Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP dla firm — HP Battery Health Manager

HP Battery Health Manager jest ustawieniem na poziomie systemu BIOS dostępnym na większości komputerów przenośnych HP dla firm. Umożliwia ono optymalizowanie żywotności baterii przez zmniejszenie narażenia baterii komputera przenośnego na kluczowe czynniki, takie jak wysoki poziom naładowania, które mogą przyspieszyć puchnięcie baterii i jej chemiczne starzenie się wraz z upływem czasu.

Aby dowiedzieć się więcej o minimalizowaniu zjawiska puchnięcia baterii, przejdź do dokumentu Minimalizowanie zjawiska puchnięcia baterii za pomocą funkcji HP Battery Health Manager (w języku angielskim).

Aby dowiedzieć się o zaletach baterii litowo-jonowych, ich chemicznym starzeniu się i czynnikach przyspieszających puchnięcie baterii, przejdź do dokumentu Komputery przenośne HP — Baterie litowo-jonowe.

Aby dowiedzieć się więcej o zjawisku puchnięcia baterii i co robić, gdy bateria wykazuje objawy puchnięcia, przejdź do dokumentu Komputery przenośne HP — Puchnięcie lub odkształcenie baterii komputera przenośnego.

Instalowanie funkcji HP Battery Health Manager

Funkcja HP Battery Health Manager została wydana w 2018 roku i jest dostępna na wszystkich komputerach przenośnych HP dla firm wyprodukowanych w roku 2016 lub później.

Jeśli funkcja HP Battery Health Manager nie jest dostępna w systemie BIOS komputera (F10 > Zaawansowane > Opcje zarządzania energią), należy zaktualizować system BIOS do minimalnej wersji wymaganej przez urządzenie. Aby zidentyfikować minimalną wersję systemu BIOS zawierającą funkcję HP Battery Health Manager, przejdź do dokumentu Firma HP wprowadza funkcję HP Battery Health Manager.

Wybieranie optymalnego ustawienia

Firma HP zaleca klientom włączenie funkcji HP Battery Health Manager i wybór ustawienia Zezwól HP na zarządzanie ładowaniem baterii lub Maksymalizuj okres eksploatacji baterii na podstawie wzorców użycia i wieku komputera.

Zezwól HP na zarządzanie ustawieniami ładowania baterii

Ustawienie Zezwól HP na zarządzanie ustawieniami ładowania baterii umożliwia dynamiczną zmianę sposobu ładowania baterii na podstawie wieku i użytkowania baterii.

Uwaga:

W niektórych urządzeniach ustawienie to może mieć nazwę Zezwól HP na zarządzanie stanem mojej baterii.

Użyj tego ustawienia w następujących sytuacjach:

 • Sprawdza się w środowiskach mieszanych, w których komputer przenośny jest regularnie odłączany od zasilania sieciowego, co pozwala na rozładowanie baterii.

 • Wolisz jednolity proces dla twojej organizacji.

 • Komputer przenośny ma poniżej roku.

Uwaga:

Włącz ustawienie HP Intelligent Charging, aby dynamicznie dostosować ustawienia ładowania baterii za pomocą algorytmu wiedzy.

HP Intelligent Charging (modele G9 lub nowsze)

Ustawienie Zezwól HP na zarządzanie ładowaniem baterii wykorzystuje narzędzie HP Intelligent Charging (dostępne na modelach G9 lub nowszych), które dynamicznie reguluje pojemność baterii komputera przenośnego w zależności od sposobu korzystania z urządzenia.

Narzędzie HP Intelligent Charging może wykrywać, kiedy komputer jest stale podłączony do zasilania sieciowego, a także sprawdzać, czy urządzenie jest aktywne lub nieaktywne. Na podstawie tych wzorców użytkowania narzędzie HP Intelligent Charging zapewnia, że urządzenie nie pracuje w trybie wysokiego naładowania, gdy jest nieaktywne, ale jest w pełni naładowane w okresach aktywnego użytkowania.

Ekran Maksymalizuj okres eksploatacji baterii z zaznaczoną pozycją HP Intelligent Charging
 • Zawsze na zasilaczu sieciowym: Aby zminimalizować obciążenie baterii, narzędzie HP Intelligent Charging wykrywa, kiedy komputer był podłączony do zasilania przez kilka kolejnych dni, a następnie automatycznie rozładowuje baterię do 80% i tymczasowo zmniejsza jej pojemność do 80%. Aby wyłączyć ograniczenie pojemności baterii, odłącz zasilanie sieciowe i podłącz je ponownie. Bateria może ładować się do 100% pojemności, aż funkcja HP Intelligent Charging ponownie wykryje, że komputer przez siedem kolejnych dni jest stale podłączony do zasilania sieciowego.

 • Zawsze na zasilaniu z baterii: Funkcja HP Intelligent Charging uczy się wzorców użytkowania i ogranicza pojemność ładowania do 80% podczas okresów nieaktywności, gdy komputer jest podłączony do zasilacza sieciowego (na przykład gdy komputer jest nieużywany). Na podstawie wzorców użytkowania funkcja HP Intelligent Charging zwiększa pojemność ładowania do 100% przed okresami aktywności, dzięki czemu można rozpocząć pracę z pełnym poziomem naładowania.

Ustawianie własnego harmonogramu

W programie Battery Charge Manager możesz dostosować harmonogram ładowania baterii do własnych potrzeb, korzystając z funkcji Ustaw własny harmonogram baterii.

Ekran Ustaw własny harmonogram baterii

Ustawienie Maksymalizuj zdrowie baterii

Ustawienie Maksymalizuj zdrowie baterii rozładowuje baterię do poziomu 80% i ogranicza maksymalny poziom naładowania baterii komputera przenośnego do 80% maksymalnej pojemności, co pozwala zoptymalizować stan baterii i zapobiega zjawisku puchnięciu baterii ze względu na wysoki poziom naładowania. Maksymalne naładowanie baterii komputera przenośnego wynosi 80% do momentu zmiany ustawienia.

Użyj tego ustawienia w następujących sytuacjach:

 • W środowiskach, w których komputer przenośny jest stale podłączony do zasilania sieciowego i rzadko jest odłączany w celu rozładowania baterii (w tym w biurach zdalnych).

 • Komputery przenośne są starsze niż rok (starsze komputery mogły być narażone na czynniki przyspieszające, takie jak wysoki poziom naładowania).

Automatyczne rozładowanie (modele G9 lub nowsze)

W modelach G9 i nowszych ustawienie Maksymalizuj okres eksploatacji baterii zawiera funkcję rozładowywania, która rozładowuje baterię do 80%, gdy włączona jest opcja Maksymalizuj okres eksploatacji baterii, a bateria jest naładowana ponad 80%.

Aktualizacja zachowania ikony baterii

Po włączeniu opcji Maksymalizuj okres eksploatacji baterii ikona baterii na pasku zadań wyświetla maksymalny stan naładowania jako 100%.

Po pierwszym uruchomieniu ikona baterii na pasku zadań wyświetlała 80% jako maksymalny stan naładowania, ponieważ maksymalny stan naładowania baterii był ograniczony do 80%.

W najnowszej aktualizacji funkcji HP Battery Health Manager ikona baterii wyświetla obecnie ładowanie baterii do 100%, nawet jeśli pojemność baterii jest nadal ograniczona do 80%. Wprowadzona zmiana uprościła wdrażanie w organizacjach o różnych rozmiarach i wymaganiach.

Wartość procentowa poziomu naładowania baterii
Uwaga:

Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Windows 11, na pasku zadań systemu Windows pojawi się mała ikona serca. Ta ikona informuje o włączeniu funkcji poprawiania stanu baterii.

Dlaczego ustawienie Maksymalizuj okres eksploatacji baterii jest ustawieniem domyślnym na wybranych starszych komputerach przenośnych?

Aktualizacja BIOS 01.17.01 zmienia domyślne ustawienie w funkcji HP Battery Health Manager na Maksymalizuj okres eksploatacji baterii na wybranych starszych firmowych komputerach przenośnych HP.

Maksymalizuj okres eksploatacji baterii to zalecane ustawienie dla firmowych komputerów przenośnych HP, które:

 • są starsze niż rok,

 • nie miały programu HP Battery Health Manager ustawionego na Zezwól HP na zarządzanie stanem mojej baterii od początku,

 • są stale podłączone do gniazda sieciowego przez długie okresy (na przykład pracownicy zdalni).

Dlaczego warto zmienić na ustawienie Maksymalizuj okres eksploatacji baterii na starszych komputerach przenośnych?

Wraz ze zmianami wzorców użytkowania firmowych komputerów przenośnych HP opracowała najlepsze rozwiązanie optymalizacji stanu baterii na starszych komputerach, które są najbardziej narażone na te zmiany.

Ustawienie Maksymalizuj okres eksploatacji baterii ułatwia łagodzenie czynników przyspieszających degradację baterii i starzenie się substancji chemicznych. Aktualizacja systemu BIOS 01.17.01 automatycznie włącza to ustawienie na wybranych komputerach przenośnych HP dla firm.

Aby dowiedzieć się więcej o zmianie domyślnych ustawień na starszych komputerach przenośnych, przejdź do dokumentu Komputery przenośne HP dla firm — Zmiana ustawień narzędzia Battery Health Manager.

Zmiana ustawień funkcji HP Battery Health Manager

Ustawienia funkcji HP Battery Health Manager można zaktualizować ręcznie lub za pomocą narzędzi zarządzania Microsoft lub narzędzi do zarządzania klientami HP. Zaleca się aktywne włączanie zalecanych ustawień funkcji HP Battery Health Manager na podstawie wzorców użytkowania i wieku komputerów przenośnych.

Konfigurowanie funkcji Battery Health Management | Komputery HP dla firm | @HPSupport

Uzyskiwanie dostępu do ustawień HP Battery Health Manager w systemie BIOS

Ustawienia funkcji HP Battery Health Manager znajdują się w systemie BIOS.

Uwaga:

Dostęp do systemu BIOS można uzyskać poprzez naciśnięcie klawisza F10 podczas uruchamiania

Kolejność i opis ustawień może się różnić w zależności od modelu i wersji systemu BIOS w komputerze.

 1. Wyłącz komputer, a następnie podłącz przewód zasilający, jeśli nie jest jeszcze podłączony.

 2. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz f10, aby wyświetlić ekran konfiguracji systemu BIOS.

 3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz opcję Zaawansowane > Opcje zarządzania energią.

 4. Aby sprawdzić ustawienia, kliknij pozycję Battery Health Manager, a następnie wybierz odpowiednie ustawienia.

Automatyczna zmiana ustawień przy użyciu narzędzi zarządzania lub pulpitu sterowania

Organizacje mogą zarządzać i konfigurować funkcją HP Battery Health Manager w zainstalowanych urządzeniach przy użyciu szerokiej gamy narzędzi zarządzania. Firma HP opracowała dokumentację techniczną zawierającą szczegółowe informacje i przykładowe skrypty pozwalające zmieniać ustawienia funkcji HP Battery Health Manager przy użyciu popularnych narzędzi zarządzania i pulpitów sterowania.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Włączanie funkcji HP Battery Health w swoim środowisku (w języku angielskim).

Optymalizacja stanu baterii w komputerach pracowników zdalnych

Firmy szybko się restrukturyzują, aby umożliwić pracownikom umysłowym i innym ważnym pracownikom pracę zdalną. Szacunkowo 33% pracowników zdalnych zostawia swoje komputery przenośne stale podłączone do zasilania sieciowego, co może powodować stałe utrzymywanie baterii z wysokim poziomem naładowania. Wraz ze stale rosnącą liczbą pracowników zdalnych firma HP zaleca firmom używanie funkcji HP Battery Health Manager do poprawy stanu baterii i jej wydajności, gdy komputer jest stale podłączony do sieci.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...