Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Rozmiar dysku nie jest zgodny z danymi technicznymi w Windows 10

Komputery HP z preinstalowanym systemem Windows mogą wykazywać mniejszą pojemność dysku twardego niż podano w specyfikacji urządzenia, dokumentacji lub na pudełku.

System Windows informuje o mniejszej pojemności dysku twardego, ponieważ przedstawia on w danym momencie informacje dotyczące jednej partycji na dysku twardym. Dostępne są dwa powszechnie stosowane systemy raportowania dot. danych binarnych.

Informacje na temat partycji dysku twardego i użycia miejsca na dysku w Windows 10

Liczba partycji dysku twardego i ich etykiety mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera.

Komputery HP z systemem Windows 10 są wyposażone w dyski twarde, które są podzielone na dwie partycje. Pierwsza partycja zawiera przestrzeń przeznaczoną do użytku. Zazwyczaj jest to dysk C: i może być oznaczony etykietą Dysk lokalny, System operacyjny lub Windows.

Na drugiej partycji przechowywane są informacje do odzyskiwania systemu i może mieć ona etykietę Recovery, Recovery Image lub HP_Recovery.

Uwaga:

Niektóre komputery HP z systemem Windows 10 są wyposażone w dyski twarde podzielone na trzy partycje. Dodatkowa partycja jest oznaczona oznaczoną etykietą SYSTEM. Ta partycja to chroniona przestrzeń wykorzystywana przez system Windows. Partycja systemowa jest wykorzystywana do przechowywania ważnych plików systemowych, takich jak pliki służące do odzyskiwania podczas uruchamiania czy punktów przywracania systemu.

Wyświetlanie całkowitej ilości miejsca na dysku twardym w systemie Windows 10

Użyj narzędzia Informacje o systemie, aby wyświetlić całkowitą pojemność dysku twardego. Narzędzie Informacje o systemie umożliwia wyświetlenie całkowitego miejsca w zapisie binarnym, jak i całkowitej liczby bajtów (zapis dziesiętny); można użyć tych informacji, aby poznać rzeczywistą przestrzeń na dysku.

 1. Aby otworzyć okno Informacje o systemie, wyszukaj msinfo i otwórz okno Informacje o systemie.

  Identyfikacja okna Informacje o systemie
 2. W obszarze Podsumowanie systemu kliknij opcję Komponenty > Pamięć masowa > Dyski.

 3. Wyświetl podane informacje. Na przykład na podanym rysunku przedstawiono całkowity rozmiar dysku twardego i oddzielnie dwóch partycji dysku twardego. Całkowity rozmiar dysku wynosi 596,17 GB (gigabajtów), jak podano w systemie Windows. Wynosi to nieco więcej niż 640 miliardów bajtów w przypadku użycia wartości dziesiętnej. Jest to typowy dysk twardy o pojemności 640 GB.

  Przykład rozmiaru dysku twardego

  1. Całkowity rozmiar dysku twardego

  2. Przestrzeń chroniona wykorzystywana przez system Windows

  3. Przestrzeń do normalnego użytku w ramach systemu operacyjnego

  4. Przestrzeń zarezerwowana do odzyskiwania systemu

Włączanie nieprzydzielonego miejsca w systemie Windows 10

Czasami całkowita pojemność dysku twardego nie jest udostępniona i część przestrzeni jest nieprzydzielona. Taka sytuacja może wystąpić w przypadku, gdy został zainstalowany dodatkowy dysk twardy, który został w niewłaściwy sposób podzielony na partycje lub gdy fabrycznie zainstalowany obraz oprogramowania nie został odpowiednio dopasowany do rozmiaru dysku twardego.

Jeżeli na dysku twardym jest dużo nieprzydzielonej przestrzeni, wykonaj poniższe czynności, aby przydzielić nieużywaną przestrzeń do dysku twardego.

Ważne:

Nie używaj partycji RECOVERY ani FACTORY_IMAGE. Nieużywana przestrzeń dysku twardego zostanie przydzielona do partycji odzyskiwania systemu, która powinna być używana wyłącznie do odzyskiwania systemu.

Ważne:

Nie używaj partycji SYSTEM. System Windows wykorzystuje tę partycję do przechowywania ważnych plików systemowych, takich jak pliki służące do odzyskiwania podczas uruchamiania czy punkty przywracania systemu.

 1. Aby otworzyć okno Zarządzanie komputerem, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start i wybierz opcję Zarządzanie komputerem. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.

  Identyfikacja okna Zarządzanie komputerem
 2. Na panelu po lewej stronie wybierz Zarządzanie dyskami. Rozmiar nieprzydzielonej przestrzeni na dysku można wyświetlić w oknie Zarządzanie komputerem. Nieprzydzielona przestrzeń jest wyświetlana w gałęzi bez etykiety partycji i z czarnym paskiem w górnej części. Nieprzydzielona przestrzeń jest nieużywaną przestrzenią na dysku twardym i nie może być używana.

  Dysk twardy 250 GB z 11,72 GB nieprzydzielonego miejsca
  Uwaga:

  Jeżeli nieprzydzielona przestrzeń nie jest wyświetlana, oznacza to, że dysk został podzielony na partycje prawidłowo.

 3. Na ekranie Zarządzanie komputerem kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin dysku twardego, który chcesz rozszerzyć (w tym przypadku jest to Dysk 0 (C:)), a następnie wybierz polecenie Rozszerz wolumin. Nie wybieraj partycji SYSTEM, RECOVERY ani FACTORY_IMAGE.

  Wybrana opcja Rozszerz wolumin w oknie Zarządzanie komputerem
 4. Po otwarciu Kreatora rozszerzenia woluminu kliknij przycisk Dalej.

 5. Wybierz dysk, który chcesz rozszerzyć, ustaw żądane miejsce, o które dysk ma zostać rozszerzony, a następnie kliknij przycisk Dalej. Aby zaakceptować maksymalny rozmiar nieprzydzielonej przestrzeni, nie zmieniaj żadnych wartości, które zostały przedstawione.

  Identyfikacja Kreatora rozszerzania woluminu
 6. Kliknij przycisk Zakończ. Można teraz wykorzystać wcześniej nieprzydzielone miejsce. W oknie Zarządzanie komputerem podano prawidłowe wartości pojemności dysku.

  Dysk twardy 250 GB z całkowicie przydzielonym miejscem

Jaka jest różnica między wartością binarną a dziesiętną podczas pomiaru rozmiaru dysku twardego?

Różne programy, urządzenia oraz dostawcy stosują różne sposoby pomiaru gigabajta. Wartość wyświetla jako rozmiar dysku twardego przez system Windows może być mniejsza niż rzeczywisty rozmiar.

Definicja dziesiętnego rozmiaru dysku twardego

Dyski twarde są opisywane i reklamowanie przez producentów na podstawie pojemności w układzie dziesiętnym (na podstawie „10”). W zapisie dziesiętnym jeden megabajt (MB) równa się 1 000 000 bajtów, a jeden gigabajt (GB) równa się 1 000 000 000 bajtów. Z systemem dziesiętnym mamy do czynienia na co dzień.

Definicja binarnego rozmiaru dysku twardego

Windows i inne programy są wyposażone w funkcje raportowania, które wykorzystują binarny (na podstawie „2”) system numeryczny. W binarnym systemie numerycznym jeden megabajt równa się 1 048 576 bajtów, a jeden gigabajt równa się 1 073 741 824 bajtów.

Konwersja binarnego rozmiaru dysku twardego do rozmiaru dziesiętnego dysku twardego

Sprawdzając pojemność dysku twardego za pomocą oprogramowania, które podaje informacje w systemie binarnym, pomnóż wartość binarną przez 1 048 576, aby w ten sposób ustalić wartość dziesiętną.

Do czego służy partycja odzyskiwania lub obrazu fabrycznego?

Na partycji odzyskiwania lub partycji obrazu fabrycznego przechowywane znajdują się istotne dane systemowe, takie jak kopia zapasowa systemu Windows oraz oryginalne oprogramowanie fabryczne.

Firma HP nie dodaje dysków do odzyskiwania systemu do większości produkowanych komputerów z następujących powodów:

 • Dyski mogą zostać uszkodzone przez porysowanie.

 • Dyski mogą zostać zgubione.

 • Dyski mogą ulec uszkodzeniu przez narażenie na zbyt długie na działanie promieni słonecznych.

 • Dodawanie dysków wpływa na zwiększenie ceny komputera.

 • Odzyskiwanie systemu z dysku twardego jest znacznie szybsze niż przy użyciu dysków i nie wymaga zmieniania dysków.

Można jednak tworzyć zestaw dysków do odzyskiwania systemu za pomocą aplikacji do odzyskiwania dostarczonej przez HP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Komputery HP - Otrzymanie napędów USB lub dysków odzyskiwania systemu.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...