Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

    Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP LaserJet, HP Laser, drukarki laserowe marki Samsung – ograniczona gwarancja na wkłady drukujące HP, bębny obrazowe i moduły obrazowania (AMS/EMEA)

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji AMS i EMEA dla wkładów drukujących HP, bębnów obrazowych i modułów obrazowania do użytku z drukarkami HP LaserJet, HP Laser i drukarkami laserowymi Samsung.

Ograniczona gwarancja HP Premium Protection Limited Warranty

Niniejsza ograniczona gwarancja HP dotyczy oryginalnych wkładów drukujących, bębnów obrazowych i modułów obrazujących HP i dotyczy wyłącznie produktów oznaczonych marką HP sprzedawanych lub wydzierżawionych a) przez firmę HP, jej podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, upoważnionych sprzedawców, autoryzowanych dystrybutorów lub dystrybutorów krajowych; i b) wraz z ograniczoną gwarancją HP.

Co zrobi firma HP

Firma HP wymieni produkty objęte gwarancją, które okażą się wadliwe, lub zwróci koszty zakupu.

Zakres gwarancji

Na każdy oryginalny wkład drukujący, bęben obrazowy i moduł obrazujący HP do użytku z drukarkami HP LaserJet, drukarkami HP Laser lub drukarkami laserowymi Samsung udzielana jest gwarancja braku wad materiałowych i produkcyjnych, jeśli są używane w wyznaczonych do tego celu urządzeniach drukujących HP, Samsung lub autoryzowanego producenta sprzętu OEM. Informacje na temat wyboru właściwych wkładów drukujących i bębnów obrazowych znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.

Ograniczenia gwarancji

Ograniczona gwarancja na wkłady nie obejmuje wkładów, które osiągnęły koniec szacowanego okresu eksploatacji, zostały ponownie napełnione, regenerowane, są puste, niewłaściwie używane, zostały zgubione lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowane, a problemy wynikają z nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania lub wykorzystania w środowisku innym niż opublikowanym w specyfikacji drukarki lub wkładu.

Korzystanie z wkładów firm innych niż HP lub regenerowanych nie ma wpływu na ograniczoną gwarancję firmy HP dla użytkownika końcowego ani na umowę wsparcia technicznego firmy HP z klientem końcowym dla drukarki. Jeśli jednak usterka lub uszkodzenie drukarki lub głowicy drukującej wynika z użycia wkładów nie pochodzących od firmy HP lub napełnianych ponownie, firma HP pobierze standardową opłatę za robociznę oraz części potrzebne do usunięcia danej usterki, naprawy drukarki lub wymiany głowicy drukującej. W przypadku wkładów i materiałów eksploatacyjnych firmy HP oraz materiałów eksploatacyjnych HP LaserJet, HP Laser i Samsung Laser niniejsza ograniczona gwarancja firmy HP nie ma zastosowania do produktów, które, oprócz innych wyłączeń opisanych w niniejszej ograniczonej gwarancji HP, zostały w jakikolwiek sposób ponownie napełnione, odnowione, przerobione lub zmodyfikowane.

Okres obowiązywania gwarancji

Wkłady z tonerem HP nie mają daty ważności.

Uwaga:

W przypadku materiałów eksploatacyjnych firmy Samsung zakupionych przed 1 października 2019 r. okres gwarancji jest ograniczony do sześciu miesięcy od daty zakupu i może wymagać dowodu zakupu.

Data produkcji na opakowaniu wkładu z tonerem jest przeznaczona do wewnętrznych procesów firmy HP i może być wymagana do zachowania zgodności z przepisami w niektórych krajach. Data produkcji nie jest datą ważności ani przydatności do użycia.

Zwrot kaset HP

W przypadku, gdy wkład okaże się wadliwy, klient powinien spakować wkład do opakowania urządzenia (lub podobnego pojemnika) i podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu, miejsce zakupu i zwięzły opis problemu i, jeżeli to możliwe, załączyć stronę stanu materiałów eksploatacyjnych oraz przykładowe wydruki ilustrujące usterkę. Należy również załączyć numer sprawy HP (jeśli dotyczy). Dokumentację i wkład należy zwrócić do miejsca zakupu, gdzie można otrzymać zamienną wkład.

W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWYŻSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ OBOWIĄZUJĄCĄ. FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, WYRAŻONYCH PISEMNIE BĄDŹ USTNIE, ANI GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW.
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE ANI WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI ZA INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DZIAŁANIA W ZŁEJ WIERZE LUB Z INNEGO TYTUŁU.
WARUNKI NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA OGRANICZONEJ GWARANCJI, POZA WYJĄTKAMI DOZWOLONYMI PRAWEM, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU I STANOWIĄ DODATEK DO TYCHŻE PRZEPISÓW.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...