Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP – Na niebieskim ekranie są wyświetlane komunikaty o błędzie (Windows 10)

Istnieje wiele powodów, dlaczego na komputerze zostaje wyświetlony niebieski ekran podczas pracy lub w przypadku nieudanego uruchomienia bądź rozruchu systemu operacyjnego Windows. Jeśli na komputerze zostaje wyświetlony niebieski ekran, prawdopodobnie można zidentyfikować jeden lub więcej objawów, które pozwolą na określenie ogólnej natury problemu.

Jeśli nie masz pewności, na czym polega problem, przejdź do Komputery przenośne HP – Komputer nie uruchamia się (Windows 10).

Skorzystaj z tego dokumentu, jeżeli komputer przestaje odpowiadać i zostaje wyświetlony niebieski ekran lub komputer ciągle uruchamia się od nowa. W większości przypadków na niebieskim ekranie zostaje wyświetlony komunikat o błędzie lub kod błędu, komputer nie reaguje na polecenia wprowadzane za pomocą klawiatury i w celu wyłączenia komputera trzeba nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 15 sekund lub dłużej.

Przykład błędu na niebieskim ekranie w systemie Windows
Uwaga:

W zależności od używanej wersji systemu Windows informacje i ilustracje zawarte w tym dokumencie mogą się nieco różnić.

Jeśli komputer nagle przestaje prawidłowo się uruchamiać, spróbuj następujących rozwiązań w podanej kolejności, aż problem zostanie rozwiązany: wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie, zresetuj komputer, użyj funkcji przywracania systemu Microsoft, sprawdź komputer pod kątem wad sprzętowych lub zaktualizuj komputer oraz wykonaj inne czynności w ramach rozwiązywania problemów.

Wyłącz opcję Automatyczne ponowne uruchamianie w celu wyświetlania komunikatów o błędach

Błędy mogą wystąpić, ale nie będą wyświetlane po włączeniu funkcji Automatycznie uruchom ponownie. Wyłączenie tej opcji umożliwi komputerowi wyświetlenie komunikatu o błędzie zamiast ponownego uruchamiania. W celu rozwiązania problemu można użyć informacji zawartych w komunikacie o błędzie.

 1. W systemie Windows wyszukaj i wybierz opcję Wyświetl zaawansowane ustawienia systemu.

 2. W sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie kliknij przycisk Ustawienia.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Automatycznie uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Lokalizacja pola wyboru Automatycznie uruchom ponownie
 4. Ponownie uruchom komputer.

Komputer nie będzie odtąd uruchamiał się ponownie w przypadku wystąpienia błędu. Zamiast tego wyświetlany będzie niebieski ekran z przydatnymi informacjami. Informację o błędzie można wykorzystać w celu odnalezienia rozwiązania problemu.

Resetowanie zasilania komputera

Jeśli komputer nie uruchamia się prawidłowo, konieczne może być jego zresetowanie, które może wiązać się z wyjęciem baterii, naciśnięciem klawisza lub kombinacji klawiszy lub z innymi czynnościami.

Resetowanie komputera przenośnego z wyjmowaną baterią

Wykonaj reset na komputerze przenośnym z wymienną baterią.

 1. Wyłącz komputer, a następnie odłącz przewód zasilający.

 2. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, a następnie odłącz komputer od replikatora portów lub stacji dokującej.

 3. Wyjmij baterię z komputera.

 4. Po wyjęciu baterii i odłączeniu przewodu zasilającego naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 15 sekund.

 5. Po usunięciu pozostałości energii elektrycznej z kondensatorów ponownie włóż baterię i podłącz przewód zasilający. Pozostaw odłączone urządzenia peryferyjne.

 6. Włącz komputer.

Resetowanie komputera przenośnego z niewymienną baterią

Przeprowadź reset sprzętowy (lub twardy reset) komputera przenośnego, aby usunąć wszystkie informacje z pamięci komputera bez wymazywania jakichkolwiek danych osobistych.

 1. Wyłącz komputer.

 2. Odłącz zasilacz sieciowy.

 3. Wyjmij wszystkie płyty z napędu optycznego.

 4. Wyjmij karty pamięci z gniazda.

 5. Odłącz wszystkie zbędne urządzenia peryferyjne, takie jak drukarki, skanery, zewnętrzne dyski twarde i dyski USB.

 6. Po odłączeniu zasilacza sieciowego naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 15 sekund.

 7. Ponownie podłącz zasilacz sieciowy, a następnie włącz komputer.

Konfiguracje przycisku resetowania w celu zresetowania laptopa z niewymienną baterią

W przypadku resetowania laptopa z baterią niewymienną należy użyć jednej z poniższych kombinacji przycisków resetowania.

Konfiguracje przycisków resetowania dla wybranych komputerów przenośnych

Nazwa pospolita modelu

Typowa kombinacja klawiszy

HP ENVY 17 2D i 3D

Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i Beats przez 8-10 sekund.

Seria HP ENVY 15-3000

Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania i Beats przez 8-10 sekund.

HP ENVY 14 Spectre

Naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania oraz wyciszenia (z prawej strony podpórki na nadgarstki) przez 8-10 sekund.

HP EliteBook Folio 1040 G1

Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przyciski zasilania i wyciszenia przez 15 sekund lub do momentu, w którym nastąpi ponowne uruchomienie komputera.

Resetowanie zasilania komputera stacjonarnego

Przeprowadź reset sprzętowy (lub twardy reset), aby usunąć wszystkie informacje z pamięci komputera stacjonarnego bez wymazywania jakichkolwiek danych osobistych.

 1. Wyłącz komputer.

 2. Odłącz zasilacz sieciowy.

 3. Odłącz wszystkie zbędne urządzenia peryferyjne, takie jak drukarki, skanery, zewnętrzne dyski twarde i dyski USB.

  Uwaga:

  Nie odłączaj myszy, klawiatury ani monitora.

 4. Po odłączeniu zasilacza sieciowego naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 15 sekund.

 5. Po rozładowaniu kondensatorów ponownie podłącz zasilacz. Pozostaw odłączone urządzenia peryferyjne.

 6. Włącz komputer.

Naprawianie błędów wyświetlanych na niebieskim ekranie za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Windows

Niektóre błędy wyświetlane na niebieskim ekranie można naprawić, przywracając komputer do poprzedniego stanu, gdy działał on prawidłowo.

Jeżeli w przypadku komputerów biznesowych nie ma opcji przywrócenia komputera, skontaktuj się z działem IT swojej firmy lub lokalnym serwisem IT.

Przywracanie komputera w przypadku normalnego uruchamiania się systemu Windows

Jeśli komputer przestanie prawidłowo funkcjonować, ale system Windows uruchamia się prawidłowo, pomocne może okazać się przywrócenie systemu do stanu z przeszłości, w którym działał.

Utwórz punkt przywracania

System Windows automatycznie tworzy punkty przywracania w równych odstępach czasu, a często także przed dokonaniem nowych instalacji. Jeżeli pomimo tego chcesz ręcznie utworzyć punkt przywracania, wykonaj poniższe czynności.

 1. W systemie Windows wyszukaj frazę przywracania, a następnie wybierz pozycję Utwórz punkt przywracania na liście wyników.

 2. Na karcie Ochrona systemu kliknij przycisk Utwórz.

  Kliknięcie przycisku Utwórz w celu utworzenia punktu przywracania
 3. Wpisz nazwę punktu przywracania i kliknij przycisk Utwórz.

 4. Kliknij przycisk Zamknij.

  Przycisk Zamknij na ekranie „Punkt przywracania został utworzony”

Przywracanie komputera w przypadku normalnego uruchamiania się systemu Windows

Przywracanie komputera do poprzedniego punktu.

 1. Zapisz wszystkie otwarte pliki, a następnie zamknij wszystkie otwarte programy.

 2. W systemie Windows wyszukaj i wybierz opcję Utwórz punkt przywracania.

 3. Na karcie Ochrona systemu kliknij opcję Przywracanie systemu.

  Wybór przywracania systemu w oknie Właściwości systemu
 4. W oknie Przywracania systemu kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie kliknij Dalej.

  Wybór punktu przywracania
 6. Przeanalizuj wybór i kliknij Zakończ.

 7. Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące nieprzerywania przywracania systemu, a następnie kliknij Tak.

  UWAGA:

  Poczekaj na zakończenie przywracania systemu bez przerywania, aby uniknąć uszkodzenia dysku twardego lub spowodowania innych uszkodzeń komputera.

  Potwierdzenie, że przywracanie systemu nie może zostać przerwane
  Przywracanie systemu spowoduje przywrócenie konfiguracji komputera do wcześniejszego punktu w czasie i ponowne uruchomienie komputera.

Przywracanie komputera w przypadku braku możliwości normalnego uruchamiania systemu Windows

Jeśli system Windows nie uruchamia się prawidłowo, skorzystaj z narzędzia Przywracanie systemu Microsoft z ekranu ładowania systemu Windows.

 1. Wyłącz komputer i odczekaj przynajmniej 5 sekund.

 2. Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F11 (mniej więcej raz na sekundę), aż pojawi się ekran ładowania systemu Windows.

 3. Jeżeli nastąpi otwarcie ekranu wyboru języka, wybierz język, w którym chcesz kontynuować pracę z komputerem.

 4. Na ekranie Wybierz układ klawiatury wybierz taki układ klawiatury, który odpowiada typowi posiadanej klawiatury.

 5. Na ekranie Wybierz opcję kliknij Rozwiąż problemy.

 6. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane, a następnie kliknij Przywracanie systemu.

  Uwaga:

  W zależności od ustawień konieczne może być wybranie konta i wprowadzenie danych logowania.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

  Kliknięcie pozycji Dalej w oknie Przywracanie systemu
 8. Wybierz z listy Punkt przywracania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Kliknij polecenie Zakończ, aby przywrócić komputer do poprzedniego punktu.

  Kliknięcie przycisku Zakończ w oknie potwierdzenia punktu przywracania
 10. Kliknij przycisk Tak w wyświetlonym ostrzegawczym oknie dialogowym.

  UWAGA:

  Po rozpoczęciu przywracania systemu nie należy go przerywać.

  Kliknięcie przycisku Tak w oknie ostrzegawczym
 11. Po zakończeniu procesu przywracania systemu komputer uruchomi się ponownie.

Naprawianie błędów z komunikatów wyświetlanych na niebieskim ekranie przez testowanie pod kątem awarii sprzętowych

Komunikaty o błędach wyświetlane na niebieskim ekranie mogą być spowodowane awariami sprzętowymi. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy komputer działa według prawidłowych parametrów.

Instrukcje dotyczące sprawdzania pod kątem awarii sprzętowych w celu upewnienia się, że sprzęt działa prawidłowo, można znaleźć w dokumencie Komputery HP - Testowanie w celu wykrycia awarii sprzętowych w systemie Windows 10.

Aktualizacja komputera za pomocą programu HP Support Assistant lub Windows Update

Wiele błędów i komunikatów wyświetlanych na niebieskim ekranie można rozwiązać poprzez aktualizację komputera za pomocą narzędzia HP Support Assistant lub usługi Microsoft Windows Update.

Aktualizowanie komputera za pomocą programu HP Support Assistant

Skorzystaj z programu HP Support Assistant, aby wyszukać i zainstalować aktualizacje, w tym aktualizacje BIOS, dla komputera z systemem Windows.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz HP Support Assistant lub na pasku zadań kliknij ikonę aplikacji .

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana w komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.

 2. Na karcie Mój pulpit znajdź swój komputer, a następnie kliknij przycisk Aktualizacje.

 3. Poczekaj, aż program HP Support Assistant przeprowadzi analizę systemu.

 4. Po zakończeniu analizy wybierz wymienione aktualizacje, pobierz i zainstaluj je, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 5. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer, a następnie zamknij narzędzie.

Uruchom Windows Update

Zaktualizuj komputer z systemem Windows 11 lub Windows 10 za pomocą usługi Windows Update.

 1. W systemie Windows wyszukaj pozycję Sprawdź aktualizacje i uruchom ją.

  Jeżeli dostępne są aktualizacje, uruchomią się automatycznie.

  Uwaga:

  Aby pobrać i zainstalować opcjonalne aktualizacje, wykonaj poniższe czynności dla danego systemu operacyjnego:

  • W systemie Windows 11 wybierz Opcje zaawansowane > Aktualizacje opcjonalne, wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij Przycisk Pobierz i zainstaluj.

  • W systemie Windows 10 wybierz opcję Wyświetl wszystkie aktualizacje opcjonalne, wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk Pobierz i zainstaluj.

 2. Po zainstalowaniu aktualizacji uruchom ponownie komputer po pojawieniu się monitu.

Przeprowadź reset systemu Windows

Jeśli problem nie ustąpi, przywróć pierwotną konfigurację komputera.

Systemy firmy Microsoft są wyposażone w funkcję resetowania, która pozwala na naprawę komputera poprzez ponowną instalację systemu operacyjnego. Przed użyciem tej opcji wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych plików.

Przejdź do dokumentu Komputery HP - Resetowanie komputera, aby uzyskać więcej informacji.

Kontakt z działem obsługi klienta HP

Skontaktuj się z działem obsługi klienta HP, jeśli problem nie ustępuje.

 1. Wprowadź numer seryjny produktu, aby wyświetlić stan gwarancji i w razie potrzeby zmienić lokalizację.

 2. Wybierz opcję pomocy. Opcje pomocy mogą się różnić w zależności od kraju/regionu.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...