Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Strona przetłumaczona automatycznie przez usługę Microsoft Translator

Komputery przenośne HP - Blokowanie się lub zawieszanie komputera podczas gier (Windows)

Podczas gry komputer blokuje się lub zawiesza, co może wskazywać na problem ze sprzętem, oprogramowaniem lub wymaganiami systemowymi gry. Być może uda się rozwiązać ten problem, aby zapobiec zablokowaniu lub zawieszaniu się komputera.

Sprawdzanie wymagań sprzętowych i systemowych dla gier komputerowych

Gry komputerowe mają określone wymagania sprzętowe i systemowe, aby można było odpowiednio odtwarzać gry.

Zamknij wszystkie otwarte aplikacje, których nie potrzebujesz do grania w tę grę, a następnie porównaj parametry komputera z minimalnymi wymaganiami dla tej gry. Minimalne wymagania można wyszukać w Internecie.

Jeżeli po zamknięciu zbędnych aplikacji problem nadal występuje, a komputer spełnia minimalne wymagania, problemem może być niestabilne połączenie internetowe.

Sprawdź połączenie internetowe pod kątem gier zgodnych z systemem Windows

Upewnij się, że połączenie internetowe jest stabilne i niezawodne. Wolniejsze prędkości Internetu mogą wpływać na opóźnienia gier, powodując zacinanie się lub zawieszanie gry.

Jeśli połączenie internetowe jest niezawodne, może to oznaczać, że problem dotyczy sterownika karty graficznej, który wymaga aktualizacji.

Zaktualizuj sterowniki karty graficznej w systemie Windows

Sterownik karty graficznej może być nieaktualny. Użyj usługi Windows Update, aby znaleźć aktualizacje i je zainstalować.

Uwaga:

HP nie zaleca instalowania sterowników z witryn firm trzecich, ponieważ może to spowodować dodatkowe problemy. W przypadku instalacji sterowników firmy innej niż HP przed przystąpieniem do aktualizacji zaleca się utworzenie punktu odzyskiwania systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery HP - Korzystanie z funkcji Przywracanie systemu Microsoft.

 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.

 2. Skorzystaj z programu HP Support Assistant lub witryny pomocy technicznej HP, aby wyszukać najnowszy sterownik graficzny dla swojego komputera.

Jeśli sterownik jest aktualny, a problem nadal występuje, użyj Menedżera zadań do zidentyfikowania nieprawidłowych procesów.

Korzystanie z narzędzia HP Support Assistant w celu rozwiązania problemu z wydajnością

Użyj narzędzia HP Support Assistant w celu rozwiązania problemu z wydajnością.

 1. W systemie Windows znajdź i otwórz narzędzie HP Support Assistant. Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana w komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.

 2. Na karcie Moje urządzenia odszukaj swój komputer, kliknij Rozwiązywanie problemów i naprawa > Narzędzie Performance Tune-up Check.

 3. Poczekaj, aż narzędzie HP Support Assistant będzie działało, a następnie zamknij je po zakończeniu czynności.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z wydajnością można znaleźć w Komputery HP - Poprawa wydajności komputera (Windows 10).

Jeżeli problem nadal występuje, może być potrzebna zmiana ustawień wyświetlacza wideo.

Zmień ustawienia wyświetlacza wideo w celu dopasowania do wymagań gry

Aby rozwiązać problemy z blokowaniem lub zawieszaniem się gier, zmień ustawienia wyświetlacza wideo, aby spełnić minimalne wymogi wyświetlania dla gier.

 1. Prawym przyciskiem kliknij otwartą przestrzeń pulpitu Windows (nie ikonę), a następnie kliknij Ustawienia wyświetlacza.

 2. Zmień rozdzielczość, aby dopasować je do zalecanych dla gry ustawień wyświetlacza. Zalecane ustawienia wyświetlacza można wyszukać w Internecie.

 3. Kliknij OK, aby zaakceptować zmianę.

 4. W przypadku wyświetlenia zapytania zaakceptuj nowe ustawienia. Wyświetlacz wraca do wcześniejszych ustawień, jeśli zmiany nie zostaną zaakceptowane.

 5. W przypadku wyświetlenia zapytania wybierz opcję ponownego uruchomienia komputera, a następnie ponownie zagraj w grę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak ustawienia ekranu wpływają na wydajność, zob. Komputery konsumenckie HP – Poprawa wydajności gier wideo lub liczby klatek na sekundę (Windows 10).

Jeśli problem nie ustąpi, zaktualizuj oprogramowanie gry.

Aktualizacja oprogramowania gier

Producenci gier na swoich stronach internetowych często publikują łatki naprawiające znane usterki, kompatybilność i problemy z grami.

Otwórz program startowy do gier.

 • Jeśli gra zacznie się automatycznie aktualizować, zaczekaj, aż zakończy się, a następnie rozpocznij grę.

 • Jeśli gra nie zaktualizuje się automatycznie, aktualizacja może nie być dostępna lub funkcja automatycznej aktualizacji może nie być włączona. Przejdź na stronę internetową producenta gry, aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje, łatki i inne informacje pomocy technicznej.

Jeżeli problem nadal występuje, spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować sterownik karty graficznej.

Odinstalowywanie sterownika karty graficznej

Odinstaluj i ponownie zainstaluj sterownik karty graficznej, aby usunąć błędy wewnętrzne.

 1. W systemie Windows odnajdź i otwórz program Menedżer urządzeń.

 2. W Menedżerze urządzeń kliknij dwukrotnie Karty graficzne, a następnie kliknij kartę graficzną prawym przyciskiem.

 3. Wybieranie polecenia Odinstaluj urządzenie.

 4. Kliknij pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia, a następnie kliknij przycisk OK lub Odinstaluj.

 5. Uruchom ponownie komputer, aby ponownie automatycznie zainstalować sterownik.

Jeśli problem nie ustąpi, zaktualizuj BIOS.

Komputery przenośne HP dla klientów indywidualnych - aktualizacja systemu BIOS (Basic Input Output System) (Windows)

Pobierz i zainstaluj aktualizacje systemu BIOS. Ten proces jest również nazywany „przełączaniem systemu BIOS”. Aktualizowanie systemu BIOS jest zalecane jako standardowa procedura konserwacji komputera. Może to także poprawić wydajność komputera, zapewnić obsługę komponentów sprzętowych lub uaktualnień systemu Windows lub zainstalować konkretne aktualizacje systemu BIOS.

UWAGA:

Należy instalować tylko aktualizacje systemu BIOS ze strony HP. Nieprawidłowa instalacja systemu BIOS może uniemożliwić uruchomienie komputera lub jego odtworzenie. Jeżeli komputer jest zarządzany przez serwis informatyczny, skontaktuj się z nim, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo dokonać aktualizacji.

W przypadku komputerów biznesowych, takich jak modele ProBook, EliteBook i ZBook, firmowy dział IT lub lokalny dział pomocy IT mogą zarządzać ustawieniami systemu BIOS. Upewnij się, że zaktualizowana wersja systemu BIOS jest zgodna ze środowiskiem wdrażania danej firmy.

Automatyczne aktualizowanie BIOS za pomocą narzędzia Menedżer urządzeń w systemie Windows

Aby automatycznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe systemu BIOS do wersji F.03 (lub nowszej) za pomocą Menedżera urządzeń, wykonaj poniższe czynności opisane w niniejszej sekcji.

 1. Wyszukaj i otwórz Menedżer urządzeń.

  Element menu Menedżer urządzeń
 2. Rozwiń pozycję Oprogramowanie sprzętowe.

 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Oprogramowanie sprzętowe systemu.

  Lista urządzeń z wyróżnionym oprogramowaniem sprzętowym systemu
 4. Wybierz kartę Sterownik.

 5. Kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.

  Karta Sterownika w oknie Właściwości oprogramowania sprzętowego systemu
 6. Kliknij opcję Automatycznie wyszukaj zaktualizowany sterownik.

  Kliknij opcję Automatycznie wyszukaj zaktualizowany sterownik.
 7. Poczekaj, aż aktualizacja zostanie pobrana, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aktualizowanie komputera za pomocą programu HP Support Assistant

Skorzystaj z programu HP Support Assistant, aby wyszukać i zainstalować aktualizacje, w tym aktualizacje BIOS, dla komputera z systemem Windows.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz HP Support Assistant lub na pasku zadań kliknij ikonę aplikacji .

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana na komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.

 2. Na karcie Mój pulpit znajdź swój komputer, a następnie kliknij przycisk Aktualizacje.

 3. Poczekaj, aż program HP Support Assistant przeprowadzi analizę systemu.

 4. Po zakończeniu analizy wybierz wymienione aktualizacje, pobierz i zainstaluj je, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

 5. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer, a następnie zamknij narzędzie.

Ręczna aktualizacja systemu BIOS z poziomu systemu Windows

Zainstaluj aktualizację systemu BIOS po uruchomieniu systemu Windows i jeśli masz dostęp do Internetu.

Zbieranie wymaganych informacji na temat komputera

Aby znaleźć właściwą aktualizację systemu BIOS, uzyskaj nazwę i numer produktu (komputera), identyfikator płyty głównej, wersję systemu BIOS oraz nazwę procesora.

 1. Za pomocą klawiatury komputera przenośnego naciśnij klawisze fn i esc, aby otworzyć narzędzie Informacje o systemie HP.

 2. Zapisz nazwę i numer produktu, identyfikator płyty głównej, wersję systemu BIOS oraz nazwę procesora.

  Okno Informacje o systemie HP

Przygotowanie komputera do aktualizacji systemu BIOS

Aby zapobiec możliwym problemom, przed przystąpieniem do aktualizacji systemu BIOS zamknij wszystkie otwarte aplikacje i tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe i BitLocker.

 1. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do komputera przenośnego. Powinien być cały czas podłączony podczas aktualizacji systemu BIOS.

 2. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

 3. Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe. W systemie Windows wyszukaj i otwórz ustawienia Zabezpieczenia i konserwacja, a następnie kliknij pozycję Zabezpieczenia, aby uzyskać dostęp do ustawień ochrony antywirusowej.

 4. Tymczasowo wyłącz szyfrowanie dysków funkcją BitLocker. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Zarządzaj funkcją BitLocker. Kliknij pozycję Wstrzymaj ochronę, a następnie kliknij przycisk Tak. Przygotuj klucz odzyskiwania funkcji BitLocker.

  UWAGA:

  Jeśli funkcja BitLocker nie jest wyłączona, przy następnym uruchomieniu komputera klawisz BitLocker może nie zostać rozpoznany. Jeżeli nie znasz klucza odzyskiwania funkcji BitLocker, możesz utracić dane lub konieczna będzie ponowna instalacja systemu Windows.

  Wstrzymanie ochrony funkcji BitLocker

Instalowanie aktualizacji systemu BIOS

Pobierz i zainstaluj najnowszą aktualizację systemu BIOS z witryny internetowej HP.

 1. Przejdź do strony Pobieranie oprogramowania i sterowników HP.

 2. Przejdź do strony opisu produktu posiadanego komputera.

 3. Z wyświetlonej listy wybierz pozycję BIOS, a następnie zapoznaj się z wszystkimi dostępnymi aktualizacjami systemu BIOS.

  UWAGA:

  Zapoznaj się z informacjami w obszarze Szczegółowe informacje, aby sprawdzić, czy aktualizacja systemu BIOS jest nowsza od zainstalowanej i czy pasuje do komputera. Instalacja niewłaściwego systemu BIOS może spowodować uszkodzenie komputera.

  • Jeżeli na liście nie ma aktualizacji systemu BIOS dla posiadanego komputera, oznacza to, że żadne aktualizacje na razie nie są dostępne.

  • Jeżeli dostępnych jest wiele aktualizacji systemu BIOS, zidentyfikuj płytę główną zainstalowaną w komputerze, używając informacji z narzędzia Informacje o systemie.

  • Jeżeli znajdziesz aktualizację systemu BIOS, kliknij przycisk Pobierz. Jeśli pojawi się okno Asystent pobierania i instalacji HP, wybierz opcję Tylko pobierz, a następnie kliknij Dalej. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik aktualizacji systemu BIOS na komputerze.

 4. Przejdź do folderu, w którym zapisany został plik pobranej aktualizacji systemu BIOS, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę (na przykład: sp12345), aby rozpocząć instalację.

  Komputer może wyemitować sygnał dźwiękowy, wyłączyć i włączyć wyświetlacz lub wentylatory. Może także migać wskaźnik zasilania. Jest to normalne.

  UWAGA:

  Do momentu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera.

  Lokalizacja zapisanego pliku aktualizacji systemu BIOS na komputerze
 5. Na ekranie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.

  Klikanie przycisku Tak, aby zezwolić na instalację aktualizacji
 6. W oknie Kreator InstallShield kliknij przycisk Dalej.

  Klikanie przycisku Dalej w oknie kreatora InstallShield
 7. Zaznacz pole wyboru Zgadzam się z warunkami licencji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wyrażanie zgody na umowę licencyjną użytkownika oprogramowania
 8. W oknie Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Okna wyświetlane w trakcie procesu aktualizacji mogą się różnić w zależności od posiadanego komputera.

  Klikanie przycisku Dalej w oknie narzędzia Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS
 9. Wybierz pozycję Aktualizuj, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby przygotować aktualizację.

  Wybór pozycji Aktualizuj w oknie narzędzia „Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS“
 10. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby zainstalować aktualizację.

  Klikanie przycisku Uruchom ponownie teraz w celu instalacji aktualizacji
 11. Na ekranie HP BIOS Update kliknij przycisk Zastosuj aktualizację teraz lub poczekaj na automatyczne uruchomienie aktualizacji.

  Klikanie przycisku Zastosuj aktualizację teraz
 12. Poczekaj na zakończenie instalacji aktualizacji systemu BIOS. Zostanie wyświetlony postęp instalacji.

  Ekran z wyświetlanym postępem instalacji aktualizacji systemu BIOS
 13. Po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Kontynuuj uruchomienie lub poczekaj na automatyczne ponowne uruchomienie komputera. Ponowne uruchomienie komputera może zająć kilka minut.

  Kliknięcie przycisku Kontynuuj uruchamianie systemu
 14. Po wyświetleniu ekranu blokady zaloguj się na komputerze.

  Ekran blokady wyświetla się po pomyślnej aktualizacji systemu BIOS.
 15. Jeśli funkcja BitLocker została zawieszona, wyszukaj w systemie Windows bitlocker, a następnie kliknij pozycję Wznów ochronę.

 16. Ponownie włącz oprogramowanie antywirusowe.

Ręczna aktualizacja systemu BIOS z napędu flash USB (poza systemem Windows)

Jeśli system Windows nie uruchamia się, użyj drugiego sprawnego komputera z dostępem do Internetu w celu pobrania aktualizacji systemu BIOS. Skopiuj plik aktualizacji na napęd flash USB, a następnie zainstaluj go na oryginalnym komputerze.

UWAGA:

Jeśli na komputerze jest włączona ochrona BitLocker, klawisz odzyskiwania BitLocker jest potrzebny do uruchomienia komputera po aktualizacji systemu BIOS. Jeśli nie masz klucza lub jeśli klucz nie zostaje rozpoznany po aktualizacji, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu Windows.

Uzyskiwanie informacji o systemie BIOS komputera, gdy system Windows nie uruchamia się

Aby znaleźć właściwą aktualizację systemu BIOS, uzyskaj oryginalną nazwę i numer produktu komputera, identyfikator płyty głównej, typ procesora i numer wersji systemu BIOS.

Uwaga:

Narzędzie systemu BIOS może się różnić, ale zastosować należy te same czynności.

 1. Włącz oryginalny komputer, na którym występuje problem, a następnie od razu kilkakrotnie naciśnij klawisz Esc, aż otworzy się Menu startowe.

 2. Naciśnij klawisz F10, aby otworzyć narzędzie konfiguracji systemu BIOS. Na karcie Main (Główne) wyświetlane są informacje o systemie.

  Menu startowe
 3. Zapisz nazwę i numer produktu, identyfikator płyty głównej, typ procesora oraz numer wersji systemu BIOS.

 4. Naciśnij klawisz F10, aby zamknąć narzędzie konfiguracji systemu BIOS, a następnie wyłącz komputer.

  Na karcie Główne w narzędziu konfiguracji systemu BIOS wyświetlane są informacje o systemie.

Skonfiguruj aktualizację systemu BIOS na napędzie flash USB

Użyj innego komputera z dostępem do Internetu, aby utworzyć napęd flash USB do odzyskiwania systemu BIOS.

 1. Włóż pusty napęd flash USB do dostępnego portu w innym komputerze.

 2. Przejdź do strony Pobieranie oprogramowania i sterowników HP.

 3. Przejdź do strony opisu produktu posiadanego komputera.

 4. Z wyświetlonej listy wybierz pozycję BIOS, a następnie zapoznaj się z wszystkimi dostępnymi aktualizacjami systemu BIOS.

  UWAGA:

  Aby upewnić się, że pliki są zgodne z posiadanym komputerem, zapoznaj się z sekcją Szczegóły. Instalacja niewłaściwego systemu BIOS może spowodować uszkodzenie komputera.

  • Jeżeli na liście nie ma aktualizacji systemu BIOS dla posiadanego komputera, oznacza to, że żadne aktualizacje na razie nie są dostępne.

  • Jeżeli dostępnych jest wiele aktualizacji systemu BIOS, zidentyfikuj płytę główną lub płytę systemową zainstalowaną w komputerze, używając informacji z narzędzia Informacje o systemie.

  • Jeżeli znajdziesz aktualizację systemu BIOS, kliknij przycisk Pobierz. Jeśli pojawi się okno Asystent pobierania i instalacji HP, wybierz opcję Tylko pobierz, a następnie kliknij Dalej. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik aktualizacji systemu BIOS na komputerze.

 5. Przejdź do folderu, w którym zapisany został plik pobranej aktualizacji systemu BIOS, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę (na przykład: sp12345), aby rozpocząć instalację.

  Komputer może wyemitować sygnał dźwiękowy, wyłączyć i włączyć wyświetlacz lub wentylatory. Może także migać wskaźnik zasilania. Jest to normalne.

  UWAGA:

  Do momentu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera.

  Otwieranie pliku aktualizacji systemu BIOS
 6. Na ekranie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.

 7. W oknie Kreator InstallShield kliknij przycisk Dalej.

 8. Zaznacz pole wyboru Zgadzam się z warunkami licencji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Lokalizacja zapisanego pliku aktualizacji systemu BIOS na komputerze
 9. Jeśli pojawi się okno Lokalizacja zapisu plików, kliknij przycisk Dalej.

 10. W oknie HP BIOS Update and Recovery kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Okna wyświetlane w trakcie procesu aktualizacji mogą się różnić w zależności od posiadanego komputera.

  Klikanie przycisku Dalej w narzędziu HP BIOS Update and Recovery
 11. Wybierz opcję Utwórz nośniki odzyskiwania w formie dysku USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Utwórz napęd USB odzyskiwania przy pomocy narzędzia HP System BIOS Update Utility
 12. Wybierz napęd flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybór napędu flash USB
 13. Poczekaj, aż pliki systemu BIOS zostaną skopiowane na napęd flash USB.

  Kopiowanie plików systemu BIOS na napęd flash USB
 14. Po wyświetleniu komunikatu Z sukcesem ukończono tworzenie dysku flash odzyskiwania kliknij przycisk Zakończ.

  Kliknięcie przycisku Zakończ
 15. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć narzędzie aktualizacji.

  Klikanie przycisku Anuluj w celu zamknięcia narzędzia do aktualizacji
 16. Odłącz dysk flash od komputera.

Aktualizacja systemu BIOS za pomocą dysku flash USB

Użyj narzędzia Hardware Diagnostics UEFI na oryginalnym komputerze, aby zaktualizować system BIOS.

 1. Włącz oryginalny komputer, a następnie od razu naciśnij kilkakrotnie klawisz Esc, mniej więcej co sekundę, aż otworzy się menu startowe.

 2. Naciśnij klawisz f2, aby otworzyć menu UEFI diagnostyki sprzętu.

 3. Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do komputera przenośnego. Powinien być cały czas podłączony podczas aktualizacji systemu BIOS.

 4. Włóż dysk flash USB, który zawiera aktualizację systemu BIOS do dostępnego portu USB w komputerze przenośnym.

 5. Kliknij przycisk Zarządzanie oprogramowaniem układowym lub Zarządzanie systemem BIOS.

  Klikanie pozycji Zarządzanie oprogramowaniem układowym
 6. Kliknij pozycję Aktualizacja systemu BIOS.

  Klikanie pozycji Aktualizacja systemu BIOS w oknie Zarządzanie systemem BIOS
 7. Kliknij pozycję Wybierz obraz systemu BIOS do zainstalowania.

  Wybierz obraz systemu BIOS, który ma zostać zastosowany
 8. Kliknij pozycję HP_TOOLS - Napęd flash USB.

  Klikanie pozycji HP_TOOLS - Napęd flash USB
 9. Kliknij przycisk Hewlett-Packard.

  Klikanie pozycji Hewlett-Packard
 10. Kliknij przycisk BIOS.

  Klikanie pozycji BIOS
 11. Kliknij pozycję Bieżące.

  Klikanie pozycji Bieżące
 12. Wybierz plik aktualizacji systemu BIOS odpowiadający identyfikatorowi płyty systemowej lub płyty głównej. Identyfikator ma wartość „0” przed identyfikatorem płyty (np. 02291.bin).

  Wybór pliku aktualizacji systemu BIOS
 13. Kliknij przycisk Zastosuj aktualizacje teraz. Wpisz hasło administratora, gdy pojawi się odpowiednie polecenie.

  Klikanie przycisku Zastosuj aktualizację teraz
 14. Poczekaj na zakończenie instalacji aktualizacji systemu BIOS.

  UWAGA:

  Do momentu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera.

  Ekran z wyświetlanym postępem instalacji aktualizacji systemu BIOS
 15. Po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Uruchom ponownie komputer lub poczekaj na automatyczne ponowne uruchomienie komputera. Ponowne uruchomienie komputera może zająć kilka minut.

  Uwaga:

  Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran błędu z dodatkowymi informacjami. Komputer może uruchomić automatyczne odzyskiwanie systemu BIOS po ponownym uruchomieniu komputera. Jeżeli tak się dzieje, nie próbuj wyłączać komputera.

  Klikanie przycisku Uruchom ponownie komputer
 16. Po wyświetleniu ekranu blokady zaloguj się na komputerze.

  Ekran blokady wyświetla się po pomyślnej aktualizacji systemu BIOS.


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...