Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP LaserJet M207-M212 – Drukarka nie pobiera papieru

Kontrolka papieru miga, przedni pasek stanu świeci ciągłym bursztynowym światłem lub kontrolka Uwaga świeci, a w aplikacji HP Smart wyświetlany jest komunikat Brak papieru lub Podajnik pusty.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Sprawdź papier i włóż go z powrotem na miejsce

Sprawdź, czy na stosie papieru nie występują defekty, takie jak pomarszczone, podarte lub zgięte arkusze, które mogą powodować problemy z odbiorem, a następnie włóż ponownie papier.

Sprawdź papier

Problemy z podawaniem papieru mogą wynikać z korzystania z podartych, zakurzonych, pofałdowanych, pomarszczonych lub pogiętych arkuszy papieru. Jakość papieru też może mieć wpływ na występowanie tego problemu. Aby go uniknąć, postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami.

 • Używaj tylko papieru dobrej jakości, zgodnego ze specyfikacjami drukarki.

 • Przechowuj papier w suchym i chłodnym miejscu. Problemy z podawaniem papieru występują częściej w miejscach o dużej wilgotności.

 • Nie drukuj na już zadrukowanym papierze. Wilgotność tuszu może powodować sklejanie się arkuszy papieru.

 • Przed ponownym załadowaniem papieru poczekaj, aż drukarka dokończy zadanie drukowania lub w aplikacji HP Smart wyświetli się komunikat Brak papieru lub Włóż papier.

Ponowne wkładanie papieru

Włóż ponownie papier do podajnika wejściowego.

 1. Trzymając obiema rękoma stos papieru, zegnij go w kształt litery „U”, a następnie zegnij go w przeciwnym kierunku.

  W ten sposób można rozdzielić sklejone arkusze papieru.

  Wyginanie stosu papieru
 2. Usuń papier z podajnika papieru.

 3. Dosuń prowadnice papieru do krawędzi podajnika.

  Dosuwanie prowadnic papieru do krawędzi podajnika
 4. Włóż stos papieru do podajnika stroną do druku skierowaną w górę, a następnie przesuń go do przodu aż do oporu.

  Uwaga:

  Włóż maksymalnie 150 arkuszy papieru stroną do druku skierowaną w górę i górną krawędzią w stronę drukarki. Jeżeli wkładasz papier dziurkowany, umieść go otworami skierowanymi w lewą stronę podajnika.

  Ładowanie papieru
 5. Przesuń prowadnice papieru, aby dokładnie przylegały do boków stosu arkuszy papieru.

  Dosuwanie prowadnic papieru do środka
 6. Zamknij pokrywę podajnika.

Sprawdzanie ustawień rozmiaru i rodzaju papieru

W zależności od ustawień drukarka może wyświetlić komunikat o błędzie Brak papieru lub Podajnik pusty, nawet jeśli w podajniku wejściowym znajduje się papier. Zmień ustawienia podajnika wejściowego z panelu sterowania drukarki lub programu, z którego próbujesz drukować.

Zresetuj drukarkę

Zresetuj drukarkę, aby skasować błędy drukarki.

 1. Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda drukarki.

 2. Odłącz kabel zasilający od źródła zasilania.

 3. Odczekaj 60 sekund.

 4. Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego i do drukarki.

  Uwaga:

  HP zaleca podłączenie drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.

 5. Włącz drukarkę, aby zakończyć resetowanie.

Drukowanie strony czyszczącej

Na rolkach podawania i pobierania papieru może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia powodujące zacięcia papieru i problemy z jego podawaniem. Wydrukowanie strony czyszczącej może oczyścić rolki podawania i pobierania papieru bez potrzeby ręcznego czyszczenia nich.

 1. Otwórz aplikację HP Smart i wybierz drukarkę.

 2. Kliknij polecenie Ustawienia zaawansowane.

  Uwaga:

  W systemie Windows 7 i 8 otwórz program HP Printer Assistant, wybierz polecenie Drukuj, a następnie kliknij opcję Strona główna drukarki (EWS).

 3. Kliknij pozycję System > Serwis.

 4. W obszarze Tryb czyszczenia utrwalacza kliknij polecenie Uruchom.

Drukarka wydrukuje stronę czyszczącą.

Czyszczenie rolek pobierających papieru

Na rolkach pobierających może gromadzić się kurz, włókna papieru oraz inne zabrudzenia powodujące problemy z podawaniem papieru. Wyczyść rolkę pobierania papieru wewnątrz drukarki.

Przygotuj poniższe informacje i sprzęty:

 • Niestrzępiąca się ściereczka lub wacik

 • Woda destylowana, filtrowana lub butelkowana (woda z kranu może uszkodzić urządzenie)

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Odłącz przewód zasilający z tyłu drukarki i poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

 3. Wyjmij stos papieru z podajnika wejściowego.

 4. Połóż drukarkę na boku.

  Kładzenie drukarki na boku
 5. Zwolnij i przytrzymaj niebieski zatrzask, aby zdjąć panel.

  Zwalnianie i przytrzymywanie niebieskiego zatrzasku w celu zdjęcia panelu
 6. Zwilż delikatnie wacik lub szmatkę, a następnie wyciśnij nadmiar wody.

 7. Wyczyść rolkę pobierania papieru za pomocą wacika, nie naciskając jej zbyt mocno.

  Lokalizacja rolki pobierania papieru
 8. Pozostaw rolkę pobierania papieru do całkowitego wyschnięcia (na około 10 minut).

 9. Przytrzymując niebieski zatrzask, wyrównaj i włóż panel, a następnie zwolnij zielony zatrzask, aby zablokować go na miejscu.

  Wkładanie panelu
 10. Umieść drukarkę w pierwotnej pozycji.

  Umieszczanie drukarki w pierwotnej pozycji
 11. Załaduj stos papieru.

Rolki pobierania są teraz czyste i gotowe do użytku.

Oddaj drukarkę do naprawy

Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymień ją.

Przejdź do sekcji Kontakt z centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.

Aby potwierdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...