Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — konfiguracja książki adresowej

W tym rozdziale przedstawiono informacje o tym, jak skonfigurować książkę adresową.

Wprowadzenie

Książka adresowa jest to zapisana lista często używanych kontaktów, które można szybko wybierać z poziomu panelu sterowania drukarki podczas wysyłania dokumentu. Strona Książka adresowa służy do konfiguracji i włączania następujących funkcji drukarki:

 • Konfiguracja parametrów wyszukiwania

 • Dodawanie kontaktów indywidualnych lub grupowych

 • Edytowanie istniejących kontaktów

Konfiguracja kontaktów sieciowych

Obszar Konfiguracja kontaktów sieciowych na stronie Książka adresowa pozwala włączyć kontakty sieciowe oraz określić metody wyszukiwania kontaktów sieciowych.

Uwaga:

Zrób to przed skonfigurowaniem kontaktów przechowywanych w drukarce.

Ustawianie metody wyszukiwania

Aby skonfigurować metodę wyszukiwania kontaktów sieciowych, wykonaj poniższe czynności.

 1. Korzystając z górnych kart nawigacji, kliknij opcję Skanowanie / dystrybucja cyfrowa.

 2. W lewym okienku nawigacji kliknij opcję Książka adresowa lub Kontakty.

 3. Wybierz metodę wyszukiwania:

  • Szybkie wyszukiwanie (znajdź wpisy rozpoczynające się od szukanego ciągu).

  • Dokładne wyszukiwanie (znajdź wpisy zawierające szukany ciąg).

Włączanie funkcji kontaktów osobistych (opcja)

Aby włączyć funkcję kontaktów osobistych, wykonaj poniższe czynności.

Istnieje możliwość uzyskania kontaktów osobistych poszczególnych użytkowników z serwera Microsoft Exchange. Adresy te są dostępne po zalogowaniu użytkownika na panelu sterowania drukarki za pomocą rejestracji Windows, a następnie wybraniu widoku książki adresowej Kontakty osobiste.

Uwaga:

W przypadku problemów podczas importowania książek adresowych z nowszych serwerów Microsoft Exchange skorzystaj z pomocy technicznej HP.

 1. Korzystając z górnych kart nawigacji, kliknij opcję Skanowanie / dystrybucja cyfrowa.

 2. W lewym okienku nawigacji kliknij opcję Książka adresowa lub Kontakty.

 3. Zaznacz pole wyboru Włącz Kontakty osobiste (gdy użytkownicy rejestrują się do systemu Windows przy urządzeniu).

 4. Kliknij przycisk Test programu Exchange Server, aby sprawdzić połączenie z programem Microsoft Exchange Server.

  1. Domena systemu Windows: Wprowadź nazwę domeny systemu Windows.

  2. Nazwa użytkownika: Wprowadź nazwę użytkownika

  3. Password (Hasło): Wprowadź hasło

  4. Test: Wprowadź co najmniej trzy litery nazwy kontaktu i kliknij przycisk Testuj.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

Włączanie funkcji Kontakty sieciowe (opcjonalnie)

W tym rozdziale przedstawiono informacje o tym, jak włączyć kontakty sieciowe.

Wprowadzenie

Funkcja Lightweight Directory Access protokół (LDAP) zapewnia dostęp do sieciowej książki adresowej. Użyj poniższych sekcji, by skonfigurować funkcję Kontaktów sieciowych.

Uwaga:

W drukarce musi być zainstalowana poprawna wersja oprogramowania sprzętowego, aby zapewnić zgodność z funkcją LDAP.

Zanim zaczniesz

Administratorzy potrzebują następujących informacji przed rozpoczęciem procesu konfiguracji:

Konfiguracja Kontaktów sieciowych

 • Wymagania uwierzytelnienia serwera

 • Ścieżka do rozpoczęcia wyszukiwania (BaseDN, początek wyszukiwania) (np. o=mycompany.com)

 • Atrybuty dla pasującej wprowadzonej nazwy (np. cn lub samAccountName), pozyskiwanie adresu e-mail (np. mail) i sposób wyświetlania na panelu sterowania (np. displayName)

Domyślna konfiguracja SMTP

 • Serwer SMTP (np. smtp.mycompany.com)

 • Port SMTP (np. 25, 587, 465)

 • Wymagania bezpiecznego połączenia (np. Zawsze używaj bezpiecznego połączenia (SSL/TLS))

 • Wymagania uwierzytelniania serwera SMTP dla poczty wychodzącej, w tym nazwa użytkownika i hasło uwierzytelniania, jeśli są stosowane

Pobieranie kontaktów z serwera LDAP

Pobierz adresy z serwera LDAP, dzięki czemu będą one dostępne dla użytkowników z poziomu panelu sterowania drukarki Adresy te są dostępne, gdy użytkownik wybiera widok książki adresowej Wszystkie kontakty.

 1. Korzystając z górnych kart nawigacji, kliknij opcję Skanowanie / dystrybucja cyfrowa.

 2. W lewym okienku nawigacji kliknij opcję Książka adresowa lub Kontakty.

 3. Zaznacz pole wyboru Udostępnij kontakty sieciowe (użyj serwera LDAP).

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Adres serwera LDAP wpisz adres IP serwera LDAP lub jeśli nie jest znana nazwa serwera LDAP, kliknij przycisk Automatyczne znajdowanie, aby uzyskać listę dostępnych serwerów LDAP. Wybierz odpowiedni serwer LDAP i kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Jeśli serwera LDAP nie ma na liście, skontaktuj się z administratorem, aby poznać adres IP i kody atrybutów serwera.

 6. Aby włączyć połączenie zabezpieczone (SSL), zaznacz pole wyboru Użyj bezpiecznego połączenia (SSL).

 7. Jeśli serwer LDAP wymaga uwierzytelniania, wybierz odpowiedni typ uwierzytelniania dla serwera LDAP w obszarze Wymagania uwierzytelnienia serwera. W zależności od typu uwierzytelniania niektóre z pól mogą nie być dostępne, gdy nie są wymagane. Wprowadź informacje w wymaganych polach. Upewnij się, że wykorzystywane nazwy są zgodne z ustawieniami serwera LDAP.

  Uwaga:

  W przypadku użytkowników zalogowanych z użyciem poświadczeń systemu Windows można wybrać opcję umożliwiającą wykorzystanie tych poświadczeń w celu przeprowadzenia uwierzytelniania na serwerze LDAP.

  Typy uwierzytelniania używany podczas komunikacji drukarki z serwerem LDAP

  Typy uwierzytelniania

  Opis

  Serwer nie wymaga uwierzytelniania

  Serwer nie wymaga poświadczeń użytkownika do zapewnienia dostępu do bazy danych LDAP.

  Opcja wykorzystania poświadczeń użytkownika urządzenia MFP jest niedostępna.

  Serwer wymaga uwierzytelniania

  Użyj poświadczeń użytkownika, aby połączyć po zarejestrowaniu z poziomu panelu sterowania drukarki.

  Tryb negocjacji w systemie Windows (SPNEGO):

  Aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do bazy danych serwera LDAP, konieczne jest wprowadzenie poświadczeń, a przesyłane w sieci dane i hasła są szyfrowane.

  Pole domeny i opcja wykorzystania poświadczeń użytkownika urządzenia MFP są włączone.

  Proste poświadczenia:

  Aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do bazy danych serwera LDAP, konieczne jest wprowadzenie poświadczeń, ale przesyłane w sieci hasło nie jest szyfrowane.

  Pola nazwy i hasła użytkownika są włączone.

 8. W obszarze Ustawienia wyszukiwania w bazie danych LDAPD kliknij opcję Automatyczne znajdowanie, aby przejść do punktu, w którym nastąpi rozpoczęcie przeszukiwania bazy danych.

  Uwaga:

  Domyślnie wykorzystywane są atrybuty Active Directory. Jeśli te atrybuty nie zadziałają, spróbuj skorzystać z opcji Użyj atrybutów niestandardowych oraz funkcji Automatyczne znajdowanie, aby wyszukać prawidłowe atrybuty.

 9. Wybierz właściwą opcję Źródło nazw atrybutu. Pola atrybutów powinny zostać wypełnione automatycznie.

 10. W obszarze Test odzyskiwania z LDAP przetestuj odzyskiwanie z LDAP poprzez wprowadzenie części wartości atrybutu, np. części nazwy odbiorcy, a następnie kliknięcie przycisku Testuj. Wpisz co najmniej trzy znaki.

Konfiguracja kontraktów zapisanych w drukarce

Użyj przycisku Importuj w celu załadowania do drukarki długiej listy często używanych kontaktów, dzięki czemu nie trzeba dodawać ich pojedynczo.

Aby dodać kontakty do więcej niż jednej drukarki, najlepszym sposobem jest dodanie ich do jednej drukarki, wprowadzenie ewentualnych zmian, a następnie przeniesienie ich do innych drukarek za pomocą przycisków Importuj oraz Eksportuj wszystko.

Zadania związane z książką adresową

A tym rozdziale przedstawiono informacje o tym, jak wykonywać zadania związane z książką adresową.

Dodaj kontakt lub grupę, klikając przycisk Dodaj kontakt lub Dodaj grupę. Spowoduje to otwarcie strony Dodawanie kontaktu lub Dodawanie grupy.

Dodawanie kontaktu

Aby dodać kontakt, wykonaj poniższe czynności.

 1. Kliknij przycisk Dodaj kontakt. Nastąpi wyświetlenie strony Dodawanie kontaktu.

 2. Wypełnij pola:

  • Nazwa kontaktu lub Nazwa wyświetlana: Wprowadź nazwę kontaktu (wymagana)

  • Imię: Wprowadź imię (opcjonalnie)

  • Nazwisko: Wprowadź nazwisko (opcjonalnie)

  • Numer telefonu: Wprowadź numer telefonu (opcjonalnie)

  • Numer faksu: Wprowadź numer faksu (może być wymagany)

  • Adres e-mail: Wprowadź adres e-mail (może być wymagany)

  Uwaga:

  Należy wprowadzić adres e-mail, numer faksu lub folder sieciowy dla każdego kontaktu.

 3. Jeśli do skanowania / dystrybucji cyfrowej używany jest folder sieciowy, na liście rozwijanej Folder sieciowy wybierz opcję Standardowy folder udostępniony, a następnie dodaj ścieżkę UNC do folderu w polu Ścieżka UNC do folderu w następującej postaci: \\host\share.

  • Standardowy udostępniony folder

  • Folder FTP

 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać nowy kontakt w drukarce.

Dodawanie grupy

Aby dodać grupę, wykonaj poniższe czynności.

 1. Kliknij przycisk Dodaj grupę. Nastąpi wyświetlenie strony Dodawanie grupy.

 2. Dodawanie grupy adresów e-mail:

  1. Wybierz opcję Dodaj grupę adresów e-mail.

  2. Wprowadź nazwę nowej grupy w polu Nazwa grupy lub Nazwa wyświetlana.

  3. Aby dodać członka do grupy, wpisz jego adres e-mail w polu Dodaj członka lub dodaj go z książki adresowej.

 3. Dodawanie grupy folderów:

  1. Wybierz opcję Dodaj grupę folderów.

  2. Wprowadź nazwę nowej grupy w polu Nazwa grupy.

  3. Dodaj foldery z książki adresowej.

 4. Po dodaniu wszystkich członków lub grup do grupy kliknij przycisk OK, aby zapisać grupę.

Edycja kontaktu lub grupy

Aby edytować kontakt lub grupę, wykonaj poniższe czynności.

 1. Wybierz kontakt lub grupę, które mają być edytowane. Aby odnaleźć konkretny kontakt, wprowadź jego nazwę w polu wyszukiwania.

 2. Kliknij przycisk Edytuj.

 3. Wprowadź niezbędne zmiany w kontaktach lub grupie.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Usuwanie kontaktu lub grupy

Aby usunąć kontakt lub grupę, wykonaj poniższe czynności.

 1. Wybierz kontakt lub grupę do usunięcia. Aby odnaleźć konkretny kontakt lub grupę, wprowadź odpowiednią nazwę w pole wyszukiwania.

 2. Kliknij przycisk Usuń.

 3. Zostanie wyświetlona strona z monitem o potwierdzenie usunięcia wybranego kontaktu lub grupy. Po usunięciu kontaktu lub grupy nie można ich odzyskać. Aby potwierdzić wybór, kliknij OK. Spowoduje to usunięcie kontaktu lub grupy.

Import lub eksport książki adresowej

Ta strona pozwala na importowanie oraz eksportowanie książki adresowej oraz informacji o użytkownikach z i do drukarki.

Podczas importowania danych do drukarki można dodawać nowe kontakty, numery szybkiego wybierania faksów lub konta użytkowników, dzięki czemu będą one dostępne bezpośrednio z drukarki. Pozwala to w łatwy sposób utworzyć wstępne listy lub zapewnić aktualność danych drukarki HP.

Podczas eksportowania rekordów adresy e-mail, numery faksów, a także rekordy użytkowników są zapisywane do pliku w komputerze. Plik ten może służyć jako kopia zapasowa danych lub zostać użyty w celu zaimportowania rekordów do innej drukarki firmy HP.

Import książki adresowej

Aby zaimportować dane z książki adresowej, musisz najpierw utworzyć plik w formacie .CSV (z wartościami oddzielonymi przecinkami). Format .CSV jest popularnym formatem przechowywania danych, który jest często używany do przenoszenia informacji pomiędzy programami baz danych i drukarkami.

Plik tego typu można utworzyć przy użyciu arkuszu kalkulacyjnego, jak na przykład programu Microsoft Excel, lub edytora tekstu, jak na przykład programu Notatnik. Po utworzeniu pliku upewnij się, że został on wyeksportowany lub zapisany do pliku w formacie .CSV. Możesz też utworzyć plik z danymi poprzez wyeksportowanie kontaktów z programu Microsoft Outlook lub innego klienta poczty e-mail, a następnie zapisanie ich jako plik .CSV.

Uwaga:

Aby ułatwić sobie tworzenie lub importowanie pliku .CSV, spróbuj wyeksportować istniejącą książkę adresową, aby użyć jej jako szablonu.

Import książki adresowej

Aby zaimportować książkę adresową, wykonaj poniższe czynności.

 1. Utwórz plik danych zawierający wiersz nagłówka z kolumnami właściwymi dla Twoich danych. Można użyć następujących kolumn:

  • nazwa (lub „imię” i „nazwisko”)

  • adres (lub „adrese-mail”, „email”, „adres e-mail”, „e-mail” lub „adres email”)

  • nazwanrszybwyb

  • numerfaksu (lub „faks służbowy”, „faks domowy” lub „inny faks”)

  • szybkiewybieranie

  • kod

  • pin

  Wiersz nagłówka to po prostu pierwszy wiersz w arkuszu kalkulacyjnym lub pliku.

 2. Po wierszu nagłówka należy dodać wiersze zawierające kolejne wpisy książki adresowej lub rekordy użytkowników. Aby dowiedzieć się, jakie kolumny potrzebne są dla danego typu rekordu, zapoznaj się z sekcją Wymagane dane oraz limity rekordów.

  Istnieje możliwość pozostawienia pustych kolumn. Tworząc tekstowy plik importu, wstawiaj przecinek w przypadku każdego pustego pola.

  Jeśli w polu znajduje się przecinek, znak powrotu karetki (\r) lub nowego wiersza (\n), dane w tym polu muszą zostać umieszczone w cudzysłowie, np.

  "Smith, Joe"

  Pola zawierające podwójne cudzysłowy muszą także być otoczone podwójnymi cudzysłowami. Wszelkie indywidualne podwójne cudzysłowy muszą być reprezentowane przez parę podwójnych cudzysłowów.

  W przypadku używania programu Excel do tworzenia pliku importu, nie wprowadzaj cudzysłowów, ponieważ program wstawia je automatycznie podczas konwersji do pliku .CSV.

 3. Zapisz plik importu.

  W przypadku tworzenia pliku w programie Excel wybierz pozycję Zapisz jako w menu Plik, a następnie wybierz .CSV (z wartościami oddzielonymi przecinkami) z listy rozwijanej Zapisz jako typ.

  W przypadku tworzenia pliku tekstowego wybierz pozycję Zapisz jako w menu Plik, a następnie w miejsce rozszerzenia pliku .txt wprowadź .csv.

 4. Aby zaimportować plik źródłowy do drukarki, kliknij przycisk Importuj w obszarze Kontakty zapisane w urządzeniu, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj... w celu wyszukania pliku źródłowego danych. Jeżeli plik został zaszyfrowany, wprowadź klucz szyfrowania.

 5. Kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować dane do drukarki. Proces importowania zajmie około 1 minutę w przypadku każdego tysiąca rekordów, w zależności od prędkości sieci.

  Po zakończeniu procesu importowania zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, ile rekordów pomyślnie zaimportowano i czy w czasie importu wystąpiły błędy.

Wymagane dane oraz limity rekordów

Sprawdź dane i limity rekordów dla każdego typu rekordu.

Wymagane dane oraz limity rekordów

Typ rekordu

Wymagane dane

Maksymalna długość pola

Adres e-mail

nazwa (lub „imię” i „nazwisko”)

adres1

64 znaki unicode

256 znaków unicode

Rekord użytkownika

nazwa

pin

adres1

245 znaków

4–8 cyfr

255 znaków

Lista dystrybucyjna poczty elektronicznej

nazwa

adres1

nazwanrszybwyb

64 znaki unicode

256 znaków unicode

64 znaki unicode2

Numer faksu

nazwa

numerfaksu1

64 znaki unicode

80 znaków unicode

Szybkie wybieranie numerów faksu

numerfaksu1

szybkiewybieranie2

kod2

80 znaków unicode

64 znaki unicode

2 cyfry

Maksymalnie 100 list szybkiego wybierania, każda zawierająca do 100 pozycji

1 Pole „adres” może mieć też etykietę „adrese-mail”, „email”, „adres e-mail”, „e-mail” lub „adres email”. Pole „numerfaksu” może też mieć etykietę „faks służbowy”, „faks domowy” lub „inny faks”.

2 Pole „szybkie wybieranie” zawiera nazwę numeru szybkiego wybierania, np. „Johnson Janitorial”, a pole „kod” zawiera kod szybkiego wybierania (liczbę z zakresu 0 do 99), np. 08. Akceptowane są liczby jedno jedno- i dwucyfrowe — można na przykład użyć 06 lub 6.

Tworzenie pliku importu przy użyciu programu Microsoft Outlook

W przypadku kontaktów zapisanych w programie Microsoft Outlook można je wyeksportować do pliku .CSV, a następnie wykorzystać ten plik do zaimportowania kontaktów do drukarki.

 1. W menu Plik programu Outlook wybierz opcję Importuj lub Eksportuj....

 2. W kreatorze importu i eksportu wybierz opcję Eksportuj do pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wybierz pozycję Wartości oddzielone przecinkami (DOS), a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Wybierz folder Kontakty, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Wprowadź nazwę pliku i nadaj mu rozszerzenie .CSV. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać miejsce zapisu pliku w komputerze. Kliknij przycisk Dalej.

 6. Kliknij Zakończ, aby zakończyć działanie kreatora i wyeksportować plik.

 7. Aby zaimportować plik .CSV do drukarki, wykonaj czynności 4 i 5 procedury Importowanie książki adresowej.

Eksport książki adresowej

Książka adresowa lub dane użytkownika zapisane w pamięci drukarki można wyeksportować do pliku .CSV z jednowierszowym nagłówkiem i wierszami przeznaczonymi dla poszczególnych użytkowników (po jednym dla użytkownika) lub rekordami książki adresowej.

Otwórz plik eksportu w takim programie jak Microsoft Excel lub w programie tekstowym typu Notatnik.

 1. Kliknij przycisk Eksportuj wszystko...

 2. Zaznacz pola wyboru obok obiektów, które mają zostać wyeksportowane. Jeżeli plik został zaszyfrowany, wprowadź klucz szyfrowania. Dostępne są następujące opcje:

  • Książki adresowe

  • Numery szybkiego wybierania faksu

  • Lista kodów dostępu użytkownika

 3. Kliknij przycisk Eksportuj.

 4. Kliknij przycisk Zapisz plik.

 5. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Zapisz, a następnie wybierz lokalizację, w której plik ma być zapisany.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...