solution Contentsolution Content

Korzystanie z HP Enhanced Lighting na komputerach HP

Aplikacja HP Enhanced Lighting umożliwia regulację światła emitowanego z wyświetlacza, co poprawi jakość obrazu podczas rozmów wideo. Na wyświetlaczu aplikacji znajduje się nakładka źródła oświetlenia np. pierścień, kwadrat lub poziome linie, które naśladują efekt światła w postaci osobnego pierścienia lub innego zewnętrznego źródła światła.

Przykład HP Enhanced Lighting

Aplikację HP Enhanced Lighting można pobrać ze sklepu Microsoft Store.

Podstawowe ustawienia HP Enhanced Lighting

Dostosuj podstawowe ustawienia HP Enhanced Lighting, aby utworzyć własne oświetlenie dla wideorozmowy.

HP Enhanced Lighting
  • Jasność: Kliknij i przeciągnij suwak, aby wyregulować jasność całego ekranu.

  • Kształt: Kliknij przyciski strzałek, aby zmienić kształt źródła oświetlenia.

  • Średnica: Kliknij i przeciągnij suwak, aby dostosować rozmiar źródła oświetlenia.

  • Temperatura: Kliknij i przeciągnij suwak, aby dostosować kolor źródła oświetlenia.

Zaawansowane ustawienia HP Enhanced Lighting

Kliknij opcję Zaawansowane, aby otworzyć zaawansowane ustawienia aplikacji HP Enhanced Lighting.

HP Enhanced Lighting, opcje zaawansowane
  • Średnica: Kliknij i przeciągnij suwak, aby dostosować szerokość źródła oświetlenia. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wybrania komponentu oświetlenia podczas dzwonienia.

  • Przejrzystość: Kliknij i przeciągnij suwak, aby dostosować wygląd źródła oświetlenia od jednolitego do niemal niewidocznego.

  • Lampki na górze: Zaznacz to pole wyboru, aby umieścić źródło oświetlenia nad tym, co jest wyświetlane na ekranie.

  • Niestandardowy: Zaznacz tę opcję, aby ustawić kontrolę temperatury źródła oświetlenia na skalę kolorów RGB.

  • Temperatura: Zaznacz tę opcję, aby ustawić kontrolę temperatury źródła oświetlenia na skalę kolorów Kelvina.