Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP – korzystanie z przeglądarki Microsoft Edge (Windows 10)

Microsoft Edge jest domyślną przeglądarką internetową komputerów i urządzeń mobilnych z systemem Windows 10. Ta przeglądarka integruje się z innymi usługami firmy Microsoft, takimi jak cyfrowy asystent osobisty Cortana i OneDrive. Zawiera ona narzędzia do tworzenia adnotacji oraz tryb czytania.

Uwaga:

Niektórych stron internetowych nie może załadować, ponieważ ich zostały utworzone za pomocą programu Adobe Flash. Jeśli ikona Zablokowany program Adobe Flash wyświetla się na pasku adresu, kliknij ją, aby program Adobe Flash działał na tej stronie.

Otwieranie przeglądarki Microsoft Edge

Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge, aby przeglądać Internet.

W systemie Windows wyszukaj i otwórz przeglądarkę Edge lub kliknij ikonę Microsoft Edge .

Po pierwszym otwarciu przeglądarki Microsoft Edge nastąpi otwarcie strony początkowej.

Uwaga:

Możesz zmienić stronę wyświetlaną po otwarciu przeglądarki Microsoft Edge.

Strona początkowa Edge

Dodawanie witryny internetowej do listy ulubionych w przeglądarce Microsoft Edge

Użyj menu Ulubione, aby dodawać strony internetowe i otwierać je w z tego miejsca.

 1. Otwórz witrynę internetową, którą chcesz dodać do ulubionych, a następnie kliknij ikonę Ulubione.

  Pasek adresu z zaznaczoną ikoną Ulubione
 2. Opcjonalnie, aby zmienić nazwę witryny internetowej, wpisz nową nazwę w polu Nazwa , a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Kliknięcie przycisku Dodaj
 3. Aby zapisać stronę na pasku Ulubione lub w innym miejscu, wybierz je z menu rozwijanego Zapisz w.

 4. Aby otworzyć jedną z ulubionych witryn internetowych, kliknij ikonę Centrum, następnie kliknij ikonę Ulubione, a później kliknij witrynę internetową, którą chcesz otworzyć.

  Wybór ulubionej strony internetowej do otwarcia

Dodawanie witryny internetowej do listy lektur w przeglądarce Microsoft Edge

Użyj narzędzia Ulubione, aby dodać stronę internetową do Listy lektur.

 1. Otwórz stronę, którą chcesz dodać do listy lektur, kliknij ikonę Ulubione.

  Klikanie ikony Ulubione
 2. Aby dodać stronę do listy lektur, kliknij ikonę Lista lektur, zmień nazwę w polu Nazwa (opcjonalnie), a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Kliknięcie przycisku Dodaj
 3. Aby otworzyć witrynę internetową znajdującą się na liście lektur, kolejno kliknij ikonę Centrum, ikonę Listy lektur, a następnie kliknij witrynę internetową, którą chcesz otworzyć.

  Otwieranie witryny internetowej z listy lektur

Zarządzanie kartami w przeglądarce Microsoft Edge

Przeglądarka Microsoft Edge umożliwia wyświetlanie kart Start i Strona początkowa, tworzenie nowych kart, szybki podgląd aktywnych kart oraz przywracanie tych, które przesunięto na bok.

Paski kart Microsoft Edge
 • Aby utworzyć nową kartę: Kliknij ikonę Nowa karta na pasku kart.

 • Aby wyświetlić kartę Start: Kliknij ikonę Start na pasku kart.

 • Aby wyświetlić kartę Strona początkowa: Kliknij ikonę Strona początkowa na pasku adresu.

 • Aby wyświetlić podgląd aktywnych kart: Kliknij ikonę Pokaż podgląd kart na pasku kart.

 • Aby przesunąć na bok aktywne karty: Kliknij ikonę Przesuń karty na bok na pasku kart.

 • Aby wyświetlać, zarządzać i przywracać karty odsunięte na bok: Kliknij ikonę Pokaż wszystkie karty na pasku kart. Aby przywrócić karty, kliknij opcję Przywróć karty w oknie Karty odsunięte na bok. Aby dodać karty do ulubionych lub je udostępniać, kliknij przycisk Więcej.

  Klikanie opcji Przywróć karty
 • Aby wyciszyć kartę odtwarzającą dźwięk: Na karcie kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności . Z menu rozwijanego wybierz pozycję Wycisz kartę.

Czytanie książek w przeglądarce Microsoft Edge

Użyj menu Centrum, aby czytać ebooki w przeglądarce Microsoft Edge.

 1. Kliknij ikonę Centrum, a następnie kliknij ikonę Książki.

  Na ekranie pojawi się lista wszystkich posiadanych książek.

  Uwaga:

  Aby przypiąć książkę do menu Start, kliknij książkę prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Przypnij do menu Start.

  Klikanie ikony Książki
 2. Wybierz książkę do przeczytania.

  Aby zakupić nową książkę, kliknij przycisk Kupuj książki, następnie wykonaj wyświetlane instrukcje, aby zakupić książki w Sklepie Microsoft.

 3. Po otwarciu książki kliknij prawą część okna przeglądarki, aby przewracać strony. Kliknij lewą część okna przeglądarki, aby przejść do poprzedniej strony. Kliknij nad tekstem, aby otworzyć menu odczytu z następującymi opcjami:

  • Spis treści

  • Zarządzaj zakładkami

  • Wyszukiwanie

  • Rozmiar czcionki

  • Czytaj na głos

  • Dodaj zakładkę

Korzystanie z widoku odczytu w przeglądarce Microsoft Edge

W przeglądarce Microsoft Edge można użyć widoku do czytania. Można również zmienić jasność ekranu i rozmiar tekstu.

Przykład widoku normalnego
Przykładowy widok do czytania
 1. Otwórz stronę internetową, którą chcesz przeczytać w widoku do czytania.

 2. Na pasku menu kliknij ikonę Widok do czytania.

  Klikanie ikony Widok do czytania
 3. Aby dostosować rozmiar czcionki (opcjonalnie), kliknij ikonę Więcej, a następnie kliknij znaki plus (+) lub minus (-) w obszarze Powiększ.

  Zmiana ustawienia powiększenia

Dodawanie notatek do strony internetowej w przeglądarce Microsoft Edge

Narzędzie do robienia notatek umożliwia zakreślanie i wyróżnianie elementów, rysowanie kształtów oraz dodawanie notatek na danej stronie internetowej. Następnie można zapisać zrzut ekranu strony z adnotacjami do programu OneNote, na liście ulubionych lub na liście lektur.

Przykład strony internetowej z notatkami

Kliknij ikonę Dodaj notatki.

Pasek narzędzi Dodaj notatki
 • Aby przypisać kolor i rozmiar narzędzia Pióro, kliknij ikonę Pióro, a następnie wybierz kolor i za pomocą suwaka dostosuj szerokość linii.

  Wybór opcji koloru i regulacji szerokości linii
 • Aby przypisać kolor i kształt narzędzia Zakreślacz, kliknij ikonę Zakreślacz, wybierz kolor, a następnie za pomocą suwaka dostosuj szerokość linii.

  Wybór opcji koloru i regulacji szerokości linii
 • Aby usunąć notatki lub podkreślenia, kliknij ikonę gumki, następnie kliknij notatki lub podkreślenia, które mają zostać usunięte.

 • Aby dodać notatkę do strony internetowej:

  1. Kliknij ikonę Dodaj notatkę, przesuń kursor w miejsce wstawienia notatki i kliknij.

  2. Wpisz treść notatki w polu tekstowym.

   Wpisz treść notatki w polu tekstowym.
  3. Aby usunąć notatkę, kliknij ikonę kosza.

 • Aby zapisać stronę w Ulubionych, na liście lektur lub w programie OneNote:

  1. Kliknij ikonę Zapisz notatkę internetową i wybierz opcję OneNote, Ulubione lub Lista lektur.

  2. Kliknij przycisk Zapisz.

   Zapisywanie zmian notatek internetowych
 • Aby udostępnić stronę z adnotacjami, kliknij przycisk udostępnij notatkę internetową, wybierz metodę udostępniania, np. Przypomnienia Cortana, a następnie wykonaj instrukcje na ekranie, aby udostępnić daną stronę internetową.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz udostępnić tylko część strony internetowej, kliknij ikonę Przytnij, aby wybrać części do udostępnienia.

Wyświetlanie historii przeglądania w przeglądarce Microsoft Edge

Użyj Centrum, aby wyświetlić historię przeglądania stron internetowych.

 1. Kliknij ikonę Centrum, a następnie kliknij ikonę Historia.

  Zostanie wyświetlona lista okresów czasu.

  Kliknięcie ikony Historia
 2. Wybierz dany okres czasu, aby wyświetlić historię przeglądania.

  Zostanie wyświetlona historia przeglądania w danym okresie czasu.

  Przykład historii przeglądania z ostatniej godziny
 3. Aby wyczyścić historię stron, kliknij przycisk Usuń historię.

Wyświetlanie pobranych plików w przeglądarce Microsoft Edge

Użyj Centrum, aby wyświetlić aktualnie i wcześniej pobrane pliki.

 1. Kliknij ikonę Centrum po prawej stronie paska adresu, a następnie wybierz ikonę Pobrane pliki.

  Zostanie wyświetlona lista pobranych plików.

  Kliknięcie ikony Pobrane
 2. Aby usunąć historię pobranych plików, kliknij przycisk Usuń wszystkie.

Zmiana strony wyświetlanej po otwarciu przeglądarki Microsoft Edge

Zmień ustawienia, aby zmienić pierwszą stronę, która jest wyświetlana po otwarciu przeglądarki Microsoft Edge.

 1. Kliknij ikonę Więcej, a następnie wybierz polecenie Ustawienia.

  Okno Ustawienia z zaznaczoną pozycją menu rozwijanego Otwórz Microsoft Edge.
 2. Wybierz opcję z menu rozwijanego Otwórz Microsoft Edge za pomocą.

  • Strona początkowa: Umożliwia otwarcie strony początkowej przeglądarki Microsoft Edge.

  • Strona nowej karty: Umożliwia otwarcie strony nowej karty.

  • Poprzednie strony: Zostanie otwarta strona, która była aktywny do czasu ostatniego zamknięcia Microsoft Edge.

  • Określona strona lub strony: Otwiera stronę lub zestaw stron, które zostały wybrane. Wpisz adres URL strony internetowej, którą chcesz otworzyć w przeglądarce Microsoft Edge w polu Podaj adres URL, a następnie kliknij ikonę Zapisz.

 3. Aby określić sposób otwierania nowych kart, z menu rozwijanego Otwórz nowe karty z wybierz opcję Popularne strony i sugerowane treści, Popularne strony lub Pusta strona.

  Rozwijane menu Otwórz nowe karty.

Instalacja rozszerzeń przeglądarki Microsoft Edge

Aby zainstalować rozszerzenia, użyj menu Więcej.

 1. Kliknij ikonę Więcej, a następnie wybierz polecenie Rozszerzenia.

  Lokalizacja rozszerzeń w menu Więcej
 2. Przewiń w dół listy sugerowanych rozszerzeń, a następnie kliknij przycisk Zobacz dodatkowe rozszerzenia.

  Menu Rozszerzenia z zaznaczoną opcją Przejrzyj więcej rozszerzeń w sklepie

  Sklep zostanie otwarty w nowym oknie.

 3. W oknie Microsoft Store wybierz żądane rozszerzenia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby je zainstalować i uruchomić.

 4. Zamknij sklep i powróć do przeglądarki Microsoft Edge.

 5. Przeczytaj powiadomienie o uprawnieniach i kliknij opcję Włącz.

  Menu Rozszerzenia z wyświetlonym powiadomieniem o uprawnieniach dotyczących rozszerzeń i zaznaczonym przyciskiem Włącz je

Zainstalowane rozszerzenia będą wyświetlane w menu Więcej przeglądarki Microsoft Edge.

Zmiana domyślnej wyszukiwarki

Użyj menu Więcej, aby zmienić domyślną wyszukiwarkę.

 1. Przejdź do adresu URL wyszukiwarki, która ma być używana jako domyślna.

 2. Kliknij ikonę Więcej, a następnie wybierz polecenie Ustawienia.

  Menu Więcej z zaznaczonymi Ustawieniami
 3. W menu Ogólne wybierz opcję Zaawansowane.

 4. W obszarze wyszukiwania pasku adresu kliknij opcję Zmień dostawcę wyszukiwania.

  Okno Zaawansowane z zaznaczonym obszarem wyszukiwania pasku adresu
 5. Wybierz żądaną wyszukiwarkę, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślną.

Zmiana domyślnej przeglądarki w ustawieniach systemu Windows

Użyj ustawień systemu Windows, aby zmienić domyślną przeglądarkę.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Domyślne aplikacje.

 2. W obszarze Przeglądarka sieci Web kliknij bieżącą przeglądarkę.

  Okno Aplikacje domyślne z zaznaczoną opcją ustawienia przeglądarki internetowej
 3. W oknie Wybierz aplikację wybierz przeglądarkę, którą chcesz użyć jako domyślną.

  Uwaga:

  Jeśli przeglądarka, której chcesz użyć jako domyślnej nie jest wyświetlana, kliknij opcję Szukaj aplikacji w sklepie, aby pobrać nową przeglądarkę i użyć jej jako domyślnej.

Importowanie ulubionych z innych przeglądarek do przeglądarki Microsoft Edge

Aby zaimportować ulubione z innych przeglądarek, użyj Centrum.

 1. Kliknij ikonę Więcej, a następnie wybierz polecenie Ulubione.

 2. W oknie Ulubione kliknij opcję Importuj z innej przeglądarki.

  Okno Ulubione z zaznaczoną opcją Importuj z innej przeglądarki
 3. W oknie Importuj lub eksportuj wybierz przycisk radiowy obok żądanej przeglądarki w obszarze Importuj informacje, a następnie kliknij przycisk Importuj.

  Okno Importuj lub eksportuj z zaznaczonymi przyciskami radiowymi

Korzystanie z narzędzi przeglądarki Microsoft Edge

Za pomocą narzędzi przeglądarki Microsoft Edge możesz wykonywać zadania, takie jak otwieranie nowego okna, powiększanie i pomniejszanie oraz drukowanie.

Aby otworzyć narzędzia przeglądarki Microsoft Edge, kliknij ikonę Więcej.

 • Aby otworzyć nowe okno przeglądarki, kliknij przycisk Nowe okno. Zostanie otwarte nowe okno przeglądarki.

 • Aby otworzyć prywatne okno przeglądarki, kliknij przycisk Nowe okno InPrivate. Przeglądanie inPrivate umożliwia prywatne przeglądanie internetu. Funkcja ta ma za zadanie chronić dane osobiste, takie jak dane logowania oraz ustawienia przeglądarki, przed innymi osobami korzystającymi z tego samego komputera.

 • Aby zmienić rozmiar widoku, kliknij symbol plus lub minus (+ lub -) w obszarze Powiększ.

  • Aby pomniejszyć widok, klikaj znak minus (), aż do momentu, w którym procent pomniejszenia osiągnie żądaną wartość. Rozmiar widoku zmienia się przy każdym kliknięciu ikony.

  • Aby powiększyć widok, klikaj znak plus (+), aż do momentu, gdy procent powiększenia osiągnie żądaną wartość. Rozmiar widoku zmienia się przy każdym kliknięciu ikony.

 • Aby wyświetlić historię przeglądania, kliknij opcję Historia.

 • Aby wyświetlić historię pobierania, kliknij opcję Pobrane.

 • Aby dodać rozszerzenie, kliknij opcję Rozszerzenia.

 • Aby wydrukować stronę, kliknij przycisk Drukuj. Zostanie wyświetlone okno podglądu. Wybierz żądane ustawienia i drukarki, a następnie polecenie Drukuj.

 • Aby znaleźć tekst na stronie, kliknij opcję Znajdź na stronie. W lewej części ekranu zostanie wyświetlone okno Znajdź na stronie. Wpisz tekst, który chcesz znaleźć.

 • Aby odczytać stronę na głos, kliknij opcję Czytaj na głos. Asystentka Cortana rozpocznie odczytywanie aktualnie wyświetlanej strony internetowej.

 • Aby przypiąć bieżącą stronę internetową do paska zadań, kliknij opcję Przypnij tę stronę do paska zadań.

 • Aby zmienić ustawienia przeglądarki Microsoft Edge, kliknij opcję Ustawienia.

 • Aby wysłać do firmy Microsoft uwagi na temat programu Microsoft Edge lub uzyskać pomoc w zakresie przeglądarki Microsoft Edge, kliknij opcję Pomoc i uwagi.

 • Aby przypiąć dostępne narzędzia do paska adresu, kliknij opcję Pokaż w menu paska narzędzi.

 • Kliknij przycisk Więcej narzędzi, aby uzyskać następujące dodatkowe opcje:

  Podmenu Więcej narzędzi w przeglądarce Edge
  • Aby dodać notatki do strony internetowej, kliknij opcję Dodaj notatki .

  • Aby udostępnić stronę internetową, kliknij opcję Udostępnij tę stronę. Ta funkcja umożliwia udostępnianie stron internetowych za pomocą poczty e-mail, serwisów społecznościowych, Bluetooth, zgodnego urządzenia mobilnego lub OneDrive

  • Aby przesłać filmy wideo, zdjęcia oraz pliki audio, kliknij opcję Prześlij multimedia do urządzenia. Funkcja ta umożliwia bezprzewodowe przesyłanie multimediów z przeglądarki do jakiegokolwiek zgodnego urządzenia w sieci.

  • Aby otworzyć stronę za pomocą przeglądarki Internet Explorer, kliknij opcję Otwórz w programie Internet Explorer. Bieżąca strona zostanie otwarta w przeglądarce Internet Explorer.

   Uwaga:

   Niektóre starsze lub firmowe strony mogą być niezgodne z przeglądarką Microsoft Edge. Jeśli spróbujesz otworzyć niekompatybilną, starszą stronę, przeglądarka Microsoft Edge wyświetla komunikat z podpowiedzią, aby otworzyć stronę w programie Internet Explorer 11.

  • Aby przypiąć bieżącą stronę internetową do menu Start, kliknij opcję Przypnij tę stronę do menu Start.

Czyszczenie danych przeglądarki w przeglądarce Microsoft Edge

Użyj menu Ustawienia, aby wyczyścić dane przeglądarki internetowej.

 1. Kliknij ikonę Więcej.

 2. Kliknij opcję Ustawienia > Prywatność i zabezpieczenia

 3. W obszarze Czyszczenie danych przeglądania kliknij przycisk Wybierz elementy do wyczyszczenia.

  Okno Prywatność i zabezpieczenia z zaznaczoną opcją Wybierz elementy do wyczyszczenia
 4. Kliknij elementy, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Wyczyść.

  Wybór pozycji danych przeglądarki do usunięcia

Zmiana ustawień przeglądarki Microsoft Edge

Ustawienia przeglądarki Microsoft Edge umożliwiają włączanie i wyłączanie funkcji oraz zmianę ustawień prywatności i usług.

 • Ogólne: Skonfiguruj kompozycję przeglądarki i stronę główną, lokalizację pobierania i preferencje synchronizacji systemu Windows.

  Kliknij ikonę Więcej, a następnie wybierz polecenie Ustawienia.

  Okno ustawień Ogólne
 • Prywatność i zabezpieczenia: Skonfiguruj ustawienia prywatności, takie jak żądania „Nie śledź”, sugestie wyszukiwania i pokazywanie lub ukrywanie historii wyszukiwania. Dostosuj ustawienia zabezpieczeń, takie jak blokowanie wyskakujących okienek i ustawienia SmartScreen programu Windows Defender.

  Kliknij kolejno ikonę Więcej, Ustawienia, a następnie Prywatność i zabezpieczenia.

  Okno ustawień Prywatność i zabezpieczenia
 • Hasła i autowypełnianie: Wybierz, aby umożliwić przeglądarce Microsoft Edge zapisywanie haseł, danych formularzy i informacji o karcie kredytowej.

  Kliknij kolejno ikonę Więcej, Ustawienia, a następnie Hasła i autowypełnianie.

  Okno ustawień Hasła i autowypełnianie
 • Zaawansowane: Włącz lub wyłącz Cortanę w przeglądarce Microsoft Edge, wtyczkę Adobe Flash Player lub automatyczne odtwarzanie multimediów, skonfiguruj ustawienia serwera proxy i uprawnienia witryn internetowych, wybierz aplikacje, aby otworzyć określone strony internetowe oraz zmień dostawcę wyszukiwania internetowego.

  Kliknij kolejno ikonę Więcej, Ustawienia, a następnie Zaawansowane.

  Okno Ustawienia zaawansowane

Korzystanie z asystenta Cortana w przeglądarce Microsoft Edge

Podczas wyszukiwania z paska adresu przeglądarki Microsoft Edge, Microsoft Edge wykorzystuje spersonalizowane informacje podane Cortanie, aby zapewnić odpowiedniejsze wyniki wyszukiwania.

Na przykład: po wpisaniu lokalna pogoda w pasku wyszukiwania Bing wyniki wyszukiwania będą zawierały informacje o pogodzie w danej lokalizacji. Aby zmienić lokalizację, kliknij przycisk Zmień obok lokalizacji wyświetlanej na ekranie.

Przykład okna asystentki Cortana wyświetlającej lokalną pogodę

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na konkretny temat, zaznacz słowo lub frazę, kliknij ją prawym przyciskiem, a następnie wybierz czynność, którą asystentka Cortana ma wykonać:

Zaznaczenie i kliknięcie prawym przyciskiem myszy na słowo na stronie internetowej w przeglądarce Edge
 • Kopiowanie: Kopiowanie zaznaczonego słowa lub frazy.

 • Zaznacz wszystko: Zaznaczenie całej strony internetowej.

 • Wyszukaj stronę „...”, gdzie „...” oznacza zaznaczone słowo lub frazę: Otwieranie nowej karty lub okna z informacjami i powiązanymi łączami.

 • Zapytaj asystentkę Cortana o „...”, gdzie „...” oznacza zaznaczone słowo lub frazę: Otwieranie nowego okna Cortana z informacjami i powiązanymi łączami.

 • Czytaj na głos: Odczytanie na głos strony przez asystentkę Cortana. Użyj paska Czytaj na głos, aby wyłączyć funkcję, wstrzymać, przewijać do tyłu, przewijać do przodu lub zmieniać głos asystentki Cortana.

  Pasek narzędzi Czytaj na głos asystentki Cortana

Użyj funkcji Udostępnianie w pobliżu w przeglądarce Microsoft Edge

Funkcja Udostępnianie w pobliżu umożliwia udostępnianie stron internetowych przez Bluetooth pobliskim komputerom z systemem Windows 10.

Więcej informacji o funkcji Udostępnianie w pobliżu można znaleźć w dokumencie Wysyłanie plików do pobliskich urządzeń Bluetooth za pomocą funkcji Udostępnianie w pobliżu.

 1. Aby włączyć funkcję Udostępnianie w pobliżu, kliknij ikonę Centrum akcji, a następnie kliknij kafelek Udostępnianie w pobliżu. Wykonaj tę czynność na wszystkich komputerach, które będą wykorzystywać funkcję Udostępnianie w pobliżu.

  Kliknij ikonę Udostępnianie w pobliżu
 2. Aby udostępnić łącze do strony internetowej w przeglądarce Microsoft Edge, w górnym prawym rogu okna przeglądarki Edge kliknij przycisk Udostępnij.

 3. Po wyświetleniu okna Udostępnianie wybierz komputer, któremu chcesz udostępnić.

  Wybierz komputer do udostępnienia łącza

Po zaakceptowaniu udostępnionego łącza przez komputer docelowy zostanie otwarta przeglądarka Microsoft Edge z tą stroną internetową.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...