Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

    Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP — Resetowanie komputera do ustawień fabrycznych (Windows 11, 10)

Resetowanie komputera do ustawień fabrycznych może być konieczne, jeśli system operacyjny jest uszkodzony, dysk twardy jest uszkodzony, komputer został zarażony wirusem lub w przypadku zmiany właściciela komputera. Odzyskiwanie systemu za pomocą narzędzia HP System Recovery powoduje usunięcie wszystkich danych z dysku twardego i ponowne zainstalowanie oryginalnego systemu operacyjnego.

Uwaga:

Narzędzie HP Cloud Recovery jest dostępne na komputerach HP wyprodukowanych w roku 2016 i nowszych. Narzędzie HP Cloud Recovery umożliwia pobranie oprogramowania do odzyskiwania systemu na dysk USB. Jeżeli komputer nie jest obsługiwany przez narzędzie HP Cloud Recovery, przejdź do dokumentu Komputery HP — Resetowanie komputera, aby uzyskać więcej informacji.

Przygotowanie do wykonania procedury przywracania systemu Windows

Przed wykonaniem procedury odzyskiwania systemu zapoznaj się z odpowiednimi tematami, aby uniknąć konieczności wykonania procedury odzyskiwania systemu lub prawidłowo ją przeprowadzić.

Rozwiązywanie problemów związanych z uruchamianiem i rozruchem systemu

Większość problemów związanych z uruchamianiem i rozruchem jest stosunkowo prostych i można je łatwo naprawić. Przed wykonaniem procedury przywracania systemu spróbuj ustalić, czy istnieją inne, nieniszczące działania naprawcze, które pomogą rozwiązać problem.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery HP — Komputer nie uruchamia się.

Tworzenie kopii zapasowej ważnych plików

Firma HP zaleca tworzenie kopii zapasowych plików na zewnętrznym dysku lub dysku CD/DVD w regularnych odstępach czasu. Regularne tworzenie kopii zapasowych umożliwi odtworzenie niektórych (jeśli nie wszystkich) plików użytkownika, jeśli oryginalne pliki na komputerze zostaną w jakiś sposób uszkodzone.

Uwaga:

Przywracanie komputera do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich plików z dysku twardego. W przypadku nieutworzenia kopii zapasowej plików przed uruchomieniem procedury przywracania ustawień fabrycznych może wyświetlić się komunikat o utworzeniu kopii zapasowej plików przed wykonaniem czynności, które spowodują usunięcie plików.

Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej ważnych plików można znaleźć w dokumencie Komputery HP - Tworzenie kopii zapasowej plików (w systemie Windows 11, 10).

Przywracanie systemu firmy Microsoft

Jeśli Twój komputer napotkał problem, przeprowadź Przywracanie systemu Microsoft przed wykonaniem procedury odzyskiwania systemu.

Funkcja przywracania systemu firmy Microsoft umożliwia przywrócenie komputera do stanu z punktu w przeszłości. Powoduje to przywrócenie wszystkich ustawień systemu operacyjnego, które istniały w momencie utworzenia punktu przywracania. Żadne osobiste pliki danych, takie jak wiadomości e-mail, dokumenty lub zdjęcia nie zostaną utracone. Dodatkowe informacje na temat przywracania systemu Microsoft znajdziesz w dokumencie Komputery HP — Korzystanie z funkcji przywracania systemu Microsoft.

Wybór odpowiedniego typu procedury odzyskiwania systemu

Istnieje kilka różnych typów procedur odzyskiwania systemu. Poniższe tabele zawierają więcej informacji na temat opcji odzyskiwania.

Opcje odzyskiwania

Modyfikacje

HP Cloud Recovery

Resetowanie systemu Windows

System operacyjny

Przywraca oryginalny system operacyjny od firmy HP.

Przywraca wersję fabryczną (RTM) obecnie zainstalowanej wersji systemu Windows.

Sterowniki

Przywraca oryginalne sterowniki firmy HP.

Tylko sterowniki typu INF (informacje na temat konfiguracji) zostaną zachowane. Aplety urządzenia zainstalowane poza INF zostaną usunięte.

Dane użytkownika (zdjęcia, dokumenty, muzyka, filmy, skróty na pulpicie)

Opcje umożliwiające utworzenie kopii zapasowej danych użytkownika na oddzielnym dysku lub usunięcie wszystkich danych.

Opcje umożliwiające zachowanie danych użytkownika na oddzielnym dysku lub usunięcie wszystkich danych.

Aplikacje za sklepu (preinstalowane przez firmę HP)

Wbudowane aplikacje ze sklepu zostaną przywrócone do stanu fabrycznego.

Wbudowane aplikacje ze sklepu zostaną zachowane.

Aplikacje ze sklepu (zainstalowane przez użytkownika)

Wszystkie aplikacje ze sklepu (zainstalowane przez użytkownika) zostaną usunięte.

Wszystkie aplikacje ze sklepu (zainstalowane przez użytkownika) zostaną usunięte.

Aplikacje na pulpicie (preinstalowane przez firmę HP)

Wszystkie preinstalowane aplikacje na pulpicie zostaną przywrócone do stanu fabrycznego.

Wszystkie preinstalowane aplikacje na pulpicie zostaną przywrócone do stanu fabrycznego.

Uwaga:

Zachowaj preinstalowany, domyślny program antywirusowy.

Aplikacje na pulpicie (zainstalowane przez użytkownika)

Wszystkie aplikacje na pulpicie (zainstalowane przez użytkownika) zostaną usunięte.

Wszystkie aplikacje na pulpicie (zainstalowane przez użytkownika) zostaną usunięte.

Spersonalizowane ustawienia systemu Windows

Spersonalizowane ustawienia systemu Windows są zapisywane w chmurze za pomocą konta Microsoft.

Uwaga:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, z poziomu pulpitu wyszukaj i otwórz kolejno Ustawienia > Konta > Synchronizuj ustawienia.

Spersonalizowane ustawienia systemu Windows są zapisywane w chmurze za pomocą konta Microsoft.

Uwaga:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, z poziomu pulpitu wyszukaj i otwórz kolejno Ustawienia > Konta > Synchronizuj ustawienia.

Opcje Fresh Start

Modyfikacje

Funkcja Fresh Start (aktualizacja Creators Update)

Komentarze

System operacyjny

Zawsze w najnowszej wersji systemu Windows.

Aby użyć funkcji Fresh Start należy upewnić się, że komputer jest połączony z internetem, aby możliwe było zainstalowanie aktualizacji.

Sterowniki

Wszystkie sterowniki zostaną zachowane.

Tylko sterowniki typu INF (informacje na temat konfiguracji) zostaną zachowane. Aplety urządzenia zainstalowane poza INF zostaną usunięte.

Dane użytkownika (zdjęcia, dokumenty, muzyka, filmy, skróty na pulpicie)

Dane użytkownika zawsze będą zachowane. Brak opcji usunięcia danych użytkownika.

Aplikacje za sklepu (preinstalowane przez firmę HP)

Wbudowane aplikacje ze sklepu zostaną zachowane.

Funkcja Fresh Start zachowuje modyfikatory zawartości sklepu (SCM), aby wyświetlić zalecane aplikacje w sklepie.

Aplikacje ze sklepu (zainstalowane przez użytkownika)

Wszystkie aplikacje ze sklepu (zainstalowane przez użytkownika) zostaną usunięte.

Aplikacje na pulpicie (preinstalowane przez firmę HP)

Wszystkie preinstalowane aplikacje na pulpicie zostaną usunięte.

Funkcja Fresh Start ustawia program Windows Defender jako domyślny program antywirusowy.

Aplikacje na pulpicie (zainstalowane przez użytkownika)

Wszystkie aplikacje na pulpicie (zainstalowane przez użytkownika) zostaną usunięte.

Spersonalizowane ustawienia systemu Windows

Spersonalizowane ustawienia systemu Windows są zapisywane w chmurze za pomocą konta Microsoft.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, z poziomu pulpitu wyszukaj i otwórz kolejno Ustawienia > Konta > Synchronizuj ustawienia.

Inne ustawienia

Informacje o parowaniu przez Bluetooth dla urządzeń klasy HID (np. klawiatura, mysz, kontroler gier). Ustawienia zasilania zostaną zachowane.

Procedura odzyskiwania systemu Windows

Wybierz odpowiednie narzędzie odzyskiwania systemu dla Twojego komputera i znajdź szczegółowe instrukcje na temat wykonania procedury odzyskiwania lub resetowania systemu.

Wybór procesu odzyskiwania systemu Windows

Zależnie od rodzaju odzyskiwania lub resetowania, które chcesz przeprowadzić, skorzystaj z jednego z poniższych łączy:

Rozwiązywanie częstych problemów z odzyskiwaniem systemu Windows

Najczęstszą przyczyną błędów występujących w trakcie odzyskiwania systemu jest przerwanie procesu lub wyłączenie komputera przez użytkownika przed ukończeniem procedury odzyskiwania i konfiguracji.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery HP – Resetowanie komputera.

Aktualizacja komputera po odzyskaniu systemu

Po wykonaniu procedury odzyskiwania systemu firma HP zaleca zainstalowanie aktualizacji za pomocą usługi Windows Update.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery HP — Aktualizacja sterowników za pomocą Windows Update (Windows 11, 10).hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...