Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery stacjonarne HP dla firm - Aktualizacja systemu BIOS (Basic Input Output System)

Pobierz i zainstaluj aktualizacje dla systemu BIOS komputera. Ten proces jest również nazywany „przełączaniem systemu BIOS”.

UWAGA:

Należy instalować tylko aktualizacje systemu BIOS ze strony HP. Nieprawidłowa instalacja systemu BIOS może uniemożliwić uruchomienie komputera lub jego odtworzenie. Jeżeli komputer jest zarządzany przez serwis informatyczny, skontaktuj się z nim, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo dokonać aktualizacji.

Aktualizowanie systemu BIOS jest zalecane jako standardowa procedura konserwacji komputera. Może pomóc też przy rozwiązywaniu następujących problemów:

 • Dostępna aktualizacja systemu BIOS pozwala rozwiązać konkretny problem lub poprawia wydajność komputera.

 • Obecnie używany system BIOS nie obsługuje składnika sprzętowego lub aktualizacji systemu Windows.

 • Centrum obsługi HP zaleca zainstalowanie określonej aktualizacji systemu BIOS.

UWAGA:

Ustawieniami systemu BIOS może zarządzać dział informatyczny Twojej firmy lub lokalny serwis informatyczny. Upewnij się, że zaktualizowana wersja systemu BIOS jest zgodna ze środowiskiem wdrażania danej firmy.

Aktualizacja systemu BIOS za pomocą programu HP Image Assistant (tylko komputery HP dla firm)

W przypadku komputerów biznesowych użyj narzędzia HP Image Assistant, aby aktualizować system BIOS.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Komputery HP – Używanie programu HP Image Assistant.

 1. Przejdź do programu HP Image Assistant (HPIA), a następnie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję z kolumny SoftPaq.

 2. W oknie eksploratora plików przejdź do pliku HPImageAssistant.exe i otwórz go.

 3. Kliknij kartę Pobierz pakiet SoftPaq.

 4. W Kroku 1 Utwórz listę Moje produkty kliknij Utwórz, aby otworzyć okno Edytuj listę Moje produkty.

 5. Kliknij menu rozwijane dla opcji Wybierz system operacyjny, a następnie wybierz system operacyjny.

 6. Wybierz produkt z listy Katalog produktów HP lub skorzystaj z pola wyszukiwania i wyszukaj według nazwy i numeru produktu.

  Można wyszukać na przykład EliteBook lub 800.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj.

 8. W Kroku 2 Wybierz na liście Moje produkty wybierz swój komputer lub komputery.

 9. W Kroku 3 Pobierz pakiet SoftPaq kliknij Analizuj, a następnie zaczekaj, aż HPIA pobierze konfigurację obrazu z HP.

  Karta Dostępne pakiety SoftPaq zawiera listę dostępnych pakietów SoftPaq dla wybranych komputerów.

 10. Kliknij menu rozwijane Wybierz komponenty do pobrania/zastosowania, a następnie wybierz komponent systemu BIOS.

  Jeżeli żadne komponenty systemu BIOS nie są dostępne, oznacza to, że system BIOS jest aktualny.

 11. Kliknij polecenie Pobierz.

 12. Wybierz opcję Pobierz i rozpakuj pakiety SoftPaq, a następnie kliknij przycisk Start.

Zaktualizuj system BIOS z poziomu systemu BIOS

Firma HP umożliwia aktualizację systemu BIOS po naciśnięciu klawisza konfiguracji F10.

 1. Włącz komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F10. Zostanie otwarte okno Konfiguracji BIOS.

 2. Wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji systemu BIOS w witrynie HP.com.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sprawdzić, czy aktualizacja systemu BIOS jest dostępna.

 4. Jeśli aktualizacja systemu BIOS jest dostępna, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją zainstalować.

Ręczna aktualizacja systemu BIOS z poziomu systemu Windows

Jeśli masz dostęp do Internetu, po uruchomieniu systemu Windows możesz ręcznie zainstalować aktualizację systemu BIOS.

Przygotuj wymagane informacje na temat komputera

Aby znaleźć prawidłową aktualizację systemu BIOS, uzyskaj numer i nazwę produktu, nazwę procesora oraz wersję systemu BIOS.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisze CTRL i ALT, a następnie naciśnij klawisz C, aby otworzyć narzędzie HP z informacjami o systemie.

  Okno Informacje o systemie HP
 2. Zapisz nazwę produktu, numer produktu, nazwę procesora i BIOS systemu.

 3. Jeśli nie możesz uzyskać informacji o systemie przy użyciu powyższej metody, w systemie Windows znajdź i otwórz okno Informacje o systemie.

  Zapisz model systemu, SKU systemu (numer produktu), procesor, wersję/datę BIOS oraz informacje o płycie głównej.

  Okno informacji o systemie

  Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery stacjonarne HP - Jak znaleźć numer modelu lub numer produktu?

Przygotuj komputer do aktualizacji systemu BIOS

Aby zapobiec możliwym problemom, przed przystąpieniem do aktualizacji systemu BIOS zamknij wszystkie otwarte aplikacje i tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe i BitLocker.

 1. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

 2. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe. W systemie Windows wyszukaj i otwórz ustawienia Zabezpieczenia i konserwacja, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia, aby uzyskać dostęp do ustawień ochrony antywirusowej.

 3. Tymczasowo wyłącz szyfrowanie dysków funkcją BitLocker. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Zarządzaj funkcją BitLocker. Kliknij pozycję Wstrzymaj ochronę, a następnie kliknij przycisk Tak. Przygotuj klucz odzyskiwania funkcji BitLocker.

  UWAGA:

  Jeśli funkcja BitLocker nie jest wyłączona, przy następnym uruchomieniu komputera klawisz BitLocker może nie zostać rozpoznany. Jeżeli nie znasz klucza odzyskiwania funkcji BitLocker, możesz utracić dane lub konieczna będzie ponowna instalacja systemu Windows.

  Wstrzymanie ochrony funkcji BitLocker

Zainstaluj aktualizację systemu BIOS

Pobierz i zainstaluj najnowszą aktualizację systemu BIOS z witryny internetowej HP.

 1. Przejdź do strony opisu produktu posiadanego komputera.

 2. Z wyświetlonej listy wybierz pozycję BIOS, a następnie zapoznaj się z wszystkimi dostępnymi aktualizacjami systemu BIOS.

  UWAGA:

  Zapoznaj się z informacjami w obszarze Szczegółowe informacje, aby sprawdzić, czy aktualizacja systemu BIOS jest nowsza od zainstalowanej i czy pasuje do komputera. Instalacja niewłaściwego systemu BIOS może spowodować uszkodzenie komputera.

  • Jeżeli na liście nie ma aktualizacji systemu BIOS dla posiadanego komputera, oznacza to, że żadne aktualizacje na razie nie są dostępne.

  • Jeżeli dostępnych jest wiele aktualizacji systemu BIOS, zidentyfikuj płytę główną zainstalowaną w komputerze, używając informacji z narzędzia Informacje o systemie.

  • Jeżeli znajdziesz aktualizację systemu BIOS, kliknij przycisk Pobierz. Jeśli pojawi się okno Asystent pobierania i instalacji HP, wybierz opcję Tylko pobierz, a następnie kliknij Dalej. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik aktualizacji systemu BIOS na komputerze.

 3. Przejdź do folderu, w którym zapisany został plik pobranej aktualizacji systemu BIOS, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę (na przykład: sp12345), aby rozpocząć instalację.

  Zaczekaj na uruchomienie komputera, aby zainstalować aktualizację. Komputer może wyemitować sygnał dźwiękowy, wyłączyć i włączyć wyświetlacz lub wentylatory. Może także migać wskaźnik zasilania. Jest to normalne.

  UWAGA:

  Do momentu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera.

  Lokalizacja zapisanego pliku aktualizacji systemu BIOS na komputerze
 4. Na ekranie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.

  Klikanie przycisku Tak, aby zezwolić na instalację aktualizacji
 5. W oknie Kreator InstallShield kliknij przycisk Dalej.

  Klikanie przycisku Dalej w oknie kreatora InstallShield
 6. Zaznacz pole Zgadzam się na warunki licencji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wyrażanie zgody na umowę licencyjną użytkownika końcowego
 7. Jeśli pojawi się okno Lokalizacja zapisu plików, kliknij przycisk Dalej.

 8. W oknie Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Okna wyświetlane w trakcie procesu aktualizacji mogą się różnić w zależności od posiadanego komputera.

  Klikanie przycisku Dalej w oknie narzędzia Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS
 9. Wybierz pozycję Aktualizuj, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby przygotować aktualizację.

  Wybór pozycji Aktualizuj w oknie narzędzia „Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS“
 10. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby zainstalować aktualizację.

  Klikanie przycisku Uruchom ponownie teraz w celu instalacji aktualizacji
 11. Na ekranie HP BIOS Update kliknij przycisk Zastosuj aktualizację teraz lub poczekaj na automatyczne uruchomienie aktualizacji.

  Klikanie przycisku Zastosuj aktualizację teraz
 12. Poczekaj na zakończenie instalacji aktualizacji systemu BIOS. Zostanie wyświetlony postęp instalacji.

  Ekran z wyświetlanym postępem instalacji aktualizacji systemu BIOS
 13. Po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Kontynuuj uruchomienie lub poczekaj na automatyczne ponowne uruchomienie komputera. Ponowne uruchomienie komputera może zająć kilka minut.

  Kliknięcie przycisku Kontynuuj uruchamianie systemu
  Uwaga:

  Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran błędu z dodatkowymi informacjami. System może uruchomić odzyskiwanie systemu BIOS po ponownym uruchomieniu komputera. Jeżeli tak się dzieje, nie próbuj wyłączać komputera.

  Uwaga:

  Jeśli błąd 251 lub Błąd sumy kontrolnej wyświetla się po aktualizacji, przejdź do Komputery stacjonarne HP i Compaq - Błąd: Nieprawidłowa suma kontrolna, aby rozwiązać ten problem.

 14. Po wyświetleniu ekranu blokady zaloguj się na komputerze.

  Ekran blokady wyświetla się po pomyślnej aktualizacji systemu BIOS.
 15. Jeśli funkcja BitLocker została zawieszona, wyszukaj w systemie Windows bitlocker, a następnie kliknij pozycję Wznów ochronę.

 16. Ponownie włącz oprogramowanie antywirusowe.

Ręcznie zaktualizuj system BIOS z napędu flash USB (poza systemem Windows)

Jeśli system Windows nie uruchamia się, użyj drugiego sprawnego komputera z dostępem do Internetu w celu pobrania aktualizacji systemu BIOS. Skopiuj plik aktualizacji na napęd flash USB, a następnie zainstaluj go na oryginalnym komputerze.

UWAGA:

Jeśli na komputerze jest włączona ochrona BitLocker, klawisz odzyskiwania BitLocker jest potrzebny do uruchomienia komputera po aktualizacji systemu BIOS. Jeśli nie masz klucza lub jeśli klucz nie zostaje rozpoznany po aktualizacji, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu Windows.

Przygotuj wymagane informacje na temat komputera

Aby znaleźć odpowiednią konfigurację systemu BIOS, przygotuj nazwę produktu, nazwę procesora, BIOS systemu, numer SKU (numer produktu) oraz identyfikator płyty systemowej.

 1. Włącz oryginalny komputer, na którym występuje problem, a następnie od razu kilkakrotnie naciśnij klawisz Esc, aż otworzy się Menu startowe.

 2. Naciśnij klawisz f1, aby otworzyć okno Informacje o systemie.W oknie Informacje o systemie można zobaczyć potrzebne informacje

 3. Zapisz nazwę produktu, nazwę procesora, BIOS systemu, numer SKU (numer produktu) i identyfikator płyty systemowej.

 4. Wyłącz komputer.

Skonfiguruj aktualizację systemu BIOS na napędzie flash USB

Użyj innego komputera z dostępem do Internetu, aby utworzyć napęd flash USB do odzyskiwania systemu BIOS.

 1. Włóż pusty napęd flash USB do dostępnego portu w innym komputerze.

 2. Przejdź do strony opisu produktu posiadanego komputera.

 3. Z wyświetlonej listy wybierz pozycję BIOS, a następnie zapoznaj się z wszystkimi dostępnymi aktualizacjami systemu BIOS.

  UWAGA:

  Aby upewnić się, że pliki są zgodne z posiadanym komputerem, zapoznaj się z sekcją Szczegóły. Instalacja niewłaściwego systemu BIOS może spowodować uszkodzenie komputera.

  • Jeżeli na liście nie ma aktualizacji systemu BIOS dla posiadanego komputera, oznacza to, że żadne aktualizacje na razie nie są dostępne.

  • Jeżeli dostępnych jest wiele aktualizacji systemu BIOS, zidentyfikuj płytę główną lub płytę systemową zainstalowaną w komputerze, używając informacji z narzędzia Informacje o systemie.

  • Jeżeli znajdziesz aktualizację systemu BIOS, kliknij przycisk Pobierz. Jeśli pojawi się okno Asystent pobierania i instalacji HP, wybierz opcję Tylko pobierz, a następnie kliknij Dalej. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik aktualizacji systemu BIOS na komputerze.

 4. Przejdź do folderu, w którym zapisany został plik pobranej aktualizacji systemu BIOS, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę (na przykład: sp12345), aby rozpocząć instalację.

  Komputer może wyemitować sygnał dźwiękowy, wyłączyć i włączyć wyświetlacz lub wentylatory. Może także migać wskaźnik zasilania. Jest to normalne.

  UWAGA:

  Do momentu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera.

  Otwieranie pliku aktualizacji systemu BIOS
 5. Na ekranie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.

 6. W oknie Kreator InstallShield kliknij przycisk Dalej.

 7. Zaznacz pole wyboru Zgadzam się z warunkami licencji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Lokalizacja zapisanego pliku aktualizacji systemu BIOS na komputerze
 8. Jeśli pojawi się okno Lokalizacja zapisu plików, kliknij przycisk Dalej.

 9. W oknie HP BIOS Update and Recovery kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Okna wyświetlane w trakcie procesu aktualizacji mogą się różnić w zależności od posiadanego komputera.

  Klikanie przycisku Dalej w narzędziu HP BIOS Update and Recovery
 10. Wybierz opcję Utwórz nośniki odzyskiwania w formie dysku USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Utwórz napęd USB odzyskiwania przy pomocy narzędzia HP System BIOS Update Utility
 11. Wybierz napęd flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybór napędu flash USB
 12. Poczekaj, aż pliki systemu BIOS zostaną skopiowane na napęd flash USB.

  Kopiowanie plików systemu BIOS na napęd flash USB
 13. Po wyświetleniu komunikatu Z sukcesem ukończono tworzenie dysku flash odzyskiwania kliknij przycisk Zakończ.

  Kliknięcie przycisku Zakończ
 14. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć narzędzie aktualizacji.

  Klikanie przycisku Anuluj w celu zamknięcia narzędzia do aktualizacji
 15. Odłącz dysk flash od komputera.

Aktualizacja systemu BIOS za pomocą dysku flash USB

Użyj narzędzia Hardware Diagnostics UEFI na oryginalnym komputerze, aby zaktualizować system BIOS.

 1. Włącz oryginalny komputer, a następnie od razu naciśnij kilkakrotnie klawisz Esc, mniej więcej co sekundę, aż otworzy się Menu startowe.

 2. Naciśnij klawisz f2, aby otworzyć menu HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

  Naciśnięcie klawisza F2 w Menu startowym
 3. Włóż napęd flash USB, który zawiera aktualizację systemu BIOS do dostępnego portu USB w komputerze.

 4. Wybierz język w przypadku wyświetlenia odpowiedniego monitu.

 5. Kliknij przycisk Zarządzanie oprogramowaniem układowym lub Zarządzanie systemem BIOS.

  Klikanie pozycji Zarządzanie oprogramowaniem układowym
 6. Kliknij pozycję Aktualizacja systemu BIOS.

  Kliknij pozycję Aktualizacja systemu BIOS w oknie Zarządzanie systemem BIOS
 7. Kliknij pozycję Wybierz obraz systemu BIOS do zainstalowania.

  Wybierz obraz systemu BIOS, który ma zostać zastosowany
 8. Kliknij pozycję HP_TOOLS - Napęd flash USB.

  Klikanie pozycji HP_TOOLS - Napęd flash USB
 9. Kliknij przycisk Hewlett-Packard.

  Standardowy przykład ekranu Nawigator plików

  Klikanie pozycji Hewlett-Packard
 10. Kliknij przycisk BIOS.

  Klikanie pozycji BIOS
 11. Kliknij pozycję Bieżące.

  Klikanie pozycji Bieżące
 12. Wybierz plik aktualizacji systemu BIOS odpowiadający identyfikatorowi płyty systemowej. Identyfikator ma wartość „0” przed identyfikatorem płyty (np. 02291.bin).

  Wybór pliku aktualizacji systemu BIOS
 13. Kliknij przycisk Zastosuj aktualizacje teraz. Wpisz hasło administratora, gdy pojawi się odpowiednie polecenie.

  Klikanie przycisku Zastosuj aktualizację teraz
 14. Poczekaj na zakończenie instalacji aktualizacji systemu BIOS. Zostanie wyświetlony postęp instalacji.

  UWAGA:

  Do momentu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera.

  Ekran z wyświetlanym postępem instalacji aktualizacji systemu BIOS
 15. Po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Uruchom ponownie komputer lub poczekaj na automatyczne ponowne uruchomienie komputera. Ponowne uruchomienie komputera może zająć kilka minut.

  Uwaga:

  Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran błędu z dodatkowymi informacjami. System może uruchomić odzyskiwanie systemu BIOS po ponownym uruchomieniu komputera. Jeżeli tak się dzieje, nie próbuj wyłączać komputera.

  Uwaga:

  Jeśli błąd 251 lub Błąd sumy kontrolnej wyświetla się po aktualizacji, przejdź do Komputery stacjonarne HP i Compaq - Błąd: Nieprawidłowa suma kontrolna, aby rozwiązać ten problem.

  Klikanie przycisku Uruchom ponownie komputer
 16. Po wyświetleniu ekranu blokady zaloguj się na komputerze.

  Ekran blokady wyświetla się po pomyślnej aktualizacji systemu BIOS.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...