Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed – instalacja pełnej wersji sterownika lub pełnego rozwiązania do drukowania w systemie Windows 7 lub Windows 8 za pomocą połączenia USB

Niektóre drukarki HP mogą nie być wyposażone w sterownik lub mają podstawowy sterownik wbudowany w system operacyjny Windows 7 lub Windows 8 (OS) (sterownik systemowy). Sterowniki systemowe nie zawierają tych samych funkcji będących częścią pełnej wersji sterownika lub pełnego rozwiązania.

Aby uaktualnić podstawowy sterownik druku do pełnego rozwiązania, należy wykonać czynności opisane w tym dokumencie, aby pobrać i zainstalować pełną wersję sterownika lub pełne rozwiązanie.

Uwaga:

Niniejszy dokument zawiera instrukcje pobierania i instalacji z użyciem portu USB dla pełnej wersji sterownika lub pełnego rozwiązania dostarczanego przez firmę HP dla obsługiwanych drukarek używanych w systemie Windows 7 lub 8.

W przypadku instalacji przez sieć zapoznaj się z dokumentem HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed – instalacja pełnej wersji sterownika lub pełnego rozwiązania do drukowania w systemie Windows 7 lub Windows 8 za pomocą połączenia sieciowego.

Zanim zaczniesz

Kompleksowe sterowniki i kompletne rozwiązania są rekomendowane dla większości drukarek, kiedy tylko są dostępne. Pełne rozwiązanie to pakiet oprogramowania, który zawiera komplet sterowników, oprogramowanie instalatora oraz inne narzędzia administracyjne.

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z następującymi informacjami:

 • Upewnij się, że w komputerze jest wystarczająco dużo pamięci i przestrzeni dyskowej by pobrać kompletne rozwiązanie i upewnij się, że masz dość czasu by ukończyć pobieranie.

 • Jeśli potrzebny jest podstawowy sterownik, ponieważ pełne rozwiązanie jest zbyt duże (do 320 MB) i nie masz podstawowego sterownika dołączonego do systemu operacyjnego Windows 7 lub Windows 8, dla niektórych drukarek dostępny jest mniejszy, specyficzny dla danej drukarki sterownik, który można pobrać z witryny hp.com.

  Sterownik dla konkretnej drukarki (np. Plug and Play) można zwykle znaleźć na stronie drukarki w sekcji Sterownik – oprogramowanie instalacyjne produktu.

 • W przypadku drukarki wielofunkcyjnej (MFP) należy użyć pełnego rozwiązania dostępnego dla tej drukarki. Jeżeli pełna wersja rozwiązania jest zbyt duża, należy użyć rozwiązania określonego dla drukarki (np. Plug and Play, Print/Scan, PCL6 (bez UPD) itd.). Jeśli rozwiązanie specyficzne dla konkretnej drukarki jest niedostępne, użyj sterownika systemowego (jeśli jest dołączony do systemu operacyjnego Windows 7 lub 8).

  W przypadku drukarek wielofunkcyjnych uniwersalne sterowniki drukarek (UPD) nie są zalecane, ponieważ obejmują tylko drukowanie.

Uwaga:

Jeśli nie masz podstawowego sterownika dołączonego do drukarki lub chcesz korzystać z zaawansowanych funkcji, ale nie masz pełnego rozwiązania dla tej drukarki, zapoznaj się z dokumentem HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed – jak wybrać prawidłowy sterownik drukarki.

Wybierz pełną wersję sterownika lub kompletne rozwiązanie

Sterowniki z kompletnymi rozwiązaniami, jeśli są dostępne, można znaleźć zazwyczaj w sekcjach Oprogramowanie lub Sterownik na stronach wsparcia i sterowników drukarki.

Niektóre przykłady mogą obejmować jedną z następujących opcji z pełną wersją sterownika lub kompletnym rozwiązaniem:

 • Ameryki - Kompletne rozwiązanie oprogramowania i sterowników

 • Kompletne rozwiązanie oprogramowania i sterowników HP LaserJet

 • Kompletne rozwiązanie oprogramowania serii HP Color LaserJet

 • Kompletne rozwiązania programowe serii HP LaserJet dla Ameryk/Europy

 • Oprogramowanie drukarki HP Color LaserJet

Uwaga:

Niektóre drukarki, takie jak HP Color LaserJet Enterprise CP5525, mogą posiadać różne nazwy kompletnych rozwiązań (np. oprogramowanie drukarki HP Color LaserJet Enterprise CP5525).

Pobieranie pełnej wersji sterownika lub pełnego rozwiązania

W tej części przedstawiono informacje dotyczące sposobu pobierania pełnej wersji lub pełnego rozwiązania sterownika druku.

 1. Wybierz Oprogramowanie i sterowniki i kliknij Drukarka.

 2. W polu tekstowym wpisz nazwę drukarki lub numer modelu, a następnie kliknij przycisk Prześlij.

 3. Wybierz swój system operacyjny z listy, jeśli nie został automatycznie wykryty.

 4. W sekcji Sterownik lub Oprogramowanie znajdź pełne oprogramowanie lub kompletne rozwiązanie.

 5. Kliknij Pobierz, kliknij Zapisz, znajdź lokalizację, w której chcesz zapisać plik .exe file, kliknij ponownie Zapisz i poczekaj na ukończenie pobierania.

  Uwaga:

  Pobieranie pełnej wersji oprogramowania lub pełnego sterownika może potrwać. Przeznacz na pobieranie wystarczającą ilość czasu.

Instalacja pełnej wersji sterownika lub pełnego rozwiązania

Wykonaj poniższe czynności, aby wypakować pliki sterownika, uruchom podręcznik instalacji i zainstaluj pełną wersję sterownika lub pełne rozwiązanie, gdy urządzenie jest podłączone bezpośrednio do komputera za pośrednictwem kabla USB lub portu równoległego.

Krok 1: Wypakuj pliki i uruchom przewodnik instalacji

Wykonaj poniższe czynności, aby rozpakować pliki i rozpocząć instalację.

 1. Upewnij się, że kabel USB jest odłączony od drukarki i komputera.

  Uwaga:

  Nie należy podłączać kabla USB, dopóki w czasie instalacji oprogramowania nie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

 2. Zlokalizuj plik .exe zapisany na komputerze i kliknij dwukrotnie plik sterownika, aby wypakować pliki i rozpocząć instalację.

  Uwaga:

  W przypadku wyświetlenia alertów zabezpieczeń systemu Windows pozwól sterownikowi kontynuować instalację.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony zielony ekran powitalny, kliknij nazwę serii drukarek i, jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz opcję USB. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.

 4. Jeśli zostanie wyświetlony ekran Rozpocznij konfigurację, kliknij opcję Zainstaluj oprogramowanie w górnym menu. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.

  Uwaga:

  Jeśli pojawi się przypomnienie, aby nie podłączać kabla USB do momentu wyświetlenia monitu, kliknij opcję Zainstaluj oprogramowanie u dołu okna dialogowego z przypomnieniem.

 5. Kliknij opcję Zainstaluj i poczekaj na rozpoczęcie instalacji.

 6. Wybierz opcję Łatwa instalacja (rekomendowana), kliknij Dalej i poczekaj, aż pliki instalacyjne zostaną przygotowane.

  Uwaga:

  W przypadku wyświetlenia alertów zabezpieczeń systemu Windows pozwól sterownikowi kontynuować instalację.

Krok 2: Instalacja pełnej wersji sterownika przy użyciu kabla USB

Aby zainstalować w pełni funkcjonalne oprogramowanie lub pełną wersję sterownika za pomocą kabla USB, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga:

Nie należy podłączać kabla USB, dopóki w czasie instalacji oprogramowania nie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

 1. Po wyświetleniu monitu o typ połączenia wybierz opcję Bezpośrednio do tego komputera za pomocą kabla USB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  W przypadku wyświetlenia alertów zabezpieczeń systemu Windows pozwól sterownikowi kontynuować instalację.

 2. Po wyświetleniu monitu Podłącz urządzenie teraz upewnij się, że drukarka jest włączona i podłącz kabel USB do drukarki i do komputera.

 3. Po wyświetleniu na ekranie komunikatu Wykryto urządzenie kliknij przycisk Dalej, a następnie poczekaj na zakończenie procesu instalacji.

  Uwaga:

  W przypadku wyświetlenia alertów zabezpieczeń systemu Windows pozwól sterownikowi kontynuować instalację.

 4. Jeśli otrzymasz powiadomienie od Automatycznego Pobierania Oprogramowania, pozwól na aktualizację oprogramowania sprzętowego i kliknij Kontynuuj.

 5. Jeśli otrzymasz monit proszący o rejestrację w HP, kliknij Dalej, aby zarejestrować drukarkę i otrzymywać powiadomienia o aktualizacji oprogramowania lub kliknij Anuluj aby zamknąć okno i zakończyć instalację sterowników.

 6. Kiedy zostanie ukończona instalacja oprogramowania, kliknij Zakończ lub kliknij Wyjdź i uruchom komputer ponownie po wyświetleniu monitu.

  Uwaga:

  Aby wydrukować stronę testową przed zamknięciem i ponownym uruchomieniem, kliknij opcję Drukuj stronę testową.

Uwaga:

Jeżeli jest dostępna opcjaZainstaluj dodatkowe oprogramowanie urządzenia, kliknij łącze, aby zainstalować funkcję Toolbox Fx.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...