Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP – komputer nie uruchamia się

Niniejszy dokument zawiera możliwe rozwiązania częstych problemów z uruchamianiem komputera. Wykonaj instrukcje opisane w tym dokumencie, aby odizolować problem i znaleźć najbardziej odpowiednią pomoc.

Odłącz dyski i urządzenia i wykonaj reset sprzętowy

Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów z uruchamianiem wyjmij lub odłącz od komputera wszystkie dyski i urządzenia.

 1. Wyłącz komputer.

 2. Odłącz zasilacz sieciowy.

 3. Wyjmij wszystkie płyty z napędu optycznego.

 4. Wyjmij karty pamięci z gniazda.

 5. Odłącz wszystkie zbędne urządzenia, takie jak drukarki, skanery, zewnętrzne dyski twarde i dyski USB.

  Uwaga:

  Nie odłączaj myszy, klawiatury ani monitora.

 6. Po odłączeniu zasilacza sieciowego naciśnij i przytrzymaj przez około 15 sekund przycisk zasilania.

 7. Ponownie podłącz zasilacz sieciowy, a następnie włącz komputer.

  • Jeśli komputer uruchomi się, podłączaj kolejno urządzenia, aby określić, który dysk lub urządzenie powoduje problemy. Kontynuuj rozwiązywanie problemów, aby sprawdzić, czy sprzęt nie jest uszkodzony.

  • Jeśli system Windows nie uruchamia się, ale ekran jest włączony, kontynuuj rozwiązywanie problemów, aby sprawdzić, czy sprzęt nie jest uszkodzony.

  • Jeżeli nie słychać żadnego dźwięku w obudowie komputera ani odgłosów pracy wentylatorów, kontrolki komputera nie świecą się, a na ekranie nie ma obrazu, komputer może nie być zasilany. Skontaktuj się z firmą HP, aby uzyskać dalszą pomoc techniczną.

Testowanie awarii sprzętu, gdy system Windows się nie uruchamia

Użyj następujących procedur testowania sprzętu.

Uruchom Test błyskawiczny (około 4 minut)

Jeżeli system Windows nie uruchamia się, rozpocznij diagnostykę sprzętu, przeprowadzając szybki test. Test błyskawiczny jest podzielony na pierwszy i drugi przebieg. Każdy z nich składa się z wielu testów.

 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez przynajmniej 5 sekund, aby wyłączyć komputer.

 2. Włącz komputer i po jego uruchomieniu naciskaj kilkakrotnie (w odstępach ok. jednosekundowych) klawisz esc. Po wyświetleniu menu naciśnij klawisz f2.

 3. W menu głównym HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) kliknij opcję Testy systemu.

  Jeżeli w menu dostępnym po naciśnięciu klawisza F2 nie ma funkcji diagnostycznych, uruchom oprogramowanie diagnostyczne z napędu USB. Aby pobrać najnowszą wersję programu diagnostycznego, przejdź do strony internetowej HP Hardware Diagnostics. Instrukcje można znaleźć w dokumencie Komputery HP – Testowanie w celu wykrycia usterek sprzętu w systemie Windows 10.

 4. Kliknij przycisk Szybki test > Uruchom raz.

  Podczas wykonywania testu na ekranie wyświetlany jest pozostały czas i wynik każdego elementu.

  • Jeśli podzespół nie przejdzie testu pomyślnie, zapisz identyfikator błędu (kod 24-cyfrowy) potrzebny podczas kontaktu z obsługą klienta firmy HP. Te informacje są także dostępne w zakładce Dziennik testów w Menu głównym.

  • Jeżeli żaden test nie wykryje błędu, kliknij pozycję Kontynuuj > Uruchom raz, aby uruchomić Drugi przebieg szybkiego testu systemu.

 5. Jeśli podzespół nie przejdzie testu pomyślnie, zapisz identyfikator błędu (kod 24-cyfrowy) potrzebny podczas kontaktu z obsługą klienta firmy HP. Te informacje są także dostępne w zakładce Dziennik testów w Menu głównym.

  Jeśli żaden składnik systemowy nie uległ awarii, uruchom Test rozszerzony.

Uruchamianie testu rozszerzonego (2 godziny lub dłużej)

Uruchom Test rozszerzony, jeżeli w trakcie Testu błyskawicznego nie zostanie wykryty żaden błąd.

 1. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez przynajmniej 5 sekund, aby wyłączyć komputer.

 2. Włącz komputer i po jego uruchomieniu naciskaj kilkakrotnie (w odstępach ok. jednosekundowych) klawisz esc. Po wyświetleniu menu naciśnij klawisz f2.

 3. Po wyświetleniu menu głównego narzędzia HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) kliknij pozycję Testy systemu > Test rozszerzony.

 4. Kliknij opcję Uruchom raz lub Pętla do błędu.

  Podczas wykonywania testu na ekranie wyświetlany jest pozostały czas i wynik każdego elementu.

 5. Jeśli podzespół nie przejdzie testu pomyślnie, zapisz identyfikator błędu (kod 24-cyfrowy) potrzebny podczas kontaktu z obsługą klienta firmy HP. Te informacje są także dostępne w zakładce Dziennik testów w Menu głównym.

Zresetuj komputer w przypadku, gdy system Windows nie uruchamia się normalnie

Użyj środowiska odzyskiwania systemu Windows w celu zresetowania systemu, jeżeli system Windows nie uruchamia się normalnie.

 1. Wybierz metodę otwierania środowiska odzyskiwania systemu Windows.

  • Uruchom komputer ponownie i natychmiast zacznij naciskać klawisz f11.

  • Kliknij Start . Naciśnij i przytrzymaj klawisz shift, kliknij pozycję Zasilanie, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie, przytrzymując wciśnięty klawisz shift. Przytrzymaj klawisz shift w trakcie ponownego uruchamiania komputera.

 2. Na ekranie Wybierz opcję wybierz opcję Rozwiąż problemy.

  Wybór sposobu rozwiązywania problemów w środowisku odzyskiwania systemu Windows
 3. Na ekranie Rozwiąż problemy kliknij opcję Resetuj ten komputer.

  Wybór opcji Resetuj ten komputer w celu rozpoczęcia procesu resetowania
 4. Aby zresetować komputer, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Może to potrwać kilka minut.

Wybierz objaw opisujący problem

Jeśli podstawowe czynności związane z rozwiązywaniem problemów nie rozwiązały problemu, wybierz jeden z poniższych najczęstszych problemów z uruchamianiem komputera, aby znaleźć bardziej zaawansowane sposoby rozwiązywania problemów.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...