Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

    Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP – Skróty klawiaturowe, klawisze skrótu i klawisze specjalne (Windows)

W tym dokumencie opisano przydatne funkcje klawiatury w systemie Windows, które ułatwiają nawigację, wykonywanie zadań i uruchamianie funkcji.

Często używane skróty klawiaturowe

Użyj tych kombinacji klawiszy, aby przeprowadzić często wykonywane zadania w systemie Windows.

Uwaga:

Klawisz systemu Windows na klawiaturze jest oznaczony ikoną flagi systemu Windows i jest używany w wielu kombinacjach.

Często używane skróty klawiaturowe

Zadanie

Naciśnięcie klawisza

Wynik

Wyświetlanie pomocy

f1

Wyświetl pomoc dotyczącą aktualnie otwartego oprogramowania lub aktywnej aplikacji. Pomoc systemu Windows można wyświetlić, naciskając klawisz f1 na pulpicie systemu Windows.

Kopiowanie

ctrl + c

Skopiuj zaznaczenie do schowka systemu Windows, aby móc wkleić je później.

Wklejanie

ctrl + v

Wklej poprzednio wycięte lub skopiowane zaznaczenie do bieżącej aplikacji.

Wycinanie

ctrl + x

Usuń zaznaczenie i skopiuj je do schowka systemu Windows, aby móc wkleić je później.

Zapisywanie

ctrl + s

Zapisz plik w aktywnej aplikacji.

Cofnięcie operacji

ctrl + z

Cofnij czynność ostatnio wykonaną w systemie Windows. Powtórz tę kombinację klawiszy, aby kontynuować cofanie poprzednich czynności.

Pogrubienie tekstu

ctrl + b

Zastosuj pogrubienie do zaznaczonego tekstu w trakcie edycji tekstu.

Podkreślenie tekstu

ctrl + u

Zastosuj podkreślenie do zaznaczonego tekstu w trakcie edycji tekstu.

Stosowanie kursywy do tekstu

ctrl + i

Zastosuj kursywę do zaznaczonego tekstu w trakcie edycji tekstu.

Trwałe usuwanie pliku

shift + delete

Usuń zaznaczony plik w systemie Windows bez przenoszenia go do Kosza. Plik jest usuwany trwale.

Właściwości pliku

alt + enter (lub kliknięcie dwukrotne)

Szybkie znajdowanie informacji o właściwościach pliku. Kombinacja klawiszy działa na pulpicie albo w programach Eksplorator plików lub Eksplorator systemu Windows.

Zrzut ekranu

prt scr (print screen)

Zrób zrzut ekranu i skopiuj go do schowka systemu Windows, aby móc go wkleić jako grafikę. Na niektórych komputerach przenośnych trzeba nacisnąć klawisz fn i przytrzymać go przed naciśnięciem klawisza prt scr.

Zrobienie zrzutu okna

shift + prt scr (print screen)

Zrób zrzut bieżącego okna (a nie całego ekranu) i skopiuj go do schowka systemu Windows, aby móc go wkleić jako grafikę.

Zamknięcie okna lub strony internetowej

Po uaktywnieniu okna naciśnij klawisze at + f4 (klawisz funkcyjny f4)

Zamknij aktualnie aktywne okno dialogowe lub aplikację. To zadanie może być przydatne do zamykania strony internetowej, na której nie ma przycisku zamykania okna.

Zamknięcie lub ponowne uruchomienie systemu Windows

Po uaktywnieniu pulpitu systemu Windows naciśnij klawisze alt + f4 (klawisz funkcyjny f4)

Otwórz okno, w którym można wybrać funkcje zasilania, takie jak Wyloguj, Uśpij, Hibernuj, Uruchom ponownie i Zamknij.

Otwieranie menu Start lub ekranu startowego

Klawisz Windows lub ctrl + esc

Otwórz lub zamknij menu Start lub ekran startowy.

Otwieranie menu okna lub pozycji menu

alt + klawisz z literą odpowiadającą literze z podkreśleniem w tytule menu lub pozycji menu

Zamiast używać myszy do otwarcia menu lub wybierania pozycji menu można użyć tej kombinacji klawiszy.

Otwieranie menu podręcznego (kontekstowego)

shift + f10 (klawisz funkcyjny f10)

Zamiast używać myszy do kliknięcia prawym przyciskiem elementu w systemie Windows można użyć tej kombinacji klawiszy.

Uruchamianie polecenia

Klawisz Windows + r

Otwórz okno dialogowe Uruchamianie w celu wpisania poleceń systemu Windows.

Przełączanie między aplikacjami

alt + tab

Wyświetl wszystkie aktywne okna. Przełącz na inne okno, przytrzymując klawisz Alt i naciskając wielokrotnie klawisz Tab.

Minimalizowanie okna dialogowego

Klawisz Windows + strzałka w dół

Usuń bieżące okno dialogowe z widoku bez zamykania go. Dostęp do zminimalizowanego okna można uzyskać, klikając jego pozycję na pasku zadań.

Maksymalizowanie okna dialogowego

Klawisz Windows + strzałka w górę

Wyświetl bieżące okno na pełnym ekranie.

Minimalizowanie wszystkich okien

Klawisz Windows + m

Zminimalizuj wszystkie aktywne okna.

Przywrócenie wszystkich zminimalizowanych okien dialogowych

Klawisz Windows + shift + m

Przywróć wszystkie aktywne okna, które zostały zminimalizowane do paska zadań.

Centrum ułatwień dostępu

Klawisz Windows + u

Otwórz okno funkcji ułatwień dostępu, takich jak czytanie ekranu, wysoki kontrast, opcje zamienne myszy i nie tylko.

Otwieranie narzędzia Menedżer zadań

ctrl + shift + esc

Otwórz narzędzie Menedżer zadań, aby monitorować aktualnie uruchomione zadania i aktywność sieciową.

Otwieranie okna Właściwości systemu

Klawisz Windows + pause/break

Otwórz okno Właściwości systemu, aby uzyskać szybki dostęp do podstawowych informacji o systemie oraz łączy do przydatnych narzędzi systemowych.

Skróty klawiszowe systemu Windows 10

Użyj tych kombinacji klawiszy, aby szybko uzyskać dostęp do często używanych funkcji systemu Windows 10.

Skróty klawiaturowe systemu Windows 10

Funkcja

Naciśnięcie klawisza

Wynik

Wyszukiwanie

Klawisz Windows + s

Otwórz okno wyszukiwania w celu znalezienia plików, folderów, aplikacji, ustawień i witryn.

Wyszukiwanie komputerów

Klawisz Windows + Ctrl + f

Znajdź komputery w sieci lokalnej.

Dyktowanie

Klawisz Windows + h

Otwórz funkcję dyktowania.

Eksplorator plików

Klawisz Windows + e

Otwórz okno Eksplorator plików, aby przeglądać pliki i foldery przechowywane na komputerze.

Ustawienia

Klawisz Windows + i

Otwórz okno Ustawienia, w którym można zmieniać działanie funkcji systemu Windows.

Nawiązywanie połączenia z urządzeniami

Klawisz Windows + k

Otwórz widok Połącz lub Urządzenia, aby nawiązać połączenie z urządzeniami Bluetooth.

Blokowanie komputera

Klawisz Windows + l

Zablokuj komputer, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp podczas nieobecności przy komputerze.

Blokada orientacji ekranu

Klawisz Windows + o

Zablokuj lub zezwól na obracanie ekranu, gdy urządzenie wyświetlające jest obrócone, jeżeli ta funkcja jest obsługiwana.

Ustawienia zaawansowane

Klawisz Windows + x

Otwórz menu Ustawienia zaawansowane.

Wyświetlanie aktywnych aplikacji

Klawisz Windows + tab

Zmień rozmiar i wyświetl wszystkie aktywne okna dialogowe, tak aby dopasować je proporcjonalnie do ekranu (widok miniatury). Użyj tego widoku, aby szybko przejrzeć wszystkie uruchomione aplikacje oraz zamknąć okna lub przełączać się między nimi. Naciśnij ponownie tę kombinację klawiszy, aby wrócić do poprzedniego rozmiaru i rozmieszczenia okien.

Pulpit systemu Windows

Klawisz Windows + e

Ukryj ekran startowy lub zminimalizuj wszystkie aktywne okna i menu, aby wyświetlić pulpit systemu. Naciśnij ponownie tę kombinację klawiszy, aby przywrócić poprzedni widok.

Przyciąganie okna

Klawisz Windows + strzałka w lewo lub strzałka w prawo

Przenieś bieżące okno dialogowe na lewą lub prawą połowę ekranu, zmieniając jednocześnie jego rozmiar.

Zapis zrzutu ekranu

Klawisz Windows + prt scr (print screen)

Zapisz zrzut ekranu w pliku graficznym PNG w folderze Zrzuty ekranu w bibliotece Obrazy.

Klawisze z ikonami lub symbolami

Większość klawiatur ma specjalne symbole umieszczone na klawiszach funkcyjnych. Klawiatura HP może mieć też dodatkowe klawisze lub przyciski z ikonami.

Uwaga:

Na klawiaturach komputerów przenośnych trzeba nacisnąć klawisz fn i przytrzymać go przed naciśnięciem klawisza z symbolem lub ikoną, aby wykonać przypisaną do niego funkcję.

Klawisze z ikonami lub symbolami

Zadanie

Symbol

Opis

Włączanie sieci bezprzewodowej

Ikona Włącz sieć bezprzewodową

Włącz lub wyłącz komunikację bezprzewodową. Zwykle stan sieci Wi-Fi jest wskazywany przy użyciu diody LED lub powiadomienia na ekranie: wł., wył., wł. i brak połączenia. Klawisz z tym symbolem nie służy do włączania funkcji Bluetooth.

Tryb samolotowy

Ikona trybu samolotowego

Włącz lub wyłącz wszystkie funkcje komunikacji bezprzewodowej na komputerze.

Tryb prezentacji

Ikona trybu prezentacji

Przełącz w inny tryb wyświetlania w przypadku podłączenia wyświetlacza zewnętrznego.

Podświetlenie klawiatury

Ikona podświetlenia klawiatury

Jeżeli komputer przenośny jest wyposażony w klawiaturę z podświetleniem, włącz lub wyłącz podświetlenie klawiatury.

Wyszukiwanie

Ikona Szukaj

Otwórz okno wyszukiwania w celu znalezienia plików, folderów, aplikacji, ustawień i witryn.

Zmniejszanie jasności ekranu

Ikona zmniejszania jasności

Zmniejsz jasność wbudowanego ekranu wyświetlacza.

Zwiększanie jasności ekranu

Ikona zwiększania jasności

Zwiększ jasność wbudowanego ekranu wyświetlacza.

Menu / kliknięcie prawym przyciskiem myszy

Ikona menu prawego przycisku myszy

Otwórz menu podręczne.

Kopiowanie

Ikona Kopiowanie

Skopiuj zaznaczenie do schowka. Pełni tę samą funkcję co kombinacja ctrl + c.

Blokowanie komputera

Ikona blokowania komputera

Zablokuj system Windows i wyświetl ekran logowania.

Wstrzymanie komputera

Ikona wstrzymania komputera

Przełącz komputer w tryb uśpienia lub wstrzymania.

Wyciszanie

Ikona wyciszenia

Włącz wyciszenie głośników lub słuchawek. Naciśnij ponownie, aby włączyć dźwięk.

Zmniejszanie głośności

Ikona zmniejszania głośności

Zmniejsz poziom głośności głośników lub słuchawek.

Zwiększanie głośności

Ikona zwiększania głośności

Zwiększ poziom głośności głośników lub słuchawek.

Odtwarzanie / wstrzymywanie multimediów

Ikona odtwarzania/wstrzymywania

Odtwórz lub wstrzymaj multimedia, takie jak muzyka lub wideo. Ten klawisz nie działa, jeżeli multimedia nie są aktywne.

Zatrzymanie multimediów

Ikona Zatrzymaj

Zatrzymaj odtwarzanie multimediów, takich jak muzyka lub wideo. Ten klawisz nie działa, jeżeli multimedia nie są aktywne.

Pominięcie (multimediów)

Ikona Pomiń

Odtwórz następną sekcję lub utwór audio lub wideo.

Poprzednie (multimedia)

Ikona Poprzednie

Rozpocznij odtwarzanie bieżących multimediów od początku. Kilkukrotne naciśnięcie pozwala odtwarzać poprzednie utwory lub klipy.

Udostępnianie

Ikona Udostępnij

Otwórz menu Udostępnij, które pozwala wysyłać pliki lub wiadomości do innych osób.

Ustawienia

Ikona Ustawienia

Otwórz okno Ustawienia, w którym można zmieniać działanie funkcji systemu Windows.

Scroll Lock

Ikona Scroll lock

Włącza lub wyłącza funkcję Scroll lock. Funkcja Scroll lock umożliwia korzystanie z klawiszy strzałek w celu przesuwania w ramach okna zamiast korzystania z myszy i paska przewijania. Funkcja Scroll lock jest używana tylko przez kilka aplikacji, np. Microsoft Excel.

Nawiązywanie połączenia z urządzeniami

Ikona Połącz z urządzeniami

Otwórz widok Połącz lub Urządzenia, w którym można nawiązać połączenie z urządzeniami Bluetooth.

Porządkowanie widoku aplikacji

Ikona Porządkowanie widoku aplikacji

Wyświetl okna aplikacji obok siebie (widok równoczesny).

Przełączanie aplikacji

Ikona Przełączanie aplikacji

Przełączanie między otwartymi aplikacjami.

Pokazywanie poleceń aplikacji

Ikona Pokazywanie poleceń aplikacji

Pokaż polecenia aplikacji, które są dostępne dla aktualnie otwartej aplikacji.

Lista aplikacji

Ikona Lista aplikacji

Wyświetl listę aplikacji otwartych w tle.

Połącz z Internetem

Ikona Połącz z Internetem

Otwórz domyślną przeglądarkę internetową.

Często zadawane pytania

Przejrzyj następujące często zadawane pytania, aby znaleźć odpowiedzi na często występujące pytania dotyczące skrótów klawiaturowych.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...