Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Rozwiązywanie problemów z obsługą filmów z dysków DVD i Blu-ray w systemie Windows

Celem tego dokumentu jest pomoc w rozwiązaniu problemów, które mogą wystąpić podczas odtwarzania na komputerze filmów z dysków DVD lub Blu-ray. Jeżeli nie można znaleźć podrozdziału, który byłby pomocny w danej sytuacji, spróbuj ponownie zainstalować oprogramowanie do odtwarzania dysków DVD lub Blu-ray, aby rozwiązać problem.

Uwaga:

Jeżeli komputer nie posiadał fabrycznie zainstalowanego napędu DVD, aplikacja umożliwiająca odtwarzanie filmów z dysków DVD lub Blu-ray może nie być zainstalowana na komputerze. System operacyjny Windows 10 nie jest wyposażony w preinstalowaną aplikację umożliwiającą odtwarzanie filmów DVD lub Blu-ray. Rozwiązania innych firm dotyczące odtwarzania filmów DVD i Blu-ray można pobrać w Internecie.

Uwaga:

W zależności od używanej wersji systemu Windows niektóre informacje i ilustracje zawarte w tym dokumencie mogą być nieco inne. Najnowszą wersję można uzyskać w sklepie Microsoft Store.

Obraz przeskakuje, chwilowo zawiesza się lub odtwarzanie nie jest płynne

Jeśli obraz przeskakuje, zawiesza się lub odtwarzanie nie jest płynne, konieczne może okazać się czyszczenie dysku, wylogowanie z Internetu, odczekanie na zakończenie skanowania antywirusowego, wyłączenie dodatkowych podłączonych urządzeń lub sprawdzenie, czy napęd optyczny i oprogramowanie mają najnowsze aktualizacje.

Wyczyść dysk z filmem

Brudna lub porysowana powierzchnia dysku jest najczęstszą przyczyną przeskakiwania obrazu podczas odtwarzania na komputerze.

Ze względu na to, że obszar odczytu dysku DVD i Blu-ray jest mniejszy niż w przypadku dysków CD, dyski te są bardziej narażone na przeskakiwanie i problemy z odtwarzaniem niż dyski CD. Przeskakiwanie może występować znacznie częściej w przypadku filmów, które są często obsługiwane.

Aby rozwiązać problemy z odtwarzaniem, wyczyść dysk. Do czyszczenia użyj niestrzępiącej się ściereczki zwilżonej przefiltrowaną wodą. Dysk czyść od środka w kierunku zewnętrznej krawędzi. Jeżeli wyczyszczenie dysku nie rozwiąże problemu, kup zestaw naprawczy do dysków CD/DVD dostępny w sklepach elektronicznych.

Jeżeli wyczyszczenie i naprawa dysku nie rozwiążą problemu, a wszystkie dyski są odtwarzane nieprawidłowo, spróbuj wylogować się z Internetu. Jeżeli problem występuje jedynie w przypadku kilku filmów, może to oznaczać, że dyski są uszkodzone. Dane na dyskach mogą z czasem ulegać uszkodzeniu.

Aby wydłużyć czas pracy płyt DVD i Blu-ray:

 • Przechowuj je w pudełkach, jeśli nie są używane.

 • Nie wystawiaj dysków bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.

 • Nigdy nie przesuwaj ani nie obracaj dysków leżących na jakiejkolwiek powierzchni.

Wyloguj się z Internetu podczas odtwarzania filmu

Podczas odtwarzania filmu oprogramowanie może uzyskać dostęp do Internetu lub sieci. Może to zakłócać odtwarzanie filmu. Przed odtwarzaniem filmu odłącz komputer od Internetu i wyłącz bezprzewodowe połączenie z Internetem. Jeżeli podczas odtwarzania filmów komputer nie jest podłączony do Internetu, ale obraz nadal przeskakuje, upewnij się, że nie odtwarzasz filmu podczas skanowania antywirusowego.

Unikanie odtwarzania filmów podczas skanowania przez program antywirusowy

Nie oglądaj filmów w trakcie rutynowego skanowania systemu w poszukiwaniu wirusów. Ustaw harmonogram skanowania tak, aby nie kolidował z oglądaniem filmów. Po odłączeniu komputera od Internetu można również tymczasowo wyłączyć oprogramowanie zabezpieczające. Należy jednak pamiętać, aby po zakończeniu oglądania ponownie je włączyć.

Wyłączanie połączonych urządzeń

Odłączenie niepotrzebnych urządzeń, które są podłączone do komputera, może zwolnić cenne zasoby systemowe i poprawić wydajność odtwarzania filmu.

Wyłącz drukarki, urządzenia wielofunkcyjne (lub urządzenia All-in-One) i skanery, odłącz aparat i kamerę, zewnętrzne napędy i przenośne odtwarzacze muzyki.

Jeśli problem występuje nadal, sprawdź, czy zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje oprogramowania do odtwarzacza i napędu DVD lub Blu-ray.

Sprawdzanie, czy zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje oprogramowania napędu optycznego i odtwarzacza

Niektóre modele napędów DVD lub Blu-ray pozwalają na lepsze odtwarzanie wideo po aktualizacji oprogramowania sprzętowego napędu.

Jeśli występują problemy z odtwarzaniem płyt Blu-ray lub DVD, spróbuj zainstalować najnowsze sterowniki napędu optycznego i najnowszą wersję oprogramowania do odtwarzania. Najnowsze oprogramowanie do odtwarzacza DVD lub Blu-ray komputera może zawierać aktualizacje, które rozwiążą problemy związane z odtwarzaniem. Przejdź do strony Centrum obsługi klienta HP, aby znaleźć i zainstalować aktualizacje oprogramowania sprzętowego napędu DVD lub Blu-ray. Sprawdź dostępność aktualizacji producenta do zainstalowanego oprogramowania odtwarzacza multimedialnego.

Nie można odtworzyć kopii filmu z dysku DVD lub Blu-ray

Dane przechowywane na większości dysków DVD lub Blu-ray z filmami są zaszyfrowane, co uniemożliwia kopiowanie filmów. W związku z tym wykonanie zwykłej kopii dysku z komercyjnym filmem spowoduje utworzenie dysku, którego nie można odtworzyć - jest to normalne. Niechronione filmy z dysków DVD lub Blu-ray, takie jak filmy amatorskie, mogą być kopiowane i odtwarzane.

Testowanie napędu optycznego w celu odtwarzania filmów w systemie Windows

Jeżeli napęd nie pozwala na czytanie plików zapisanych na płytach DVD lub Blu-ray, wówczas przyczyną problemów jest napęd CD/DVD, a nie płyty czy oprogramowanie do odtwarzania filmów.

Aby sprawdzić, czy napęd umożliwia odczytanie struktury plików dysku, wykonaj podane dalej czynności.

 1. Włóż dysk DVD lub Blu-ray z filmem lub danymi do napędu optycznego. Jeżeli zostanie wyświetlone okno automatycznego odtwarzania, zamknij je.

 2. W systemie Windows odnajdź i otwórz Eksplorator plików.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę napędu i z menu kontekstowego wybierz polecenie Otwórz.

  Eksploruj płytę Blu-ray

  Jeżeli wysunięty zostanie podajnik napędu lub pojawi się komunikat z poleceniem włożenia płyty, oznacza to, że napęd nie rozpoznaje dysku. Włóż inny dysk i sprawdź, czy napęd rzeczywiście służy do odtwarzania dysków DVD lub Blu-ray.

 4. W prawym okienku Eksploratora plików powinna zostać wyświetlona lista plików lub folderów. Po włożeniu do napędu zwykłego filmu na dysku DVD w oknie powinny zostać wyświetlone foldery VIDEO_TS i AUDIO_TS. Jeżeli nie ma żadnych folderów lub pojawi się komunikat o błędzie, przyczyną mogą być następujące problemy:

  • Dysk może być wadliwy; spróbuj użyć innego dysku.

  • Dysk może nie być zgodny z typem napędu zainstalowanym w komputerze. Przykładowo napęd może być przeznaczony do odczytu dysków DVD, ale nie Blu-ray.

  • Oprogramowanie sprzętowe napędu może wymagać aktualizacji. Przejdź do witryny internetowej Oprogramowanie i sterowniki HP, aby znaleźć i zainstalować aktualizacje oprogramowania sprzętowego napędu odpowiednie dla swojego komputera.

  • Jeżeli po próbie uruchomienia kilku dysków problem występuje nadal, zob. Komputery HP – Napęd CD/DVD nie czyta dysków w systemie Windows 10.

Nie można odtworzyć określonego filmu

Napęd może odczytać lub odtworzyć niektóre płyty z filmami, ale inne mogą nie być odtwarzane.

Jeżeli nie można odtworzyć określonego filmu, spróbuj wykonać poniższe czynności, aby rozwiązać problem:

 • Jeżeli nie można odtworzyć określonego filmu, a inne filmy są odtwarzane, najprawdopodobniej płyta z filmem jest uszkodzona (porysowana, brudna, uszkodzona przez słońce lub ma wadę fabryczną). Aby spróbować poprawić stan dysku, wyczyść go niestrzępiącą się szmatką zwilżoną filtrowaną wodą. Dysk czyść od środka w kierunku zewnętrznej krawędzi. Jeżeli wyczyszczenie dysku nie rozwiąże problemu, kup zestaw naprawczy do dysków CD/DVD dostępny w sklepach elektronicznych.

 • Jeżeli film, którego nie można odtworzyć, to film Blu-ray, a inne filmy Blu-ray są odtwarzane, może się okazać, że trzeba zaktualizować oprogramowanie zgodne ze standardem Blu-ray. Zabezpieczenie treści Blu-ray może być aktualizowane przez przemysł filmowy, co wymaga pobrania nowych kodów umożliwiających odtwarzanie filmów. Połącz się z Internetem, uruchom oprogramowanie i użyj funkcji aktualizacji, aby zainstalować najnowsze aktualizacje. Jeżeli na przykład komputer HP został dostarczony z napędem zgodnym ze standardem Blu-ray i oprogramowaniem HP MediaSmart, przejdź do menu Ustawienia i kliknij polecenie Aktualizuj, aby pobrać najnowsze aktualizacje. Jeżeli problem nie ustąpił, zob. Sprawdzanie wymagań sprzętowych i programowych napędów Blu-ray.

 • Oprogramowanie sprzętowe napędu może wymagać aktualizacji, jeżeli film jest zapisany w formacie, którego napęd w danej chwili nie obsługuje. Aby upewnić się, że oprogramowanie sprzętowe napędu jest zaktualizowane, zob. Oprogramowanie i sterowniki HP, a następnie znajdź i zainstaluj udostępniane przez firmę HP aktualizacje oprogramowania sprzętowego napędu zgodne z typem napędu komputera.

Sprawdzanie wymagań sprzętowych i programowych napędów Blu-ray

Odtwarzanie filmów z dysku Blu-ray w wysokiej rozdzielczości jest możliwe pod warunkiem, że wszystkie składniki sprzętu i oprogramowania spełniają podstawowe minimalne wymagania.

 • Napęd optyczny musi być zgodny z formatem dysku Blu-ray, zwanym również formatem BD. Możesz sprawdzić, czy na przednim panelu napędu znajduje się etykieta Blu-Ray lub zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi komputera w celu ustalenia, czy napęd jest zgodny ze standardem Blu-Ray. Jeżeli element laserowy napędu jest widoczny, sprawdź liczbę soczewek. Napędy Blu-ray są wyposażone w dwie odrębne soczewki lasera.

  Napęd Blu-ray z dwiema soczewkami lasera
 • Komputer musi mieć zainstalowane oprogramowanie do odtwarzania filmów obsługujące format Blu-ray. Programy Windows Media Player i Windows Media Center nie umożliwiają odtwarzania filmów z dysków Blu-ray w systemie Windows. Jeżeli komputer nie jest wyposażony w oprogramowanie odtwarzacza dysków Blu-ray, do odtwarzania filmów z dysków Blu-ray konieczne może być zainstalowanie oprogramowania innej firmy.

 • Monitor lub odbiornik HDTV powinien obsługiwać funkcję zabezpieczenia treści cyfrowej (High-bandwidth Digital Content Protection - HDCP). Odtwarzanie filmów za pomocą urządzenia, które nie obsługuje funkcji HDCP, jest możliwe po zmianie rozdzielczości ekranu monitora lub odbiornika TV na 480p lub niższą.

 • Do odtwarzania filmów w rozdzielczości ponad 480p wymagane jest połączenie za pomocą kabla DVI lub HDMI.

 • Dysk musi być dyskiem z filmem Blu-ray (w napędzie Blu-ray, który nie obsługuje formatu HD DVD, nie można odtwarzać dysków HD DVD).

 • Odtwarzanie filmów Blu-ray przez dłuższy czas wymaga połączenia z Internetem (w celu odnawiania klucza AACS). Połączenie nie jest wymagane do początkowej konfiguracji i odtwarzania, ale jest potrzebne w przypadku dalszego użytkowania napędu. Dzięki oprogramowaniu do odtwarzania aktualizacje są przeprowadzane automatycznie po podłączeniu do Internetu.

 • Oprogramowanie sprzętowe napędu może wymagać aktualizacji, jeżeli film jest zapisany w formacie, którego napęd w danej chwili nie obsługuje. Aby upewnić się, że oprogramowanie sprzętowe napędu jest aktualne, zob. Centrum obsługi klienta HP. Kliknij kartę Oprogramowanie i sterowniki, po czym wprowadź nazwę/numer produktu, aby znaleźć i zainstalować udostępniane przez firmę HP aktualizacje oprogramowania sprzętowego napędu zgodne z rodzajem napędu komputera.

 • Jeżeli jest to nowszy film Blu-ray, a inne filmy Blu-ray są odtwarzane, może się okazać wówczas, że konieczna jest aktualizacja oprogramowania zgodnego ze standardem Blu-ray. Zabezpieczenie treści Blu-ray może być aktualizowane przez przemysł filmowy, co wymaga pobrania nowych kodów umożliwiających odtwarzanie filmów.

  Zrealizuj następujące kroki, aby sprawdzić aktualizacje oprogramowania do odtwarzania płyt Blu-ray:

  • CyberLink PowerDVD: Sprawdź stronę internetową CyberLink Update Center (w języku angielskim), aby sprawdzić dostępność aktualizacji.

  • Inne oprogramowanie Blu-ray dostarczone wraz z komputerem: Sprawdź, w jaki sposób zaktualizować oprogramowanie w danym programie. Możesz też sprawdzić stronę zawierającą oprogramowanie i sterowniki do pobrania w zależności od modelu komputera, odwiedzając witrynę internetową Centrum obsługi klienta HP i wprowadzając nazwę/numer produktu w karcie Oprogramowanie i sterowniki.

  • Oprogramowanie Blu-ray zainstalowane przez użytkownika: Sprawdź oprogramowanie pod kątem sposobu jego aktualizacji. Jeżeli nie możesz znaleźć sposobu aktualizacji oprogramowania, przejdź do witryny internetowej producenta oprogramowania.

Po podłączeniu i włączeniu tych komponentów ustaw rozdzielczość obrazu na komputerze, aby dopasować ją do możliwie najlepszej rozdzielczości HDTV ekranu - optymalnie 1080p lub 1920 × 1080. W przypadku, gdy dany odbiornik TV lub monitor nie obsługuje funkcji HDCP, ustaw niższą rozdzielczość, tzn. 480p lub mniej.

Odtwarzanie filmów z dysków Blu-ray na komputerze przenośnym powoduje błędy

Podczas odtwarzania filmów z dysku Blu-ray na komputerze przenośnym może wystąpić kilka typów błędów.

 • Film z dysku Blu-ray nie jest jednocześnie odtwarzany na wyświetlaczu komputera przenośnego i na ekranie zewnętrznym. Komunikat Zawartość zabezpieczona. Komunikat Zawartości nie można odtwarzać w bieżącym trybie wyświetlania. może pojawić się w czasie odtwarzania filmu Blu-ray w podwójnym trybie wyświetlania. Takie działanie jest celowe. Z uwagi na zabezpieczenie przed kopiowaniem film na dysku Blu-ray może być w danym momencie odtwarzany tylko na jednym wyświetlaczu. Dlatego też zdecyduj, czy zawartość dysku Blu-ray ma być wyświetlana na wyświetlaczu komputera przenośnego, czy też na ekranie zewnętrznym. W przypadku systemu operacyjnego Windows naciśnij kombinację klawiszy Windows + p, aby otworzyć menu Drugiego ekranu po prawej stronie ekranu komputera przenośnego. Wybierz polecenie Tylko drugi ekran, aby przenieść obraz z komputera przenośnego na odpowiedni wyświetlacz zewnętrzny.

 • Nie można sterować menu odtwarzania filmu Blu-ray za pomocą płytki dotykowej ani dołączonej myszy. Takie działanie jest celowe. W przypadku filmu na dysku Blu-ray zakłada się, że w celu wyboru opcji odtwarzania użytkownik korzysta z klawiatury lub pilota do komputera (jeżeli został dołączony do zestawu).

 • W sytuacji, gdy połączenie bezprzewodowe komputera przenośnego jest aktywne, od czasu do czasu w trakcie odtwarzania filmu Blu-ray wyświetlane są poziome linie. Linie wyświetlane na ekranie są spowodowane zakłóceniami pochodzącymi z sieci bezprzewodowej. Aby rozwiązać ten problem, zamknij wszystkie otwarte aplikacje i wyłącz łączność bezprzewodową, naciskając przycisk łączności bezprzewodowej na obudowie komputera. Powinno to zapobiec kolejnym zakłóceniom powodowanym przez sieć bezprzewodową.

Sprawdzanie wymagań sprzętowych i programowych napędów Blu-ray 3D

Odtwarzanie filmów z dysku Blu-ray w wysokiej rozdzielczości 3D jest możliwe pod warunkiem, że wszystkie składniki sprzętu i oprogramowania spełniają podstawowe minimalne wymagania.

 • Napęd optyczny musi być zgodny z formatem dysku Blu-ray, zwanym również formatem BD. Możesz sprawdzić, czy na przednim panelu napędu znajduje się etykieta Blu-Ray lub zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi komputera w celu ustalenia, czy napęd jest zgodny ze standardem Blu-Ray. Jeżeli element laserowy napędu jest widoczny, sprawdź liczbę soczewek. Napędy Blu-ray są wyposażone w dwie odrębne soczewki lasera.

  Napęd Blu-ray z dwiema soczewkami lasera
 • Komputer musi mieć zainstalowane oprogramowanie do odtwarzania filmów obsługujące standard Blu-ray 3D. Programy Windows Media Player i Windows Media Center nie umożliwiają odtwarzania filmów 3D z dysków Blu-ray w systemie Windows. Jeżeli komputer nie jest wyposażony w oprogramowanie odtwarzacza dysków Blu-ray z filmami 3D, do odtwarzania filmów 3D z dysków Blu-ray konieczne może być zainstalowanie oprogramowania innej firmy.

 • Należy używać wyświetlacza zgodnego z technologią 3D Vision, jak monitor lub odbiornik HDTV, którego wejście jest zgodne z funkcją High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). Częstotliwość odświeżania prawdopodobnie trzeba będzie ustawić na 120 Hz (lub wielokrotność 120 Hz), a rozdzielczość na 1080 pikseli.

 • Sprawdź, czy na komputerze zainstalowano oprogramowanie do odtwarzania filmów 3D z dysku Blu-ray. Standardowe odtwarzacze multimedialne mogą nie odtwarzać filmów 3D.

 • Włóż okulary 3D zgodne z zainstalowanym oprogramowaniem.

 • Karta graficzna komputera również musi być zgodna z rodzajem technologii 3D wykorzystywanej przez oprogramowanie. Jeżeli na przykład korzystasz z technologii NVIDIA 3D Vision, wówczas wykorzystywane oprogramowanie, okulary i karta graficzna muszą być zgodne z tą technologią. Aby sprawdzić, czy zainstalowana jest zgodna karta graficzna, możesz sprawdzić specyfikacje komputera lub karty graficznej.

 • Obsługa technologii 3D (z dysków Blu-ray) wymaga odpowiednio szybkiego procesora. Zazwyczaj jeżeli w komputerze jest zainstalowana karta graficzna zgodna z technologią Blu-ray 3D, oznacza to, że procesor również obsługuje 3D.

 • Oprogramowanie sprzętowe napędu może wymagać aktualizacji, jeżeli film jest zapisany w formacie, którego napęd w danej chwili nie obsługuje. Aby upewnić się, że oprogramowanie sprzętowe napędu jest aktualne, zob. Centrum obsługi klienta HP. Kliknij kartę Oprogramowanie i sterowniki, po czym wprowadź nazwę/numer produktu, aby znaleźć i zainstalować udostępniane przez firmę HP aktualizacje oprogramowania sprzętowego napędu zgodne z rodzajem napędu komputera.

Błąd: Nie znaleziono dekodera DVD

Dekoder to oprogramowanie, które wskazuje systemowi Windows, w jaki sposób złożyć obraz z plików DVD, aby go odtworzyć. Komunikat o błędzie „Nie znaleziono dekodera DVD” pojawia się wtedy, gdy dekoder nie został zainstalowany lub jest nieprawidłowo zarejestrowany w systemie Windows.

W Stanach Zjednoczonych i w wielu innych krajach dekodery DVD są płatne i nie można ich legalnie pobrać za darmo z Internetu. Jedynym sposobem, aby legalnie rozwiązać ten problem jest ponowna instalacja oprogramowania DVD lub zakup nowego oprogramowania do odtwarzania płyt DVD. Więcej informacji można znaleźć w Ponowna instalacja oprogramowania odtwarzacza filmów w Windows.

Rozwiązywanie błędów regionu podczas odtwarzania filmu z dysku DVD lub Blu-ray w systemie Windows

Podczas próby odtwarzania filmu z dysku DVD lub Blu-ray w systemie Windows może zostać wyświetlony błąd regionu i film może nie być odtwarzany.

Uwaga:

Poniższe informacje dotyczą dysków DVD regionu 1. Regulacje prawne i działanie napędu mogą się różnić w zależności od kraju/regionu.

 • Niewłaściwy region DVD
 • Region filmu DVD, który chcesz odtworzyć, nie jest zgodny z regionem przypisanym do odtwarzacza DVD.
 • 0x80004003
 • 0x80034013

Błędy regionu występują, gdy film na dysku DVD lub Blu-ray nie jest zgodny z krajem/regionem, w którym film miał być sprzedawany. Napęd optyczny jest zgodny z regionem, w którym został sprzedany. Jeżeli w napędzie znajdzie się dysk z filmem z innego kraju/regionu, zostanie wyświetlony komunikat, a oprogramowanie może nie zezwolić na odtworzenie filmu.

Tabela regionów dla standardowych dysków DVD

Kraje/regiony

Kody krajów/regionów

Kraje/regiony

1

USA i Kanada

2

Europa, Japonia, Bliski Wschód, RPA

3

Azja Południowo-Wschodnia (w tym SRA Hongkong)

4

Australia, Ameryka Środkowa i Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia

5

Europa Wschodnia, Afryka Północna, Azja Północno-Zachodnia

6

Chiny

Tabela regionów dotycząca standardowych dysków Blu-ray

Kod regionu

Kraje/regiony

A

Azja Wschodnia (z wyjątkiem Chin kontynentalnych i Mongolii), Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Północna, Południowa i Środkowa oraz terytoria zależne.

B

Afryka, Azja Południowo-Zachodnia, Europa (z wyjątkiem Rosji), Oceania i terytoria zależne.

C

Azja Środkowa, Azja Wschodnia (wyłącznie Chiny kontynentalne i Mongolia), Azja Południowa, Eurazja Środkowa i terytoria zależne.

Regiony dysków Blu-ray zdefiniowane przez BDA

Mapa regionów Blu-ray

Komercyjne dyski DVD i Blu-ray z filmami mają przypisany kod regionu. Jeżeli na przykład odtwarzany jest dysk DVD z regionu 1, a odtwarzacz DVD obsługuje region 2, pojawi się okno z komunikatem informującym o tym, że w napędzie znajduje się dysk pochodzący z innego regionu. W tym oknie dialogowym wyświetlony zostanie region włożonego dysku oraz aktualny region przypisany do odtwarzacza, jak również lista nowych regionów odtwarzacza i krajów do wyboru. Na tym etapie można dokonać zmiany regionu.

Większość odtwarzaczy dysków może odtworzyć maksymalnie trzy dyski z innego regionu przed zablokowaniem odtwarzania dysków z innego regionu. Po dokonaniu wyboru nowego regionu wyświetlone zostanie ostrzeżenie informujące o pozostałej ilości zmian wyboru regionu przed zapisaniem zmiany. Zabezpieczenie to zostało opracowane w celu zapobiegania nielegalnej sprzedaży oprogramowania między regionami. Filmy na dysku DVD i Blu-ray powinny być zgodne z regionem, w którym znajduje się użytkownik. Innym sposobem na rozwiązanie tej sytuacji jest wymiana napędu na napęd z regionu, w którym sprzedawane są filmy.

Jeżeli użytkownik mieszka w innym regionie niż ten ustawiony w napędzie, możliwe jest dokonanie zmiany ustawień regionu napędu zgodnie z zamieszkiwanym regionem. Na przykład: Jeżeli komputer został zakupiony w Stanach Zjednoczonych (część regionu 1), a następnie użytkownik przeprowadził się do Holandii (region 2), należy odpowiednio zmienić ustawienie regionu napędu. Liczba zmian regionu napędu, których można dokonać, jest ograniczona. Aby zmienić ustawienie regionu sterownika, wykonaj poniższe czynności:

 1. W systemie Windows odnajdź i otwórz program Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Stacje dysków CD-ROM/DVD.

 3. Kliknij dwukrotnie nazwę napędu, po czym otworzy się okno Właściwości.

 4. Kliknij kartę Region płyty DVD, wybierz obszar geograficzny, a następnie kliknij przycisk OK, aby wprowadzić zmianę.

  Karta Region DVD w oknie Właściwości urządzenia

Nie można odtwarzać filmów w programie Windows Media Player

Jeśli program Windows Media Player nie odtwarza filmów z dysków DVD lub Blu-ray w systemie Windows, użyj oprogramowania innych firm lub skontaktuj się z pomocą techniczną programu Media Player.

System operacyjny Windows nie jest wyposażony w preinstalowane oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie filmów z dysków DVD i Blu-ray. Program Windows Media Center jest dostępny jako funkcja dodatkowa po aktualizacji do systemu operacyjnego Windows i umożliwia odtwarzanie oraz dekodowanie filmów z dysków DVD, ale nie pozwala na odtwarzanie i dekodowanie filmów z dysków Blu-ray. Rozwiązania innych firm dotyczące odtwarzania filmów DVD i Blu-ray można pobrać w Internecie.

Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem dźwięku

System Windows zawiera narzędzie do rozwiązywania problemów identyfikujące problemy z odtwarzaniem dźwięku.

W celu uruchomienia narzędzia do rozwiązywania problemów z odtwarzaniem dźwięku oraz wykrycia problemów wykonaj następujące czynności:

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz kategorię Znajdź i rozwiąż problemy.

 2. W obszarze Sprzęt i dźwięk kliknij polecenie Rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku.

  Rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku
 3. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. System Windows sprawdzi komputer w poszukiwaniu problemów. W przypadku wykrycia problemów postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je naprawić.

Ponowna instalacja oprogramowania odtwarzacza filmów w Windows

Ponowna instalacja oprogramowania odtwarzacza DVD lub Blu-ray może rozwiązać wiele różnych problemów, w tym usunąć komunikaty o brakujących plikach, komunikaty o braku wymaganego kodera oraz błędy związane z plikami biblioteki urządzenia (.dll).

Oprogramowanie odtwarzacza DVD lub Blu-ray dostarczone wraz z komputerem można zainstalować ponownie za pomocą narzędzia Recovery Manager. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Komputery HP – Opcje odzyskiwania oprogramowania (Windows 11 i Windows 10).hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...