Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarka HP LaserJet Pro — konfiguracja drukowania w trybie Wi-Fi Direct

Dowiedz się, jak podłączyć drukarkę HP LaserJet Pro do sieci Wi-Fi Direct, a następnie drukować bezpośrednio na drukarce z urządzenia przenośnego lub laptopa.

W przypadku modelu bezprzewodowego drukarki HP LaserJet Pro można za pomocą funkcji Wi-Fi Direct drukarki połączyć się z nią i drukować na niej bezpośrednio z urządzenia przenośnego lub laptopa. Połączenie ze stałą siecią bezprzewodową lub Internetem nie jest wymagane.

Uwaga:

Model bezprzewodowy drukarki wprowadzony do sprzedaży w okresie od końca 2011 roku do połowy 2014 roku może zamiast funkcji Wi-Fi Direct korzystać z funkcji HP Wireless Direct. Aby dowiedzieć się, jak włączyć funkcję HP Wireless Direct i połączyć urządzenie przenośne z drukarką, przejdź do sekcji HP Mobile Printing.

Z funkcji Wi-Fi Direct można korzystać, używając następujących urządzeń:

 • iPhone, iPad lub iPod touch korzystające z usługi Apple AirPrint lub aplikacji HP Smart

 • Urządzenia przenośne z systemem Android i zainstalowanym dodatkiem HP Print Service lub aplikacją HP Smart

 • Komputery z systemem Windows lub Mac i zainstalowanym oprogramowaniem HP ePrint

Poniższe filmy przedstawiają sposób włączania funkcji Wi-Fi Direct z poziomu panelu sterowania drukarki, a następnie drukowania z systemu Windows, Android lub z urządzenia iPhone bądź iPad firmy Apple bezpośrednio na drukarce HP LaserJet Pro.

Uwaga:

Te filmy dotyczą wyłącznie następujących modeli drukarek LaserJet Pro: M304, M305, M329, M404, M405, M428, M429, M454 i M479

W przypadku wszystkich pozostałych modeli drukarek prawidłowe czynności opisano w poniższych sekcjach.

 • Android:

 • Apple iOS:

 • System Windows:

Krok 1: Włączanie funkcji Wi-Fi Direct z poziomu panelu sterowania drukarki

Na początku włącz funkcję Wi-Fi Direct za pomocą panelu sterowania drukarki.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Ekran dotykowy z białym tłem

Przykłady panelu sterowania z białym tłem

Ekran dotykowy z czarnym tłem

Przykłady panelu sterowania z czarnym tłem

2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

Przykłady 2-wierszowego panelu sterowania

Znajdź typ panelu sterowania swojej drukarki wśród wymienionych poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby włączyć funkcję Wi-Fi Direct.

Krok 2: Konfigurowanie ustawień funkcji Wi-Fi Direct (opcjonalne)

Otwierając wbudowany serwer internetowy (EWS) i zmieniając ustawienia, można skonfigurować typ połączenia oraz zmienić nazwę Wi-Fi-Direct drukarki.

Zapoznaj się z informacjami w poniższych sekcjach, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach Wi-Fi Direct, które można skonfigurować, a także jak uzyskać adres IP drukarki, który jest potrzebny do uzyskania dostępu do wbudowanego serwera internetowego (EWS).

Informacje o typach połączeń

Dowiedz się o różnych typach połączeń.

 • Automatycznie: Umożliwia każdemu urządzeniu przenośnemu łączenie się z drukarką.

 • Ręcznie: Wymaga potwierdzenia połączenia urządzenia przenośnego z drukarką na panelu sterowania drukarki.

  Uwaga:

  Opcja Ręcznie jest bezpieczniejsza, ponieważ przed nawiązaniem połączenia drukarka wyświetli monit o naciśnięcie przycisku na panelu sterowania drukarki lub o wprowadzenie 8-cyfrowego kodu PIN na urządzeniu przenośnym.

 • Advanced (Zaawansowane): Niektóre modele drukarek mają ustawienia zaawansowane, które wymagają od użytkownika wprowadzenia kodu bezpieczeństwa. Pozostałe opcje zaawansowane obejmują możliwość zablokowania emitowania nazwy Wi-Fi Direct lub jej ukazywania w raportach.

Informacje o nazwie drukarki z funkcją Wi-Fi Direct

Na liście drukarek wyświetlanej na urządzeniu przenośnym lub komputerze nazwa drukarki z funkcją połączenia Wi-Fi Direct zawiera domyślnie słowo „DIRECT”.

W środowiskach, w których zainstalowano więcej niż jeden model tej samej drukarki, warto nadać każdemu urządzeniu bardziej rozpoznawalną nazwę Wi-Fi Direct, co ułatwi identyfikację drukarek podczas drukowania w trybie Wi-Fi Direct.

Uzyskaj adres IP drukarki

W celu uzyskania dostępu do wbudowanego serwera internetowego (EWS) potrzebny jest adres IP drukarki. Znajdź adres IP drukarki w panelu sterowania drukarki, wykonując poniższe czynności.

Przykładowy adres IP: 192.168.0.1

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Ekran dotykowy z białym tłem

Przykłady panelu sterowania z białym tłem

Ekran dotykowy z czarnym tłem

Przykłady panelu sterowania z czarnym tłem

2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

Przykłady 2-wierszowego panelu sterowania

Znajdź typ panelu sterowania swojej drukarki wśród wymienionych poniżej i wykonaj odpowiednie czynności, aby uzyskać adres IP drukarki.

Uruchom wbudowany serwer internetowy (EWS) i skonfiguruj ustawienia funkcji Wi-Fi Direct

Dowiedz się, jak uruchomić wbudowany serwer internetowy (EWS) i skonfigurować ustawienia funkcji Wi-Fi Direct.

 1. Uruchom wbudowany serwer internetowy:

  1. W komputerze otwórz przeglądarkę internetową i w wierszu adresu wpisz adres IP lub nazwę hosta zgodnie z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki.

   Przykład adresu IP w pasku adresu przeglądarki

   Przykład adresu IP w pasku adresu przeglądarki
  2. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera.

   Uwaga:

   Jeżeli przeglądarka wyświetli komunikat informujący, że dostęp do strony internetowej może być niebezpieczny, wybierz opcję kontynuowania mimo to. Dostęp do tej strony internetowej nie spowoduje uszkodzenia komputera.

   Otworzy się serwer EWS.

 2. Na stronie głównej wbudowanego serwera internetowego kliknij kartę Strona główna, a następnie opcję Wi-Fi Direct.

 3. Na stronie Wi-Fi Direct ustaw typ połączenia i zmień nazwę drukarki Wi-Fi Direct wedle uznania.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Krok 3: Nawiązywanie połączenia i drukowanie

Po włączeniu funkcji Wi-Fi Direct w drukarce oraz dostosowaniu ustawień do własnych potrzeb można połączyć się z drukarką i drukować dokumenty lub zdjęcia. W tym celu należy wykonać poniższe czynności zależnie od typu urządzenia (komputer lub urządzenie przenośne).

Aby połączyć się z funkcją Wi-Fi Direct w urządzeniu, może być konieczne wpisanie hasła funkcji Wi-Fi Direct.

Jeżeli nie znasz hasła, wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować stronę konfiguracji sieci lub podsumowania ustawień sieciowych z poziomu panelu sterowania drukarki. Hasło funkcji Wi-Fi Direct znajduje się na stronie.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Ekran dotykowy z białym tłem

Przykłady panelu sterowania z białym tłem

Ekran dotykowy z czarnym tłem

Przykłady panelu sterowania z czarnym tłem

2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą

Przykłady 2-wierszowego panelu sterowania
 • Panel sterowania z ekranem dotykowym z białym tłem:

  1. Na ekranie głównym na panelu sterowania drukarki, przeciągnij palcem kartę w górnej części ekranu pobierania, aby otworzyć Pulpit, a następnie dotknij ikony konfigurowania Ikona konfiguracji.

  2. Przewiń do opcji Raporty i dotknij jej.

  3. Przewiń do opcji Strona konfiguracji sieci i dotknij jej, aby wydrukować raport.

 • Panel sterowania z ekranem dotykowym z czarnym tłem:

  1. Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij przycisku Konfiguracja przycisk Konfiguracja.

  2. Dotknij pozycji Raporty, a następnie przewiń do opcji Podsumowanie sieci i dotknij jej, aby wydrukować raport.

 • 2-wierszowy panel sterowania LCD z klawiaturą:

  1. Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić ekran główny.

  2. Przejdź do menu Raporty, a następnie wciśnij przycisk OK.

   Uwaga:

   W przypadku niektórych modeli otwórz najpierw menu Konfiguracja, a następnie menu Raporty.

  3. Przewiń do pozycji Strona konfiguracji sieci lub Podsumowanie ustawień sieciowych (w zależności do modelu), a następnie naciśnij przycisk OK, aby wydrukować raport.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...