Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP – Komputer nieoczekiwanie uruchamia się ponownie (Windows 10)

Jeżeli system Windows uruchamia się ponownie bez ostrzeżenia lub uruchamia się ponownie podczas próby wyłączenia, skorzystaj z tego dokumentu, aby rozwiązać ten problem.

Jeżeli komputer nieoczekiwanie uruchamia się ponownie, ale nie uruchamia systemu Windows, przejdź do Komputery stacjonarne HP – Komputer nie uruchamia się (Windows 10, 8).

Uwaga:

Oprócz czynności opisanych w niniejszym artykule, wiele problemów powodujących ponowne uruchamianie komputera może rozwiązać aktualizacja sterowników karty graficznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Komputery stacjonarne HP – Pobieranie lub aktualizacja oprogramowania i sterowników dla komputerów HP.

System Windows uruchamia się ponownie bez widocznego powodu

W celu rozwiązania tego problemu należy wykonać czynności opisane w tej sekcji.

Wyłącz opcję Automatyczne ponowne uruchamianie w celu wyświetlania komunikatów o błędach

Błędy mogą wystąpić, ale nie będą wyświetlane po włączeniu funkcji Automatycznie uruchom ponownie. Wyłączenie tej opcji umożliwi komputerowi wyświetlenie komunikatu o błędzie zamiast ponownego uruchamiania. W celu rozwiązania problemu można użyć informacji zawartych w komunikacie o błędzie.

 1. W systemie Windows wyszukaj i wybierz opcję Wyświetl zaawansowane ustawienia systemu.

 2. W sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie kliknij przycisk Ustawienia.

 3. Usuń zaznaczenie opcji Automatycznie uruchom ponownie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Lokalizacja pola wyboru Automatycznie uruchom ponownie
 4. Ponownie uruchom komputer.

Komputer nie będzie odtąd uruchamiał się ponownie w przypadku wystąpienia błędu. Zamiast tego wyświetlany będzie niebieski ekran z przydatnymi informacjami. Informację o błędzie można wykorzystać w celu odnalezienia rozwiązania problemu.

Sprawdź komputer w poszukiwaniu problemów ze sprzętem

Problemy ze sprzętem mogą spowodować nieoczekiwane rezultaty.

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumencie Komputery HP – Testowanie w celu wykrycia usterek sprzętu.

Uwaga:

Zwiększona temperatura wewnątrz komputera może spowodować awarię sprzętu. Przejdź do Komputery przenośne HP – Obniżanie temperatury komputera przenośnego w celu zapobieżenia przegrzaniu lub Komputery stacjonarne HP – Obniżanie temperatury w komputerze, aby zapobiec przegrzaniu, aby uzyskać więcej informacji.

Aktualizacja systemu BIOS w celu rozwiązania problemów z nieoczekiwanym ponownym uruchomieniem systemu Windows

Aktualizacja systemu BIOS może rozwiązać problem nieoczekiwanego ponownego uruchamiania. Wybierz jedną z poniższych metod, aby sprawdzić i pobrać aktualizację systemu BIOS.

Sprawdzanie dostępności aktualizacji systemu BIOS za pomocą narzędzia HP Support Assistant

Program HP Support Assistant może służyć do wyszukiwania i instalowania aktualizacji systemu BIOS. Po udostępnieniu nowej aktualizacji systemu BIOS narzędzie HP Support Assistant może automatycznie zaktualizować komputer. Komputery HP z systemem Windows mają zainstalowane narzędzie HP Support Assistant (HPSA).

 1. W systemie Windows znajdź i otwórz narzędzie HP Support Assistant.

  Uwaga:

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana w komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.

 2. Na karcie Moje urządzenia lub Mój komputer przenośny wybierz opcję Aktualizacje dostępne w sekcji Oprogramowanie i sterowniki.

  Karta Mój komputer przenośny
 3. Jeżeli nowa aktualizacja systemu BIOS jest dostępna, zaznacz pole wyboru obok opcji Aktualizacja systemu BIOS i jakiekolwiek inne aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij opcję Pobierz i zainstaluj.

Pobieranie i instalacja najnowszej wersji systemu BIOS z witryny firmy HP

Pobierz aktualizację systemu BIOS z witryny HP.

 1. Jeżeli zostanie wyświetlona strona Zidentyfikuj posiadane urządzenie, aby rozpocząć, kliknij Laptop lub Komputer stacjonarny.

 2. W polu wyszukiwania wpisz nazwę swojego modelu komputera HP lub Compaq, a następnie kliknij Prześlij.

  Wpisz Komputer stacjonarny Pavilion HPE h8-1360t, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź.

 3. Jeśli otworzy się strona internetowa Pasujące produkty, wybierz z niej numer modelu swojego urządzenia.

 4. W obszarze systemu operacyjnego kliknij przycisk Zmień.

  Zmień system operacyjny zainstalowany na komputerze
 5. Wybierz z menu rozwijanego system operacyjny oryginalnie dołączony do komputera, a następnie ponownie kliknij przycisk Zmień.

  Wybierz system operacyjny zainstalowany na komputerze
 6. Na liście znajdź kategorię System BIOS, a następnie kliknij znak plus (+), aby rozwinąć kategorię.

  UWAGA:

  Zapoznaj się z informacjami w obszarze Szczegółowe informacje, aby sprawdzić, czy aktualizacja systemu BIOS jest nowsza od zainstalowanej i czy pasuje do komputera. Instalacja niewłaściwego systemu BIOS może spowodować uszkodzenie komputera.

  Uwaga:

  Dla różnych nazw płyt głównych lub płyt systemowych może być dostępnych kilka aktualizacji systemu BIOS. W takim przypadku należy zidentyfikować płytę zainstalowaną w komputerze. Otwórz program HP Support Assistant, a następnie przejdź do karty Dane techniczne. Sekcja Ogólne dane techniczne zawiera informacje o płycie systemowej.

  Uwaga:

  Jeżeli nie ma informacji na ten temat, w tym momencie firma HP nie dysponuje aktualizacją systemu BIOS dla Twojego komputera.

  Rozwiń opcje systemu BIOS
 7. Po znalezieniu aktualizacji systemu BIOS kliknij przycisk Pobierz, a następnie wybierz opcję Użyj programu HP Download and Install Assistant lub Tylko pobierz. Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aktualizacja systemu BIOS za pomocą programu HP Image Assistant (tylko komputery komercyjne)

W przypadku komputerów biznesowych użyj narzędzia HP Image Assistant, aby aktualizować system BIOS.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Komputery HP – Używanie programu HP Image Assistant.

 1. Przejdź do programu HP Image Assistant (HPIA), a następnie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję z kolumny SoftPaq.

 2. W oknie eksploratora plików przejdź do pliku HPImageAssistant.exe i otwórz go.

 3. Kliknij kartę Pobierz pakiet SoftPaq.

 4. W Kroku 1 Utwórz listę Moje produkty kliknij Utwórz, aby otworzyć okno Edytuj listę Moje produkty.

 5. Kliknij menu rozwijane dla opcji Wybierz system operacyjny, a następnie wybierz system operacyjny.

 6. Wybierz produkt z listy Katalog produktów HP lub skorzystaj z pola wyszukiwania i wyszukaj według nazwy i numeru produktu.

  Można wyszukać na przykład EliteBook lub 800.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj.

 8. W Kroku 2 Wybierz na liście Moje produkty wybierz swój komputer lub komputery.

 9. W Kroku 3 Pobierz pakiet SoftPaq kliknij Analizuj, a następnie zaczekaj, aż HPIA pobierze konfigurację obrazu z HP.

  Karta Dostępne pakiety SoftPaq zawiera listę dostępnych pakietów SoftPaq dla wybranych komputerów.

 10. Kliknij menu rozwijane Wybierz komponenty do pobrania/zastosowania, a następnie wybierz komponent systemu BIOS.

  Jeżeli żadne komponenty systemu BIOS nie są dostępne, oznacza to, że system BIOS jest aktualny.

 11. Kliknij polecenie Pobierz.

 12. Wybierz opcję Pobierz i rozpakuj pakiety SoftPaq, a następnie kliknij przycisk Start.

Wykonanie przywracania systemu w celu rozwiązania problemu w systemie Windows

Jeżeli problem pojawił się niedawno, przywrócenie komputera do punktu przed wystąpieniem problemu może rozwiązać problem.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery HP - Korzystanie z funkcji Przywracanie systemu Microsoft.

Przeprowadzanie resetu systemu Windows 10

Jeśli problem nie ustąpi, przywróć pierwotną konfigurację komputera.

Systemy firmy Microsoft są wyposażone w funkcję resetowania, która pozwala na naprawę komputera poprzez ponowną instalację systemu operacyjnego. Przed użyciem tej opcji wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych plików.

Przejdź do sekcji Komputery HP – Resetowanie komputera, aby uzyskać więcej informacji.

System Windows uruchamia się ponownie po przeprowadzeniu aktualizacji za pomocą Windows Update

Jeśli po uruchomieniu usługi Windows Update lub automatycznej aktualizacji nastąpi ponowne uruchomienie, odinstaluj ostatnią aktualizację.

Odinstalowywanie najnowszych aktualizacji systemu Windows 10

Odinstaluj najnowsze aktualizacje Windows Update z systemu Windows 10.

 1. W systemie Windows wyszukaj frazę Ustawienia rozwiązywania problemów i wybierz ją z listy wyników.

 2. Kliknij pozycję Windows UpdateUruchom rozwiązywanie problemów

  Narzędzie umożliwia skanowanie komputera.

  Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wprowadź wszystkie zalecane zmiany. Po zakończeniu zamknij narzędzie do rozwiązywania problemów.

  Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do kolejnej czynności.

 4. W systemie Windows wyszukaj i otwórz sekcję Wyświetl historię aktualizacji.

 5. Kliknij przycisk Odinstaluj aktualizacje.

 6. Wybierz najnowszą aktualizację i kliknij przycisk Odinstaluj.

  Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, powtórz tę procedurę w odniesieniu do starszych aktualizacji do momentu, aż problem zostanie rozwiązany.

  Przycisk Odinstaluj na górze listy aktualizacji


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...