Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP — Rozwiązywanie problemów z połączeniami USB (Windows 10)

W tym dokumencie opisano często występujące błędy i przedstawiono ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z urządzeniami Universal Serial Bus (USB), np. koncentratorami, dyskami, drukarkami czy kamerami.

W zależności od używanej wersji systemu Windows informacje i ilustracje zawarte w tym dokumencie mogą być nieco inne.

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów z połączeniem USB

Niektóre urządzenia USB, np. drukarki, skanery czy kopiarki, wymagają instalacji sterowników przed podłączeniem danego urządzenia USB do komputera. Zawsze postępuj zgodnie z dokumentacją instalacji dostarczoną przez producenta urządzenia USB.

Podczas rozwiązywania problemów z urządzeniem USB, należy je odłączyć od komputera.

UWAGA:

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi odłączania urządzeń USB od komputera. Niektóre urządzenia USB wymagają wyłączenia i/lub wysunięcia przed ich odłączeniem od komputera. Niektóre inne urządzenia USB obsługują funkcję systemu Windows Bezpieczne usuwanie sprzętu.

Procedura rozwiązywania problemów z połączeniem USB

Wykonaj podane niżej czynności, aby rozwiązać problem z nieprawidłowo działającymi urządzeniami USB.

 1. Zasilanie: Jeśli urządzenie USB jest zasilane bateryjnie, sprawdź, czy baterie są prawidłowo umieszczone w komorze baterii i czy są sprawne. Jeśli urządzenie USB działa w oparciu o zasilanie zewnętrzne, upewnij się, czy wszystkie podłączenia zasilania są bezpieczne i czy przewód zasilający jest podłączony do źródła zasilania.

 2. Przetestuj połączenie USB: Czasami wystarczy odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie USB do komputera, aby rozwiązać problem.

  1. Odłącz wszystkie urządzenia USB podłączone do komputera, za wyjątkiem myszy i klawiatury USB (jeśli są używane). Są to między innymi koncentratory, pamięci flash, drukarki oraz kamery.

  2. Po odłączeniu wszystkich urządzeń USB wykonaj następujące czynności:

   • W przypadku komputera stacjonarnego podłącz urządzenie, które nie działało prawidłowo do jednego z portów USB z tyłu komputera (porty połączone bezpośrednio z płytą główną).

   • W przypadku komputera przenośnego podłącz urządzenie, które nie działało prawidłowo do jednego z portów USB komputera przenośnego. Nie używaj replikatora portów USB (takiego jak stacja dokująca lub koncentrator USB).

  Co się dzieje po podłączeniu urządzenia?

  • Urządzenie działa prawidłowo: Problem jest najprawdopodobniej związany z zasilaniem lub nieprawidłowym działaniem systemu.

   Uwaga:

   Aby zapobiec usterkom urządzenia USB w przyszłości: nie podłączaj zbyt wielu urządzeń do komputera, odczekaj 5 sekund po podłączeniu urządzenia, zanim zaczniesz z niego korzystać; korzystaj z zasilanych koncentratorów w celu podłączenia innych urządzeń, a także nie podłączaj urządzeń do portów USB, gdy system jest zajęty (działa wolniej niż zwykle).

  • Urządzenie nie działa: Pozostaw urządzenie podłączone i przejdź do następnej czynności.

 3. Zainstaluj oprogramowanie producenta urządzenia USB. Niektóre urządzenia USB wymagają instalacji oprogramowania producenta, zanim urządzenie zacznie działać.

  1. Jeśli wraz z urządzeniem USB zostało dostarczone oprogramowanie, którego jeszcze nie zainstalowano, zainstaluj je teraz, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.

  2. Po zainstalowaniu oprogramowania producenta, podłącz urządzenie USB, z którym występowały problemy.

  Urządzenie powinno działać prawidłowo. Jeżeli problem nadal występuje, przejdź do następnego kroku.

 4. Wypróbuj rozwiązanie Microsoft easy-fix. Firma Microsoft zapewnia oparte na sieci automatyczne narzędzie diagnostyczno-naprawcze. Przejdź do strony internetowej (w języku angielskim) Sposób korzystania z rozwiązań Microsoft easy fix i wybierz narzędzie do rozwiązywania problemów, które najbardziej odpowiada odpowiada Twojemu problemowi. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli urządzenie nadal nie działa, przejdź do następnej czynności.

 5. Uruchom usługę Windows Update, aby sprawdzić dostępność aktualizacji systemu operacyjnego wymaganej dla danego komputera. Przejdź do strony Windows Update (w jęz. angielskim) i wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje, aby sprawdzić dostępność aktualizacji, i wybierz wszystkie zalecane oraz opcjonalne aktualizacje sterowników. Jeśli urządzenie nadal nie działa, przejdź do następnej czynności.

 6. Jeśli urządzenie USB wcześniej działało, a później korzystanie z niego stało się niemożliwe, wypróbuj narzędzie do przywracania systemu Microsoft System Restore, aby wrócić do punktu sprzed awarii urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery HP – Korzystanie z funkcji Przywracanie systemu Microsoft (Windows 8, 10). Jeśli urządzenie nadal nie działa, przejdź do następnej czynności.

 7. Być może uda się rozwiązać problem za pomocą Menedżera urządzeń. W systemie Windows odnajdź i otwórz program Menedżer urządzeń. Wykonaj opisane niżej czynności, zależnie od sposobu wyświetlania urządzenia na liście Menedżera urządzeń:

  • Nieznane urządzenie: Sterownik nie został zainstalowany lub został skonfigurowany nieprawidłowo. (Na przykład gdy urządzenie USB zostało usunięte, a system Windows nadal konfigurował je jako nowo znaleziony sprzęt). Aby rozwiązać ten problem, odinstaluj i ponownie zainstaluj sterownik urządzenia w następujący sposób:

   1. Odłącz urządzenie.

   2. Prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Nieznane urządzenie i wybierz polecenie Odinstaluj.

    Nastąpi otwarcie okna Potwierdzanie dezinstalacji urządzenia.

   3. Kliknij pole wyboru obok opcji Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia (jeżeli jest widoczne).

   4. Kliknij przycisk OK.

   5. Ponownie uruchom komputer.

   6. Ponownie zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.

  • Inne urządzenie: Porty USB działają, ale konieczne jest zainstalowanie sterowników urządzenia. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności:

   1. Odłącz urządzenie USB i odczekaj 20 sekund.

   2. Zainstaluj sterowniki, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.

  • Wyświetlana jest nazwa urządzenia: Porty USB i podstawowe plug-and-play działają prawidłowo. Przyczyną problemu może być fizyczny stan urządzenia lub jego sterowniki. W rozwiązaniu problemu może pomóc jedna z poniższych metod.

   1. Uruchom komputer ponownie i spróbuj jeszcze raz podłączyć urządzenie USB.

   2. Odłącz urządzenie USB, odinstaluj jego oprogramowanie (jeśli jest zainstalowane), a następnie zainstaluj je ponownie.

   3. Odinstaluj i zainstaluj ponownie urządzenie.

    1. Przy podłączonym urządzeniu kliknij prawym przyciskiem nazwę urządzenia w Menedżerze urządzeń i wybierz opcję Odinstaluj.

     Nastąpi otwarcie okna Potwierdzanie dezinstalacji urządzenia.

    2. Kliknij pole wyboru obok opcji Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia (jeżeli jest widoczne).

    3. Kliknij przycisk OK.

    4. Po usunięciu nazwy urządzenia odłącz je i uruchom komputer ponownie.

    5. Ponownie zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.

   4. Jeśli urządzenie jest urządzeniem służącym do komunikacji, kliknij dwukrotnie jego nazwę i ustaw inny numer portu COM, np. zamiast COM4 — COM3.

  • Urządzenia nie ma na liście: Jeżeli urządzenie nie jest wyświetlone na liście, przejdź do kolejnej czynności.

 8. Odinstaluj główne koncentratory USB, aby zmusić system do ponownej ich instalacji po następnym uruchomieniu komputera. Wykonaj następujące czynności, aby odinstalować główne koncentratory USB.

  1. Odłącz wszystkie urządzenia USB podłączone do komputera, za wyjątkiem myszy i klawiatury USB (jeśli są używane). Są to między innymi koncentratory, pamięci flash, drukarki oraz kamery.

  2. W systemie Windows odnajdź i otwórz program Menedżer urządzeń.

   Nastąpi wyświetlenie okna Menedżer urządzeń.

  3. Kliknij dwukrotnie opcję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, aby ją rozwinąć.

   Lista Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej w Menedżerze urządzeń
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pierwszy Główny koncentrator USB na liście, a następnie wybierz Odinstaluj.

   Zaznaczone polecenie Odinstaluj w programie Menedżer urządzeń
  5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić.

  6. Odinstaluj kolejno wszystkie główne koncentratory USB z listy.

  7. Zamknij Menedżera urządzeń i uruchom komputer ponownie.

  8. Jeśli wraz z urządzeniem USB, które powoduje problemy, zostało dostarczone oprogramowanie, które nie zostało jeszcze zainstalowane, zainstaluj je teraz, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.

  9. Ponownie podłącz urządzenie USB, z którym występowały problemy i sprawdź, czy działa.

Urządzenie USB 2.0 nie zostało wykryte przez system Windows (brak nazwy urządzenia w oknie Menedżera urządzeń)

Jeżeli urządzenie USB nie jest wyświetlane w Menedżerze urządzeń, być może to problem zasilania. Wykonaj następujące czynności, aż urządzenie zostanie wykryte.

 1. Odłącz urządzenie.

 2. Ponownie uruchom komputer.

 3. Podłącz urządzenie i odczekaj 5 sekund. Jeżeli urządzenie nie zostanie rozpoznane, odłącz je i przejdź do kolejnej czynności.

 4. W systemie Windows odnajdź i otwórz program Menedżer urządzeń.

  Nastąpi wyświetlenie okna Menedżer urządzeń.

 5. Kliknij dwukrotnie opcję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, aby ją rozwinąć.

  Lista Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej w Menedżerze urządzeń
 6. Dwukrotnie kliknij pozycję Główny koncentrator USB, kliknij kartę Zasilanie, a następnie kliknij pozycję Właściwości zasilania (jeśli została wyświetlona).

  Uwaga:

  Karta Zasilanie jest wyświetlana tylko w przypadku interfejsu USB 2.0. W przypadku interfejsu USB 3.0 nie ma karty Zasilanie.

  Wyświetlane są urządzenia podłączone do koncentratora oraz wartość ilustrująca wymagany przez nie pobór energii. Jeśli wyświetlany całkowity pobór prądu przekracza 500 mA, odłącz urządzenia i skorzystaj z zasilanego koncentratora.

  Okno Właściwości zasilania głównego koncentratora USB
 7. Przeglądaj kolejno właściwości zasilania poszczególnych koncentratorów USB. Jeśli całkowity pobór prądu przekracza możliwości dostępne dla danego koncentratora, odłącz od niego urządzenie w celu zmniejszenia wartości.

 8. Podłącz urządzenie i odczekaj 5 sekund. Jeżeli urządzenie nie zostanie rozpoznane, odłącz je i przejdź do kolejnej czynności.

 9. Odłącz kable USB high-speed, których długość przekracza 3 metry i zastosuj krótsze.

  Należy używać wyłącznie kabli USB high-speed, których długość nie przekracza 3 metrów (urządzenia wielofunkcyjne, skanery, aparaty i kamery).

 10. Jeśli urządzenie USB jest podłączone do portu USB na klawiaturze, odłącz je i podłącz do portu USB w komputerze lub do zasilanego koncentratora.

 11. Przyczyną problemu może być port USB. Spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu USB. Jeśli po podłączeniu przewodu do innego portu urządzenie USB jest widoczne w oknie Menedżer urządzeń, odinstaluj i ponownie zainstaluj sterownik programowy urządzenia.

 12. Jeżeli urządzenie w dalszym ciągu nie wyświetla się na liście, zwróć się o pomoc do producenta urządzenia.

Urządzenie magazynujące USB nie jest wyświetlane w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu

Podłączone urządzenie pamięci masowej USB, takie jak pamięć flash, może nie być wyświetlane w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu po kliknięciu ikony Bezpieczne usuwanie sprzętu w obszarze powiadamiania na pulpicie systemu Windows.

Okno Bezpieczne usuwanie sprzętu

Urządzenie pamięci masowej USB może nie być wyświetlane, jeśli zostało zatrzymane wcześniej i nie zostało odłączone od portu USB.

Aby rozwiązać ten problem, odłącz urządzenie, odczekaj około 20 sekund, a następnie podłącz je ponownie, aby spowodować jego wyświetlenie w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu.

Jeśli urządzenie nadal nie jest wyświetlane w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu, ponownie uruchom komputer i powtórz całą procedurę.

Karta pamięci nie jest wyświetlana w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu

Jeśli urządzeniem, które nie jest wyświetlane w oknie Bezpieczne usuwanie sprzętu jest karta pamięci lub czytnik kart USB, ponowne uruchomienie komputera powinno rozwiązać problem. Nie używaj ikony Bezpieczne usuwanie sprzętu do usuwania karty pamięci. Do usuwania karty pamięci użyj systemu Windows w celu wysunięcia karty, wykonując opisane niżej czynności.

Okno Bezpieczne usuwanie sprzętu
 1. Jeśli lampka czytnika nie miga, włóż kartę pamięci.

  Wyświetli się okno autoodtwarzania. W przeciwnym razie otwórz kartę za pomocą Eksploratora Windows.

 2. Karta pamięci ma przyporządkowaną literę napędu, tak jak stacja dyskietek, napęd CD-ROM lub dysk twardy. Korzystaj z karty pamięci jak z każdego innego napędu komputera. Na przykład, kliknij dwukrotnie ikonę karty pamięci, aby otworzyć nowe okno przedstawiające pliki na karcie CompactFlash.

 3. Po zakończeniu pracy z plikami na karcie pamięci prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę karty pamięci i wybierz opcję Wysuń.

  Zaznaczone polecenie Wysuń w menu dysku wymiennego
 4. Poczekaj, aż kontrolka czytnika kart pamięci zgaśnie lub przestanie migać.

 5. Wyjmij kartę pamięci z jej gniazda.

W komputerze stacjonarnym nie działają przednie porty USB

Jeżeli komputer stacjonarny został wyposażony w przednie porty USB, a te nie działają, być może odłączył się przewód wewnątrz komputera.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy działają porty USB z tyłu komputera, podłączając urządzenia USB do tylnego portu. Jeśli urządzenie nie zostało rozpoznane przez tylny port, patrz Procedura rozwiązywania problemów z połączeniem USB. Aby sprawdzić, czy przednie porty USB odłączyły się od płyty głównej, wykonaj następujące czynności:

UWAGA:

Urządzenie to zawiera podzespoły, które mogą zostać uszkodzone wskutek wyładowań elektrostatycznych. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia wskutek wyładowań elektrostatycznych, zaleca się wykonywanie tej czynności na podłożu bez wykładziny, używanie antyelektrostatycznych podkładek (np. podkładek piankowych pochłaniających napięcie elektrostatyczne) i używanie opaski nadgarstkowej połączonej z uziemioną powierzchnią.

 1. Wyłącz komputer, odłącz kabel zasilający i ustaw komputer w sposób ułatwiający pracę wewnątrz obudowy. W razie potrzeby odłącz przewody i umieść komputer na stole stojącym na podłodze bez dywanu.

 2. Zdejmij boczną ścianę obudowy. W razie potrzeby znajdź instrukcje dotyczące posiadanego komputera, przeszukując serwis HP Customer Support (w górnej części tej strony) na podstawie numeru modelu komputera i terminu „otwieranie obudowy”.

 3. Zajrzyj do wnętrza komputera. Przewody wychodzące z płytki PCA portów USB z przodu komputera są poprowadzone do zestawu styków USB na płycie głównej. Upewnij się, że przewód jest odpowiednio podłączony. Jeżeli przewody nie są podłączone lub są podłączone tylko częściowo, podłącz je do prawidłowego złącza USB na płycie głównej.

  Aby odnaleźć łącznik USB na płycie głównej, odszukaj 5 par styków oznaczonych symbolem rozpoczynającym się od USB, JUSB, FRONT_USB lub F_USB. Jeśli płyta główna jest wyposażona w dwa zestawy styków, na przykład FUSB1 i USB2, w pierwszej kolejności wykorzystaj niższy numer. Można także skorzystać ze specyfikacji płyty głównej odpowiadającej posiadanemu modelowi komputera. Wyszukaj specyfikację płyty głównej komputera na stronie serwisu HP Customer Support.

  Ilustracja przedstawiająca złącze USB na płycie głównej
 4. Po prawidłowym podłączeniu przewodów przednich złączy USB z powrotem zamontuj panel boczny.

 5. Sprawdź, czy do przednich portów USB nie są podłączone żadne urządzenia ani kable.

 6. Podłącz przewód zasilający (oraz przewody myszy i klawiatury, jeśli zostały wcześniej odłączone).

 7. Włącz komputer i poczekaj, aż system Windows wykryje nowe urządzenie.

 8. Z przednich portów można korzystać po zainstalowaniu przez system Windows sterowników portów USB.

Mysz reaguje powoli, jeśli w ogóle

Jeśli komputer nie rozpoznaje myszy lub jeżeli mysz reaguje bardzo wolno, pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik USB 3.0.

Uwaga:

Nie każdy komputer i mysz wymagają aktualizacji.

 1. Przejdź do strony Pomoc techniczna i sterowniki HP.

 2. Skorzystaj z jednej z dostępnych metod, aby ustalić model komputera. Po określeniu modelu komputera zostanie wyświetlona strona z wynikami wyszukiwania oprogramowania i sterowników.

 3. Kliknij opcję Sterownik – chipset.

 4. Pobierz sterownik USB 3.0 i wykonaj polecenia wyświetlane na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

 5. Po pobraniu i zainstalowaniu sterownika uruchom ponownie komputer.

Urządzenie USB 2.0 nie działa po podłączeniu do portu USB 3.0

Niektóre urządzenia USB 2.0 nie są obsługiwane przez porty USB 3.0. Aby rozwiązać ten problem, odinstaluj sterownik USB 3.0 w Menedżerze urządzeń.

 1. W systemie Windows odnajdź i otwórz program Menedżer urządzeń.

 2. Dwukrotnie kliknij pozycję Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, aby rozwinąć listę, i znajdź główny koncentrator USB 3.0.

  Znajdowanie pozycji Główny koncentrator USB 3.0
 3. Kliknij pozycję Główny koncentrator USB 3.0 prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Odinstaluj.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...