Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
  • Informacja
    Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

    Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

  • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro ‒ Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem lub odbieraniem faksów (w tym komunikaty o błędach faksu)

Skorzystaj z informacji przedstawionych w tym dokumencie, aby rozwiązać problemy z wysyłaniem i odbieraniem faksów oraz typowymi komunikatami błędów faksu, które mogą wyświetlić się na panelu sterowania drukarki.

Ten dokument ma zastosowanie do modeli faksu urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet Pro HP wyposażonych w dotykowy panel sterowania z czarnym tłem.

Ekran dotykowy z czarnym tłem

Ekran dotykowy z czarnym tłem

W przypadku modelu faksu HP LaserJet Pro MFP M428, M429 lub M479 (te modele mają dotykowy panel sterowania z białym tłem (pokazano na poniższym rysunku)), przejdź do opcji .

Ekran dotykowy z białym tłem

Ekran dotykowy z białym tłem

Informacje o konfiguracji faksu

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi konfiguracji faksu.

Konfiguracja faksu

Pamiętaj, aby skonfigurować lub sprawdzić bieżące parametry i preferencje faksowania. Użycie prawidłowych ustawień w danej sytuacji może zapobiec wielu problemom.

Przykładowo można skonfigurować opcje wysyłania i odbierania. Można też ustawić opcje raportowania, określając np. czy po zakończonym niepowodzeniem zadaniu faksowania ma zostać drukowany raport powiadomień i czy wydrukować raport potwierdzający po pomyślnym wykonaniu zadania faksowania.

Upewnij się, że kabel telefoniczny jest podłączony do portu faksu w drukarce i gniazda telefonicznego w ścianie, a następnie przejrzyj lub zaktualizuj opcje faksu.

  • W celu ogólnej konfiguracji faksu dotknij ikony Konfiguracja ikona Konfiguracja (lub ikona Konfiguracja) na ekranie głównym panelu sterowania drukarki, a następnie dotknij menu Konfiguracja faksu.

  • Aby uzyskać dodatkowe funkcje i opcje faksu, dotknij ikony Faks ikona Faks, a następnie dotknij przycisku Menu faksu.

Środowiska analogowe i cyfrowe

Drukarka jest analogowym urządzeniem faksującym. Firma HP zaleca podłączenie drukarki do wydzielonej analogowej linii telefonicznej.

W przypadku środowiska cyfrowego, takiego jak DSL, PBX, ISDN lub VoIP upewnij się, że stosowane są właściwe filtry i zostały prawidłowo skonfigurowane ustawienia cyfrowe. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z dostawcą usług cyfrowych.

Problemy z wysyłaniem faksów

Kliknij poniżej nagłówek sekcji odpowiadający występującemu problemowi, a następnie wypróbuj rozwiązania (w podanej kolejności), aby go rozwiązać.

Problemy z odbieraniem faksów

Kliknij poniżej nagłówek sekcji odpowiadający występującemu problemowi, a następnie wypróbuj rozwiązania (w podanej kolejności), aby go rozwiązać.

Komunikaty o błędach faksowania

W poniższych opcjach odszukaj komunikat o błędzie faksu, a następnie wypróbuj rozwiązania (w podanej kolejności), aby rozwiązać problem.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...