Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Klawiatura bezprzewodowa HP 975 Dual-Mode i programowalna klawiatura bezprzewodowa HP 970 – korzystanie z klawiatury

Poniższe sekcje zawierają ważne informacje na temat używania jednego odbiornika do podłączenia do komputera klawiatury bezprzewodowej HP 975 Dual-Mode lub programowalnej klawiatury bezprzewodowej HP 970 i myszy, używania klawisza wyciszenia i używania klawiatury z komputerem Mac.

Podłączanie klawiatury i obsługiwanej myszy do komputera za pomocą jednego odbiornika

Wykonaj poniższe czynności, aby sparować bezprzewodową mysz HP 93x Creator, bezprzewodową mysz HP 635 Multi-Device lub inną obsługiwaną mysz oraz klawiaturę bezprzewodową HP 975 Dual-Mode lub programowalną klawiaturę bezprzewodową HP 970 z komputerem za pomocą odbiornika klawiatury. Sprawdź, czy odbiornik jest odpowiedni.

 1. Przygotuj mysz, korzystając z jednej z poniższych opcji.

  • Jeżeli mysz nie jest podłączona do komputera, przejdź do kroku 2.

  • Jeżeli mysz jest obecnie podłączona do komputera, odłącz odbiornik myszy od komputera.

   Zdejmij pokrywę myszy (1), umieść odbiornik myszy wewnątrz myszy (2), a następnie załóż pokrywę myszy (3).

   Po wykonaniu tej czynności kursor nie jest wyświetlany na ekranie podczas przesuwania myszy.

   Wkładanie odbiornika z powrotem do myszy
 2. Przygotuj odbiornik klawiatury, korzystając z jednej z poniższych opcji.

  • Jeśli klawiatura jest obecnie podłączona do komputera, odłącz odbiornik klawiatury od komputera. Klawiatura po wykonaniu tej czynności nie będzie działać.

  • Jeśli klawiatura nie jest podłączona do komputera, odszukaj odbiornik klawiatury, ale nie podłączaj go do komputera.

 3. Jeśli klawiatura nie jest naładowana, podłącz ją do komputera za pomocą kabla USB dołączonego do klawiatury i ładuj ją przez 3 godziny.

  Ładowanie klawiatury bezprzewodowej
 4. Ustaw przełącznik klawiatury w pozycji włączonej.

  Włączanie klawiatury
 5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania myszy u dołu lub z boku myszy, aż kontrolka odbiornika zaświeci się. Następnie naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 3 do 10 sekund, aż kontrolka odbiornika zacznie migać.

  Parowanie myszy z klawiaturą
 6. Podłącz odbiornik klawiatury do urządzenia.

  Uwaga:

  Aby zidentyfikować odbiornik klawiatury, sprawdź, czy na odbiorniku jest wyświetlana ikona myszy i klawiatury.

  Instalowanie odbiornika klawiatury.

  Zarówno klawiatura, jak i obsługiwana mysz są podłączone do komputera za pomocą odbiornika klawiatury.

Zgodność klawisza wyciszenia

Klawisz wyciszenia klawiatury może nie być obsługiwany we wszystkich systemach i oprogramowaniu.

Zgodność klawiatury w systemie macOS

Niektóre klawisze są obsługiwane przez system macOS przy użyciu aplikacji HP Accessory Center (HPAC). Niektóre funkcje klawiszy nie są obsługiwane, ale można je przypisać do innych funkcji przy użyciu HPAC.

Klucze obsługiwane w systemach macOS z HPAC

Klawisz

Funkcja

Identyfikacja klawisza ekranu drukowania

Ekran drukowania

Identyfikacja klawisza wyszukiwania systemu Windows

Wyszukiwanie Windows

Identyfikacja klawisza Pokaż/ukryj pulpit

Pokazuje/ukrywa pulpit

Identyfikacja klawisza blokady pulpitu

Blokuje pulpit

Klawisze nieobsługiwane w systemie macOS (z aplikacją HPAC lub bez niej)

Klawisz

Funkcja

Identyfikacja klawisza ustawień

Otwiera ustawienia

Identyfikacja klawisza przełączania ekranu

Przełącza ekran

Identyfikacja klawisza Kalkulator

Otwiera aplikację Kalkulator

Identyfikacja klawisza Centrum akcji

Otwiera Centrum akcjihp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...