań jest zintegrowany z czatem z aplikacji Microsoft Teams.

Można komunikować się za pomocą tekstu, czatu, głosu lub wideo ze wszystkimi kontaktami osobistymi, w dowolnym miejscu, w systemie Windows, Android lub iOS. Jeżeli osoba, z którą się łączysz, nie pobrała jeszcze aplikacji Teams, możesz nawiązać z nią połączenie za pośrednictwem dwukierunkowej komunikacji SMS.

Czat z aplikacji Teams nie jest pełnym klientem Microsoft Teams. Umożliwia on jedynie zarządzanie rozmowami i połączeniami wideo (tj. „spotkaniami”). Aby uruchomić czat z aplikacji Teams w systemie Windows 11, na pasku zadań kliknij ikonę czatu ikona czatu lub naciśnij klawisze Windows + c.

Aplikacja Teams 2.0 udostępnia następujące funkcje:

 • Nowa ikona czatu na pasku zadań

 • Skrót Windows + c do uruchamiania czatu

 • Powiadomienia z wbudowanymi odpowiedziami

 • Dodawanie kontaktów za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu

 • Wysyłanie wiadomości e-mail lub SMS do kontaktów bez aplikacji Teams z poziomu aplikacji Teams

 • Obsługa SMS umożliwiająca użytkownikom urządzeń przenośnych / telefonów komórkowych na dołączenie i komunikację z czatem za pośrednictwem wiadomości SMS (tylko Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Indie i Wielka Brytania)

 • Synchronizacja kontaktów osobistych z programów Skype lub Outlook.com do aplikacji Teams (opcjonalne)

 • Ikona na pasku zadań obsługuje tryb jasny, jak i ciemny systemu Windows

Eksplorator plików

W systemie Windows 11 wprowadzono kilka zmian w programie Eksplorator plików, w tym nowy pasek narzędzi oraz nowe ikony plików i aplikacji.

Pasek narzędzi został uproszczony. Proste ikony ułatwiają wykonywanie podstawowych zadań, takich jak tworzenie nowych folderów, kopiowanie, wklejenie, zmiana nazwy, usuwanie, sortowanie ikon lub zmiana widoku.

Otwórz menu Więcej ikona Więcej, aby uzyskać dostęp do dodatkowych poleceń, takich jak mapowanie dysku sieciowego, zaznaczanie wszystkich elementów w oknie oraz opcje otwierania.

W systemie Windows 11 wszystkie okna Eksplorator plików mają zaokrąglone rogi.

Ustawienia systemowe

Menu Ustawienia systemowe zawiera zmiany w opcjach dźwięku, zasilania i baterii, pamięci masowej i schowka.

Można teraz wybrać jedną z poniższych opcji w celu określenia, jak preinstalowane aplikacje działają w tle: Zawsze, Optymalizacja zasilania, Nigdy.

System Windows 11 oferuje prawie 100 nowych dźwięków.

Aby dodać lub sparować nowe urządzenia wyjściowe lub wejściowe, takie jak urządzenia audio Bluetooth, wybierz pozycje Ustawienia > System > Dźwięk, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

Aby skonfigurować ustawienia urządzenia audio lub zmienić jego nazwę, wybierz urządzenie w oknie Ustawienia > System > Dźwięk.

Aby zaktualizować sterowniki urządzeń audio, w ustawieniach dźwięku wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji sterowników.

Okno Mikser głośności jest teraz dostępne w ustawieniach dźwięku.

System Windows 11 umożliwia sterowanie dźwiękiem na poziomie aplikacji.

Aby dostosować wydajność baterii, wybierz pozycje Ustawienia > System > Zasilanie i bateria, a następnie wybierz jedną z następujących opcji w obszarze Tryb zasilania: Najlepsza wydajność zasilania, ZrównoważonyNajwyższa wydajność.

Aby utworzyć kopię zapasową plików na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej lub wykonać pełną kopię zapasową, wybierz pozycje System > Pamięć > Zaawansowane ustawienia pamięci > Opcje kopii zapasowych. Opcje kopii zapasowej można znaleźć również w oknie Panel sterowania.

Funkcja Historia schowka zapamiętuje do 25 obrazów, tekstów, skryptów, łączy, dokumentów i filmów o pojemności mniejszej niż 4 MB. Po osiągnięciu limitu ze schowka usuwany jest najstarszy element w przypadku skopiowania nowego elementu. Lista historii schowka będzie resetowana przy każdym ponownym uruchomieniu komputera. Nie dotyczy to elementów, które zostały przypięte do schowka.

Funkcja Historia schowka jest domyślnie wyłączona.

Sieć i Internet

Wi-Fi 6E jest dostępne w systemie Windows 11. System Windows 11 umożliwia również włączanie i wyłączanie poszczególnych kart Wi-Fi lub Ethernet za pomocą kliknięcia przycisku i pozwala uzyskać dostęp do bieżącego stanu każdej karty.

Wi-Fi 6E zapewnia wyższe prędkości, większą przepustowość, zmniejszenie opóźnienia przesyłania oraz większe bezpieczeństwo.

Uwaga:

Wi-Fi 6E wymaga komputera wyposażonego w urządzenie Wi-Fi 6E i odpowiedni sterownik.

Aplikacje

Ustawienia aplikacji w systemie Windows 11 pozwalają na wybór lub zmianę aplikacji używanych do otwierania danych typów plików.

Aby otworzyć okno Ustawienia systemu Windows, naciśnij kombinację klawiszy Windowsi lub kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz polecenie Ustawienia.

Aby zmienić domyślną aplikację, wyszukaj żądany typ pliku. Wybierz pozycje Ustawienia > Aplikacje > Aplikacje domyślne, wybierz pozycję Ustaw domyślne dla typu pliku lub połącz typ, a następnie wpisz nazwę rozszerzenia pliku, aby skojarzyć go z aplikacją. Na przykład wpisz txt w przypadku plików tekstowych lub jpg w odniesieniu do obrazów jpeg.

Po wpisaniu rozszerzenia, które nie jest zarejestrowane, wybierz pozycję Wybierz domyślne, aby ustawić domyślną aplikację dla tego rozszerzenia.

Konta

Wersja systemu Windows 11 określa wymagania instalacyjne. Edycja Windows 11 Home wymaga połączenia internetowego oraz konta Microsoft. Po instalacji wersja Windows 11 Home pozwala korzystać z konta lokalnego. Inne edycje systemu Windows 11 można zainstalować bez połączenia internetowego lub konta Microsoft.

W systemie Windows można logować się za pomocą usługi Windows Hello, klucza zabezpieczeń lub hasła.

Funkcja Windows Hello umożliwia logowanie za pomocą twarzy, linii papilarnych lub kodu PIN. Można jej używać do logowania się na ekranie blokady i logowania się na konto w Internecie.

Klucz zabezpieczeń to urządzenie fizyczne, takie jak klucz USB, smartfon lub karta dostępu, którego można użyć zamiast nazwy użytkownika i hasła. Oprócz linii papilarnych lub kodu PIN stosowane są również klucze zabezpieczeń.

Gry

W aplikacji Ustawienia systemu Windows 11 jest karta Granie, na której można włączyć funkcję Tryb gry. Na karcie znajduje się również skrót do konfiguracji ustawień procesora karty graficznej dla każdej aplikacji w urządzeniu.

Aby poprawić wydajność gier, jeżeli komputer jest wyposażony w dedykowaną kartę graficzną, można go skonfigurować, tak aby umożliwiał korzystanie z karty podczas grania w gry.

Aby skonfigurować komputer do grania w gry:

 1. Wybierz pozycje Ustawienia > Granie > Tryb gry > Ustawienia grafiki.

 2. Wyszukaj grę, którą chcesz skonfigurować.

 3. Wybierz pozycję Opcje, a następnie pozycję Wysoka wydajność.

Ułatwienia dostępu

System Windows 11 oferuje pomocne technologie, takie jak Narrator, Lupa, napisy, rozpoznawanie mowy w systemie Windows, czytniki ekranów, programy lupy, usługi CART, polecenia mowy, i inne funkcje.

Windows Update

Funkcja Windows Update w systemie Windows 11 podaje szacowany czas aktualizacji. Te informacje są dostępne na stronie Windows Update oraz na pasku zadań, gdy aktualizacja jest instalowana.

Aktywacja

Aby spersonalizować system Windows i korzystać z jego wszystkich funkcji, musisz go aktywować.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...