Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery biznesowe HP - Korzystanie z narzędzia HP Cloud Recovery Tool w systemie Windows 11 i Windows 10

Narzędzie do odzyskiwania systemu HP Cloud Recovery umożliwia pobieranie oprogramowania do odzyskiwania systemu na napęd USB. Oprogramowanie do odzyskiwania systemu działa w przypadku komputerów HP z systemem Windows 11 Professional (64-bitowym), Windows 11 IoT Enterprise, Windows 10 Professional (64-bitowym) i Windows 10 IoT Enterprise (2016 LTSB, 2019 LTSC).

Uwaga:

Lista produktów obsługujących narzędzie pobierania HP Cloud Recovery znajduje się na stronie Platformy obsługujące HP Cloud Recovery.

Jeśli dany model komputera nie znajduje się na liście w tej witrynie, odwiedź stronę Platforma wsparcia CPS w chmurze.

Uwaga:

Aby zapobiec utracie danych, przed skorzystaniem z narzędzia do odzyskiwania systemu HP Cloud Recovery Tool należy utworzyć kopię zapasową ważnych plików, danych, zdjęć, filmów itp.

Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej plików można znaleźć w dokumencie Komputery HP - Tworzenie kopii zapasowej plików (w systemie Windows 10, 8).

Aby możliwe było rozpoczęcie procesu, niezbędne będą:

 • Pusty dysk USB: Musi mieć pojemność minimum 32 GB.

 • Komputer HP: Upewnij się, że ma system Windows 11 Professional (64-bitowy), Windows 11 IoT Enterprise, Windows 10 Professional (64-bitowy) lub Windows 10 IoT Enterprise (2016 LTSB, 2019 LTSC).

  Uwaga:

  Jeśli nie można pobrać narzędzia pobierania HP Cloud Recovery za pomocą tego komputera, można pobrać je na innym komputerze i zapisać na dysku USB.

Pobieranie oprogramowania do odzyskiwania systemu

Pobierz oprogramowanie do odzyskiwania dla swojego komputera.

UWAGA:

Ta metoda przywracania oprogramowania jest przeznaczona tylko dla określonych obsługiwanych modeli komputerów. Aby przed przystąpieniem do odzyskiwania sprawdzić, czy komputer jest obsługiwany, należy przejść do dokumentu Platformy obsługujące HP Cloud Recovery.

Jeśli dany model komputera nie znajduje się na liście w tej witrynie, odwiedź stronę Platforma wsparcia CPS w chmurze.

 1. Przejdź do strony Oprogramowanie i sterowniki dla posiadanego modelu, rozwiń opcję Oprogramowanie i zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję Pobierz obok najnowszej wersji HP Cloud Recovery Client. Jeśli pojawi się monit o uruchomienie lub zapisanie pliku, kliknij Uruchom.

  Uwaga:

  Szybkość pobierania oprogramowania do odzyskiwania zależy od jakości i szybkości połączenia internetowego.

 2. Włóż do gniazda pusty dysk USB (minimum 32 GB), przeczytaj komunikat powitalny, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  W trakcie tego procesu wszystkie informacje zapisane na urządzeniu USB zostaną trwale usunięte. Po jego zakończeniu urządzenie USB będzie zawierać wyłącznie oprogramowanie do odzyskiwania systemu.

  Ekran powitalny narzędzia do odzyskiwania systemu HP Cloud Recovery z zaznaczonym przyciskiem Dalej
 3. W razie potrzeby wprowadź dane serwera proxy.

  • Jeśli sieć jest zabezpieczona, narzędzie odzyskiwania systemu automatycznie wykryje i wypełni dane serwera proxy. Kliknij przycisk Dalej.

   Uwaga:

   Jeśli narzędzie odzyskiwania pobierania nie wykrywa ani nie wypełnia danych serwera proxy, skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać dane dotyczące serwera proxy, a następnie wpisz je w odpowiednich polach.

  • Jeśli sieć jest niezabezpieczona, przejdź do następnego kroku.

   Ekran konfiguracji serwera proxy z zaznaczonym przyciskiem Dalej
 4. Gdy narzędzie Cloud Recovery wykryje informacje dotyczące danego urządzenia, kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Jeśli nośnik odzyskiwania systemu pobierany jest na innym komputerze, niż ten, na którym ma być przeprowadzone odzyskiwanie, zaznacz pole Muszę wprowadzić numer seryjny mojego komputera HP, aby ręcznie wprowadzić dane wadliwego systemu.

  Okno „Informacje o systemie” zawierające numer seryjny, nazwę modelu oraz pola dot. systemu operacyjnego i zaznaczoną opcję Dalej
 5. Użyj menu rozwijanych, aby wybrać Opcje odzyskiwania, Region i Serwer pobierania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Aby usprawnić proces pobierania, wybierz Serwer pobierania dla swojej określonej lokalizacji.

  Opcje na Stronie pobierania
 6. Z menu rozwijanego wybierz urządzenie USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Okno „Przygotowywanie urządzenia USB” z wybranym urządzeniem USB oraz zaznaczonym przyciskiem Dalej
 7. Uważnie przeczytaj komunikat informujący, że wszystkie dane znajdujące się na urządzeniu USB zostaną usunięte podczas procesu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Komunikat z potwierdzeniem i zaznaczonym przyciskiem OK
 8. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk OK.

 9. Aby zakończyć pobieranie i zamknąć program, kliknij przycisk Zakończ.

  Ekran z komunikatem o ukończeniu pobierania i zaznaczonym przyciskiem Zakończ

  Pobrane narzędzie do odzyskiwania jest gotowe do używania na komputerze HP z systemem Windows 11 i Windows 10 Professional (64-bitowym) lub Windows 11 i 10 IoT Enterprise (2016 LTSB, 2019 LTSC).

Odzyskiwanie systemu HP z napędu USB

Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić komputer korzystając z dysku flash USB.

 1. Włącz komputer i podłącz napęd flash USB do portu USB.

 2. Wyłącz komputer, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania.

 3. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, oprócz monitora, klawiatury, myszy oraz przewodu zasilającego. Wyjmij nośniki z napędów wewnętrznych i odłącz wszystkie zainstalowane ostatnio urządzenia wewnętrzne.

 4. Włącz komputer i użyj opcji rozruchu, aby uruchomić komputer z napędu flash USB.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wykonać odzyskiwanie.

Instalowanie sterowników HP i oprogramowania po odzyskiwaniu

Po zakończeniu instalacji systemu operacyjnego przy użyciu napędu flash USB można zainstalować oprogramowanie i sterowniki HP, wykonując poniższe czynności.

Uwaga:

Nie można zainstalować żadnych sterowników ani aplikacji bez wcześniejszej instalacji Shortcut_to_HPSoftwareSetup.exe.

 1. Otwórz program Eksplorator plików.

 2. W lewym okienku programu Eksplorator plików kliknij pozycję HP_RECOVERY (D:). Zawartość dysku odzyskiwania zostanie wyświetlona w prawym okienku.

 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Shortcut_to_HPSoftwareSetup.exe. Zostanie otwarty kreator HP Software Setup.

  Okno Eksplorator plików z zaznaczoną pozycją Shortcut_to_HPSoftwareSetup.exe
 4. Wykonaj czynności niezbędne do instalacji HP Software Setup.

  Kreator HP Software Setup z opcjami konfiguracji podzespołów

  Można teraz używać programu HP Software Setup do instalacji niezbędnych sterowników i aplikacji.

Często zadawane pytania

Przejrzyj listę często zadawanych pytań i odpowiedzi, aby uzyskać informacje na temat korzystania z narzędzia pobierania HP Cloud Recovery Download Tool.

Dlaczego zamiast zamawiać fizyczne nośniki do odtwarzania od firmy HP należy pobrać nośniki do odzyskiwania z usługi cyfrowej opartej na chmurze?

Firma HP zaleca uzyskanie nośników do odzyskiwania z usługi w chmurze z poniższych powodów.

 • Dostawa zamówionych nośników fizycznych może zająć do 10 dni ze względu na proces realizacji i wysyłki.

 • Skrócenie czasu przestojów komputera i użytkownika.

 • Obsługiwane są wszystkie konstrukcje komputerów. Napędy i nośniki optyczne nie są wymagane.

Co należy zrobić, jeżeli wyświetlany jest komunikat o błędzie „Nieprawidłowy numer seryjny”?

Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Nieprawidłowy numer seryjny, ponownie wprowadź prawidłowy numer seryjny.

Co należy zrobić, jeżeli wyświetlany jest komunikat o błędzie „Modelu nie odnaleziono”?

Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Nie znaleziono modelu, wykonaj następujące czynności.

 1. Sprawdź, czy urządzenie jest na liście obsługiwanych modeli.

 2. Ponownie wprowadź prawidłowy numer seryjny.

Co zrobić, jeżeli po kliknięciu przycisku „Dalej” na stronie powitalnej występują opóźnienia?

Jeżeli po kliknięciu przycisku Dalej na stronie powitalnej występują opóźnienia, wykonaj następujące czynności.

 1. Sprawdź połączenie sieciowe.

 2. Uruchom aplikację Cloud Recovery i spróbuj jeszcze raz.

Co zrobić, jeżeli wielokrotne próby odzyskania kończą się niepowodzeniem po użyciu w sieci zabezpieczonej?

Jeżeli próby skorzystania z narzędzia do odzyskiwania w zabezpieczonej sieci wciąż kończą się niepowodzeniem, skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania danych serwera proxy i portu logowania oraz informacji uwierzytelniających.

Co należy zrobić, jeżeli przekraczany jest limit czasu podczas prób pobrania lub pobieranie kończy się niepowodzeniem?

Jeżeli próby pobrania kończą się niepowodzeniem, wykonaj poniższe czynności.

 • Sprawdź połączenie internetowe.

 • Sprawdź, czy prawidłowo ustawiono datę i godzinę systemową.

Co należy zrobić, gdy wyświetlany jest komunikat o błędzie „Żądany zasób jest niedostępny”?

Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Żądany zasób jest niedostępny, sprawdź łączność z siecią i ponownie uruchom proces.

Co należy zrobić, jeżeli wyświetlany jest komunikat „Nie można wybrać tego dysku”?

Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie Nie można wybrać tego dysku, upewnij się, że na dysku USB jest 32 GB wolnego miejsca.

Co zrobić, gdy proces kończy się niepowodzeniem podczas formatowania napędu USB?

Jeżeli proces pobierania kończy się niepowodzeniem podczas formatowania napędu USB, wykonaj następujące czynności.

 1. upewnij się, że na urządzeniu USB dostępnych jest przynajmniej 32 GB wolnej przestrzeni.

 2. Upewnij się, że urządzenie USB jest prawidłowo włożone do portu USB.

Co należy zrobić, jeżeli proces pobierania kończy się niepowodzeniem podczas zapisywania pliku na urządzeniu USB?

Jeżeli proces pobierania kończy się niepowodzeniem podczas zapisywania pliku na urządzeniu USB, wykonaj poniższe czynności.

 1. Upewnij się, że na urządzeniu USB jest co najmniej 32 GB wolnego miejsca.

 2. Upewnij się, że urządzenie USB jest prawidłowo włożone do portu USB.

Co zrobić, jeżeli urządzenia USB nie ma na liście urządzeń rozruchowych (Windows 11 i Windows 10)?

Wymagane może być wyłączenie funkcji bezpiecznego rozruchu w systemie BIOS w celu uruchomienia komputera przy użyciu nośników odzyskiwania.

Skorzystaj z jednego z poniższych sposobów, aby otworzyć narzędzie Computer Setup, a następnie wybierz typ urządzenia z listy poniżej, aby wybrać odpowiednie czynności i wyłączyć funkcję bezpiecznego rozruchu.

 • Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz f10 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się okno narzędzia konfiguracji komputera.

 • Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz Esc (mniej więcej raz na sekundę), aż otworzy się menu startowe. Naciśnij przycisk f10.

Aby przejść do narzędzia Computer Setup, wybierz ekran menu, naciskając klawisz strzałki w lewo lub w prawo. Klawisze strzałek w górę i w dół służą do poruszania się wewnątrz listy pozycji na ekranie menu. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pozycję i otworzyć menu podrzędne. Następnie zmodyfikuj ustawienia za pomocą klawiszy strzałek w lewo i w prawo. Naciśnij klawisz f10, aby zapisać zmiany i zamknąć menu podrzędne, lub naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć menu podrzędne bez zapisywania zmian.

Notebooki

Wyłączanie funkcji bezpiecznego rozruchu w komputerach przenośnych.

 1. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby wybrać menu System Configuration (Konfiguracja systemu), użyj klawisza strzałki w dół, aby wybrać pozycję Boot Options (Opcje rozruchu), a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Menu Konfiguracja systemu
  Menu Opcje rozruchu
 2. Za pomocą klawisza strzałki w dół wybierz opcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch), a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Za pomocą klawisza strzałki w dół zmień ustawienie na Disable (Wyłączone), a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję Legacy Support (Obsługa starszych urządzeń), a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Za pomocą klawiszy strzałek zmień ustawienie na Enable (Włączone), a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciśnij klawisz F10, aby zaakceptować zmiany i zamknąć okno, lub za pomocą klawisza strzałki w lewo wybierz pozycję Exit (Zamknij), użyj klawisza strzałki w dół, aby wybrać pozycję Exit Saving Changes (Zamknij i zapisz zmiany), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pozycję Yes (Tak).

 7. Narzędzie Computer Setup zostanie zamknięte i wyświetlony zostanie ekran zmiany trybu rozruchu systemu operacyjnego z monitem o potwierdzenie zmian w opcjach rozruchu. Wpisz kod wyświetlany na ekranie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmiany.

  Narzędzie Computer Setup zostanie zamknięte, a komputer uruchomi się ponownie.

 8. Wyłącz komputer.

Można teraz wykonać rozruch z nośnika odzyskiwania.

Komputery stacjonarne

Wyłączanie funkcji bezpiecznego rozruchu w komputerach stacjonarnych.

 1. Używając klawisza strzałki w prawo, wybierz Security menu (Menu bezpieczeństwa), a następnie użyj klawisza strzałki w dół, aby wybrać pozycję Secure Boot Configuration (Konfiguracja bezpiecznego rozruchu) i naciśnij klawisz Enter.

  Menu Zabezpieczenia z wybraną opcją Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
 2. Po wyświetleniu okna Konfiguracja bezpiecznego rozruchu naciśnij .

  Konfiguracja bezpiecznego rozruchu
 3. Użyj klawisza strzałki w dół, aby wybrać opcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch), a następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby wybrać opcję Disable (Wyłącz).

 4. Użyj klawisza strzałki w górę, aby wybrać opcję Legacy Support (Obsługa starszych urządzeń), a następnie naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby wybrać opcję Disable (Wyłącz).

 5. Naciśnij klawisz F10, aby zatwierdzić zmiany i wyjść z programu. Następnie naciśnij klawisz Enter lub za pomocą klawisza strzałki w lewo wybierz pozycję File (Plik), użyj klawisza strzałki w dół, aby wybrać pozycję Exit Saving Changes (Zamknij i zapisz zmiany), a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać pozycję Yes (Tak).

 6. Narzędzie konfiguracji komputera zostanie zamknięte. Nastąpi wyświetlenie ekranu zmiany trybu rozruchu systemu operacyjnego wraz z monitem o potwierdzenie zmian w Opcjach rozruchu.

  1. Wpisz kod wyświetlany na ekranie, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby potwierdzić zmiany.

  Narzędzie Computer Setup zostanie zamknięte, a komputer uruchomi się ponownie.

 7. Wyłącz komputer.

  Można teraz wykonać rozruch z nośnika odzyskiwania.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...