Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — konfiguracja funkcji Skanuj na dysk USB

W tym rozdziale przedstawiono informacje o tym, jak skonfigurować funkcję Skanuj na dysk USB.

Drukarka wyposażona jest w funkcję umożliwiającą skanowanie dokumentu i zapisywanie go na dysku USB. Funkcja nie będzie dostępna, dopóki nie zostanie skonfigurowana za pomocą wbudowanego serwera internetowego (EWS) HP.

FutureSmart 3

Wykonaj poniższe kroki dla FutureSmart 3.

Krok 1. Włączanie funkcji Zapisz na USB

Aby włączyć funkcję Zapisz na USB, wykonaj poniższe czynności.

 1. Wybierz kartę Zabezpieczenia.

 2. Przewiń do opcji Porty sprzętowe i upewnij się, że opcja Włącz plug and play portu USB hosta jest włączona.

 3. Wybierz kartę Skanowanie / dystrybucja cyfrowa.

 4. W lewym okienku nawigacji kliknij pozycję Konfiguracja funkcji Zapisz na USB.

 5. Zaznacz pole wyboru Włącz zapisywanie na USB.

 6. Kliknij Zastosuj w dolnej części strony.

Krok 2. Tworzenie szybkiego ustawienia Zapisz na USB (opcjonalnie)

Aby utworzyć szybkie ustawienie Zapisz na USB, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga:

Szybkie ustawienia to skróty zadań dostępne na ekranie głównym oraz w aplikacji Szybkie ustawienia.

 1. Przejdź do obszaru Konfiguracja szybkich ustawień wbudowanego serwera internetowego, wykonując następujące czynności:

  1. Korzystając z górnych kart nawigacji, kliknij opcję Ogólne.

  2. W lewym okienku nawigacji kliknij opcję Konfiguracja szybkich ustawień.

 2. Kliknij przycisk Dodaj. Nastąpi uruchomienie Kreatora szybkiego ustawienia.

  Uwaga:

  Kliknij przycisk Anuluj na dowolnej stronie Kreator szybkiego ustawienia, aby anulować bieżące zmiany, zakończyć pracę Kreator szybkiego ustawienia i powrócić do strony Konfiguracja szybkich ustawień.

 3. Wybierz opcję Zapisz na USB w obszarze Typ szybkiego ustawienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. W polu Tytuł szybkiego ustawienia wpisz tytuł szybkiego ustawienia (pole wymagane).

 5. Wybierz lokalizację szybkiego ustawienia, która będzie wyświetlana na liście rozwijanej drukarki Lokalizacja przycisku. To ustawienie określa czy szybkie ustawienie będzie widoczne na Ekranie głównym, czy w obszarze Szybkie ustawienia na panelu sterowania drukarki.

 6. Dodaj opis szybkiego ustawienia w polu Opis szybkiego ustawienia (pole wymagane).

 7. Wybierz opcję Szybkie ustawienie, aby określić, co zostanie wyświetlone po wybraniu szybkiego ustawienia na panelu sterowania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. W panelu sterowania wybierz domyślną lokalizację do zapisywania zeskanowanych plików na nośnikach USB znajdujących się w portach USB, a następnie kliknij przycisk Dalej. Domyślne opcje lokalizacji są następujące:

  • Zapisz w katalogu głównym nośnika USB

  • Utwórz lub umieść w tym folderze na nośniku USB; przy korzystaniu z tej opcji lokalizacji pliku należy podać ścieżkę do folderu na nośniku USB. Do oddzielenia nazw folderów i podfolderów w ścieżce należy używać ukośników odwrotnych \.

 9. Wybierz opcję z listy rozwijanej Warunek, przy którym należy wysłać powiadomienie:, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  To ustawienie określa, czy i w jaki sposób użytkownicy są powiadamiani, jeśli zadanie Zapisz na USB z szybkiego ustawienia zostanie ukończone lub nie powiedzie się. Dostępne są następujące ustawienia dla opcji Warunek, przy którym należy wysłać powiadomienie:

  • Nie powiadamiaj

  • Powiadamiaj po zakończeniu zadania

  • Powiadamiaj tylko, jeśli zadanie nie powiedzie się

 10. Wybierz opcję Ustawienia skanowania dla szybkiego ustawienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych ustawień skanowania, zob. Domyślne ustawienia skanowania do konfiguracji funkcji Zapisz na USB.

 11. Wybierz Ustawienia pliku dla szybkiego ustawienia, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych ustawień pliku, zob. Domyślne ustawienia plików do konfiguracji funkcji Zapisz na USB.

 12. Przejrzyj podsumowanie ustawień i kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać szybkie ustawienie, lub wybierz opcję Wstecz, aby edytować ustawienia.

Domyślne ustawienia skanowania do konfiguracji funkcji Zapisz na USB

W poniższej tabeli przedstawiono ustawienia domyślne.

Ustawienia skanowania dla konfiguracji opcji Zapisz na USB

Opcja

Opis

Domyślny typ pliku

Wybierz domyślny typ pliku dla skanowanego dokumentu:

 • PDF

 • JPEG

 • TIFF

 • MTIFF

 • XPS

 • PDF/A

 • Tekst (OCR)

 • Plik tekstowy Unicode (OCR)

 • RTF (OCR)

 • PDF z możliw. wyszuk. (OCR)

 • PDF/A z możliw. wyszuk. (OCR)

 • HTML (OCR)

 • CSV (OCR)

Domyślne preferencje koloru

Wybierz standardowe ustawienie kolorów dla skanowanego dokumentu:

 • Kolor

 • Czarny

 • Czarny/szary

 • Automatycznie wykrywaj

Domyślna jakość wydruku

Wybierz domyślną jakość wydruku dla skanowanego dokumentu:

 • Niska (mały plik)

 • Średnie

 • Wysoka (duży plik)

Rozdzielczość standardowa

Wybierz domyślną rozdzielczość skanowania dla dokumentu:

 • 75 dpi

 • 150 dpi

 • 200 dpi

 • 300 dpi

 • 400 dpi

 • 600 dpi

Domyślne ustawienia plików do konfiguracji funkcji Zapisz na USB

Sprawdź domyślne ustawienia plików dla opcji Zapisz na USB.

Ustawienia pliku dla konfiguracji opcji Zapisz na USB:

Funkcja

Opis

Prefiks nazwy pliku

Określ domyślny prefiks nazwy pliku używany dla plików zapisywanych do folderu sieciowego.

Domyślna nazwa pliku

Domyślna nazwa pliku do zapisania.

Zaznacz pole wyboru Możliwość edytowania przez użytkownika, aby to ustawienie mogło być edytowanie z poziomu panelu sterowania urządzenia.

Sufiks nazwy pliku

Ta funkcja pozwala określić domyślny sufiks nazwy pliku używany dla plików zapisywanych do folderu sieciowego.

Domyślny sufiks duplikatu nazwy pliku [nazwapliku]_RRRRMMDDT

Format nazwy plików

Wybierz format nazwy plików w przypadku, gdy zadanie jest dzielone na kilka plików.

Domyślny typ pliku

Wybierz format zapisanego pliku.

Zaznacz pole wyboru Edytowane przez użytkownika, aby to ustawienie mogło być edytowane z poziomu panelu sterowania drukarki.

Podgląd nazwy pliku

Wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj podgląd.

Domyślne preferencje koloru

Wybierz, czy plik ma być monochromatyczny, czy kolorowy.

Domyślna jakość wydruku

Wybierz jakość pliku. Obrazy wyższej jakości wymagają plików o większym rozmiarze niż obrazy gorsze jakościowo, a ponadto dłużej trwa ich wysyłanie.

Rozdzielczość standardowa

Ustaw rozdzielczość pliku. Obrazy o wyższej rozdzielczości drukowane są z większą liczbą punktów na cal (DPI, Dots Per Inch), widoczna jest więc na nich większa liczba szczegółów. Obrazy o niższej rozdzielczości drukowane są z mniejszą liczbą punktów na cal, widoczne jest więc na nich mniej szczegółów, ale też rozmiar pliku jest mniejszy.

Kompresja

Podczas zapisywania zeskanowanego dokumentu jako pliku PDF lub XPS określ rodzaj używanej przez plik kompresji: normalna lub wysoka. Jeżeli wybrano kompresję wysoką, zeskanowany plik jest mniejszy, ale proces skanowania może trwać dłużej niż w przypadku kompresji normalnej.

Kompresja pliku TIFF w czerni

Ta funkcja pozwala wybrać algorytm kompresji czarno-białych plików TIFF generowanych przez urządzenie.

Kompresja TIFF w kolorach/skali szarości

Ta funkcja pozwala wybrać algorytm kompresji kolorowych (lub w odcieniach szarości) plików TIFF generowanych przez urządzenie.

Szyfrowanie PDF

Jeżeli typem pliku jest PDF, wówczas opcja ta umożliwia szyfrowanie wyjściowego pliku PDF. Aby zaszyfrować plik, należy określić hasło. Tego samego hasła należy użyć do otwarcia pliku. Jeżeli przed naciśnięciem przycisku Start nie podano hasła, na ekranie pojawi się komunikat mówiący o konieczności jego wprowadzenia.

Wyłącz typy plików obsługiwanych przez OCR

Wybierz to ustawienie, aby typy plików OCR nie były dostępne z poziomu panelu sterowania.

Włącz pomijanie pustych stron

Jeśli została zaznaczona opcja Włącz pomijanie pustych stron, puste strony będą ignorowane.

FutureSmart 4

Wykonaj poniższe kroki dla FutureSmart 4.

Krok 1. Włączanie funkcji Skanuj na dysk USB

Aby włączyć funkcję Skanuj na dysk USB, wykonaj poniższe czynności.

 1. Wybierz kartę Zabezpieczenia.

 2. Przewiń do opcji Porty sprzętowe i upewnij się, że opcja Włącz plug and play portu USB hosta jest włączona.

 3. Wybierz kartę Skanowanie / Dystrybucja cyfrowa.

 4. Zaznacz pole wyboru Włącz funkcję Skanuj na dysk USB.

 5. Kliknij Zastosuj w dolnej części strony.

Uwaga:

Większość urządzeń jest dostarczana z już zainstalowanymi dyskami twardymi (HDD). W niektórych przypadkach można dodać dodatkowe urządzenia pamięci masowej za pośrednictwem portu USB. Upewnij się, że działanie funkcji Skanuj na dysk USB należy rozszerzyć na dysk USB i dysk twardy

Krok 2: Konfiguracja szybkich ustawień (opcjonalnie)

Szybkie zestawy to skróty zleceń dostępne na Ekranie głównym oraz w aplikacji Szybkie zestawy.

 1. W obszarze Skanuj na dysk USB w lewym panelu nawigacyjnym kliknij opcję Szybkie zestawy.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Wybierz istniejące szybkie ustawienia w aplikacji Szybkie ustawienia w tabeli.

   – LUB –

  • Kliknij przycisk Dodaj, aby uruchomić Kreator szybkich ustawień.

 3. Jeśli wybrano opcję Dodaj, zostanie otwarta strona Konfiguracja szybkiego zestawu. Uzupełnij następujące informacje, a następnie kliknij opcję Dalej.

  • Nazwa szybkiego ustawienia: Wprowadź tytuł nowego szybkiego ustawienia.

  • Opis szybkiego ustawienia: Wprowadź opis szybkiego ustawienia.

  • Opcja uruchamiania szybkiego ustawienia: Aby ustawić sposób uruchamiania szybkiego zestawu, kliknij opcję Wprowadź aplikację, a następnie wybierz Start lub Uruchom natychmiast po wybraniu z ekranu głównego.

 4. W panelu sterowania wybierz domyślną lokalizację do zapisywania zeskanowanych plików na nośnikach USB znajdujących się w portach USB, a następnie kliknij przycisk Dalej. Domyślne opcje lokalizacji są następujące:

  • Zapisz w katalogu głównym nośnika USB

  • Utwórz lub umieść w tym folderze na nośniku USB; przy korzystaniu z tej opcji lokalizacji pliku należy podać ścieżkę do folderu na nośniku USB. Do oddzielenia nazw folderów i podfolderów w ścieżce należy używać ukośników odwrotnych \.

 5. Wybierz opcję z listy rozwijanej Warunek, przy którym należy wysłać powiadomienie:, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  To ustawienie określa, czy i w jaki sposób użytkownicy są powiadamiani, jeśli zadanie szybkiego zestawu Skanuj na dysk USB zostanie ukończone lub nie powiedzie się. Dostępne są następujące ustawienia dla opcji Warunek, przy którym należy wysłać powiadomienie:

  • Nie powiadamiaj

  • Powiadamiaj po zakończeniu zadania

  • Powiadamiaj tylko, jeśli zadanie nie powiedzie się

 6. Wybierz opcję Ustawienia skanowania dla szybkiego zestawu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych ustawień skanowania, patrz „Domyślne ustawienia skanowania dla konfiguracji opcji Skanuj na dysk USB”.

 7. Wybierz Ustawienia pliku dla szybkiego zestawu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych ustawień pliku, patrz „Domyślne ustawienia pliku dla konfiguracji opcji Skanuj na dysk USB”.

 8. Przejrzyj podsumowanie ustawień i kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać szybki zestaw, lub wybierz opcję Wstecz, aby edytować ustawienia.

Domyślne ustawienia skanowania dla konfiguracji opcji Skanuj na dysk USB

Przejrzyj domyślne ustawienia dla konfiguracji opcji Skanuj na dysk USB.

Ustawienia skanowania dla konfiguracji opcji Skanuj na dysk USB

Funkcja

Opis

Rozmiar oryginału

Określ format strony oryginału.

strony oryginału

Wskaż, czy oryginał jest jedno- czy dwustronny.

Optymalizuj tekst/zdjęcie

Wybierz, aby zoptymalizować wydruk dla zawartości określonego typu.

Orientacja zawartości

Wybierz sposób, w jaki zawartość oryginału jest rozmieszczona na stronie. Dostępne są opcje orientacji: Pionowa lub Pozioma.

Czyszczenie tła

Wybierz wartość, aby usunąć wyblakłe obrazy z tła lub usunąć jasny kolor tła.

Zaciemnienie

Wybierz wartość, aby ustawić przyciemnienie pliku.

Kontrast

Wybierz wartość, aby ustawić kontrast pliku.

Ostrość

Wybierz wartość, aby ustawić ostrość pliku.

Podgląd obrazu

Wskaż, czy wyświetlany podgląd zadania ma być opcjonalny, wymagany lub wyłączony.

Opcje przycinania

Wskaż, czy zezwalać na przycinanie zadania. Wybierz typ przycinania.

Wymazywanie krawędzi

Wybierz to ustawienie w celu określenia szerokości (w calach lub milimetrach) przeznaczonych do usunięcia marginesów (w calach lub milimetrach) przedniej oraz tylnej strony zadania.

Domyślne ustawienia plików dla konfiguracji funkcji Zapisz na nośniku USB

Przejrzyj opcje dla konfiguracji funkcji Zapisz na nośniku USB.

Ustawienia pliku dla konfiguracji funkcji Zapisz na nośniku USB

Nazwa opcji

Opis

Prefiks nazwy pliku

Określ domyślny prefiks nazwy pliku używany dla plików zapisywanych do folderu sieciowego.

Nazwa pliku

Domyślna nazwa pliku dla pliku przeznaczonego do zapisania.

Zaznacz pole wyboru Możliwość edytowania przez użytkownika, aby to ustawienie mogło być edytowane z poziomu panelu sterowania drukarki.

Sufiks nazwy pliku

Ta funkcja pozwala określić domyślny sufiks nazwy pliku używany dla plików zapisywanych do folderu sieciowego.

Domyślny sufiks duplikatu nazwy pliku [nazwapliku]_RRRRMMDDT

Podgląd nazwy pliku

Wpisz nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj podgląd.

Format numerowania plików

Wybierz format nazwy pliku w przypadku, gdy zadanie jest dzielone na kilka plików.

Dodaj numerowanie, gdy zadanie składa się tylko z jednego pliku (np. _1–1)

Wybierz to ustawienie, aby dodać numerowanie do nazwy pliku, jeśli zadanie składa się tylko z jednego pliku zamiast wielu.

Typ pliku

Wybierz format zapisanego pliku.

Zaznacz pole wyboru Możliwość edytowania przez użytkownika, aby to ustawienie mogło być edytowane z poziomu panelu sterowania drukarki.

Wysoka kompresja (mniejszy plik)

Wybierz to ustawienie, aby skompresować zeskanowany plik, co pozwoli zmniejszyć jego rozmiar. Należy jednak pamiętać, że proces skanowania pliku o wysokim stopniu kompresji może trwać dłużej niż w przypadku plików o normalnej kompresji.

Szyfrowanie PDF

Jeżeli typem pliku jest PDF, wówczas opcja ta umożliwia szyfrowanie wyjściowego pliku PDF. Aby zaszyfrować plik, należy określić hasło. Tego samego hasła należy użyć do otwarcia pliku. Jeżeli przed rozpoczęciem skanowania nie podano hasła, na ekranie pojawi się komunikat mówiący o konieczności jego wprowadzenia.

Rozdzielczość

Ustaw rozdzielczość pliku. Obrazy o wyższej rozdzielczości drukowane są z większą liczbą punktów na cal (DPI, Dots Per Inch), widoczna jest więc na nich większa liczba szczegółów. Obrazy o niższej rozdzielczości drukowane są z mniejszą liczbą punktów na cal, widoczne jest więc na nich mniej szczegółów, ale też rozmiar pliku jest mniejszy.

Jakość i rozmiar pliku

Wybierz jakość pliku. Obrazy wyższej jakości wymagają plików o większym rozmiarze niż obrazy gorsze jakościowo, a ponadto dłużej trwa ich wysyłanie.

Kolor/czarno-biały

Określ, czy kopie mają być drukowane w kolorze, w czerni i odcieniach szarości czy też tylko w czerni.

Nie drukuj pustych stron

Jeśli włączono opcję Omijaj puste strony, puste strony będą ignorowane.

Tworzenie wielu plików

Wybierz to ustawienie, aby skanować strony do osobnych plików na podstawie określonej maksymalnej liczby stron na jeden plik.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...