Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Windows 11

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi znajdziesz tutaj.

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP dla firm — HP Battery Health Manager

HP Battery Health Manager jest ustawieniem na poziomie systemu BIOS dostępnym na większości komputerów przenośnych HP dla firm. Umożliwia ono optymalizowanie żywotności baterii przez zmniejszenie narażenia baterii komputera przenośnego na kluczowe czynniki, takie jak wysoki poziom naładowania, które mogą przyspieszyć puchnięcie baterii i jej chemiczne starzenie się wraz z upływem czasu.

Dowiedz się więcej o minimalizowaniu zjawiska puchnięcia baterii za pomocą funkcji HP Battery Health Manager (w języku angielskim).

Aby dowiedzieć się o zaletach baterii litowo-jonowych, ich chemicznym starzeniu się i czynnikach przyspieszających puchnięcie baterii, przejdź do dokumentu Komputery przenośne HP — Baterie litowo-jonowe.

Aby dowiedzieć się więcej o zjawisku puchnięcia baterii i co robić, gdy bateria wykazuje objawy puchnięcia, przejdź do dokumentu .

Instalowanie funkcji HP Battery Health Manager

Program HP Battery Health Manager jest dostępny na wszystkich komputerach przenośnych HP dla firm produkowanych od 2016 roku.

Jeśli funkcja HP Battery Health Manager nie jest dostępna w systemie BIOS komputera (F10 > Zaawansowane > Opcje zarządzania energią), należy zaktualizować system BIOS do minimalnej wersji wymaganej przez urządzenie. Aby zidentyfikować minimalną wersję systemu BIOS zawierającą funkcję HP Battery Health Manager, przejdź do dokumentu Firma HP wprowadza funkcję HP Battery Health Manager.

Wybieranie optymalnego ustawienia

Firma HP zaleca klientom ustawienie funkcji HP Battery Health Manager na Zezwól HP na zarządzanie ładowaniem baterii lub Maksymalizuj stan baterii na podstawie użycia i/lub wieku komputera.

Zezwól HP na zarządzanie ustawieniami ładowania baterii

Ustawienie Zezwól HP na zarządzanie ustawieniami ładowania baterii umożliwia dynamiczną zmianę sposobu ładowania baterii na podstawie warunków użytkowania i temperatury.

Użyj tego ustawienia w następujących sytuacjach:

 • Sprawdza się w środowiskach mieszanych, w których komputer przenośny jest regularnie odłączany od zasilania sieciowego, co pozwala na rozładowanie baterii.

 • Wolisz jednolity proces dla twojej organizacji.

 • Komputer przenośny ma poniżej roku.

Ustawienie Maksymalizuj zdrowie baterii

Ustawienie Maksymalizuj zdrowie baterii ogranicza maksymalny poziom naładowania baterii komputera przenośnego do 80%, co pozwala zoptymalizować stan baterii i zapobiega zjawisku puchnięciu baterii ze względu na wysoki poziom naładowania.

Użyj tego ustawienia w następujących sytuacjach:

 • W środowiskach, w których komputer przenośny jest stale podłączony do zasilania sieciowego i rzadko jest odłączany w celu rozładowania baterii (w tym w biurach zdalnych).

 • Komputery przenośne są starsze niż rok (starsze komputery mogły być narażone na czynniki przyspieszające, takie jak wysoki poziom naładowania).

Zmiana ustawień funkcji HP Battery Health Manager

Klienci z funkcją HP Battery Health Manager w systemie BIOS mogą zaktualizować ustawienia funkcji Battery Health Manager ręcznie lub przy użyciu narzędzi Microsoft lub HP Client Manageability. Zaleca się klientom aktywne włączanie zalecanych ustawień funkcji HP Battery Health Manager na podstawie warunków użytkowania i wieku komputerów przenośnych w zainstalowanych urządzeniach.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień HP Battery Health Manager w systemie BIOS

Ustawienia funkcji HP Battery Health Manager znajdują się w systemie BIOS.

Uwaga:

Dostęp do systemu BIOS można uzyskać poprzez naciśnięcie klawisza F10 podczas uruchamiania

Kolejność i opis ustawień może się różnić w zależności od modelu i wersji systemu BIOS w komputerze.

 1. Wyłącz komputer, a następnie podłącz przewód zasilający, jeśli nie jest jeszcze podłączony.

 2. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz f10, aby wyświetlić ekran konfiguracji systemu BIOS.

 3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Zaawansowane > Opcje zarządzania energią.

 4. Aby sprawdzić ustawienia, kliknij pozycję Battery Health Manager, a następnie wybierz odpowiednie ustawienia.

Automatyczna zmiana ustawień przy użyciu narzędzi zarządzania lub pulpitu sterowania

Organizacje mogą zarządzać i konfigurować funkcją HP Battery Health Manager w zainstalowanych urządzeniach przy użyciu szerokiej gamy narzędzi zarządzania. Firma HP opracowała dokumentację techniczną zawierającą szczegółowe informacje i przykładowe skrypty pozwalające zmieniać ustawienia funkcji HP Battery Health Manager przy użyciu popularnych narzędzi zarządzania i pulpitów sterowania.

Zmniejszanie zjawiska puchnięcia baterii w komputerach pracowników zdalnych

Firmy szybko restrukturyzują swoją organizację, aby umożliwić pracownikom umysłowym i innym ważnym pracownikom pracować zdalnie. Szacunkowo 33% pracowników zdalnych zostawia swoje komputery przenośne stale podłączone do zasilania sieciowego, co może powodować stałe utrzymywanie baterii z wysokim poziomem naładowania. Wraz ze stale rosnącą liczbą pracowników zdalnych firma HP zaleca firmom używanie funkcji HP Battery Health Manager do poprawy stanu baterii i jej wydajności, gdy komputer jest stale podłączony do sieci.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Poprawa stanu baterii za pomocą funkcji HP Battery Health Manager (w języku angielskim).hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...