Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

    Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Wystąpiło odzyskiwanie systemu BIOS

Podczas uruchamiania komputera może się pojawić komunikat o błędzie Wystąpiło odzyskiwanie systemu BIOS informujący, że na komputerze został wykryty i naprawiony błąd systemu BIOS.

Jeśli doszło do uszkodzenia systemu BIOS, na klawiaturze dwukrotnie miga kontrolka na klawiszu Caps Lock lub Num Lock. Między powtórzeniami sygnalizacji błędu jest pewna przerwa.

Być może w ogóle nie zauważysz migania kontrolek, ponieważ komputer zostanie automatycznie uruchomiony ponownie, spróbuje ponownie zainstalować system BIOS i jeszcze raz zostanie uruchomiony. Bardziej prawdopodobne, że dostrzeżesz najpierw tylko nienaturalnie długi proces uruchamiania. Tym niemniej po zakończeniu całej procedury na ekranie pojawi się komunikat Wystąpiło odzyskiwanie systemu BIOS.

Przywracanie systemu BIOS

Dowiedz się, jak przywrócić system BIOS.

Aby przywrócić system BIOS za pomocą kombinacji klawiszy, przejdź do dokumentu Komputery przenośne HP - Odzyskiwanie systemu BIOS (Basic Input Output System).

Uruchom program HP Support Assistant, aby rozwiązać problem z systemem BIOS

W celu rozwiązania problemów z systemem BIOS uruchom narzędzie HP Support Assistant (w systemie Windows 10), które sprawdzi dostępność nowszej wersji systemu i ewentualne kwestie problematyczne.

  1. Jeśli narzędzie HP Support Assistant nie jest zainstalowane, przejdź do witryny www.hp.com/go/helpandsupport, aby pobrać i zainstalować najnowszą wersję narzędzia HP Support Assistant.

  2. Otwórz program HP Support Assistant.

  3. Wybierz pozycje Konserwacja > Dostrajanie > Rozpocznij dostrajanie.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instalacja aktualnej wersji systemu BIOS

Aby rozwiązać problem z systemem BIOS, zainstaluj jego najnowszą wersję.

UWAGA:

Musisz zainstalować system BIOS przeznaczony do posiadanego modelu komputera. Próba zainstalowania niewłaściwej wersji systemu może doprowadzić do uszkodzenia komputera oraz spowodować, iż przestanie on całkowicie działać.

Aby zainstalować najnowsze aktualizacje systemu BIOS, przejdź do dokumentu Konsumenckie komputery przenośne HP - Aktualizacja systemu BIOS (Basic Input Output System) (Windows) lub Komputery przenośne HP dla firm - Aktualizacja systemu BIOS (Basic Input Output System).

Jeśli nie można załadować systemu danego komputera, użyj innego komputera i pobierz system BIOS z witryny HP na podłączone do niego przenośne urządzenie pamięci masowej lub dysk flash USB, po czym skopiuj pobrany plik do komputera z uszkodzoną/brakującą aplikacją systemu BIOS.

Skontaktuj się z działem obsługi klienta HP, aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu tego problemu.

Więcej informacji o opcjach menu systemu BIOS i UEFI można znaleźć w dokumencie Komputery przenośne HP - Przegląd menu rozruchowego HP.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...