Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP dla klientów indywidualnych - aktualizacja systemu BIOS (Basic Input Output System) (Windows)

Pobierz i zainstaluj aktualizacje dla systemu BIOS komputera. Ten proces jest również nazywany „przełączaniem systemu BIOS”. Aktualizowanie systemu BIOS jest zalecane jako standardowa procedura konserwacji komputera. Może to także poprawić wydajność komputera, zapewnić obsługę komponentów sprzętowych lub uaktualnień systemu Windows lub zainstalować konkretne aktualizacje systemu BIOS.

UWAGA:

Należy instalować tylko aktualizacje systemu BIOS ze strony HP. Nieprawidłowa instalacja systemu BIOS może uniemożliwić uruchomienie komputera lub jego odtworzenie. Jeżeli komputer jest zarządzany przez serwis informatyczny, skontaktuj się z nim, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo dokonać aktualizacji.

W przypadku komputerów biznesowych, takich jak modele ProBook, EliteBook i ZBook, firmowy dział IT lub lokalny dział pomocy IT mogą zarządzać ustawieniami systemu BIOS. Upewnij się, że zaktualizowana wersja systemu BIOS jest zgodna ze środowiskiem wdrażania danej firmy.

Aktualizowanie komputera za pomocą programu HP Support Assistant

Skorzystaj z programu HP Support Assistant, aby wyszukać i zainstalować aktualizacje, w tym aktualizacje BIOS, dla komputera z systemem Windows.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz HP Support Assistant lub na pasku zadań kliknij ikonę aplikacji .

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana w komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.

 2. Na karcie Mój pulpit znajdź swój komputer, a następnie kliknij przycisk Aktualizacje.

 3. Poczekaj, aż program HP Support Assistant przeprowadzi analizę systemu.

 4. Po zakończeniu analizy wybierz wymienione aktualizacje, pobierz i zainstaluj je, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 5. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer, a następnie zamknij narzędzie.

Ręczna aktualizacja systemu BIOS z poziomu systemu Windows

Jeśli masz dostęp do Internetu, po uruchomieniu systemu Windows możesz ręcznie zainstalować aktualizację systemu BIOS.

Zbieranie wymaganych informacji na temat komputera

Aby odszukać prawidłową aktualizację systemu BIOS, należy uzyskać nazwę i numer produktu (komputera), identyfikator płyty głównej lub płyty systemowej (zwany „identyfikatorem SSID rodziny ROM” w polu Nazwa aktualizacji BIOS), a także wersję systemu BIOS i nazwę procesora.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Ctrl i Alt, a następnie naciśnij klawisz S, aby otworzyć narzędzie Informacje o systemie HP.

  Uwaga:

  Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery HP - Jak znaleźć numer modelu lub numer produktu?

  Okno Informacje o systemie HP
 2. Zapisz nazwę i numer produktu, identyfikator płyty głównej, wersję systemu BIOS oraz nazwę procesora.

Przygotuj komputer do aktualizacji systemu BIOS

Aby zapobiec możliwym problemom, przed przystąpieniem do aktualizacji systemu BIOS zamknij wszystkie otwarte aplikacje i tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe i BitLocker.

 1. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

 2. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe. W systemie Windows wyszukaj i otwórz ustawienia Zabezpieczenia i konserwacja, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia, aby uzyskać dostęp do ustawień ochrony antywirusowej.

 3. Tymczasowo wyłącz szyfrowanie dysków funkcją BitLocker. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Zarządzaj funkcją BitLocker. Kliknij pozycję Wstrzymaj ochronę, a następnie kliknij przycisk Tak. Przygotuj klucz odzyskiwania funkcji BitLocker.

  UWAGA:

  Jeśli funkcja BitLocker nie jest wyłączona, przy następnym uruchomieniu komputera klawisz BitLocker może nie zostać rozpoznany. Jeżeli nie znasz klucza odzyskiwania funkcji BitLocker, możesz utracić dane lub konieczna będzie ponowna instalacja systemu Windows.

  Wstrzymanie ochrony funkcji BitLocker

Zainstaluj aktualizację systemu BIOS

Pobierz i zainstaluj najnowszą aktualizację systemu BIOS z witryny internetowej HP.

 1. Przejdź do strony opisu produktu posiadanego komputera.

 2. Z wyświetlonej listy wybierz pozycję BIOS, a następnie zapoznaj się z wszystkimi dostępnymi aktualizacjami systemu BIOS.

  UWAGA:

  Zapoznaj się z informacjami w obszarze Szczegółowe informacje, aby sprawdzić, czy aktualizacja systemu BIOS jest nowsza od zainstalowanej i czy pasuje do komputera. Instalacja niewłaściwego systemu BIOS może spowodować uszkodzenie komputera.

  • Jeżeli na liście nie ma aktualizacji systemu BIOS dla posiadanego komputera, oznacza to, że żadne aktualizacje na razie nie są dostępne.

  • Jeżeli dostępnych jest wiele aktualizacji systemu BIOS, zidentyfikuj płytę główną zainstalowaną w komputerze, używając informacji z narzędzia Informacje o systemie.

  • Jeżeli znajdziesz aktualizację systemu BIOS, kliknij przycisk Pobierz. Jeśli pojawi się okno Asystent pobierania i instalacji HP, wybierz opcję Tylko pobierz, a następnie kliknij Dalej. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik aktualizacji systemu BIOS na komputerze.

 3. Przejdź do folderu, w którym zapisany został plik pobranej aktualizacji systemu BIOS, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę (na przykład: sp12345), aby rozpocząć instalację.

  Zaczekaj na uruchomienie komputera, aby zainstalować aktualizację. Komputer może wyemitować sygnał dźwiękowy, wyłączyć i włączyć wyświetlacz lub wentylatory. Może także migać wskaźnik zasilania. Jest to normalne.

  UWAGA:

  Do momentu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera.

  Lokalizacja zapisanego pliku aktualizacji systemu BIOS na komputerze
 4. Na ekranie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.

  Klikanie przycisku Tak, aby zezwolić na instalację aktualizacji
 5. W oknie Kreator InstallShield kliknij przycisk Dalej.

  Klikanie przycisku Dalej w oknie kreatora InstallShield
 6. Zaznacz pole Zgadzam się na warunki licencji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wyrażanie zgody na umowę licencyjną użytkownika końcowego
 7. Jeśli pojawi się okno Lokalizacja zapisu plików, kliknij przycisk Dalej.

 8. W oknie Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Okna wyświetlane w trakcie procesu aktualizacji mogą się różnić w zależności od posiadanego komputera.

  Klikanie przycisku Dalej w oknie narzędzia Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS
 9. Wybierz pozycję Aktualizuj, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby przygotować aktualizację.

  Wybór pozycji Aktualizuj w oknie narzędzia „Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS“
 10. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby zainstalować aktualizację.

  Klikanie przycisku Uruchom ponownie teraz w celu instalacji aktualizacji
 11. Na ekranie HP BIOS Update kliknij przycisk Zastosuj aktualizację teraz lub poczekaj na automatyczne uruchomienie aktualizacji.

  Klikanie przycisku Zastosuj aktualizację teraz
 12. Poczekaj na zakończenie instalacji aktualizacji systemu BIOS. Zostanie wyświetlony postęp instalacji.

  Ekran z wyświetlanym postępem instalacji aktualizacji systemu BIOS
 13. Po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Kontynuuj uruchomienie lub poczekaj na automatyczne ponowne uruchomienie komputera. Ponowne uruchomienie komputera może zająć kilka minut.

  Kliknięcie przycisku Kontynuuj uruchamianie systemu
  Uwaga:

  Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran błędu z dodatkowymi informacjami. System może uruchomić odzyskiwanie systemu BIOS po ponownym uruchomieniu komputera. Jeżeli tak się dzieje, nie próbuj wyłączać komputera.

  Uwaga:

  Jeśli błąd 251 lub Błąd sumy kontrolnej wyświetla się po aktualizacji, przejdź do Komputery stacjonarne HP i Compaq - Błąd: Nieprawidłowa suma kontrolna, aby rozwiązać ten problem.

 14. Po wyświetleniu ekranu blokady zaloguj się na komputerze.

  Ekran blokady wyświetla się po pomyślnej aktualizacji systemu BIOS.
 15. Jeśli funkcja BitLocker została zawieszona, wyszukaj w systemie Windows bitlocker, a następnie kliknij pozycję Wznów ochronę.

 16. Ponownie włącz oprogramowanie antywirusowe.

Ręczna aktualizacja systemu BIOS z napędu flash USB (poza systemem Windows)

Jeśli system Windows nie uruchamia się, użyj drugiego sprawnego komputera z dostępem do Internetu w celu pobrania aktualizacji systemu BIOS. Skopiuj plik aktualizacji na napęd flash USB, a następnie zainstaluj go na oryginalnym komputerze.

UWAGA:

Jeśli na komputerze jest włączona ochrona BitLocker, klawisz odzyskiwania BitLocker jest potrzebny do uruchomienia komputera po aktualizacji systemu BIOS. Jeśli nie masz klucza lub jeśli klucz nie zostaje rozpoznany po aktualizacji, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu Windows.

Skonfiguruj aktualizację systemu BIOS na napędzie flash USB

Użyj innego komputera z dostępem do Internetu, aby utworzyć napęd flash USB do odzyskiwania systemu BIOS.

 1. Włóż pusty napęd flash USB do dostępnego portu w innym komputerze.

 2. Przejdź do strony opisu produktu posiadanego komputera.

 3. Z wyświetlonej listy wybierz pozycję BIOS, a następnie zapoznaj się z wszystkimi dostępnymi aktualizacjami systemu BIOS.

  UWAGA:

  Aby upewnić się, że pliki są zgodne z posiadanym komputerem, zapoznaj się z sekcją Szczegóły. Instalacja niewłaściwego systemu BIOS może spowodować uszkodzenie komputera.

  • Jeżeli na liście nie ma aktualizacji systemu BIOS dla posiadanego komputera, oznacza to, że żadne aktualizacje na razie nie są dostępne.

  • Jeżeli dostępnych jest wiele aktualizacji systemu BIOS, zidentyfikuj płytę główną lub płytę systemową zainstalowaną w komputerze, używając informacji z narzędzia Informacje o systemie.

  • Jeżeli znajdziesz aktualizację systemu BIOS, kliknij przycisk Pobierz. Jeśli pojawi się okno Asystent pobierania i instalacji HP, wybierz opcję Tylko pobierz, a następnie kliknij Dalej. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik aktualizacji systemu BIOS na komputerze.

 4. Przejdź do folderu, w którym zapisany został plik pobranej aktualizacji systemu BIOS, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę (na przykład: sp12345), aby rozpocząć instalację.

  Komputer może wyemitować sygnał dźwiękowy, wyłączyć i włączyć wyświetlacz lub wentylatory. Może także migać wskaźnik zasilania. Jest to normalne.

  UWAGA:

  Do momentu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera.

  Otwieranie pliku aktualizacji systemu BIOS
 5. Na ekranie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.

 6. W oknie Kreator InstallShield kliknij przycisk Dalej.

 7. Zaznacz pole wyboru Zgadzam się z warunkami licencji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Lokalizacja zapisanego pliku aktualizacji systemu BIOS na komputerze
 8. Jeśli pojawi się okno Lokalizacja zapisu plików, kliknij przycisk Dalej.

 9. W oknie HP BIOS Update and Recovery kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Okna wyświetlane w trakcie procesu aktualizacji mogą się różnić w zależności od posiadanego komputera.

  Klikanie przycisku Dalej w narzędziu HP BIOS Update and Recovery
 10. Wybierz opcję Utwórz nośniki odzyskiwania w formie dysku USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Utwórz napęd USB odzyskiwania przy pomocy narzędzia HP System BIOS Update Utility
 11. Wybierz napęd flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybór napędu flash USB
 12. Poczekaj, aż pliki systemu BIOS zostaną skopiowane na napęd flash USB.

  Kopiowanie plików systemu BIOS na napęd flash USB
 13. Po wyświetleniu komunikatu Z sukcesem ukończono tworzenie dysku flash odzyskiwania kliknij przycisk Zakończ.

  Kliknięcie przycisku Zakończ
 14. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć narzędzie aktualizacji.

  Klikanie przycisku Anuluj w celu zamknięcia narzędzia do aktualizacji
 15. Odłącz dysk flash od komputera.

Aktualizacja systemu BIOS za pomocą dysku flash USB

Użyj narzędzia Hardware Diagnostics UEFI na oryginalnym komputerze, aby zaktualizować system BIOS.

 1. Włącz oryginalny komputer, a następnie od razu naciśnij kilkakrotnie klawisz Esc, mniej więcej co sekundę, aż otworzy się Menu startowe.

 2. Naciśnij klawisz f2, aby otworzyć menu HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

  Naciśnięcie klawisza F2 w Menu startowym
 3. Włóż napęd flash USB, który zawiera aktualizację systemu BIOS do dostępnego portu USB w komputerze.

 4. Wybierz język w przypadku wyświetlenia odpowiedniego monitu.

 5. Kliknij przycisk Zarządzanie oprogramowaniem układowym lub Zarządzanie systemem BIOS.

  Klikanie pozycji Zarządzanie oprogramowaniem układowym
 6. Kliknij pozycję Aktualizacja systemu BIOS.

  Kliknij pozycję Aktualizacja systemu BIOS w oknie Zarządzanie systemem BIOS
 7. Kliknij pozycję Wybierz obraz systemu BIOS do zainstalowania.

  Wybierz obraz systemu BIOS, który ma zostać zastosowany
 8. Kliknij pozycję HP_TOOLS - Napęd flash USB.

  Klikanie pozycji HP_TOOLS - Napęd flash USB
 9. Kliknij przycisk Hewlett-Packard.

  Standardowy przykład ekranu Nawigator plików

  Klikanie pozycji Hewlett-Packard
 10. Kliknij przycisk BIOS.

  Klikanie pozycji BIOS
 11. Kliknij pozycję Bieżące.

  Klikanie pozycji Bieżące
 12. Wybierz plik aktualizacji systemu BIOS odpowiadający identyfikatorowi płyty systemowej. Identyfikator ma wartość „0” przed identyfikatorem płyty (np. 02291.bin).

  Wybór pliku aktualizacji systemu BIOS
 13. Kliknij przycisk Zastosuj aktualizacje teraz. Wpisz hasło administratora, gdy pojawi się odpowiednie polecenie.

  Klikanie przycisku Zastosuj aktualizację teraz
 14. Poczekaj na zakończenie instalacji aktualizacji systemu BIOS. Zostanie wyświetlony postęp instalacji.

  UWAGA:

  Do momentu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera.

  Ekran z wyświetlanym postępem instalacji aktualizacji systemu BIOS
 15. Po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Uruchom ponownie komputer lub poczekaj na automatyczne ponowne uruchomienie komputera. Ponowne uruchomienie komputera może zająć kilka minut.

  Uwaga:

  Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran błędu z dodatkowymi informacjami. System może uruchomić odzyskiwanie systemu BIOS po ponownym uruchomieniu komputera. Jeżeli tak się dzieje, nie próbuj wyłączać komputera.

  Uwaga:

  Jeśli błąd 251 lub Błąd sumy kontrolnej wyświetla się po aktualizacji, przejdź do Komputery stacjonarne HP i Compaq - Błąd: Nieprawidłowa suma kontrolna, aby rozwiązać ten problem.

  Klikanie przycisku Uruchom ponownie komputer
 16. Po wyświetleniu ekranu blokady zaloguj się na komputerze.

  Ekran blokady wyświetla się po pomyślnej aktualizacji systemu BIOS.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...