solution Contentsolution Content

Drukarki HP - Błąd „Nie można usunąć pliku wyjściowego” (Windows 10)

Po pobraniu oprogramowania drukarki na komputer z systemem Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej wyświetlany jest komunikat o błędzie Nie można usunąć pliku wyjściowego, a oprogramowanie instalacyjne nie uruchamia się. Ręcznie uruchom oprogramowanie instalacyjne, aby dokończyć konfigurację drukarki.

Komunikat o błędzie Nie można usunąć wyodrębnienia, nie można usunąć pliku wyjściowego w systemie Windows