Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP LaserJet M207-M212 - Migające wskaźniki

W poniższych częściach opisano najczęściej występujące stany błędów wskazywanych przez kombinacje migających wskaźników na panelu sterowania drukarki oraz rozwiązanie problemów sygnalizowanych przez każdą z tych kombinacji. Rozpoznaj wzór migania kontrolek na panelu sterowania, znajdź jego opis i wykonaj opisane tam czynności, aby rozwiązać problem.

Przyciski, ikony i kontrolki panelu sterowania

Przykładowe przyciski, ikony i kontrolki panelu sterowania

Objaśnienie

Opis

1

Wyświetlacz panelu sterowania

 • Ikona papieru

 • Ikona Uwaga (tylko modele USB)

 • Ikona sieci bezprzewodowej (tylko modele bezprzewodowe)

 • Ikona wkładu

2

Przycisk Wznów

3

Przycisk Anuluj

4

Przycisk zasilania

5

Wskaźnik stanu (tylko modele USB)

6

Przycisk sieci bezprzewodowej (tylko modele bezprzewodowe)

7

Przycisk/wskaźnik Informacji (tylko modele bezprzewodowe)

Wzory włączających się wskaźników (M211d)

Interpretacja wzorów włączających się wskaźników dla modeli USB.

Miga wskaźnik stanu

Drukarka przetwarza zadanie lub włącza się, uruchamia się ponownie, chłodzi się lub przechodzi czyszczenie. Nie trzeba podejmować żadnych działań. Poczekaj kilka minut, aż drukarka skończy zadanie.

Uwaga:

Jeżeli wskaźnik stanu miga szybko, wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie. Jeżeli problem będzie występował nadal, skontaktuj się z centrum obsługi klienta HP.

Ikona Uwaga jest wyłączona i miga ikona papieru

W drukarce skończył się lub zaciął się papier. Upewnij się, czy w podajniku znajduje się papier.

Ikona Uwaga jest włączona, a ikona Papier miga
 1. Dosuń prowadnice papieru do krawędzi podajnika.

  Rozsuwanie prowadnic papieru
 2. Załaduj stos papieru stroną do zadrukowania skierowaną w górę, a następnie wsuń stos aż do oporu.

  Wkładanie stosu papieru
 3. Dosuń prowadnice papieru do krawędzi papieru.

  Dosuwanie prowadnic papieru
 4. Opuść pokrywę podajnika i wysuń zasobnik wyjściowy.

  Opuszczanie pokrywy podajnika i wysuwanie zasobnika wyjściowego
 5. Naciśnij przycisk Wznów. Jeśli wskaźnik nadal miga, sprawdź, czy na ścieżce papieru nie ma zacięć, i usuń wszystkie znalezione zacięcia.

Ikona Uwaga jest włączona, a ikona wkładu miga

We wkładzie może być bardzo mało toneru lub wystąpił błąd wkładu.

Ikona Uwaga świeci, a ikona wkładu miga
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów.

  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów
 2. Wyjmij wkład laserowy.

  Wyjmowanie wkładu laserowego
 3. Oddaj stary wkład do utylizacji.

 4. Wyjmij wkład z opakowania.

  UWAGA:

  Chwyć wkład po obu końcach, aby uniknąć jego uszkodzenia. Nie należy dotykać osłony zabezpieczającej ani powierzchni wałka.

  Wyjmowanie wkładu z opakowania
 5. Chwyć wkład po bokach i delikatnie potrząśnij nim, aby równomiernie rozprowadzić znajdujący się w nim toner.

  Delikatne potrząsanie tonerem
 6. Usuń osłonę z wkładu.

  Zdejmowanie pokrywy
 7. Zainstaluj nowy wkład drukujący.

  Wkładanie nowego pojemnika z tonerem
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów.

  Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych

Miga ikona Uwagi

Pokrywa dostępu do wkładów nie jest odpowiednio zamknięta.

Miga ikona Uwagi
 • Sprawdź i prawidłowo zamknij pokrywę dostępu do wkładów i pokrywę tylną.

Ikona Uwaga jest wyłączona, a ikona wkładu jest włączona

We wkładzie drukarki jest mało tonera.

Ikona Uwaga jest wyłączona, a ikona wkładu jest włączona
 • Nie musisz wymieniać teraz tonera. Zaleca się posiadanie zamiennego wkładu na wypadek, gdy jakość wydruku pogorszy się i spadnie poniżej akceptowalnego poziomu.

Interpretacja wzorów włączających się wskaźników (M208dw, M209dw, M209dwe i M211dw)

Interpretuj wzory włączających się wskaźników w modelach bezprzewodowych.

Wskaźnik na pasku świecący się stałym światłem białym

Drukarka znajduje się w trybie oczekiwania i nie jest połączona z siecią bezprzewodową.

Wskaźnik na pasku świecący się stałym światłem białym
 • Podłącz drukarkę do sieci bezprzewodowej.

Na pasku wskaźnik świeci się białym ciągłym światłem i włączony jest wskaźnik wkładu

Poziom tonera jest niski.

Na pasku wskaźnik świeci się białym ciągłym światłem i włączony jest wskaźnik wkładu

Nie musisz wymieniać teraz tonera. Zaleca się posiadanie zamiennego wkładu na wypadek, gdy jakość wydruku pogorszy się i spadnie poniżej akceptowalnego poziomu.

Na pasku świeci się na biało wskaźnik i miga ikona wkładu

Poziom tonera jest bardzo niski.

Na pasku na biało świeci się wskaźnik i miga ikona wkładu
 • Wymień wkład laserowy.

Na pasku na biało miga wskaźnik

Drukarka przetwarza zadanie drukowania i drukuje je.

Na pasku na biało miga wskaźnik

Nie trzeba podejmować żadnych działań. Poczekaj kilka minut, aż drukarka skończy zadanie.

Biały wskaźnik na środku paska

Drukarka znajduje się w trybie uśpienia.

Biały wskaźnik na środku paska

Nie trzeba podejmować żadnych działań.

Wskaźnik na pasku świeci się ciągłym pomarańczowym światłem

Drzwiczki drukarki nie są odpowiednio zamknięte.

Wskaźnik na pasku świeci się ciągłym pomarańczowym światłem
 • Sprawdź i prawidłowo zamknij pokrywę dostępu do wkładów i pokrywę tylną.

Na pasku stałym światłem świeci się pomarańczowy wskaźnik i miga ikona papieru

W drukarce może nie być papieru lub papier nie jest prawidłowo włożony.

Na pasku stałym światłem świeci się pomarańczowy wskaźnik i miga ikona papieru
 1. Dosuń prowadnice papieru do krawędzi podajnika.

  Rozsuwanie prowadnic papieru
 2. Załaduj stos papieru stroną do zadrukowania skierowaną w górę, a następnie wsuń stos aż do oporu.

  Wkładanie stosu papieru
 3. Dosuń prowadnice papieru do krawędzi papieru.

  Dosuwanie prowadnic papieru
 4. Opuść pokrywę podajnika i wysuń zasobnik wyjściowy.

  Opuszczanie pokrywy podajnika i wysuwanie zasobnika wyjściowego
 5. Naciśnij przycisk Wznów.

Na pasku stałym światłem świeci się pomarańczowy wskaźnik i miga ikona wkładu

We wkładzie może być bardzo mało tonera lub wystąpił błąd wkładu np. niezgodny, nieautoryzowany lub chroniony wkład.

Na pasku stałym światłem świeci się pomarańczowy wskaźnik i miga ikona wkładu
 1. Otwórz pokrywę dostępu do wkładów.

  Otwieranie pokrywy dostępu do wkładów
 2. Wyjmij wkład laserowy.

  Wyjmowanie wkładu laserowego
 3. Oddaj stary wkład do utylizacji.

 4. Wyjmij wkład z opakowania.

  UWAGA:

  Chwyć wkład po obu końcach, aby uniknąć jego uszkodzenia. Nie należy dotykać osłony zabezpieczającej ani powierzchni wałka.

  Wyjmowanie wkładu z opakowania
 5. Chwyć wkład po bokach i delikatnie potrząśnij nim, aby równomiernie rozprowadzić znajdujący się w nim toner.

  Delikatne potrząsanie tonerem
 6. Usuń osłonę z wkładu.

  Zdejmowanie pokrywy
 7. Zainstaluj nowy wkład drukujący.

  Wkładanie nowego pojemnika z tonerem
 8. Zamknij pokrywę dostępu do wkładów.

  Zamykanie pokrywy dostępu do wkładów atramentowych

Na pasku szybko miga pomarańczowy wskaźnik

Wystąpił problem z drukarką.

Na pasku stałym światłem pomarańczowym świeci się wskaźnik
 • Wystąpił problem z drukarką. Wyłącz drukarkę, poczekaj 30 sekund, a następnie włącz ją ponownie.

Wskaźnik świecący się na pasku stałym niebieskim światłem

Drukarka znajduje się w trybie oczekiwania i jest połączona z siecią bezprzewodową. Komputer lub urządzenie mobilne jest bezpośrednio połączone z drukarką za pomocą funkcji Wi-Fi Direct.

Wskaźnik świecący się na pasku stałym niebieskim światłem

Nie trzeba podejmować żadnych działań.

Pasek pulsuje w kolorze jasnoniebieskim

Drukarka próbuje połączyć się z siecią bezprzewodową.

Pasek pulsuje w kolorze jasnoniebieskim

Nie trzeba podejmować żadnych działań. Poczekaj, aż drukarka połączy się z siecią bezprzewodową.

Na pasku wskaźnik świeci się nieprzerwanym niebieskim światłem, a następnie miga na pomarańczowo

Drukarka nie może połączyć się z siecią bezprzewodową.

Na pasku wskaźnik świeci się nieprzerwanym niebieskim światłem, a następnie miga na pomarańczowo
 • Spróbuj połączyć się z siecią bezprzewodową.

  Uwaga:

  Jeżeli drukarka nie połączy się z siecią, ustaw ją w trybie konfiguracji bezprzewodowej, odczekaj 30-45 sekund, a następnie otwórz aplikację HP Smart i dodaj drukarkę.

Na pasku na zielono świeci się wskaźnik

Trwa uruchomianie drukarki, oczekiwanie na potwierdzenie, wykonanie automatycznych procedur czyszczenia, pobranie i instalacja aktualizacji drukarki lub chłodzenie.

Uwaga:

Zadanie drukowania może zostać wstrzymane podczas chłodzenia i będzie kontynuowane, gdy drukarka będzie gotowa do drukowania. Może to potrwać kilka minut.

Na pasku na zielono świeci się wskaźnik

Nie trzeba podejmować żadnych działań. Poczekaj kilka minut, aż drukarka skończy zadanie.

Na pasku pulsuje wskaźnik świecący się na zielono

Drukarka wykonuje rutynowe czynności konserwacyjne.

Na pasku pulsuje wskaźnik świecący się na zielono

Nie trzeba podejmować żadnych działań. Poczekaj, aż rutynowa konserwacja zostanie zakończona.

Na pasku pulsuje fioletowy wskaźnik

Drukarka jest w trybie konfiguracji Wi-Fi.

Fioletowy wskaźnik pulsujący na pasku
 • Jeśli miga przycisk Informacje, naciśnij przycisk Informacje, aby połączyć się z siecią bezprzewodową.

Pasek szybko miga na fioletowo, a następnie miga na pomarańczowo

Upłynął czas nawiązania połączenia w trybie Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Pasek szybko miga na fioletowo, a następnie miga na pomarańczowo
 • Naciśnij przycisk Anuluj, aby usunąć błąd, i spróbuj ponownie.

  Uwaga:

  Jeśli drukarka nie nawiąże połączenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi na drukarce przez trzy sekundy, a następnie w ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS na routerze.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...