Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP - Instalacja najnowszej wersji systemu Windows 10

Nowe wersje systemu Windows 10 są instalowane na komputerze za pomocą usługi Windows Update. Dowiedz się, co się stanie, jeśli system Windows zainstaluje aktualizację automatycznie, i znajdź informacje na temat ręcznego instalowania aktualizacji.

Więcej informacji na temat nowych funkcji w systemie Windows 10 można znaleźć w następującym artykule w języku angielskim: Best Windows Ever Keeps Getting Better firmy Microsoft.

Narzędzie Windows Update wymaga minimalnej ilości wolnego miejsca na dysku twardym, aby zainstalować najnowszą aktualizację. Może zostać wyświetlony monit o podłączenie zewnętrznej pamięci masowej, aby dokończyć aktualizację. Więcej informacji o czynnościach umożliwiających zwolnienie miejsca na dysku twardym można znaleźć w dokumencie Komputery stacjonarne HP - Rozwiązywanie problemów związanych z małą ilością wolnego miejsca (Windows 10, 8).

W komputerach biznesowych instalacją systemu operacyjnego można zarządzać na poziomie IT. Może nie być dostępna do zainstalowania późniejsza wersja Windows. Aby się upewnić, skontaktuj się z działem IT firmy lub lokalną pomocą techniczną.

Automatyczna instalacja systemu Windows 10

Usługa Windows Update może automatycznie zainstalować na komputerze nową wersję systemu Windows 10.

Uwaga:

System Windows umożliwia zmianę harmonogramu aktualizacji do pięciu następnych dni. Z opcji zmiany harmonogramu można jednak skorzystać tylko jeden raz.

 1. W przypadku pierwszego użycia komputera w danym dniu otwiera się ekran logowania.

 2. Po zalogowaniu się użytkownika następuje otwarcie ekranu powitalnego z komunikatem Cześć!, po czym wyświetlana jest seria ekranów przedstawiających postęp instalacji.

 3. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony ekran Zaczynajmy!, a następnie pojawi się pulpit.

  Wersja systemu Windows 10 została zainstalowana pomyślnie.

Ręczna instalacja systemu Windows 10

Jeśli nie chcesz poczekać, aż system Windows automatycznie pobierze nową wersję systemu Windows 10, użyj usługi Windows Update, aby zainstalować ją ręcznie.

 1. Używając pola wyszukiwania na pasku zadań, wyszukaj i uruchom usługę Windows Update.

 2. Kliknij opcję Sprawdź aktualizacje. Rozpocznie się pobieranie, a jego postęp będzie wyświetlany w procentach.

 3. Po zakończeniu pobierania kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz.

  Uwaga:

  Jeśli nie chcesz ponownie uruchomić komputera natychmiast, system Windows 10 zostanie ponownie uruchomiony automatycznie w okresie braku aktywności, aby dokończyć instalację.

  Po ponownym uruchomieniu komputera aktualizacja zostanie skonfigurowana.

Instalowanie Windows 10 z dysku USB za pomocą narzędzia do tworzenia nośników

Możesz zainstalować Windows 10 z dysku USB za pomocą narzędzia do tworzenia nośników.

Tworzenie nośnika instalacyjnego do pobrania systemu Windows 10

Pobierz narzędzie do tworzenia nośników i utwórz nośnik instalacyjny.

Uwaga:

Możesz na dowolnym komputerze uruchomić narzędzie do tworzenia nośników i utworzyć nośnik instalacyjny systemu Windows.

 1. Przejdź do witryny Microsoft Pobierz Windows 10 (strona w języku angielskim).

 2. Kliknij przycisk Pobierz teraz narzędzie i pobierz plik MediaCreationTool.exe.

 3. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej.

  Ekran warunków licencji z zaznaczoną opcją Akceptuj
 4. Zaznacz opcję Utwórz nośnik instalacyjny (dysk flash USB, dysk DVD lub plik ISO) dla innego komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Ekran Co chcesz zrobić? z wybraną opcją Utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera
 5. Wybierz język, edycję i architekturę (64-bitową lub 32-bitową) dla instalacji systemu Windows 10, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz język, architekturę i edycję
 6. Włóż pusty dysk USB (zaleca się pojemność 16 GB lub większą) i wybierz opcję Napęd flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Ekran Wybierz preferowany nośnik z zaznaczoną opcją Dysk flash USB
 7. Wybierz dysk flash USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybór napędu flash USB i kliknięcie przycisku Dalej
 8. Po zakończeniu zapisywania plików instalacyjnych systemu Windows na dysku USB przez narzędzie do tworzenia nośników, kliknij przycisk Zakończ.

  Kliknięcie przycisku Zakończ w oknie Twój napęd flash USB jest gotowy

Instalacja systemu Windows 10 na komputerze

Konfiguracja systemu Windows 10 umożliwia czystą instalację systemu Windows 10 (czyli usunięcie wszystkich danych) lub zachowanie osobistych plików i aplikacji. Firma HP mimo to zaleca wykonanie kopii zapasowych wszystkich danych w przypadku ewentualnej utraty danych.

Uwaga:

Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie klucza produktu systemu Windows 10, wpisz klucz produktu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga:

Jeśli na komputerze jest mniej niż 128 GB wolnego miejsca na dysku twardym, zostanie wyświetlony monit o podłączenie dysku twardego USB w celu kontynuowania instalacji. Użyj pustego dysku twardego USB o pojemności nie mniejszej niż 32 GB. Po zakończeniu instalowania uaktualnienia do systemu Windows 10 plik windows.old zostanie skopiowany na dysk twardy USB. Zachowaj ten plik na dysku twardym USB. Plik ten jest wymagany, jeśli zdecydujesz się powrócić do poprzedniego systemu operacyjnego.

 1. Włóż napęd USB z instalacją systemu Windows do portu komputera.

 2. Otwórz napęd USB w oknie Eksplorator plików, a następnie dwukrotnie kliknij plik setup.

  Jeśli pojawi się okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.

 3. Po wyświetleniu okna Pobierz ważne aktualizacje zaznacz opcję Pobierz i zainstaluj aktualizacje (zalecane), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Ekran warunków licencji z zaznaczoną opcją Akceptuj
 4. Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej.

  Ekran Co chcesz zrobić? z wybraną opcją Utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera
 5. W oknie Wybierz elementy do zachowania wybierz elementy, które chcesz zachować, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  • Zachowaj osobiste pliki i aplikacje: zachowuje wszystkie osobiste pliki, ustawienia i aplikacje.

  • Zachowaj tylko osobiste pliki: zachowuje osobiste pliki, ale nie ustawienia ani aplikacje.

  • Nie zachowuj żadnych elementów: nic nie zostaje zachowane i zostają usunięte wszystkie dane.

  Wybranie opcji zachowania osobistych plików i aplikacji lub osobistych plików w oknie Wybierz, które elementy zachować
 6. W oknie System gotowy do zainstalowania kliknij przycisk Instaluj.

  Rozpocznie się instalacja oprogramowania.

  Podczas procesu instalacji komputer uruchomi się ponownie kilka razy. Na żadnym etapie procesu instalowania nie wolno wyłączać komputera ani przerywać procesu. Jeśli zostanie wyświetlone okno logowania, zaloguj się do konta.

  Ekran Gotowy do instalacji z wybraną opcją Instaluj

Konfiguracja i zalogowanie się do systemu Windows 10 (tylko czysta instalacja)

W przypadku przeprowadzenia czystej instalacji Windows i niezachowania żadnych elementów wykonaj kroki konfiguracji przy pomocy asystentki Cortana. W przypadku wybrania opcji zachowania osobistych plików i aplikacji nie trzeba konfigurować systemu Windows 10 ponownie.

 1. Po wyświetleniu ekranu powitalnego asystentki Cortana można wybrać opcję użycia rozpoznawania głosu Cortana (jeżeli komputer jest wyposażony w mikrofon) lub użycia klawiatury i myszy do wykonania instalacji systemu.

  Aby nie używać asystentki Cortana, w prawym dolnym rogu ekranu kliknij ikonę głośnika, a następnie wycisz głośnik.

  Ekran powitalny asystentki Cortana
 2. Po wyświetleniu ekranu Zacznijmy od regionu. Dobrze?, wybierz swój region, a następnie kliknij przycisk Tak.

 3. Gdy zostanie wyświetlony ekran Czy to właściwy układ klawiatury?, wybierz układ klawiatury, a następnie kliknij przycisk Tak.

 4. Gdy zostanie wyświetlony ekran Chcesz dodać drugi układ klawiatury?, kliknij opcję Dodaj układ i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać kolejny układ klawiatury, lub kliknij przycisk Pomiń, aby kontynuować bez drugiego układu klawiatury.

 5. Po wyświetleniu ekranu Połączmy się z siecią wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Połącz i wpisz sieciową nazwę użytkownika i hasło lub kliknij przycisk Na razie pomiń, aby kontynuować bez łączenia z siecią.

 6. Na ekranie Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft w polu tekstowym wpisz adres e-mail, numer telefonu lub nazwę Skype lub utwórz konto, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Ekran Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft z zaznaczonym polem tekstowym i przyciskiem Dalej
 7. W polu tekstowym wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Ekran Wpisz swoje hasło z zaznaczonym polem tekstowym i przyciskiem Dalej
 8. Jeżeli zostanie wyświetlony ekran Możesz pomyśleć, że przesadzamy z ostrożnością z monitem o podanie dodatkowej metody weryfikacji konta, wybierz sposób, w jaki chcesz weryfikować konto, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 9. Przeczytaj opcje wyświetlane na poszczególnych ekranach, wybierz odpowiednie opcje, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować.

 10. Gdy zostanie wyświetlony ekran Wybierz ustawienia prywatności dla urządzenia, wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj.

  Ekran Wybierz ustawienia prywatności dla urządzenia z zaznaczonym przyciskiem Zaakceptuj

Instalacja zostanie zakończona i zostanie otwarty pulpit.

Usuwanie plików instalacyjnych systemu Windows 10, aby odzyskać miejsce na dysku

Funkcja „Wróć” umożliwiająca ponowne zainstalowanie poprzedniej wersji systemu Windows jest dostępna przez 10 dni od uaktualnienia do systemu Windows 10 (lub aktualizacji systemu Windows 10 do nowej wersji). Przez ten czas umieszczone na dysku twardym pliki instalacyjne systemu Windows zajmują dużo miejsca. Pliki te zostaną automatycznie usunięte po upływie 10 dni. Można je jednak usunąć ręcznie, jeśli chcesz wcześniej zwolnić wolne miejsce w pamięci masowej.

Uwaga:

Po usunięciu plików funkcja „Powrót do poprzedniej wersji” nie pozwoli na przywrócenie poprzedniej wersji systemu Windows.

 1. Przy użyciu pola wyszukiwania na pasku zadań wyszukaj i uruchom funkcję Oczyszczanie dysku.

  Wyszukiwanie w systemie opcji Oczyszczanie dysku
 2. Wybierz dysk twardy, na którym będą przechowywane pliki instalacyjne (zwykle C:), a następnie kliknij przycisk OK.

  Okno Oczyszczanie dysku z zaznaczonym dyskiem C:
 3. Po otwarciu okna Oczyszczanie dysku, kliknij opcję Oczyść pliki systemowe.

  Czyszczenie plików systemowych
 4. Wybierz dysk twardy, na którym będą przechowywane pliki instalacyjne (zwykle C:), a następnie kliknij przycisk OK.

  Poczekaj, aż funkcja Oczyszczanie dysku przeskanuje dysk w poszukiwaniu plików systemowych, które można usunąć.

 5. Wybierz Poprzednie instalacje systemu Windows i Tymczasowe pliki instalacyjne systemu Windows, a następnie kliknij przycisk OK, aby rozpocząć oczyszczanie.

 6. Kliknij przycisk Usuń pliki.

  Po zakończeniu oczyszczania dostępne jest więcej wolnego miejsca na dysku komputera.

Rozwiązanie problemów z narzędziem HP Recovery Manager w Windows 10

Jeżeli komputer został dostarczony z zainstalowanym fabrycznie systemem Windows 10, narzędzie HP Recovery Manager może nie obsługiwać najnowszej aktualizacji.

Uwaga:

Program HP Recovery Manager to część pierwotnego obrazu dysku twardego komputerów HP, które zostały wypuszczone na rynek przed 2018 rokiem. Umożliwia on odzyskiwanie systemu operacyjnego z plików zapisanych na partycji dysku twardego bez konieczności użycia nośnika odzyskiwania. Umożliwia on także utworzenie własnych płyt lub napędu USB odzyskiwania dla konkretnego komputera.

Komunikat Nie można otworzyć pliku: X:\sources\Recovery\tools\HP\Rita-tool\ może zostać wyświetlony w przypadku próby otwarcia programu HP Recovery Manager przy użyciu jednej z poniższych metod:

 • Naciśnięcie klawisza F11, kliknięcie opcji Rozwiązywanie problemów, a następnie wybór opcji HP Recovery Manager.

  - lub -

 • Wyszukanie i wybranie opcji HP Recovery Manager, a następnie kliknięcie opcji Środowisko odzyskiwania systemu Windows.

Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj aktualizację programu HP Recovery Manager.

Uwaga:

Po kliknięciu odnośnika plik zostanie pobrany za pomocą przeglądarki internetowej.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...