Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP — rozwiązywanie problemów i błędów związanych z małą ilością wolnego miejsca (Windows 10)

Jeżeli na dysku twardym komputera jest zbyt mało miejsca, może nie być możliwe instalowanie aktualizacji systemu Windows, aplikacji i pobieranie plików. Na wyświetlaczu mogą być wyświetlane komunikaty o błędzie i ostrzeżenia dotyczące małej ilości miejsca. Komputer lub tablet mogą też pracować niestabilnie. Skorzystaj z tych procedur, aby rozwiązać te problemy i błędy.

Uwaga:

W przypadku komputera przenośnego HP z dyskiem twardym o pojemności 32 GB i problemów z jego rozbudową w związku z małą ilością wolnego miejsca przejdź do dokumentu Komputery przenośne HP — Zwalnianie miejsca na dysku twardym o pojemności 32 GB (Windows 10).

Zwolnienie miejsca na twardym dysku

Opróżnij Kosz, usuń niepotrzebne pliki i programy, a także dostosuj ustawienia przywracania systemu, aby zwolnić miejsce na dysku twardym.

Uruchamianie narzędzia HP Performance Tune-up Check w celu zwolnienia miejsca na dysku

Rozwiąż problemy z małą ilością wolnego miejsca za pomocą narzędzia HP Performance Tune-up Check.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz HP Support Assistant lub na pasku zadań kliknij ikonę aplikacji .

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana w komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.

  Uwaga:

  Program HP Support Assistant jest wymagany, aby można było uruchomić narzędzie HP Performance Tune-up Check.

 2. Przejdź do HP Performance Tune-up Check, aby otworzyć narzędzie.

  Jeżeli narzędzie nie zostanie uruchomione automatycznie, wyszukaj w systemie aplikację HP Support Assistant i otwórz ją. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij opcję Optymalizowanie wydajności w sekcji Naprawy i diagnostyka.

  Jeżeli nie można uruchomić narzędzia, sprawdź Usuwanie niepotrzebnych plików za pomocą funkcji Czujnik pamięci.

 3. W obszarze Opcje dodatkowe wybierz Opróżnij kosz i Wyczyść historię przeglądarek internetowych, pliki cookie i pamięć podręczną, a następnie kliknij Optymalizuj.

  Narzędzie usunie niepotrzebne pliki z dysku twardego.

  Ekran główny narzędzia HP Performance Tune-up Check

Jeżeli problem nie został rozwiązany, usuń niepotrzebne pliki za pomocą funkcji Czujnik pamięci.

Usuwanie niepotrzebnych plików za pomocą funkcji Czujnik pamięci

Funkcja Czujnik pamięci pozwala zwolnić miejsce na komputerze. Jeżeli zostanie skonfigurowana poprawnie, funkcja Czujnik pamięci może automatycznie usuwać niepożądane pliki, takie jak pliki tymczasowe, stare elementy z kosza i pliki w folderze Pobrane pliki, które nie były ostatnio używane, w tym stare wersje systemu Windows.

 1. Wyszukaj i otwórz narzędzie Ustawienia pamięci.

 2. W oknie Pamięć wybierz pozycję Pliki tymczasowe.

  Wybór pozycji Pliki tymczasowe w oknie ustawień pamięci
 3. Wybierz pliki tymczasowe do usunięcia, a następnie kliknij pozycję Usuń pliki.

  UWAGA:

  HP nie zaleca zaznaczania opcji Pobrane pliki. Może to spowodować usunięcie plików osobistych.

  Wybór plików tymczasowych do usunięcia z komputera
 4. Wróć do okna Pamięć, wybierz Włącz pod informacjami o Czujnik pamięci, a następnie wybierz Skonfiguruj czujnik pamięci lub uruchom go.

  Włączanie funkcji Czujnik pamięci i wybór pozycji Skonfiguruj funkcję Czujnik pamięci lub uruchom ją
 5. W oknie Skonfiguruj funkcję Czujnik pamięci lub uruchom ją wybierz częstotliwość uruchamiania funkcji Czujnik pamięci, usuwania plików tymczasowych oraz opróżniania kosza i folderu Pobrane pliki.

  Konfigurowanie ustawień funkcji Czujnik pamięci
 6. Przewiń w dół do pozycji Zwolnij miejsce teraz, a następnie kliknij pozycję Oczyść teraz, aby od razu uruchomić funkcję Czujnik pamięci przy użyciu poprzednio wybranych ustawień.

  Wybór przycisku Oczyść teraz w celu natychmiastowego uruchomienia funkcji Czujnik pamięci przy użyciu poprzednio wybranych ustawień

Usuwanie zbędnych programów w systemie Windows 10

Nieużywane lub niechciane programy można usunąć z komputera, aby zwiększyć wolne miejsce na dysku twardym.

 1. Wyszukaj i otwórz Aplikacje i funkcje.

 2. W obszarze Aplikacje i funkcje zaznacz aplikację, która ma być usunięta, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.

  Kliknięcie opcji Odinstaluj w Ustawieniach aplikacji i funkcji
 3. Ponownie kliknij przycisk Odinstaluj, aby potwierdzić.

System Windows usunie aplikację z komputera.

Dostosowywanie ustawień funkcji Przywracanie systemu w celu zwolnienia miejsca na dysku

Przywracanie systemu to funkcja systemu Windows umożliwiająca przywrócenie oprogramowania i ustawień systemu do stanu z określonego dnia. W tym celu funkcja Przywracanie systemu zapisuje wszystkie zmiany plików systemowych w punkcie przywracania. Punkty przywracania zajmują bardzo dużo miejsca na dysku. Dostosowywanie ustawień funkcji Przywracanie systemu może zwolnić miejsce na dysku twardym.

 1. Znajdź i otwórz Panel sterowania.

 2. W polu Szukaj panelu sterowania wpisz system, a następnie wybierz System.

  Wybór opcji System w oknie Panel sterowania
 3. Na ekranie głównym System wybierz pozycję Ochrona systemu.

  Wybór pozycji Ochrona systemu na ekranie głównym System
 4. Na karcie Ochrona systemu kliknij przycisk Konfiguruj.

  Kliknięcie przycisku skonfiguruj na karcie Ochrona systemu
 5. Aby zmniejszyć ilość miejsca zarezerwowaną na punkty przywracania, przesuń suwak Maksymalne użycie na niższą wartość. Można wybrać wyższą lub niższą wartość procentową w zależności od liczby punktów przywracania i pojemności dysku twardego.

  Zmiana ustawienia suwaka Maksymalne użycie na niższą wartość
 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Właściwości systemu.

Jeżeli problem nie został rozwiązany, sprawdź, czy na dysku twardym jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

Potwierdzenie dostępności wystarczającej ilości wolnego miejsca

Sprawdź ilość wolnego miejsca na dysku twardym. Jeżeli wolnego miejsca jest mniej niż 5% ogólnej pojemności dysku, zwolnij miejsce na dysku.

 1. Otwórz program Eksplorator plików, a następnie przejdź do Ten komputer.

 2. W obszarze Urządzenia i dyski prawym przyciskiem myszy kliknij główny dysk twardy (zwykle C:), a następnie wybierz polecenie Właściwości.

  Wybór polecenia Właściwości z menu podręcznego głównego dysku twardego
 3. Kliknij kartę Ogólne i wyświetl ilość wolnego miejsca na dysku twardym.

  Sprawdzanie ilości wolnego miejsca na dysku twardym
 4. Jeśli na dysku twardym dostępne jest mniej niż 5% wolnego miejsca, uruchom narzędzie HP Performance Tune-up Check, usuń pliki za pomocą narzędzia Czujnik pamięci i usuń niepotrzebne programy, aby zwolnić więcej miejsca na dysku.

Dodatkowe porady dotyczące zwalniania miejsca

Wykonaj poniższe czynności, aby zapobiec problemom z wolnym miejscem.

Stosowanie wydajniejszych ustawień pamięci w Windows 10

Jeżeli komputer ma co najmniej dwa dyski, przechowywanie plików osobistych na dysku głównym może spowodować spowolnienie komputera. Aby poprawić wydajność komputera, przenieś pliki osobiste na drugi dysk twardy.

 1. Wyszukaj i otwórz narzędzie Ustawienia pamięci.

 2. W oknie Pamięć sprawdź ilość pozostałego miejsca na głównym dysku twardym oraz przejrzyj różne typy plików i ilość zajmowanego przez nie miejsca. Te informacje mogą pomóc w podjęciu decyzji o tym, które zawartości mają być zapisane na innym dysku. Kliknij pozycję Pokaż więcej kategorii, aby wyświetlić dodatkowe pliki.

  Użycie pamięci masowej według typu zawartości
 3. Przewiń w dół do pozycji Więcej ustawień pamięci, a następnie wybierz pozycję Zmień lokalizację zapisywania nowej zawartości.

  Wybór pozycji „Zmień lokalizację zapisywania nowej zawartości”
 4. Na liście kliknij menu rozwijane w obszarze typu zawartości, który ma być zapisywany na innym dysku twardym. Potem wybierz dysk, na którym ma być zapisywana nowa zawartość.

  UWAGA:

  Nie zapisuj zawartości na dysku Recovery. Zapisywanie danych na tym dysku może uniemożliwić odzyskiwanie systemu operacyjnego w razie wystąpienia problemu.

  Wybór dysku w celu zwolnienia miejsca na dysku głównym
 5. Po zmianie dysku docelowego kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Konfiguracja funkcji Czujnik pamięci do automatycznego zwalniania miejsca

Funkcja Czujnik pamięci pozwala zwolnić miejsce na komputerze. Jeżeli funkcja Czujnik pamięci zostanie skonfigurowana poprawnie, może automatycznie usuwać niepożądane pliki, takie jak pliki tymczasowe, stare elementy z kosza i pliki w folderze Pobrane pliki, które nie były ostatnio używane.

Funkcja Czujnik pamięci nie usuwa wszystkich niepotrzebnych plików. Poza plikami usuwanymi automatycznie konieczne może być też usunięcie innych plików, takich jak dzienniki aktualizacji.

 1. Wyszukaj i otwórz narzędzie Ustawienia pamięci.

 2. W oknie Pamięć, wybierz Włącz pod informacjami o Czujnik pamięci, a następnie wybierz Skonfiguruj czujnik pamięci lub uruchom go.

  Włączanie funkcji Czujnik pamięci i wybór pozycji Skonfiguruj funkcję Czujnik pamięci lub uruchom ją
 3. W oknie Skonfiguruj funkcję Czujnik pamięci lub uruchom ją wybierz częstotliwość uruchamiania funkcji Czujnik pamięci, usuwania plików tymczasowych oraz opróżniania kosza i folderu Pobrane pliki.

  Uwaga:

  W zależności od wersji systemu Windows opcje w funkcji Czujnik pamięci mogą się różnić.

  • Uruchom Czujnik pamięci: Użyj menu rozwijanego, aby wybrać, kiedy funkcja Czujnik pamięci ma być uruchamiana.

  • Pliki tymczasowe: Zaznacz pole wyboru, aby usunąć pliki tymczasowe, które nie są już używane przez aplikacje. Potem użyj menu rozwijanych, aby określić, kiedy usuwać pliki z kosza i folderu Pobrane pliki.

  • Zwolnij miejsce teraz: Wybierz pozycję Oczyść teraz, aby od razu uruchomić funkcję Czujnik pamięci przy użyciu poprzednio wybranych ustawień.

  Konfigurowanie ustawień funkcji Czujnik pamięci

Zapisywanie plików do nowej lokalizacji na dysku pomocniczym

Aby zapisać pliki w nowej lokalizacji na pomocniczym lub zewnętrznym dysku twardym, zmień lokalizację folderów na nowe miejsce docelowe w celu uniknięcia zamieszania podczas zapisywania plików.

W przypadku korzystania z wymiennego urządzenia pamięci masowej, np. karty pamięci, podłącz urządzenie do komputera przy każdym zapisie.

 1. Otwórz program Eksplorator plików, a następnie przejdź do Ten komputer.

 2. Kliknij folder Dokumenty prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

  Wybór polecenia Właściwości z menu podręcznego folderu Dokumenty
 3. W oknie Właściwości dokumentu przejdź do karty Lokalizacja, a następnie kliknij pozycję Znajdź cel.

  Wybór pozycji „Znajdź cel” na karcie Lokalizacja
 4. Przejrzyj w poszukiwaniu lokalizacji nowego folderu dokumentów, kliknij pasek adresu i skopiuj nowy adres.

 5. Wyczyść pole w oknie Właściwości dokumentu, wklej nowy adres w polu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

  Wklejanie nowego adresu w polu Lokalizacja
 6. W polu Przenieś folder kliknij przycisk Tak, aby przenieść pliki i zawartość ze starej lokalizacji do nowej lokalizacji.

  Można powtórzyć tę procedurę, aby zmienić lokalizację folderów w celu uniknięcia zamieszania podczas zapisywania plików.

Przenoszenie plików na zewnętrzny dysk

W przypadku rzadko używanych danych lub plików można zapisać je na napędzie wymiennym. Potem można podłączyć dysk, gdy pliki są potrzebne. Dzięki temu nie będą zajmować miejsca na głównym dysku twardym.

Upewnij się, że zewnętrzne urządzenie pamięci masowej ma wystarczającą ilość wolnego miejsca, aby pomieścić przenoszone pliki.

 1. Podłącz zewnętrzny dysk, otwórz lokalizację pamięci na komputerze, a następnie utwórz nowy folder na dysku.

 2. Na dysku twardym komputera otwórz C:\Użytkownicy\nazwaużytkownika.

 3. Kliknij folder Moje dokumenty lub Dokumenty prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Właściwości.

 4. W oknie Właściwości dokumentu przejdź do karty Lokalizacja, a następnie kliknij pozycję Przenieś.

 5. W oknie dialogowym przejdź do nowego folderu na zewnętrznym dysku twardym, a następnie utwórz nowy folder wewnątrz niego o nazwie Dokumenty. Wybierz nowy folder.

 6. Kliknij pozycję Wybierz folderOK, aby przenieść pliki.

 7. Kliknij Tak, aby potwierdzić, i poczekaj na przeniesienie plików.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...