Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP — przed uruchomieniem komputera w systemie operacyjnym Windows 10 wyświetla się komunikat o błędzie dysku twardego

Podczas rozruchu wyświetlany jest komunikat o błędzie dysku twardego.

Taki komunikat o błędzie może oznaczać, że wystąpił problem z dyskami fizycznymi, sektorami lub danymi na dysku twardym.

Ekran komunikatu o błędzie dysku twardego

Jeśli wyświetli się ten komunikat o błędzie, przeprowadź test diagnostyczny dysku twardego, aby sprawdzić jego stan faktyczny.

Przeprowadzanie testów dysku twardego w narzędziu HP PC Hardware Diagnostics

Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics udostępnia wiele testów sprawdzających dysk twardy komputera i wykrywania awarii sprzętowych. W pierwszej kolejności przeprowadź test szybki (od dwóch do trzech minut). Jeśli problem nie zostanie wykryty w trakcie testu szybkiego, przeprowadź test rozszerzony (co najmniej dwie godziny). Można go uruchomić raz lub zapętlić, aż do wystąpienia błędu.

 1. Z menu Testy podzespołów wybierz pozycję Pamięć masowa, a następnie Test szybki.

  Wybór szybkiego testu dysku twardego
 2. Kliknij pozycję Uruchom raz. Rozpocznie się test szybki.

  Ekran Test dysku SSD w programie HP PC Hardware Diagnostics
 3. Jeśli komputer jest wyposażony w więcej niż jeden dysk twardy, wybierz dysk, który ma być przetestowany. Aby przetestować wszystkie dyski twarde, wybierz pozycję Testuj wszystkie dyski twarde.

  Po zakończeniu testu zostanie wyświetlony ekran z wynikami. Te informacje są także dostępne po wybraniu pozycji Dzienniki testów z menu głównego.

 4. Jeśli dysk twardy przejdzie szybki test, ale nadal występuje problem z dyskiem twardym, uruchom test rozszerzony. Obejmuje on testy SMART, krótki test (DST), zoptymalizowany test (DST) oraz długi test (DST). Aby uruchomić te testy osobno, wybierz je z menu Testy dysku twardego.

 5. Jeśli dysk twardy nie przejdzie testu, kliknij pozycję Rozwiąż problemy.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozwiązać problem, a następnie kliknij przycisk Tak.

 7. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, kliknij przycisk Tak, aby skontaktować się z Centrum obsługi klienta HP.

 8. Zeskanuj kod QR, zapisz lub skopiuj identyfikator uszkodzenia (kod 24-cyfrowy) i identyfikator produktu, aby mieć je pod ręką podczas kontaktu z Centrum obsługi klienta HP. Te informacje są także dostępne na karcie Dziennik testów w menu głównym.

 9. Jeżeli komputer jest w trybie online, kliknij przycisk DALEJ, aby przejść do witryny Centrum obsługi klienta HP.

Sprawdzanie wyników testu dysku twardego

Po zakończeniu testu dysku twardego wyświetlony zostanie komunikat opisujący działania, jakie zostały podjęte.

Wynik testu

Sugerowane działanie

Test dysku twardego zakończony pomyślnie

Komputera można używać jak dotychczas.

Znalezione problemy zostały naprawione

Komputera można używać jak dotychczas.

Znaleziono uszkodzony sektor i ponownie go zmapowano

Ponownie uruchom komputer.

 • Jeżeli wyświetlony zostanie inny komunikat o błędzie, uruchom test dysku twardego ponownie.

 • Jeżeli nie zostanie wyświetlony żaden komunikat o błędzie, komputera można używać jak dotychczas.

Wyświetlany jest konkretny komunikat o błędzie i 24-znakowy kod identyfikacyjny usterki

Skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP.

Wyświetlany jest komunikat o błędzie SMART Check: NIE ZAINSTALOWANO | Krótki test DST: NIE ZAINSTALOWANO

Wczytaj domyślne ustawienia narzędzia do konfiguracji systemu BIOS.

Zapoznaj się z dokumentem HP dla posiadanego produktu, a następnie wykonaj czynności opisane w części Wczytaj domyślne ustawienia narzędzia do konfiguracji systemu BIOS.

Po ponownym wczytaniu domyślnych ustawień systemu BIOS ponownie uruchom test diagnostyczny dysku twardego. Jeżeli komunikat o błędzie Nie ZAINSTALOWANO pojawi się ponownie, skontaktuj się z Centrum obsługi klienta HP.

Kontakt z HP w sprawie nieudanego testu dysku twardego

Jeśli dysk twardy nie przejdzie testu pomyślnie, zapisz identyfikator błędu (kod 24-cyfrowy) i skontaktuj się z centrum obsługi klienta firmy HP.

Uwaga:

Identyfikator błędu jest również dostępny w Dziennikach testu w Menu głównym.

Wyniki testu dysku twardego wskazujące błąd


hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...