solution Contentsolution Content

Przygotuj drukarkę HP do recyklingu lub odsprzedaży

W przypadku sprzedaży, recyklingu lub planowania utylizacji drukarki należy wyjąć wkłady, przenieść lub anulować konto Instant Ink i przywrócić ustawienia fabryczne.

Uwaga:

Razem możemy zadbać, aby cenne zasoby się nie marnowały. Po zakończeniu pracy z drukarką HP i wkładami użyj ich ponownie lub przeznacz do utylizacji. Przejdź do Zwrot i recykling produktu HP, aby zobaczyć opcje dla danego kraju/regionu.

Wyjmij i oddaj do recyklingu wkłady drukujące

Przed sprzedażą, recyklingiem lub utylizacją drukarki HP należy wyjąć i przekazać do recyklingu wkłady z atramentem lub tonerem.

Przenieś lub anuluj plan usługi HP Instant Ink

Przenieś swoje usługi Instant Ink do nowej drukarki HP lub anuluj usługę Instant Ink.

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne drukarki

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne drukarki za pomocą aplikacji HP Smart lub przeglądarki internetowej w celu otwarcia wbudowanego serwera internetowego (EWS) drukarki. Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych może pomóc rozwiązać problemy z konfiguracją drukarki, łącznością i komunikatami o błędach.

 1. Wybierz jedną z poniższych metod, aby otworzyć ustawienia zaawansowane drukarki.

  • Aplikacja HP Smart: Kliknij obraz drukarki, aby otworzyć ustawienia i narzędzia zarządzania, a następnie kliknij opcję Ustawienia zaawansowane w sekcji Ustawienia.

  • Wbudowany serwer internetowy drukarki: Otwórz wbudowany serwer internetowy (EWS) drukarki HP za pomocą adresu IP drukarki.

 2. Na stronie głównej serwera EWS kliknij kartę Ustawienia lub System.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się lub wprowadzenie kodu PIN drukarki, wprowadź nazwę użytkownika admin (tylko HP LaserJet), wprowadź kod PIN z etykiety drukarki, a następnie kliknij przycisk Wyślij lub OK. Ta etykieta zazwyczaj znajduje się w obszarze dostępu do wkładów lub drzwiczek drukarki.

  Lokalizacja numeru PIN na etykiecie drukarki
 4. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne drukarki.

  • W przypadku większości drukarek HP kliknij opcję Przywróć ustawienia fabryczne lub Ustawienia fabryczne w obszarze Przywróć ustawienia domyślne. Kliknij Przywróć ustawienia fabryczne > Tak.

  • W przypadku drukarek HP LaserJet kliknij opcję Serwis, a następnie przycisk Przywróć domyślne > OK.

  Po około 20 sekundach drukarka automatycznie uruchomi się ponownie.

 5. Jeśli to konieczne, ponownie podłącz drukarkę do swojej sieci Wi-Fi.

 6. Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania układowego drukarki.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych drukarki HP.

Usuwanie drukarki z konta HP

Użyj strony internetowej HP Smart, aby usunąć drukarkę z konta HP.

 1. Zaloguj się na swoje konto HP Smart.

 2. Na pulpicie nawigacyjnym konta kliknij Drukarki, aby otworzyć listę drukarek.

  Klikanie opcji Drukarki
 3. Pod nazwą drukarki kliknij Opcje drukarki, a następnie kliknij Usuń drukarkę lub Zarządzaj ustawieniami drukarki > Usuń drukarkę.

  Kliknięcie opcji Usuń drukarkę lub Zarządzaj ustawieniami drukarki
 4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk Usuń, aby zakończyć usuwanie drukarki z konta HP Smart.

Wyświetlenie drukarki na koncie HP Smart może potrwać kilka godzin.

Oddawanie drukarki do recyklingu

Po wyjęciu wkładów, przeniesieniu lub anulowaniu kont HP oraz przywróceniu domyślnych ustawień fabrycznych przeznacz drukarkę HP do recyklingu.

Więcej informacji zawiera część Zwrot i recykling produktu HP.