Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Resetowanie komputera do ustawień fabrycznych w Windows 10

Resetowanie komputera do ustawień fabrycznych może być konieczne, jeśli system operacyjny jest uszkodzony, dysk twardy jest uszkodzony, komputer został zarażony wirusem lub w przypadku zmiany właściciela komputera. Odzyskiwanie systemu za pomocą narzędzia HP System Recovery powoduje usunięcie wszystkich danych z dysku twardego i ponowne zainstalowanie oryginalnego systemu operacyjnego.

Uwaga:

Program HP Recovery Manager to część pierwotnego obrazu dysku twardego komputerów HP, które zostały wypuszczone na rynek przed 2018 r. Umożliwia on odzyskiwanie systemu operacyjnego z plików zapisanych na partycji dysku twardego bez użycia nośnika odzyskiwania. Umożliwia on także utworzenie własnych płyt lub napędu USB odzyskiwania dla konkretnego komputera. Jeżeli na komputerze z systemem Windows 10 nie ma aplikacji Recovery Manager, przejdź do Resetowania Windows, aby uzyskać więcej informacji.

Przygotowanie do wykonania procedury przywracania systemu Windows

Przed wykonaniem procedury odzyskiwania systemu zapoznaj się z odpowiednimi tematami, aby uniknąć konieczności wykonania procedury odzyskiwania systemu lub prawidłowo ją przeprowadzić.

Rozwiązywanie problemów związanych z uruchamianiem i rozruchem systemu

Większość problemów związanych z uruchamianiem i rozruchem jest stosunkowo prostych i można je łatwo naprawić. Przed wykonaniem procedury przywracania systemu spróbuj ustalić, czy istnieją inne, nieniszczące działania naprawcze, które pomogą rozwiązać problem.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Komputery HP ­ Rozwiązywanie problemów dotyczących braku zasilania lub rozruchu.

Tworzenie kopii zapasowej ważnych plików

Firma HP zaleca tworzenie kopii zapasowych plików na zewnętrznym dysku lub dysku CD/DVD w regularnych odstępach czasu. Regularne tworzenie kopii zapasowych umożliwi odtworzenie niektórych (jeśli nie wszystkich) plików użytkownika, jeśli oryginalne pliki na komputerze zostaną w jakiś sposób uszkodzone.

Uwaga:

Przywracanie komputera do ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich plików z dysku twardego. W przypadku nieutworzenia kopii zapasowej plików przed uruchomieniem procedury przywracania ustawień fabrycznych może wyświetlić się monit o utworzenie kopii zapasowej plików przed wykonaniem czynności, które spowodują usunięcie plików.

Więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej ważnych plików można znaleźć w dokumencie Komputery HP - Tworzenie kopii zapasowej plików.

Przywracanie systemu firmy Microsoft

Jeśli Twój komputer napotkał problem, przeprowadź Przywracanie systemu Microsoft przed wykonaniem procedury odzyskiwania systemu.

Funkcja przywracania systemu firmy Microsoft umożliwia przywrócenie komputera do stanu z punktu w przeszłości. Powoduje to przywrócenie wszystkich ustawień systemu operacyjnego, które istniały w momencie utworzenia punktu przywracania. Żadne osobiste pliki danych, takie jak wiadomości e-mail, dokumenty lub zdjęcia nie zostaną utracone. Więcej informacji na temat funkcji przywracania systemu Microsoft można znaleźć w dokumencie Przywracanie systemu Windows.

Wybór odpowiedniego typu procedury odzyskiwania systemu

Istnieje kilka różnych typów procedur odzyskiwania systemu. Poniższe tabele zawierają więcej informacji na temat opcji odzyskiwania.

Opcje programu HP Recovery Manager

Modyfikacje

HP Recovery Manager

Resetowanie systemu Microsoft

System operacyjny

Przywraca oryginalny system operacyjny od firmy HP.

Przywraca wersję fabryczną (RTM) obecnie zainstalowanej wersji systemu Windows.

Sterowniki

Przywraca oryginalne sterowniki firmy HP.

Tylko sterowniki typu INF (informacje na temat konfiguracji) zostaną zachowane. Aplety urządzenia zainstalowane poza INF zostaną usunięte.

Dane użytkownika (zdjęcia, dokumenty, muzyka, filmy, skróty na pulpicie)

Opcje umożliwiające utworzenie kopii zapasowej danych użytkownika na oddzielnym dysku lub usunięcie wszystkich danych.

Opcje umożliwiające zachowanie danych użytkownika na oddzielnym dysku lub usunięcie wszystkich danych.

Aplikacje za sklepu (preinstalowane przez firmę HP)

Wbudowane aplikacje ze sklepu zostaną przywrócone do stanu fabrycznego.

Wbudowane aplikacje ze sklepu zostaną zachowane.

Aplikacje ze sklepu (zainstalowane przez użytkownika)

Wszystkie aplikacje ze sklepu (zainstalowane przez użytkownika) zostaną usunięte.

Wszystkie aplikacje ze sklepu (zainstalowane przez użytkownika) zostaną usunięte.

Aplikacje na pulpicie (preinstalowane przez firmę HP)

Wszystkie preinstalowane aplikacje na pulpicie zostaną przywrócone do stanu fabrycznego.

Wszystkie preinstalowane aplikacje na pulpicie zostaną przywrócone do stanu fabrycznego.

Uwaga:

Zachowaj preinstalowany, domyślny program antywirusowy.

Aplikacje na pulpicie (zainstalowane przez użytkownika)

Wszystkie aplikacje na pulpicie (zainstalowane przez użytkownika) zostaną usunięte.

Wszystkie aplikacje na pulpicie (zainstalowane przez użytkownika) zostaną usunięte.

Spersonalizowane ustawienia systemu Windows

Spersonalizowane ustawienia systemu Windows są zapisywane w chmurze za pomocą konta Microsoft.

Uwaga:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, z poziomu pulpitu wyszukaj i otwórz kolejno Ustawienia > Konta > Synchronizuj ustawienia.

Spersonalizowane ustawienia systemu Windows są zapisywane w chmurze za pomocą konta Microsoft.

Uwaga:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, z poziomu pulpitu wyszukaj i otwórz kolejno Ustawienia > Konta > Synchronizuj ustawienia.

Opcje Fresh Start

Modyfikacje

Funkcja Fresh Start (aktualizacja Creators Update)

Komentarze

System operacyjny

Zawsze w najnowszej wersji systemu Windows.

Aby użyć funkcji Fresh Start należy upewnić się, że komputer jest połączony z internetem, aby możliwe było zainstalowanie aktualizacji.

Sterowniki

Wszystkie sterowniki zostaną zachowane.

Tylko sterowniki typu INF (informacje na temat konfiguracji) zostaną zachowane. Aplety urządzenia zainstalowane poza INF zostaną usunięte.

Dane użytkownika (zdjęcia, dokumenty, muzyka, filmy, skróty na pulpicie)

Dane użytkownika zawsze będą zachowane. Brak opcji usunięcia danych użytkownika.

Aplikacje za sklepu (preinstalowane przez firmę HP)

Wbudowane aplikacje ze sklepu zostaną zachowane.

Funkcja Fresh Start zachowuje modyfikatory zawartości sklepu (SCM), aby wyświetlić zalecane aplikacje w sklepie.

Aplikacje ze sklepu (zainstalowane przez użytkownika)

Wszystkie aplikacje ze sklepu (zainstalowane przez użytkownika) zostaną usunięte.

Aplikacje na pulpicie (preinstalowane przez firmę HP)

Wszystkie preinstalowane aplikacje na pulpicie zostaną usunięte.

Funkcja Fresh Start ustawia program Windows Defender jako domyślny program antywirusowy.

Aplikacje na pulpicie (zainstalowane przez użytkownika)

Wszystkie aplikacje na pulpicie (zainstalowane przez użytkownika) zostaną usunięte.

Spersonalizowane ustawienia systemu Windows

Spersonalizowane ustawienia systemu Windows są zapisywane w chmurze za pomocą konta Microsoft.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, z poziomu pulpitu wyszukaj i otwórz kolejno Ustawienia > Konta > Synchronizuj ustawienia.

Inne ustawienia

Informacje o parowaniu przez Bluetooth dla urządzeń klasy HID (np. klawiatura, mysz, kontroler gier). Ustawienia zasilania zostaną zachowane.

Procedura odzyskiwania systemu Windows

Wybierz odpowiednie narzędzie odzyskiwania systemu dla Twojego komputera i znajdź szczegółowe instrukcje na temat wykonania procedury odzyskiwania lub resetowania systemu.

Wybór procesu odzyskiwania systemu Windows

Zależnie od rodzaju odzyskiwania lub resetowania, które chcesz przeprowadzić, skorzystaj z jednego z poniższych łączy:

Procesy odzyskiwania

Typ procedury odzyskiwania systemu

Informacje dotyczące procedury odzyskiwania systemu

Odzyskiwanie systemu

Przywracanie systemu Windows

Resetowanie systemu Microsoft

Resetowanie systemu Windows

Funkcja Fresh Start (aktualizacja Creators Update)

Komputery HP - Poprawa wydajności urządzenia za pomocą programu Windows Defender i funkcji Fresh Start

Rozwiązywanie częstych problemów z odzyskiwaniem systemu Windows

Najczęstszą przyczyną błędów występujących w trakcie odzyskiwania systemu jest przerwanie procesu lub wyłączenie komputera przez użytkownika przed ukończeniem procedury odzyskiwania i konfiguracji.

Aby uzyskać więcej informacji, zob. Resetowanie Windows.

Aktualizacja komputera po odzyskaniu systemu

Po wykonaniu procedury odzyskiwania systemu firma HP zaleca zainstalowanie aktualizacji za pomocą usługi Windows Update.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Komputery HP - Aktualizacja sterowników i oprogramowania za pomocą usługi Windows Update (Windows 10).hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...