Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery konsumenckie HP – Korzystanie z narzędzia do odzyskiwania systemu HP Cloud Recovery Tool (Windows 10

Narzędzie do odzyskiwania systemu HP Cloud Recovery Tool umożliwia pobranie oprogramowania do odzyskiwania systemu na dysk USB. Obecnie narzędzie to obsługuje komputery konsumenckie wyprodukowane w roku 2016 i późniejszym. W starszych komputerach opcje odzyskiwania są dodawane na bieżąco.

Uwaga:

Jeśli komputer został zakupiony przed rokiem 2016, przejdź do sekcji Centrum obsługi klienta HP – Pobieranie oprogramowania i sterowników, aby uzyskać informacje o innych dostępnych opcjach odzyskiwania.

Uwaga:

Aby sprawdzić, czy dany model komputera jest obsługiwany, przejdź do sekcji Komputery HP – platformy obsługujące narzędzie do odzyskiwania systemu HP Cloud Recovery Tool.

Przygotowywanie do odzyskiwania

Przygotuj komputer do odzyskiwania systemu przed pobraniem i zainstalowaniem narzędzia do odzyskiwania systemu HP Cloud Recovery Tool.

 • Utwórz kopię zapasową plików. Patrz Komputery HP – Tworzenie kopii zapasowej plików (system Windows 10, 8).

 • Zarezerwuj od 1 do 4 godzin na proces odzyskiwania. Czas odzyskiwania zależy od prędkości sieci i napędu flash USB.

 • Upewnij się, że komputer ma aktywne połączenie z Internetem. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy przewodowe połączenie Ethernet. Nie odłączaj urządzenia od Internetu ani sieci Ethernet podczas trwania procesu.

 • Upewnij się, że podczas procesu odzyskiwania komputer działa na zasilaniu sieciowym. Nie odłączaj komputera od zasilania sieciowego podczas tego procesu. W przeciwnym razie proces nie zakończy się pomyślnie.

 • Przygotuj pusty napęd flash USB o pojemności co najmniej 32 GB.

 • Upewnij się, że na partycji komputera, na której jest zainstalowany system Windows, dostępne jest co najmniej 20 GB wolnego miejsca.

 • Nie używaj zewnętrznego dysku twardego. Narzędzie nie będzie działać po pobraniu na zewnętrzny dysk twardy.

Pobieranie i instalacja narzędzia do odzyskiwania systemu HP Cloud Recovery Tool

Narzędzie HP Cloud Recovery Tool można pobrać i zainstalować tylko w 64-bitowej wersji systemu Windows.

 1. Wybierz jedną z poniższych opcji, aby pobrać i zainstalować narzędzie HP Cloud Recovery Tool.

Uruchamianie narzędzia do odzyskiwania systemu HP Cloud Recovery Tool

Uruchom narzędzie HP Cloud Recovery Tool, aby utworzyć obraz odzyskiwania dla komputera.

 1. Włóż pusty napęd flash USB (o pojemności 32 GB lub większej) do komputera, a następnie upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu. W trakcie tego procesu wszystkie informacje zapisane w napędzie flash USB zostaną trwale usunięte. Po zakończeniu procesu urządzenie USB będzie zawierać wyłącznie oprogramowanie do odzyskiwania systemu.

 2. Wyszukaj Cloud Recovery, kliknij prawym przyciskiem myszy narzędzie do odzyskiwania systemu HP Cloud Recovery Tool, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

  Narzędzie do odzyskiwania systemu HP Cloud Recovery Tool z wybranym poleceniem Uruchom jako administrator

  Jeśli pojawi się komunikat Czy chcesz zezwolić tej aplikacji od nieznanego wydawcy na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak, aby kontynuować.

 3. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

  Ekran powitalny narzędzia do odzyskiwania systemu HP Cloud Recovery z zaznaczonym przyciskiem Dalej
 4. W razie potrzeby wprowadź dane serwera proxy.

  • Jeśli sieć jest zabezpieczona, narzędzie pobierania automatycznie wykryje i wypełni dane serwera proxy. Kliknij przycisk Dalej.

   Uwaga:

   Jeśli narzędzie pobierania nie wykrywa ani nie wypełnia danych serwera proxy, skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać dane dotyczące serwera proxy, a następnie wpisz je w odpowiednich polach.

  • Jeśli sieć jest niezabezpieczona, pomiń ten krok i przejdź do następnego.

  Ekran konfiguracji serwera proxy z zaznaczonym przyciskiem Dalej
 5. Gdy narzędzie Cloud Recovery wykryje informacje dotyczące danego urządzenia, kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Jeśli nośnik odzyskiwania systemu pobierany jest na innym komputerze, niż ten, na którym ma być przeprowadzone odzyskiwanie, zaznacz pole Muszę wprowadzić identyfikator produktu mojego komputera HP, aby wprowadzić dane wadliwego systemu. Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Identyfikator produktu jest niezgodny lub nieprawidłowy, komputer nie jest jeszcze dostępny dla narzędzia HP Cloud Recovery Tool. Przejdź do sekcji Centrum obsługi klienta HP – Pobieranie oprogramowania i sterowników, aby uzyskać informacje o innych opcjach odzyskiwania.

  Strona Informacje o systemie z zaznaczoną opcją Dalej
  Uwaga:

  Aby znaleźć identyfikator produktu, poszukaj etykiety z tyłu komputera. Możesz również przejść do tematu Jak znaleźć numer modelu lub numer produktu? (Komputery stacjonarne) lub Jak znaleźć numer modelu lub numer produktu? (Noteebooki), aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji identyfikatora produktu.

  Uwaga:

  Jeśli identyfikator produktu ma oznaczenie AV przed krzyżykiem (#) i trzycyfrową liczbą, nie należy umieszczać tych informacji w identyfikatorze produktu. Na przykład, jeśli identyfikator produktu to JGT75AV#123, jako identyfikator produktu należy wprowadzić tylko kod JGT75AV.

 6. Z menu rozwijanego wybierz napęd flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Strona przygotowywania USB z zaznaczoną opcją Dalej

  Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że wszystkie informacje na dysku flash USB zostaną trwale usunięte. Kliknij OK, aby kontynuować.

  Uwaga:

  Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat Napęd flash USB do odzyskiwania jest gotowy. Czy usunąć pobrane pliki tymczasowe, aby zwolnić miejsce na dysku?, kliknij pozycję Akceptuj, aby kontynuować.

 7. Aby zakończyć pobieranie i zamknąć aplikację, kliknij przycisk Zakończ.

Odzyskiwanie systemu HP z napędu USB

Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.

 1. Włącz komputer i podłącz napęd flash USB do portu USB.

 2. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.

 3. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, oprócz monitora, klawiatury, myszy oraz przewodu zasilającego. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne.

 4. Włącz komputer i użyj opcji rozruchu, aby uruchomić komputer z napędu flash USB.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać odzyskiwanie.

Często zadawane pytania

Przejrzyj listę często zadawanych pytań i odpowiedzi, aby uzyskać informacje na temat korzystania z narzędzia pobierania HP Cloud Recovery Download Tool.

Co należy zrobić, jeżeli wyświetlany jest komunikat o błędzie „Identyfikator produktu jest niezgodny lub nieprawidłowy”?

Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Identyfikator produktu jest niezgodny lub nieprawidłowy, ponownie wprowadź prawidłowy numer seryjny.

Co zrobić, jeżeli po kliknięciu przycisku „Dalej” na stronie powitalnej występują opóźnienia?

Jeżeli po kliknięciu przycisku Dalej na ekranie powitalnym występują opóźnienia, wykonaj następujące czynności.

 1. Sprawdź połączenie sieciowe.

 2. Upewnij się, że zegar systemowy i strefa czasowa są poprawne.

 3. Ponownie uruchom narzędzie HP Cloud Recovery Tool i spróbuj ponownie.

Co zrobić, jeżeli wielokrotne próby odzyskania kończą się niepowodzeniem po użyciu w sieci zabezpieczonej?

Jeżeli próby skorzystania z narzędzia do odzyskiwania w zabezpieczonej sieci wciąż kończą się niepowodzeniem, skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania danych serwera proxy i portu logowania oraz informacji uwierzytelniających.

Co należy zrobić, jeżeli przekraczany jest limit czasu podczas prób pobrania lub pobieranie kończy się niepowodzeniem?

Jeżeli próby pobrania kończą się niepowodzeniem, wykonaj poniższe czynności.

 • Sprawdź połączenie internetowe.

 • Sprawdź, czy prawidłowo ustawiono datę i godzinę systemową.

Co należy zrobić, jeżeli wyświetlany jest komunikat o błędzie „Tworzenie partycji dysku nieudane”?

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat Tworzenie partycji dysku nieudane, może to oznaczać problem z napędem flash USB. W celu przetestowania napędu flash USB wykonaj poniższe czynności:

 1. Sformatuj napęd flash USB.

 2. Utwórz plik w napędzie flash USB.

 3. Spróbuj otworzyć plik utworzony w napędzie flash USB.

Jeśli nie można otworzyć pliku, konieczna może być wymiana napędu flash USB.

Co należy zrobić, jeśli wyświetlany jest komunikat „Wyodrębnianie obrazu nieudane” lub „Błąd relokacji”?

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie Wyodrębnianie obrazu nieudane lub Błąd relokacji, firma HP zaleca ponowne uruchomienie procesu odzyskiwania. Poniższe komunikaty o błędach mogą oznaczać problem z pobieraniem lub przetwarzaniem obrazu odzyskiwania.

 • Wyodrębnianie obrazu nieudane

 • Błąd relokacji

 • Nie można zainstalować obrazu odzyskiwania

 • Nie można pobrać litery dysku z obrazu instalacji

 • Nie można porównać funkcji skracającej...

 • Rozmiar zawartości napędu USB do odzyskiwania nie odpowiada rozmiarowi pobrania ISO

Co należy zrobić, jeżeli wyświetlany jest komunikat o błędzie „Nie można wybrać tego dysku”?

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie Nie można wybrać tego dysku, upewnij się, że na dysku flash USB jest 32 GB wolnego miejsca.

Co zrobić, gdy proces kończy się niepowodzeniem podczas formatowania napędu USB?

Jeżeli proces pobierania kończy się niepowodzeniem podczas formatowania dysku USB, wykonaj poniższe czynności.

 1. Upewnij się, że na napędzie flash USB dostępnych jest przynajmniej 32 GB wolnej przestrzeni.

 2. Upewnij się, że napęd flash USB jest prawidłowo włożony do portu USB.

 3. Włóż dysk flash USB do innego portu USB.

 4. Sformatuj dysk flash USB i sprawdź, czy działa prawidłowo.

 5. Ponownie uruchom proces, korzystając z prawidłowo działającego napędu flash USB.

Co zrobić, jeżeli urządzenia USB nie ma na liście urządzeń rozruchowych (Windows 10)?

Wymagane może być wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu i włączenie trybu zgodności w systemie BIOS w celu uruchomienia komputera przy użyciu nośników odzyskiwania.

Skorzystaj z jednej z poniższych metod, aby otworzyć narzędzie konfiguracji BIOS, a następnie wybierz Konfiguracja opcji rozruchu (komputery przenośne) lub Konfiguracja opcji rozruchu (komputery stacjonarne).

 • Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz f10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji BIOS.

 • Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz esc (mniej więcej raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe. Naciśnij klawisz F10, aby przejść do narzędzia konfiguracji systemu BIOS.

Aby przejść do narzędzia konfiguracji systemu, wybierz ekran menu, naciskając klawisz strzałki w lewo lub w prawo. Klawisze strzałek w górę i w dół służą do poruszania się wewnątrz listy pozycji na ekranie menu. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pozycję i otworzyć menu podrzędne. Następnie zmodyfikuj ustawienia za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo. Naciśnij klawisz f10, aby zapisać zmiany i wyjść z menu podrzędnego, lub naciśnij klawisz Esc, aby wyjść z menu podrzędnego bez zapisywania zmian.

Konfiguracja opcji rozruchu (komputery przenośne)

Wyłącz bezpieczny rozruch i włącz tryb zgodności na komputerach przenośnych.

 1. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby wybrać menu System Configuration (Konfiguracja systemu), użyj klawisza strzałki w dół, aby wybrać pozycję Boot Options (Opcje rozruchu), a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Menu Konfiguracja systemu
 2. Za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz opcję Secure Boot, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Za pomocą klawisza strzałki w dół zmień ustawienie na Disable (Wyłącz), a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję Legacy Support (Obsługa starszych urządzeń), a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Za pomocą klawiszy strzałek zmień ustawienie na Enable (Włącz), a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciśnij klawisz f10, aby zatwierdzić zmiany i wyjść z programu. Następnie użyj strzałki w lewo, aby wybrać opcję Exit (Wyjdź). Użyj klawisza strzałki w dół, aby wybrać opcję Exit Saving Changes (Zapisz zmiany i zakończ), i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Yes (Tak).

 7. Nastąpi wyświetlenie ekranu zmiany trybu rozruchu systemu operacyjnego wraz z monitem o potwierdzenie zmian w Opcjach rozruchu. Wpisz kod wyświetlany na ekranie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmiany.

  Narzędzie BIOS Setup zostanie zamknięte, a komputer uruchomi się ponownie.

 8. Wyłącz komputer.

Można teraz wykonać rozruch z nośnika odzyskiwania.

Konfiguracja opcji rozruchu (komputery stacjonarne)

Wyłącz bezpieczny rozruch i włącz tryb zgodności na komputerach stacjonarnych.

 1. Używając klawisza strzałki w prawo, wybierz Security menu (Menu bezpieczeństwa), a następnie użyj klawisza strzałki w dół, aby wybrać pozycję Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu) i naciśnij klawisz Enter.

  Menu Security w systemie BIOS
 2. Naciśnij klawisz f10 po wyświetleniu okna Secure Boot Configuration.

  Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
 3. Użyj klawisza strzałki w dół, aby wybrać opcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch), a następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby wybrać opcję Disable (Wyłącz).

 4. Użyj klawisza strzałki w górę, aby wybrać opcję Legacy Support (Obsługa starszych urządzeń), a następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby wybrać opcję Enable (Włącz).

 5. Naciśnij klawisz f10, aby zatwierdzić zmiany i wyjść z programu. Następnie naciśnij klawisz Enter. Lub użyj strzałki w lewo, aby wybrać opcję File (Plik). Użyj klawisza strzałki w dół, aby wybrać opcję Exit Saving Changes (Zapisz zmiany i zakończ), i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję Yes (Tak).

 6. Nastąpi wyświetlenie ekranu zmiany trybu rozruchu systemu operacyjnego wraz z monitem o potwierdzenie zmian w Opcjach rozruchu.

  1. Wpisz kod wyświetlany na ekranie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmiany.

  Narzędzie BIOS Setup zostanie zamknięte, a komputer uruchomi się ponownie.

 7. Wyłącz komputer.

  Można teraz wykonać rozruch z nośnika odzyskiwania.

Czy mój model jest obsługiwany?

Sprawdź, czy dany model komputera obsługuje narzędzie HP Cloud Recovery Tool, korzystając z listy obsługiwanych platform.

Aby zapoznać się z listą obsługiwanych platform, przejdź do sekcji Komputery HP – platformy obsługujące narzędzie do odzyskiwania systemu HP Cloud Recovery Tool.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...