Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP dla użytkowników indywidualnych - Informacje na temat konfiguracji systemu BIOS i opcji menu

Zapoznaj się z tym dokumentem, aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać dostęp i przechodzić do ogólnych menu i ustawień systemu BIOS. Konkretne menu i funkcje zależą od modelu komputera przenośnego.

System BIOS (Basic Input Output System) służy do sterowania komunikacją między urządzeniami systemowymi, takimi jak dysk twardy, wyświetlacz i klawiatura. Umożliwia też przechowywanie informacji m.in. o konfiguracji urządzeń peryferyjnych, sekwencji rozruchowej, pamięci systemowej i rozszerzonej. Każda wersja systemu BIOS jest dostosowana do konfiguracji sprzętowej modelu komputera i obejmuje wbudowane narzędzie konfiguracyjne do uzyskiwania dostępu do niektórych ustawień komputera oraz ich zmiany.

Uwaga:

Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować system BIOS w celu rozwiązania konkretnego problemu, poprawienia wydajności lub zapewnienia obsługi nowego składnika sprzętowego lub uaktualnienia systemu Windows, przejdź do dokumentu Komputery stacjonarne HP dla użytkowników indywidualnych - Aktualizowanie systemu BIOS (Basic Input Output System) (Windows).

Menu Konfiguracja BIOS

Uruchamianie narzędzia BIOS Setup Utility

Sposoby otwierania ustawień systemu BIOS zależą od procesora, wersji systemu BIOS i daty produkcji komputera przenośnego.

Jeśli procedura zakończy się niepowodzeniem i system Windows uruchomi się, wyłącz komputer i wykonaj ją ponownie.

Wyłącz komputer, naciśnij przycisk zasilania, a następnie kilkakrotnie naciśnij klawisz Esc, aż otworzy się menu Start. Naciśnij klawisz F10, aby przejść do narzędzia BIOS Setup Utility.

Wykorzystanie menu i ustawień narzędzia BIOS Setup Utility

Użyj górnego paska menu, aby uzyskiwać dostęp do informacji o komputerze, ustawień zabezpieczeń oraz opcji konfiguracji systemu. Dostępne ustawienia mogą być różne w zależności od modelu komputera.

UWAGA:

Informacje gromadzone przez narzędzie BIOS Setup Utility są niezbędne. Podczas wprowadzania zmian w systemie BIOS należy zachować szczególną uwagę. Błąd może spowodować, że komputer przestanie działać zgodnie z oczekiwaniami.

Górny pasek menu w narzędziu BIOS Setup Utility
 • Menu główne: Zawiera ogólne informacje dotyczące systemu BIOS, model komputera i numery seryjne, a także dziennik systemowy.

  • Czas systemowy

  • Data systemowa

  • Nazwa produktu

  • Numer produktu

  • Identyfikator płyty systemowej

  • Data powstania

  • Typ procesora

  • Całkowita pamięć

  • Wersja systemu BIOS

  • Dostawca systemu BIOS

  • Numer seryjny

  • Numer UUID

  • Numer CT płyty systemowej

  • Fabrycznie zainstalowany system operacyjny

  • SN baterii podstawowej

  • Dziennik systemowy

  • Wbudowane ID

  • Bajt funkcyjny

 • Menu Zabezpieczenia: Ustaw hasło administratora, sprawdź ustawienia modułu Trusted Platform Module (TPM) i przywróć domyślne ustawienia zabezpieczeń.

  • Hasło administratora

  • Hasło uruchamiania

  • Intel Software Guard Extensions (SGX)

  • Urządzenie TPM

  • Stan TPM

  • Wyczyść moduł TPM

  • Przywróć ustawienia zabezpieczeń do ustawień fabrycznych

 • Menu Konfiguracja systemu: Umożliwia zmianę ustawień rozruchu komputera i systemu BIOS, w tym wyłączenie klawisza Fn, opcji bezpiecznego rozruchu oraz włączenie technologii wirtualizacji.

  • Język

  • Technika wirtualizacji

  • Wentylator zawsze włączony

  • Tryb klawiszy akcji

  • Ładowanie przez port USB

  • Pozostały czas pracy baterii

  • LED F5

  • DSP dźwięku

  • Opcje rozruchu

   • Opóźnienie trybu Post Hotkey (s)

   • Rozruch przez port USB

   • Rozruch sieciowy

   • Protokół rozruchu sieciowego

   • Obsługa starszych urządzeń

   • Bezpieczny rozruch

   • Klucz platformy

   • Oczekiwanie na działanie

   • Wyczyść wszystkie klucze bezpiecznego rozruchu

   • Sekwencja rozruchu UEFI

    • Menedżer rozruchu systemu operacyjnego

    • Dyskietka USB na kluczu/dysku twardym USB

    • Napęd USB CD/DVD ROM

    • Karta sieciowa

   • Sekwencja rozruchu ze starszych urządzeń

    • Menedżer rozruchu systemu operacyjnego

    • Dysk twardy komputera przenośnego

    • Dyskietka USB na kluczu/dysku twardym USB

    • Napęd USB CD/DVD ROM

    • Karta sieciowa USB

    • Karta sieciowa

 • Menu Zakończ: Wybierz sposób zapisywania lub odrzucenia zmienionych ustawień konfiguracji lub załaduj domyślne wartości konfiguracji.

  • Zapisz zmiany i zakończ

  • Odrzuć zmiany i zakończ

  • Załaduj domyślne ustawienia konfiguracji

Nawigowanie po menu narzędzia BIOS Setup Utility

Zidentyfikuj klawisz klawiatury używany do nawigowania i wybierz menu oraz ustawienia w systemie BIOS.

Klawisze klawiatury do nawigacji w menu narzędzia BIOS Setup Utility

Klawisz

Czynność

F10

Przejście do konfiguracji przy czerwonym logo Compaq lub niebieskim logo HP

F1

Pomoc konfiguracji

Esc

Zakończenie konfiguracji

Strzałka w górę lub w dół

Zaznaczenie elementu (przesunięcie kursora w górę lub w dół)

Strzałka w lewo lub w prawo

Wybór innego ekranu menu (przesunięcie kursora w lewo lub w prawo)

F5 lub F6

Zmiana wartości wybranego elementu

enter

Wybór podmenu

F9

Ładowanie wartości domyślnych konfiguracji

F10

Zapisanie zmian i wyjście

Przywracanie domyślnych ustawień konfiguracji systemu BIOS

Użyj narzędzia BIOS Setup Utility, aby przywrócić fabryczne ustawienia systemu BIOS.

 1. W oknie narzędzia BIOS Setup Utility wybierz kartę Zakończ.

 2. Zaznacz pozycję Załaduj domyślne ustawienia konfiguracji.

 3. Wybierz opcję Save Changes and Exit (Zapisz zmiany i zamknij) (naciśnięcie klawisza F9 i Enter również spowoduje załadowanie domyślnych ustawień konfiguracji).

 4. Naciśnij klawisz Esc, a następnie klawisz Enter, aby zakończyć konfigurację.

Przywracanie zapomnianego lub niedziałającego hasła uruchamiania systemu BIOS

Komputery przenośne HP generują kod po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego hasła.

Skontaktuj się z działem obsługi klienta HP, aby odblokować komputer za pomocą wygenerowanego kodu.

Aktualizacja systemu BIOS

System BIOS można aktualizować niezależnie od tego, czy można uruchomić system Windows.

Aby dowiedzieć się, jak zaktualizować system BIOS w celu rozwiązania konkretnego problemu, poprawienia wydajności lub zapewnienia obsługi nowego składnika sprzętowego lub uaktualnienia systemu Windows, przejdź do dokumentu Komputery stacjonarne HP dla użytkowników indywidualnych - Aktualizowanie systemu BIOS (Basic Input Output System) (Windows).

Rozwiązywanie problemów występujących w trakcie aktualizacji systemu BIOS

Jeżeli w trakcie aktualizowania systemu BIOS wystąpi problem, taki jak zawieszenie komputera lub wyświetlenie komunikatu o błędzie, zostanie wykonana próba automatycznego odzyskania systemu BIOS.

Jeżeli można uruchomić system Windows, oznacza to, że system nie jest uszkodzony. W takim przypadku pobierz i zainstaluj najnowszą wersję systemu BIOS ze strony Pobieranie oprogramowania i sterowników HP.

W trakcie ponownego uruchamiania aktualizacji systemu BIOS pojawia się czarny ekran, a automatyczne odzyskiwanie kończy się niepowodzeniem

Jeśli w trakcie ponownego uruchamiania aktualizacji systemu BIOS pojawia się czarny ekran, a automatyczne odzyskiwanie kończy się niepowodzeniem, istnieje kilka sposobów na ręczne przywrócenie systemu BIOS.

 • Użyj pliku kopii zapasowej przechowywanego na dysku twardym: Włącz komputer, a następnie natychmiast równocześnie naciśnij i przytrzymaj klawisze Windows i B, aż usłyszysz 8 sygnałów dźwiękowych. Zostanie otwarte narzędzie BIOS Update Utility w celu przeprowadzenia odzyskiwania systemu BIOS.

 • Pobierz ten sam lub nowszy plik systemu BIOS: Przejdź do dokumentu Komputery przenośne HP – Odzyskiwanie systemu BIOS (Basic Input Output System), a następnie wykonaj opisane tam instrukcje, aby na innym komputerze utworzyć pamięć USB do odzyskiwania systemu BIOS. Wsuń pamięć USB do komputera z błędem systemu BIOS, aby rozpocząć odzyskiwanie. Jeżeli po podłączeniu pamięci nic się nie będzie działo, ponownie uruchom komputer, a następnie od razu równocześnie naciśnij klawisze WindowsB oraz przytrzymaj je, aby rozpocząć odzyskiwanie.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...