Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP – Zmiana ustawień wyświetlacza, obrazu w tle i wygaszacza ekranu w systemie Windows 10

Dowiedz się, jak zmieniać rozmiar tekstu, tło pulpitu, rozmiar ikon, wygaszacz ekranu oraz inne ustawienia pulpitu lub ekranu w systemie Windows.

Zmiana rozmiaru tekstu, jasności wyświetlacza i rozdzielczości ekranu w ustawieniach wyświetlacza

Rozmiar tekstu i okien pulpitu można dopasować do własnych preferencji. Oprócz innych ustawień ekranu można również dostosować rozdzielczość ekranu.

Uwaga:

Podczas normalnego procesu instalacji systemu Windows program sprawdza kartę graficzną oraz ekran w celu optymalizacji rozmiaru i rozdzielczości ekranu pod kątem tej karty.

 1. W systemie Windows wyszukaj aplikację Ustawienia ekranu i otwórz ją. Można też prawym przyciskiem myszy kliknąć dowolne miejsce na pulpicie, a następnie wybrać polecenie Ustawienia ekranu.

 2. Aby zmienić ustawienie opcji Orientacja z Pozioma na Pionowa lub odwrotnie, wybierz opcję z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zachowaj zmiany lub Przywróć.

  Zmiana orientacji ekranu.
 3. Aby zmienić rozmiar tekstu i okien, wybierz żądany rozmiar z menu rozwijanego. Zmiany są wprowadzane natychmiast.

  Zmiana rozmiaru tekstu, aplikacji i innych elementów.
 4. Aby dostosować jasność, kliknij i przeciągnij pasek suwaka w obszarze Jasność i kolor. Zmiany są wprowadzane natychmiast.

  Dostosowanie paska suwaka pod kątem jasności
 5. Aby zmniejszyć ilość niebieskiego światła wyświetlanego przez ekran, włącz opcję Wyświetlanie nocne. Aby zaplanować wyświetlanie nocne i zmienić odcień, kliknij opcję Ustawienia wyświetlania nocnego.

  Włączanie wyświetlania nocnego
 6. Aby zmienić ustawienie opcji Rozdzielczość ekranu, wybierz rozdzielczość z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zachowaj zmiany lub Przywróć.

  Uwaga:

  Zalecamy w większości przypadków korzystać z rozdzielczości natywnej monitora, która jest oznaczona jako Zalecana.

  Jeśli posiadasz więcej niż jeden monitor, wybierz dostosowywany monitor, a następnie powtórz te kroki, aby zmienić rozdzielczość. Zostanie wyświetlone okno z potwierdzeniem.

  Zmiana rozdzielczości ekranu

Dodatkowe metody zmiany rozmiaru tekstu lub obiektów

Dowiedz się, jak w systemie Windows można powiększać lub pomniejszać obiekty, takie jak ikony lub tekst pulpitu. Można też przybliżać lub oddalać aplikacje i strony internetowe, tak aby obiekty i tekst były większe lub mniejsze.

Powiększanie za pomocą kółka przewijania myszy

Jeżeli masz mysz z kółkiem przewijania, można ją wykorzystać do powiększania lub pomniejszania obiektów (takich jak ikony pulpitu lub strony internetowe).

 1. Kliknij dowolne miejsce na pulpicie systemu Windows lub otwórz stronę internetową, którą chcesz wyświetlić.

 2. Naciśnij klawisz CTRL na klawiaturze i przytrzymaj go.

 3. Obracaj kółko myszy, aby pomniejszać lub powiększać obiekty na ekranie.

Powiększanie za pomocą klawiatury

Do powiększania lub pomniejszania można też używać klawiatury. Metoda ta działa w każdej aplikacji i przeglądarce internetowej.

 1. Kliknij dowolne miejsce na pulpicie systemu Windows lub otwórz stronę internetową, którą chcesz wyświetlić.

 2. Naciśnij klawisz ctrl i przytrzymaj go, a następnie naciśnij znak + (plus) lub - (minus), aby powiększyć lub pomniejszyć obiekty na ekranie.

 3. Aby przywrócić widok normalny, naciśnij klawisz ctrl i przytrzymaj go, a następnie naciśnij klawisz 0.

Dostosowywanie rozmiaru tekstu w ustawieniach Centrum ułatwień dostępu systemu Windows

Otwórz ustawienia ułatwień dostępu, aby dostosować ustawienia rozmiaru tekstu i inne pozycje.

 1. W systemie Windows wyszukaj aplikację Ułatwienia dostępu – ustawienia ekranu i otwórz ją.

 2. Przesuń suwak w obszarze Ustaw większy tekst, aby powiększyć lub pomniejszyć tekst, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

  Ułatwienia dostępu – ustawienia ekranu
 3. W obszarze Ustaw wszystko większe użyj listy rozwijanej, aby wybrać wielkość aplikacji i tekstu na wyświetlaczu głównym.

  Uwaga:

  Jeżeli do komputera podłączonych jest więcej niż jeden wyświetlacz, kliknij polecenie Zmień rozmiar aplikacji i tekstu na innych ekranach, aby wybrać inny wyświetlacz do skonfigurowania.

  Ułatwienia dostępu – wszystko w większym rozmiarze

Powiększanie za pomocą płytki dotykowej TouchPad (tylko komputery przenośne)

Jeśli masz komputer przenośny z płytką dotykową TouchPad, użyj gestu zsuwania palców i ich rozsuwania do pomniejszania lub powiększania obiektów na ekranie.

 • Zbliżenie (powiększenie): Rozsuń dwa palce

 • Oddalenie (pomniejszenie): Zsuń dwa palce

Aby upewnić się, że gest zsuwania i rozsuwania palców jest włączony:

 1. W systemie Windows wyszukaj aplikację Ustawienia wyświetlacza i otwórz ją.

 2. W obszarze Przewijanie i powiększanie wybierz pozycję Zsuń, aby powiększyć.

  Ustawienia panelu dotykowego
 3. Można użyć innych wyświetlanych opcji, aby dostosować ustawienia płytki dotykowej TouchPad do obsługi gestów, takich jak przewijanie, stukanie i klikanie.

Dostosowywanie powiększenia w przeglądarce Microsoft Edge

Dostosuj powiększenie w przeglądarce Microsoft Edge za pomocą skrótów klawiaturowych lub menu przeglądarki Microsoft Edge.

 • Powiększanie za pomocą klawiatury: Naciśnij klawisz ctrl i przytrzymaj go, a następnie naciśnij znak + (plus) lub - (minus), aby powiększyć lub pomniejszyć obiekty na ekranie.

 • Powiększanie za pomocą przeglądarki Microsoft Edge: Po otwarciu przeglądarki Microsoft Edge w prawym górnym rogu ekranu kliknij ikonę trzech kropek , a następnie kliknij znak + (plus) lub - (minus) obok opcji Powiększ, aby powiększyć lub pomniejszyć obiekty na ekranie.

Ustawienia powiększania w przeglądarce Microsoft Edge

Zmiana tła pulpitu Windows

Możesz spersonalizować wzór lub obraz w tle ekranu startowego.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Ustawienia obrazu tła. Można też prawym przyciskiem myszy kliknąć dowolne miejsce na pulpicie, a następnie wybrać polecenie Personalizuj.

 2. Aby zmienić obraz lub kolor, który jest wyświetlany w tle, wybierz z menu rozwijanego opcję Obraz, Kolor lub Pokaz slajdów.

  Opcje tła i koloru
 3. Wybierz obraz, kolor lub pokaz slajdów albo kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać jeden z obrazów lub pokazów slajdów.

 4. Aby zmienić sposób wyświetlania obrazu w tle, wybierz z menu rozwijanego opcję Wypełnij, Dopasuj, Rozciągnij, Kafelek, Na środku lub Rozszerz. Zmiany są wprowadzane natychmiast.

  Zmiana dopasowania tła.

Dostosowanie ikon pulpitu

Istnieje możliwość zmiany ustawień, aby dostosować wygląd ikon, wyświetlić ukryte ikony pulpitu i dodać nowe foldery lub skróty na pulpicie.

Zmiana rozmiaru ikon pulpitu

Rozmiar ikon na pulpicie systemu Windows można zmienić.

Aby zmienić wielkość ikon na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu, wybierz polecenie Widok, potem kliknij jedną z opcji Duże ikony, Średnie ikony lub Małe ikony.

Uwaga:

Rozmiar wszystkich ikon można szybko zmienić, klikając pulpit, a następnie naciskając i przytrzymując klawisz CTRL i jednocześnie obracając kółkiem myszy.

Zmiana rozmiaru ikon na pulpicie.

Zmiana nazwy ikony na pulpicie

Można zmienić nazwę ikony na pulpicie.

 1. Aby zmienić nazwę ikony na pulpicie, kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Zmień nazwę.

 2. Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz Enter.

  Zmiana nazwy ikony na pulpicie

Wyświetlanie brakujących ikon na pulpicie

Jeśli na pulpicie brakuje wszystkich ikon, można je przywrócić, wykonując tę czynność.

Jeśli brakuje wszystkich ikon na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy obszar pulpitu, kliknij polecenie Widok, a następnie upewnij się, że jest zaznaczona opcja Pokaż ikony pulpitu.

Pokaż ikony pulpitu

Tworzenie nowego folderu

Aby utworzyć nowy folder, który będzie wyświetlany na pulpicie, wykonaj następujące czynności.

 1. Aby utworzyć nowy folder na pulpicie, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce na pulpicie, z menu podręcznego wybierz polecenie Nowy, a następnie Folder.

 2. Wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Utwórz nowy folder na pulpicie.

Tworzenie nowego skrótu na pulpicie

Aby utworzyć nowy skrót na pulpicie, przeciągnij i upuść aplikacje z menu Start na pulpit.

Można też prawym przyciskiem myszy kliknąć dowolne miejsce na pulpicie i wybrać polecenie Nowy, a następnie Skrót. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć skrót.

Utwórz nowy skrót.

Zmiana wyglądu okien i tekstu funkcji systemu Windows

Wygląd systemu Windows można spersonalizować, wybierając kolory tekstu, tła tekstu, ramki okna i wiele innych elementów. Zmienić można również czcionkę i rozmiar tekstu różnych funkcji systemu Windows, jak elementów menu.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Kompozycje i powiązane ustawienia. Można też prawym przyciskiem myszy kliknąć dowolne miejsce na pulpicie, a następnie wybrać polecenie Personalizuj.

 2. W oknie Personalizacja kliknij pozycje Tło, Kolory, Ekran blokady, Kompozycje, Czcionki, Start, lub Pasek zadań, aby otworzyć odpowiednio okno ustawień.

 3. Dostosuj ustawienia. Zmiany są wprowadzane natychmiast.

  Okno Personalizacja z ustawieniami ekranu blokady.

Dodatkowe ustawienia ekranu

Otwórz właściwości karty wideo lub zaawansowane ustawienia wyświetlania, aby wyświetlić tryby, ustawić częstotliwość odświeżania lub zarządzać kolorem oraz innymi ustawieniami zaawansowanymi.

 1. Otwórz zaawansowane ustawienia wyświetlania, wyszukując i otwierając Ustawienia wyświetlania w systemie Windows. Można też kliknąć pulpit prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Ustawienia ekranu. Przewiń w dół i kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia wyświetlania.

  Otwieranie okna Zaawansowane właściwości karty wideo.
 2. W oknie Zaawansowane ustawienia wyświetlania wybierz wyświetlacz, aby sprawdzić bieżące ustawienia. Aby zmienić ustawienia ekranu, kliknij opcję Właściwości karty wideo.

 3. Kliknij kartę, aby zmienić odpowiednie ustawienia.

  Uwaga:

  W przypadku tego komputera dostępnych może być więcej kart niż w podanym przykładzie. Wielu producentów kart graficznych udostępnia ustawienia przeznaczone dla określonych kart graficznych. Te dodatkowe ustawienia różnią się w zależności od typu zainstalowanej karty graficznej. Ustawienia te nie są opisane w tym dokumencie.

  • Karta
   • Właściwości : Aby uzyskać dostęp do właściwości karty graficznej lub zintegrowanej karty graficznej, kliknij przycisk Właściwości. Dostęp do okna właściwości można również uzyskać z poziomu Menedżera urządzeń.

   • Lista wszystkich trybów : Wyszczególnia wszystkie obsługiwane rozdzielczości graficzne oraz wartości odświeżania, które mogą być zastosowane w przypadku danego monitora i zainstalowanej karty graficznej lub zintegrowanej karty graficznej. Możesz skorzystać z listy obsługiwanych trybów, aby odnaleźć tryb zgodny z używanym monitorem. Po znalezieniu zgodnego trybu można zmienić częstotliwość odświeżania na karcie Monitor oraz rozdzielczość ekranu na karcie Ustawienia w głównym oknie właściwości ekranu.

  • Monitor
   • Właściwości : Kliknij przycisk Właściwości, aby uzyskać dostęp do właściwości monitora. Dostęp do okna właściwości można również uzyskać z poziomu Menedżera urządzeń.

   • Częstotliwość odświeżania ekranu : Określa ile razy monitor wyświetla cały ekran w ciągu sekundy. Wyższa częstotliwość odświeżania jest korzystniejsza dla wzroku, ale powoduje, że karta graficzna wykonuje więcej operacji i wykorzystuje więcej zasobów. Wybierz niższą wartość, która jest zgodna z Twoją kartą. Jeśli zaobserwujesz migotanie ekranu lub zmiana męczy Twój wzrok, spróbuj ustawić następną wyższą dostępną wartość odświeżania. Nigdy nie przekraczaj wartości dostępnej dla danego monitora.

    UWAGA:

    Nie usuwaj zaznaczenia opcji Ukryj tryby, których ten monitor nie może wyświetlić. Zmiana częstotliwości odświeżania ekranu na wartość, która nie jest obsługiwana przez dany monitor, może spowodować nieodwracalne uszkodzenie monitora.

  • Zarządzanie kolorami :

   Karta Zarządzanie kolorami posiada ustawienia umożliwiające zmianę kolorów wyświetlanych na monitorze. Z reguły nie korzysta się z karty Zarządzania kolorami, chyba że wymaga tego określona sytuacja, na przykład konieczność dopasowania kolorów wyświetlanych na monitorze z kolorami drukowanymi przez drukarkę. Dostosowanie tego ustawienia zmienia kolory wszystkich wyświetlanych obiektów w systemie Windows i należy korzystać z tych ustawień jedynie w razie konieczności.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmiany, i zamknij okno.

Zmień wygaszacz ekranu

W systemie Windows dostępne są liczne wygaszacze ekranu.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień wygaszacz ekranu. Otworzy się okno Ustawienia wygaszacza ekranu.

 2. Z menu wybierz żądany wygaszacz ekranu.

  Ustawienia wygaszacza ekranu.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia, aby otworzyć okno dla wybranego wygaszacza ekranu (jeśli ustawienia są dostępne).

 4. Kliknij przycisk Podgląd, aby sprawdzić, jak wygaszacz wygląda na ekranie komputera. Przesuń wskaźnik myszy, aby wyłączyć podgląd wygaszacza ekranu.

 5. Wybierz liczbę minut w polu Czekaj. Jest to liczba minut nieaktywności użytkownika, po której zostanie uruchomiony wygaszacz.

  Uwaga:

  Upewnij się, że czas oczekiwania wygaszacza ekranu jest krótszy od czasu oczekiwania przed przejściem komputera w stan uśpienia.

 6. Aby po wznowieniu sesji wyświetlany był monit o podanie danych logowania, zaznacz opcję Po wznowieniu wyświetl ekran logowania.

 7. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno Właściwości ekranu.

Rozwiązywanie problemów z wygaszaczem ekranu

Jeżeli wygaszacz ekranu nie uruchamia się po upływie wybranego czasu, problem może dotyczyć działania niektórych urządzeń. Użyj ustawień dostępnych w narzędziu Menedżer urządzeń, aby zapobiec zakłócaniu działania wygaszacza ekranu przez te urządzenia sprzętowe.

 1. W systemie Windows odnajdź i otwórz program Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie typ urządzenia, które może zakłócać wygaszacz ekranu, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę tego urządzenia, aby otworzyć okno właściwości.

  Niektóre urządzenia często zakłócające wygaszacz ekranu to myszy optyczne (Mysz i inne urządzenia wskazujące), „zawsze włączone” połączenie sieciowe (Karty sieciowe) a także urządzenia audio High Definition (Kontrolery dźwięku, wideo i gier).

 3. Kliknij kartę Zarządzanie energią i usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera.

  Uwaga:

  Jeżeli zostanie wyłączona możliwość wznawiania pracy komputera za pomocą myszy, pracę komputera można wznowić za pomocą klawisza Spacja na klawiaturze.

  Karta Zarządzanie energią w oknie Właściwości myszy.
 4. Kliknij przycisk OK i zamknij otwarte okna, a następnie uruchom ponownie komputer.

 5. Odłącz wszystkie zbędne urządzenia, takie jak drukarki, skanery i napędy USB.

 6. Uruchom ponownie komputer, do którego podłączona jest wyłącznie oryginalna mysz, monitor i klawiatura.

  Jeżeli problem zostanie rozwiązany, oznacza to, że jego przyczyną było jedno z podłączonych urządzeń. Podłącz jedno z tych urządzeń i sprawdź, czy problem znowu wystąpi. Podłączaj kolejne urządzenia, aż znajdziesz to, które powoduje problem.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...