Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery przenośne HP - Wentylator pracuje głośno i w sposób ciągły (Windows)

Kiedy wentylator komputera obraca się głośno przez długi okres, może występować problem z wentylatorem lub może to oznaczać przegrzanie komputera. Dostosuj ustawienia zasilania, oczyść otwory wentylacyjne wentylatora, sprawdź komputer pod kątem podejrzanych procesów, a następnie zaktualizuj system BIOS w celu obniżenia temperatury wewnętrznej.

Uwaga:

Wentylator zwykle obraca się głośno przez 5-20 sekund przy pierwszym włączeniu komputera.

Obniżanie hałasu wentylatorów przez zmianę profilu termicznego w programie HP Command Center

Na wybranych komputerach przenośnych HP można używać aplikacji HP Command Center, aby zmienić profil termiczny komputera i obniżyć hałas generowany przez wentylator chłodzący.

Uwaga:

Niezbędne może być zainstalowanie aplikacji HP Command Center ze sklepu Microsoft Store.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz okno HP Command Center.

 2. Na karcie Profil termiczny wybierz tryb cichy.

  Wybór trybu cichego na karcie Profil termiczny

Jeżeli komputer nie obsługuje żadnej z tych funkcji lub problem nadal występuje, może być wymagane oczyszczenie otworów wentylacyjnych.

Czyszczenie otworów wentylacyjnych w celu zmniejszenia obrotów wentylatorów

Wraz z upływem czasu w otworach wentylacyjnych i wokół nich może się gromadzić kurz i inne zabrudzenia, blokując przepływ powietrza i powodując pracę wentylatorów na wyższych obrotach w celu usunięcia ciepła.

 1. Wyłącz komputer.

 2. Usuń inne przedmioty znajdujące się blisko komputera.

 3. Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz z otworów wentylacyjnych na spodzie i po bokach komputera.

  Lokalizacja otworów wentylacyjnych komputera przenośnego HP
 4. Włącz komputer, a następnie umieść go na twardej, poziomej powierzchni, takiej jak biurko lub stół.

  UWAGA:

  Umieszczenie komputera na powierzchni materiałowej, takiej jak kolana, łóżko lub poduszka, może spowodować ograniczenie lub zablokowanie przepływu powietrza. Przedłużające się ograniczenie przepływu powietrza powoduje przegrzanie i może prowadzić do uszkodzeń sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do dokumentu Komputery przenośne HP - Obniżanie temperatury komputera przenośnego, aby zapobiec przegrzaniu.

Jeżeli problem będzie się utrzymywać, może być wymagane zwiększenie wydajności komputera w celu zmniejszenia ilości ciepła.

Instalowanie aktualizacji systemu BIOS

Pobierz i zainstaluj najnowszą aktualizację systemu BIOS z witryny internetowej HP.

 1. Przejdź do strony Pobieranie oprogramowania i sterowników HP.

 2. Przejdź do strony opisu produktu posiadanego komputera.

 3. Z wyświetlonej listy wybierz pozycję BIOS, a następnie zapoznaj się z wszystkimi dostępnymi aktualizacjami systemu BIOS.

  UWAGA:

  Zapoznaj się z informacjami w obszarze Szczegółowe informacje, aby sprawdzić, czy aktualizacja systemu BIOS jest nowsza od zainstalowanej i czy pasuje do komputera. Instalacja niewłaściwego systemu BIOS może spowodować uszkodzenie komputera.

  • Jeżeli na liście nie ma aktualizacji systemu BIOS dla posiadanego komputera, oznacza to, że żadne aktualizacje na razie nie są dostępne.

  • Jeżeli dostępnych jest wiele aktualizacji systemu BIOS, zidentyfikuj płytę główną zainstalowaną w komputerze, używając informacji z narzędzia Informacje o systemie.

  • Jeżeli znajdziesz aktualizację systemu BIOS, kliknij przycisk Pobierz. Jeśli pojawi się okno Asystent pobierania i instalacji HP, wybierz opcję Tylko pobierz, a następnie kliknij Dalej. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik aktualizacji systemu BIOS na komputerze.

 4. Przejdź do folderu, w którym zapisany został plik pobranej aktualizacji systemu BIOS, a następnie kliknij dwukrotnie jego nazwę (na przykład: sp12345), aby rozpocząć instalację.

  Komputer może wyemitować sygnał dźwiękowy, wyłączyć i włączyć wyświetlacz lub wentylatory. Może także migać wskaźnik zasilania. Jest to normalne.

  UWAGA:

  Do momentu zakończenia aktualizacji nie wyłączaj ani nie uruchamiaj ponownie komputera.

  Lokalizacja zapisanego pliku aktualizacji systemu BIOS na komputerze
 5. Na ekranie Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Tak.

  Klikanie przycisku Tak, aby zezwolić na instalację aktualizacji
 6. W oknie Kreator InstallShield kliknij przycisk Dalej.

  Klikanie przycisku Dalej w oknie kreatora InstallShield
 7. Zaznacz pole wyboru Zgadzam się z warunkami licencji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wyrażanie zgody na umowę licencyjną użytkownika oprogramowania
 8. W oknie Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Okna wyświetlane w trakcie procesu aktualizacji mogą się różnić w zależności od posiadanego komputera.

  Klikanie przycisku Dalej w oknie narzędzia Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS
 9. Wybierz pozycję Aktualizuj, a następnie kliknij przycisk Dalej, aby przygotować aktualizację.

  Wybór pozycji Aktualizuj w oknie narzędzia „Aktualizacja i odzyskiwanie HP BIOS“
 10. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz, aby zainstalować aktualizację.

  Klikanie przycisku Uruchom ponownie teraz w celu instalacji aktualizacji
 11. Na ekranie HP BIOS Update kliknij przycisk Zastosuj aktualizację teraz lub poczekaj na automatyczne uruchomienie aktualizacji.

  Klikanie przycisku Zastosuj aktualizację teraz
 12. Poczekaj na zakończenie instalacji aktualizacji systemu BIOS. Zostanie wyświetlony postęp instalacji.

  Ekran z wyświetlanym postępem instalacji aktualizacji systemu BIOS
 13. Po wyświetleniu monitu kliknij pozycję Kontynuuj uruchomienie lub poczekaj na automatyczne ponowne uruchomienie komputera. Ponowne uruchomienie komputera może zająć kilka minut.

  Kliknięcie przycisku Kontynuuj uruchamianie systemu
 14. Po wyświetleniu ekranu blokady zaloguj się na komputerze.

  Ekran blokady wyświetla się po pomyślnej aktualizacji systemu BIOS.
 15. Jeśli funkcja BitLocker została zawieszona, wyszukaj w systemie Windows bitlocker, a następnie kliknij pozycję Wznów ochronę.

 16. Ponownie włącz oprogramowanie antywirusowe.

Aktualizowanie sterowników karty graficznej w systemie Windows

Sterownik karty graficznej może być nieaktualny. Użyj usługi Windows Update, aby znaleźć aktualizacje i je zainstalować.

Uwaga:

HP nie zaleca instalowania sterowników z witryn firm trzecich, ponieważ może to spowodować dodatkowe problemy. W przypadku instalacji sterowników firmy innej niż HP przed przystąpieniem do aktualizacji zaleca się utworzenie punktu odzyskiwania systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery HP - Korzystanie z funkcji Przywracanie systemu Microsoft (Windows 8, 10).

 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.

 2. Skorzystaj z programu HP Support Assistant lub witryny pomocy technicznej HP, aby wyszukać najnowszy sterownik graficzny dla swojego komputera.

Jeśli sterownik jest aktualny, a problem nadal występuje, użyj Menedżera zadań do zidentyfikowania nieprawidłowych procesów.

Korzystanie z narzędzia Menedżer zadań do identyfikacji uszkodzonych procesów i obniżenia ilości ciepła

Jeżeli procesor jest obciążony przez wiele procesów, takich jak uszkodzone oprogramowanie lub oprogramowanie złośliwe, wentylator może pracować na wysokich obrotach w celu usunięcia nadmiaru ciepła. Otwórz narzędzie Menedżer zadań systemu Windows, aby zidentyfikować takie procesy, a następnie zamknij je.

 1. Uwaga:

  Niepotrzebne lub uszkodzone procesy mogą obciążać procesor w zakresie od 1% do 100%. Nawet niskie, lecz ciągłe obciążenie rzędu 3-4% może doprowadzić do pracy wentylatora na wyższych obrotach.

  Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.

 2. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Alt + Delete, a następnie wybierz pozycję Uruchom Menedżer zadań lub Menedżer zadań.

  Wybór pozycji Menedżer zadań w systemie Windows
 3. W razie potrzeby kliknij pozycję Więcej szczegółów.

  Wybór pozycji Więcej szczegółów
 4. Kliknij kartę Procesy, a następnie kliknij nagłówek kolumny Procesor, aby posortować procesy wg obciążenia procesora.

  Klikanie nagłówka kolumny Procesor
 5. Wyszukaj w Internecie podejrzane procesy widoczne na liście w oknie Menedżer urządzeń.

 6. Zaznacz podejrzane procesy, a następnie kliknij pozycję Zakończ zadanie.

Jeżeli na liście nie ma żadnych podejrzanych procesów lub problem nadal występuje, dostosuj ustawienia zasilania komputera, aby zmniejszyć pobór energii.

Dostosowywanie ustawień zasilania komputera w systemie Windows w celu zmniejszenia hałasu wentylatorów

Dostosuj ustawienia zasilania komputera, aby zmniejszyć pobór energii, co ułatwi wentylatorom utrzymanie optymalnej temperatury wewnętrznej na poziomie 30°C.

 1. Włącz komputer.

 2. W systemie Windows na pasku zadań kliknij ikonę baterii, a następnie kliknij suwak i przeciągnij go w odpowiednią pozycję między ustawieniem Najdłuższy czas pracy bateriiNajlepsza wydajność.

  Ustawienia baterii

Jeżeli problem będzie się utrzymywać, może być wymagane zwiększenie wydajności w celu zmniejszenia ilości ciepła.

Zwiększanie wydajności w celu zmniejszenia ilości ciepła

Komputer pracuje ciężej i generuje więcej ciepła, jeżeli w tym samym czasie uruchomionych jest kilka aplikacji lub podczas grania w gry wideo o dużej intensywności.

Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby poprawić wydajność komputera.

 • Zmień aplikacje włączane podczas uruchamiania systemu Windows za pomocą karty Uruchamianie w oknie Menedżer zadań.

 • Zamknij aplikacje po zakończeniu korzystania z nich.

 • Jeżeli nie używasz przeglądarki internetowej, zamknij ją.

 • Obniż rozdzielczość gry i ustawienia graficzne, jeśli komputer jest cieplejszy niż zwykle podczas grania.

Jeżeli problem będzie się utrzymywać, może być wymagana aktualizacja komputera za pomocą funkcji Windows Update.

Uruchom usługę Windows Update (Windows 10)

Zaktualizuj komputer z systemem Windows 10 za pomocą usługi Windows Update.

 1. W systemie Windows wyszukaj opcji Sprawdź aktualizacje i uruchom ją.

  Jeżeli dostępne są aktualizacje, uruchomią się automatycznie.
 2. Po zainstalowaniu aktualizacji uruchom ponownie komputer po pojawieniu się monitu.

Kontakt z centrum obsługi klienta HP

Jeżeli powyższe czynności nie rozwiązały problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej HP, aby uzyskać dalszą pomoc.

 1. Przejdź do strony Działem obsługi klienta HP — Kontakt.

 2. Wprowadź numer seryjny produktu, aby wyświetlić stan gwarancji i w razie potrzeby zmienić lokalizację.

 3. Wybierz opcję pomocy. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.



hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...