Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Rozwiązywanie problemów z przewodowymi sieciami domowymi w systemie Windows 10

Podczas rozwiązywania problemów z przewodową siecią domową w systemie Windows 10 po wykonaniu każdego kroku należy sprawdzić połączenie z siecią.

Korzystanie z listy kontrolnej połączenia sieciowego

Skorzystaj z niniejszej listy kontrolnej, aby rozwiązać wiele problemów związanych z sieciami domowymi w systemie Windows 10.

 • Sprawdź wszystkie kable i przewody sieciowe. Luźny lub rozłączony kabel lub przewód uniemożliwia połączenie z siecią oraz dostęp do Internetu. Sprawdź następujące połączenia:

  • Kabel sieciowy z modemu do koncentratora sieciowego (lub routera)

  • Kabel sieciowy z koncentratora sieciowego do portu sieciowego RJ-45 w komputerze Identyfikacja złącza RJ-45

  • Kabel sieciowy między dwoma komputerami

 • Sprawdź kontrolki koncentratora sieciowego. Kontrolki często mogą sygnalizować miejsce wystąpienia problemu z połączeniem.

 • Jeżeli próbujesz połączyć się z innym komputerem w sieci, upewnij się, że komputer ten jest włączony.

 • Sprawdź ustawienia zapory we wszystkich komputerach w sieci. Ustawienia zapory mogą uniemożliwiać dostęp do sieci.

Po wykonaniu czynności wymienionych na liście kontrolnej spróbuj połączyć się z siecią.

 • Jeżeli nie masz problemów z połączeniem sieciowym, problemy zostały rozwiązane.

 • Jeżeli nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, zob. Sprawdź stan sieci.

Sprawdzanie stanu sieci w narzędziu Centrum sieci i udostępniania

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wyświetl stan sieci, a następnie z listy wyników wyszukiwania wybierz pozycję Wyświetl stan sieci i zadania.

  Wyniki wyszukiwania frazy „wyświetl stan sieci”
 2. Sprawdź obszar Wyświetlanie aktywnych sieci w górnej części strony. Jeżeli komputer nie jest połączony z siecią, wyświetlany jest komunikat W tej chwili nie masz połączenia z żadną siecią.

  Obszar Wyświetlanie aktywnych sieci
 3. Jeżeli nie masz połączenia z siecią, wykonaj czynności wymienione na liście kontrolnej połączenia sieciowego, aby sprawdzić kable i sprzęt.

 4. Jeżeli nadal nie masz połączenia z siecią, kliknij opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć > Połącz z Internetem.

  Łączenie z Internetem
 5. Wybierz opcję Połączenie szerokopasmowe (PPPoE).

  Okno Połącz z Internetem
 6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla połączenia sieciowego, nadaj połączeniu nazwę, a następnie wybierz Połącz.

Jeżeli nie masz problemów z połączeniem sieciowym, problemy zostały rozwiązane.

Jeśli nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, zob. Konfiguracja zaawansowanych opcji udostępniania w celu rozwiązania problemów z domową siecią przewodową.

Konfiguracja zaawansowanych opcji udostępniania w celu rozwiązania problemów z domową siecią przewodową

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wyświetl stan sieci, a następnie z listy wyników wyszukiwania wybierz pozycję Wyświetl stan sieci i zadania.

  Wyniki wyszukiwania frazy „wyświetl stan sieci”
 2. Wybierz opcję Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

 3. Zaznacz opcje Włącz odnajdowanie sieci > Włącz udostępnianie plików i drukarek.

  Okno Zaawansowane ustawienia udostępniania
 4. Wybierz przycisk Zapisz zmiany.

  Jeżeli nie masz problemów z połączeniem sieciowym, problemy zostały rozwiązane.

Korzystanie z narzędzi diagnostycznych i rozwiązywania problemów systemu Windows 10 do rozwiązywania problemów z domową siecią przewodową

System operacyjny Windows 10 zawiera narzędzie do diagnostyki sieci i narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią. Oba te narzędzia pomagają określić problemy z siecią i zapewniają możliwe rozwiązania.

Uruchamianie diagnostyki sieci systemu Windows w celu rozwiązania problemów z przewodową siecią domową

System Windows 10 monitoruje połączenia sieciowe i internetowe. Jeżeli system Windows wykryje problem, zostanie wyświetlony monit o pozwolenie na zdiagnozowanie problemu.

Aby ręcznie uruchomić narzędzie diagnostyczne, użyj jednej z następujących opcji:

 • Komunikat o błędzie nie jest wyświetlany, ale nie ma połączenia z Internetem:

  Kliknij prawym przyciskiem ikonę Połączenie sieciowe w obszarze powiadomień, a następnie wybierz polecenie Rozwiąż problemy. Narzędzie Diagnostyka sieci systemu Windows przeprowadzi wyszukiwanie problemów.

  Ilustracja przedstawiająca obszar powiadomień
 • Brak ikony Połączenie sieciowe w obszarze powiadomień:

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz rozwiąż problemy z siecią, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z siecią i połączeniami.

  Wyniki wyszukiwania frazy problemy z siecią

Używanie narzędzia Rozwiązywanie problemów - Sieć i Internet w systemie Windows 10

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wyświetl stan sieci, a następnie z listy wyników wyszukiwania wybierz pozycję Wyświetl stan sieci i zadania.

  Wyniki wyszukiwania frazy „wyświetl stan sieci”
 2. Wybierz opcję Rozwiąż problemy.

  Wybór opcji Rozwiąż problemy w oknie Centrum sieci i udostępniania
 3. Wybierz pozycję, która najbardziej pasuje do występującego problemu.

  Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią i Internetem
 4. Kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyszukać problemy.

 • Jeżeli po uruchomieniu narzędzia do diagnostyki sieci i rozwiązywania problemów z siecią nie występują problemy z siecią, problemy zostały rozwiązane.

 • Jeżeli nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, zob. Ponownie zainstaluj oprogramowanie karty sieciowej.

Ponowna instalacja oprogramowania karty sieciowej w Menedżerze urządzeń

Przyczyną problemów z siecią może być problem z kartą sieciową. Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zainstalować kartę sieciową w Menedżerze urządzeń w systemie Windows 10.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie z listy wyników wyszukiwania wybierz pozycję Menedżer urządzeń.

  Wyniki wyszukiwania frazy „menedżer urządzeń”
 2. Rozwiń kategorię Karty sieciowe.

  Okno Menedżera urządzeń z rozwiniętą pozycją Karty sieciowe
 3. Wybierz nazwę karty sieciowej, a następnie wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. W oknie Potwierdzanie odinstalowania urządzenia wybierz przycisk OK.

 5. Gdy oprogramowanie karty sieciowej zostanie odinstalowane, uruchom ponownie komputer. Komputer ponownie zainstaluje oprogramowanie sterownika urządzenia.

 6. Po ponownym uruchomieniu komputera i zainstalowaniu oprogramowania sterownika urządzenia, spróbuj połączyć się z Internetem.

  Jeżeli nie masz problemów z połączeniem sieciowym, problemy zostały rozwiązane.

  Jeśli nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, zob. Znajdowanie aktualizacji sterowników w witrynie HP.

Znajdowanie aktualizacji sterowników w witrynie HP

Dowiedz się, jak znaleźć aktualizacje sterowników w witrynie HP.

HP bezpłatnie udostępnia wiele rodzajów oprogramowania i sterowników do pobrania.

Uwaga:

W przypadku urządzeń z systemem Windows 10 w trybie S sterowniki można pobierać tylko za pośrednictwem usługi Windows Update. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery HP - Często zadawane pytania na temat systemu Windows w trybie S (Windows 11, Windows 10).

 1. Jeśli zostanie wyświetlona strona Zidentyfikuj posiadane urządzenie, aby rozpocząć, kliknij Laptop lub Komputer stacjonarny.

 2. Wpisz nazwę modelu swojego komputera w polu Lub wprowadź numer seryjny, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź. Na przykład wpisz Komputer stacjonarny Pavilion HPE h8-1360t, a następnie kliknij przycisk Zatwierdź.

  Wpisywanie nazwy modelu swojego komputera HP lub Compaq w polu wyszukiwania
 3. Jeżeli zostanie wyświetlona strona internetowa Pasujące produkty, z listy wybierz swój numer modelu.

 4. Zostanie wyświetlona strona wyników oprogramowania dla komputera z wybranym domyślnym systemem operacyjnym. Aby zmienić system operacyjny, kliknij pozycję Zmień, wybierz wersję, a następnie kliknij przycisk Zmień.

  Uwaga:

  Jeżeli na liście nie ma żądanego systemu operacyjnego, oznacza to, że HP nie udostępnia sterowników dla tego systemu operacyjnego. Użyj innego sposobu, aby pobrać oprogramowanie i sterowniki.

  Zmień system operacyjny zainstalowany na komputerze
 5. Na liście dostępnych kategorii oprogramowania i sterowników kliknij nazwę kategorii, a następnie kliknij przycisk Pobieranie.

  UWAGA:

  Czasami w danej kategorii podzespołów jest więcej niż jeden plik do pobrania, np. kilka aktualizacji oprogramowania układowego napędu DVD. W takim przypadku określ rodzaj podzespołu zainstalowanego w komputerze, a następnie pobierz właściwy plik. Aby znaleźć nazwę podzespołu, wyszukaj i otwórz narzędzie Menedżer urządzeń. Znajdź podzespół, a następnie rozwiń jego kategorię (na przykład Stacje dysków DVD/CD ROM). Na liście zostanie wyświetlona oryginalna nazwa producenta podzespołu.

  Wybierz element do pobrania
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie lub sterownik.

Korzystanie z funkcji Przywracanie systemu Microsoft w celu rozwiązania problemu połączenia internetowego

Program Przywracanie systemu Microsoft wykorzystuje automatycznie zapisywane informacje do przywracania komputera do stanu z określonego punktu. Za pomocą funkcji Przywracanie systemu Microsoft można wrócić do takiego stanu komputera, w którym połączenie internetowe działało prawidłowo.

Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery HP - Korzystanie z przywracania systemu Microsoft.

Po wykonaniu procedury przywracania systemu ponownie spróbuj połączyć się z Internetem. Jeżeli nie masz problemów z połączeniem sieciowym, problem został rozwiązany.

Jeżeli nadal występują problemy z połączeniem sieciowym, użyj programu HP System Recovery.

Przeprowadź reset systemu Windows

Jeśli problem nie ustąpi, przywróć pierwotną konfigurację komputera.

Systemy firmy Microsoft są wyposażone w funkcję resetowania, która pozwala na naprawę komputera poprzez ponowną instalację systemu operacyjnego. Przed użyciem tej opcji wykonaj kopię zapasową wszystkich ważnych plików.

Przejdź do dokumentu Komputery HP - Resetowanie komputera, aby uzyskać więcej informacji.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...