Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Windows 11

  Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi znajdziesz tutaj.

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP Smart Tank - Pierwsza konfiguracja drukarki

Aby po raz pierwszy skonfigurować drukarkę HP Smart Tank serii 670, 720, 750, 790, 7000, 7300 lub 7600, wyjmij drukarkę z pudełka, podłącz przewód zasilający, napełnij pojemniki, zainstaluj głowicę drukującą, załaduj papier, wyrównaj głowicę drukującą, a następnie zainstaluj oprogramowanie drukarki.

Uwaga:

Jeżeli szukasz oprogramowania drukarki, przejdź do 123.hp.com.

Wyjmowanie drukarki z pudełka

Wyjmij drukarkę z pudełka, a następnie usuń wszystkie taśmy, naklejki i materiały zabezpieczające.

 1. Wyjmij drukarkę z pudełka.

 2. Umieść drukarkę na równej powierzchni, gdy chcesz z niej skorzystać.

 3. Usuń całą taśmę z zewnętrznej części drukarki.

  Usuwanie taśmy z zewnętrznej części drukarki
 4. Z lewej strony drukarki unieś pokrywę dostępu do atramentu.

  Uwaga:

  Nie unoś pokrywy dostępu do atramentu, gdy pokrywa skanera jest otwarta. Jeśli pokrywa skanera jest otwarta, zamknij ją i unieś pokrywę dostępu do atramentu.

  Unoszenie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 5. Usuń taśmę i materiały opakowaniowe z obszaru dostępu do wkładów atramentowych i pozostałych miejsc.

  Usuwanie taśmy i materiałów opakowaniowych z obszaru dostępu do wkładów atramentowych i pozostałych miejsc
 6. Usuń i oddaj wszystkie elementy opakowania do recyklingu.

 7. Podłącz przewód zasilający z tyłu drukarki, a następnie podłącz drugi koniec przewodu do gniazda elektrycznego.

  UWAGA:

  Nie podłączaj jeszcze kabla USB. Podczas instalacji oprogramowania zostanie ustanowione połączenie z komputerem.

  Podłączanie przewodu zasilającego
 8. Włącz drukarkę i poczekaj aż drukarka osiągnie stan bezczynności.

  Włączanie drukarki
 9. Jeżeli drukarka ma dotykowy panel sterowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać język.

Dodawanie drukarki do aplikacji HP Smart

Aplikacja HP Smart jest wymagana i ułatwia połączenie urządzenia z drukarką. Ponadto prowadzi użytkownika przez pozostałą część procesu konfiguracji.

 • Jeśli aplikacja HP Smart nie została jeszcze zainstalowana, przejdź do strony 123.hp.com, aby ją pobrać i zainstalować. Po zainstalowaniu otwórz aplikację HP Smart i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby podłączyć i skonfigurować drukarkę.

 • Jeśli w urządzeniu jest już zainstalowana aplikacja HP Smart, otwórz ją i kliknij znak plus , aby dodać nową drukarkę. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji HP Smart, aby podłączyć i skonfigurować drukarkę.

Czynności opisane na tej stronie można wykonać w połączeniu z instrukcjami zawartymi w aplikacji HP Smart w celu dokończenia konfiguracji drukarki.

Napełnianie pojemników atramentu

Napełnij puste lub prawie puste pojemniki atramentu, korzystając z oficjalnej butelki z atramentem HP.

Podczas pracy z butelką z atramentem przestrzegaj następujących zaleceń:

 • Trzymaj butelki poza zasięgiem dzieci.

 • Otwieraj butelki jedynie w celu napełnienia pojemników atramentu.

 • Przechowuj butelki w pozycji pionowej, w suchym i chłodnym miejscu.

UWAGA:

Aby uniknąć uszkodzenia głowicy drukującej, nie należy instalować głowic drukujących przed wypełnieniem pojemników atramentu.

 1. Z lewej strony drukarki unieś pokrywę dostępu do atramentu.

  Unoszenie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 2. Otwórz pokrywy.

  Otwieranie pokryw
 3. Otwórz zatyczkę pojemnika atramentu, który ma być napełniony.

  Otwieranie zatyczki pojemnika atramentu
 4. Otwórz butelkę z atramentem.

  • Jeżeli butelki z atramentem mają odkręcane zatyczki, odkręć zatyczkę, a następnie odłóż ją na bok.

   Otwieranie butelki z atramentem z odkręcaną zatyczką
  • Jeżeli butelki z atramentem mają zatyczki z otwieranym wieczkiem, odkręć zatyczkę, aby ją zdjąć. Pociągnij zabezpieczenie zamykające butelkę, aby je zdjąć, a następnie wyrzuć. Ponownie załóż zatyczkę i zaciśnij ją na butelce, a następnie otwórz wieczko.

   Otwieranie butelki z atramentem z otwieranym wieczkiem
 5. Dopasuj kolor butelki z atramentem do koloru pojemnika atramentu. Przytrzymaj butelkę na dyszy. Upewnij się, że końcówka butelki pasuje prawidłowo do dyszy. Wlewaj atrament do pojemnika aż do całkowitego napełnienia.

  Jeżeli butelka nie zacznie się opróżniać, wyjmij ją, a następnie ponownie załóż na pojemnik. Nie ściskaj butelki.

  Wlewanie atramentu do pojemników
 6. Po napełnieniu zbiornika atramentu postaw butelkę pionowo, a następnie zamknij jej zatyczkę.

 7. Zamknij zatyczkę pojemnika atramentu.

  Zamykanie zatyczek pojemnika atramentu
 8. Powtórz poprzednie kroki, aby napełnić pozostałe pojemniki atramentu.

 9. Zamknij pokrywy i pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie odczekaj 30 sekund.

  Drukarka wykona usunięcie i kalibrację atramentu.

  Zamykanie pokryw pojemników i pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 10. Butelki z pozostałym atramentem przechowuj w pozycji pionowej w suchym i chłodnym miejscu.

Zainstaluj głowice drukujące

Zainstaluj głowice drukujące dostarczone z drukarką.

 1. Podnieś pokrywę dostępu do wkładów atramentowych z lewej strony drukarki i poczekaj, aż karetka drukująca przesunie się na środek i zatrzyma się.

  Unoszenie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych
 2. Naciśnij niebieski przycisk, aby otworzyć pokrywę głowic drukujących.

  Naciśnięcie niebieskiego przycisku, aby otworzyć pokrywę głowic drukujących
 3. Zdejmij i wyrzuć pomarańczową osłonę.

  Uwaga:

  Ostrożnie obchodź się z pomarańczową osłoną, aby nie dopuścić do zabrudzeń spowodowanych atramentem.

  Zdejmowanie pomarańczowej osłony
 4. Wyjmij głowice drukujące z opakowania.

  Wyjmowanie głowic drukujących z opakowania
 5. Zdejmij pomarańczową osłonę i taśmę zabezpieczającą z obu głowic drukujących.

  UWAGA:

  Nie dotykaj miedzianych styków ani dyszy atramentowej. Nie wymieniaj taśmy zabezpieczającej styku. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne.

  Zdejmowanie pomarańczowej osłony i taśmy zabezpieczającej
 6. Włóż głowice drukujące.

  Wkładanie głowic drukujących
 7. Zamknij pokrywę głowic drukujących.

  Zamykanie pokrywy głowic drukujących
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych.

  Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych

Włóż papier

Załaduj czysty biały papier do zasobnika wejściowego.

 1. Otwórz zasobnik wejściowy.

  Otwieranie zasobnika wejściowego
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na jednej z prowadnic szerokości papieru.

  Przytrzymanie przycisku na jednej z prowadnic szerokości papieru
 3. Dosuń prowadnice do krawędzi zasobnika wejściowego.

  Przesuwanie prowadnic
 4. Włóż stos zwykłego papieru do zasobnika wejściowego stroną do zadrukowania skierowaną do dołu.

  Wkładanie papieru do zasobnika wejściowego
 5. Upewnij się, że stos papieru jest wyrównany z odpowiednimi liniami formatu papieru i że stos nie wykracza poza oznaczenie wysokości stosu na zasobniku.

  Upewnij się, że stos jest wyrównany i nie przekracza wysokości stosu
 6. Przesuwaj prowadnice szerokości papieru do środka, dopóki nie oprą się o krawędź stosu papieru.

  Dopasowywanie prowadnic szerokości papieru
 7. Zamknij zasobnik wejściowy.

  Zamykanie zasobnika wejściowego
 8. Wyciągnij przedłużenie zasobnika wyjściowego.

  Wyciąganie przedłużenia zasobnika wyjściowego

Wyrównaj głowice drukujące

Wydrukuj stronę wyrównywania, a następnie zeskanuj stronę w celu wyrównania głowic drukujących.

Drukowanie strony wyrównywania

W zależności od drukarki wydrukuj stronę wyrównywania lub automatycznie uzyskaj stronę wyrównywania.

 • Jeżeli drukarka ma dotykowy panel sterowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wydrukować stronę wyrównywania.

 • Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w panel dotykowy, kontrolka A na panelu sterowania miga, a strona wyrównywania zostanie wydrukowana automatycznie.

Skanowanie strony wyrównywania

Zeskanuj stronę wyrównywania, aby zakończyć wyrównywanie głowic drukujących.

 1. Umieść stronę wyrównywania na szybie skanera, stroną zadrukowaną skierowaną w dół, a następnie dosuń ją do oznaczonego narożnika.

  Umieszczanie strony wyrównywania na szybie skanera
 2. Zamknij pokrywę skanera.

  Zamykanie pokrywy skanera
 3. W zależności od modelu drukarki naciśnij migający przycisk Kopiuj na panelu sterowania drukarki lub postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zeskanować stronę.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...