Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Komputery HP – Ustawianie daty i godziny, zegar się spóźnia, niepoprawna data i godzina (Windows 10)

W niniejszym dokumencie przedstawiono informacje dotyczące sposobu zmiany ustawień daty i godziny komputera, włączania funkcji Czas z Internetu oraz rozwiązywania często występujących problemów z zegarem systemowym.

Komputer wykorzystuje datę i godzinę, aby wykonać następujące czynności:

 • Określenie czasu utworzenia, modyfikacji i usunięcia plików.

 • Zarządzanie wiadomościami e-mail i punktami przywracania systemu.

 • Zarządzanie wieloma innymi działaniami komputera.

Data i godzina są wyświetlane na ekranie blokady i na pasku zadań.

Data i godzina wyświetlana na pasku zadań

Zmiana ustawień daty i godziny na zegarze komputera

Datę i godzinę można zmienić, korzystając z ustawień systemu Windows.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień datę i godzinę.

 2. W oknie Czas i język wybierz opcję ustawiania daty i godziny.

  Przykład ekranu głównego daty i godziny

Zmiana ustawień daty i godziny

Dowiedz się, jak zmienić ustawienia daty i godziny.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień datę i godzinę.

 2. W oknie Czas i język wybierz opcję dla każdego ustawienia.

  • Automatyczna aktualizacja zegara komputera: Włącz ustawienie Automatyczne ustawianie czasu.

   Ustawienie automatycznego ustawiania czasu w komputerze
  • Ręczna zmiana daty i godziny: Wyłącz ustawienie Automatyczne ustawianie czasu, a następnie kliknij przycisk Zmień. Dokonaj wyboru za pomocą menu rozwijanych. Jeśli ustawienia są prawidłowe, kliknij opcję Zmień.

   Ręczna zmiana daty i godziny
  • Automatyczna aktualizacja strefy czasowej komputera: Włącz ustawienie Ustaw strefę czasową automatycznie.

   Ustawienie automatycznego ustawiania strefy czasowej w komputerze
  • Ręczna zmiana strefy czasowej: Wyłącz ustawienie Ustaw strefę czasową automatycznie. W sekcji Strefa czasowa wybierz właściwą strefę czasową z menu rozwijanego.

   Ręczna zmiana strefy czasowej

Synchronizacja zegara komputera z internetowym serwerem czasu

Na panelu sterowania można skonfigurować ustawienia, aby włączyć w systemie Windows automatyczną synchronizację daty i czasu z internetowym serwerem czasu, co zapewnia wyświetlanie prawidłowego czasu.

Uwaga:

Jeżeli komputer jest członkiem domeny, funkcja Czas z Internetu jest niedostępna. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać informacje o możliwości synchronizacji zegara.

 1. Sprawdź, czy komputer jest podłączony do sieci z aktywnym połączeniem internetowym.

 2. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień datę i godzinę.

 3. W oknie Czas i język kliknij opcję Synchronizuj teraz w obszarze Synchronizacja zegara.

  Synchronizacja zegara komputera z internetowym serwerem czasu
  • Jeżeli komputer wyświetla prawidłowy czas, problem został rozwiązany.

  • Jeżeli komputer nie wyświetla prawidłowego czasu, kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.

 4. W oknie Czas i język wybierz opcję Region, a następnie kliknij opcję Dodatkowe ustawienia daty, godziny i regionalne w obszarze Powiązane ustawienia.

  Kliknięcie dodatkowych ustawień daty, godziny i regionalnych
 5. W oknie Panel sterowania wybierz opcję Data i godzina.

  Kliknięcie opcji Data i godzina
 6. W oknie Data i godzina wybierz kartę Czas z Internetu, a następnie kliknij Zmień ustawienia.

  Klikanie pozycji Zmień ustawienia
 7. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.

 8. Upewnij się, że pole wyboru Synchronizuj z internetowym serwerem czasu jest zaznaczone, a następnie kliknij opcję Zaktualizuj teraz.

  Synchronizuj z internetowym serwerem czasu
 9. Komputer połączy się z internetowym serwerem czasu i zaktualizuje ustawienie zegara.

  Uwaga:

  Jeżeli połączenie z wybranym internetowym serwerem czasu nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz inny serwer i spróbuj ponownie.

 10. Kliknij przycisk OK.

Funkcja Czas z Internetu jest włączona na komputerze.

Zegar systemowy się spóźnia

Jeżeli ustawienia zegara w systemie Windows nie są zgodne z bieżącą datą i godziną lub konieczne jest częste ustawianie zegara, dowiedz się, jak rozwiązać ten problem.

Uwaga:

Rozwiązywanie problemów z zegarem systemowym może wymagać ponownego uruchomienia komputera lub obserwowania zegara przez pewien czas. Firma HP zaleca wydrukowanie tego dokumentu, aby zapewnić sobie łatwy dostęp do instrukcji.

Wyłączanie lub włączanie funkcji Czasu z Internetu

Aby sprawdzić, które ustawienie zapewnia wyższą dokładność zegara komputera, możesz wyłączyć lub włączyć ustawienia Czasu z Internetu.

Synchronizacja zegara systemowego z internetowym serwerem czasu jest zazwyczaj najlepszym sposobem zapewniania dokładności zegara i przeważnie jest zalecana. Jednakże w niektórych przypadkach połączenie z internetowym serwerem czasu może powodować wyświetlanie błędnej godziny.

Uwaga:

Jeżeli komputer jest członkiem domeny, funkcja Czas z Internetu jest niedostępna. Zastosuj procedurę opisaną w kroku Aktualizacja systemu BIOS, aby kontynuować rozwiązywanie problemów, lub skontaktuj się z administratorem systemu.

 1. Sprawdź, czy komputer jest podłączony do sieci z aktywnym połączeniem internetowym.

 2. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień datę i godzinę.

 3. W oknie Czas i język upewnij się, że w sekcji Strefa czasowa została wybrana prawidłowa strefa czasowa, a następnie włącz ustawienie Ustaw strefę czasową automatycznie.

  Ustawienie automatycznego ustawiania strefy czasowej w komputerze
  Uwaga:

  Jeżeli strefa czasowa nie jest prawidłowa, wyłącz ustawienie Ustaw strefę czasową automatycznie, a następnie wybierz prawidłową strefę czasową z menu rozwijanego.

 4. W oknie Czas i język wybierz opcję Region, a następnie kliknij opcję Dodatkowe ustawienia daty, godziny i regionalne w obszarze Powiązane ustawienia.

  Kliknięcie dodatkowych ustawień daty, godziny i regionalnych
 5. W oknie Panel sterowania wybierz opcję Data i godzina.

  Kliknięcie opcji Data i godzina
 6. W oknie Data i godzina wybierz kartę Czas z Internetu, a następnie kliknij Zmień ustawienia.

  Uwaga:

  Jeżeli karta Czas z internetu nie zostanie wyświetlona, zastosuj procedurę opisaną w kroku Aktualizacja systemu BIOS, aby kontynuować rozwiązywanie problemu.

  Klikanie pozycji Zmień ustawienia
 7. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie hasła administratora lub potwierdzenie należy wprowadzić hasło lub potwierdzić czynność.

 8. Zmień ustawienie Synchronizuj z internetowym serwerem czasu.

  • Jeżeli ustawienie jest już zaznaczone, wyczyść pole wyboru przy ustawieniu Synchronizuj z internetowym serwerem czasu.

  • Jeżeli ustawienie nie jest zaznaczone, zaznacz pole wyboru przy ustawieniu Synchronizuj z internetowym serwerem czasu.

  Wybór synchronizacji z internetowym serwerem czasu
 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Aby ponownie uruchomić komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy Start i wybierz kolejno Wyłącz lub wyloguj się > Uruchom ponownie.

  Zaczekaj, aż komputer zrestartuje się i uruchomi system Windows.

 11. Poczekaj na ponowne uruchomienie komputera i otwarcie systemu Windows.

  Obserwuj zegar systemowy, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje. Jeżeli ustawienie zegara systemowego jest poprawne, problem został rozwiązany. W przeciwnym razie powtórz opisane czynności, aby przywrócić ustawienie Czas z Internetu do stanu pierwotnego, a następnie spróbuj zaktualizować system BIOS.

Aktualizacja systemu BIOS

Dowiedz się, jak zaktualizować system BIOS. Jeżeli dostępna jest aktualizacja systemu BIOS, jej zastosowanie może pomóc rozwiązać problem związany z wyświetlaniem nieprawidłowej godziny.

Przejdź do Komputery biurkowe HP – Aktualizacja systemu BIOS lub Notebooki HP – Aktualizacja systemu BIOS, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Obserwuj zegar systemowy, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje. Jeżeli ustawienie zegara systemowego jest poprawne, problem został rozwiązany. W przeciwnym razie powtórz opisane czynności, aby przywrócić ustawienie Czas z Internetu do stanu pierwotnego, a następnie przejdź do procedury z kroku Usuwanie i ponowne instalowanie urządzenia zegara czasu rzeczywistego.

Usuwanie i ponowne instalowanie urządzenia zegara czasu rzeczywistego

Dowiedz się, jak usunąć i ponownie zainstalować zegar czasu rzeczywistego, aby rozwiązać problem związany z nieprawidłowym wyświetlaniem czasu na zegarze komputera.

Usuń i ponownie zainstaluj urządzenie zegara czasu rzeczywistego, uruchamiając system w trybie awaryjnym. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności:

UWAGA:

Nie podejmuj próby ponownego instalowania urządzenia zegara czasu rzeczywistego w trybie normalnym. Może to spowodować uszkodzenie systemu operacyjnego.

 1. Uruchom komputer w trybie awaryjnym. Aby uzyskać więcej informacji o trybie awaryjnym, zobacz Tryb awaryjny (Windows 10, 8).

 2. Po ponownym uruchomieniu komputera należy wyszukać i otworzyć Menedżer urządzeń.

  Zostanie wyświetlone okno Menedżer urządzeń.

 3. W oknie Menedżer urządzeń kliknij dwukrotnie pozycję Urządzenia systemowe.

  Dwukrotne kliknięcie opcji Urządzenia systemowe
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy Zegar systemowy CMOS / czasu rzeczywistego, kliknij Odinstaluj > OK w oknie Potwierdzenie dezinstalacji.

  Kliknięcie opcji Odinstaluj zegar systemowy CMOS/czasu rzeczywistego
 5. Po wyświetleniu okna Zmiana ustawień systemu kliknij przycisk Tak, aby ponownie uruchomić komputer.

  Kliknij przycisk Tak w oknie Zmiana ustawień systemu

Urządzenie zegara czasu rzeczywistego zostanie automatycznie zainstalowane ponownie.

Kod błędu: Nie ustawiono daty ani godziny CMOS

Jeżeli podczas uruchamiania komputera wyświetlany jest komunikat o błędzie Data i godzina zegara systemowego CMOS, prawdopodobnie należy wymienić baterię. Więcej informacji na temat wymiany baterii zegara systemowego CMOS lub RTC w danym rodzaju komputera można znaleźć, korzystając z poniższych łączy i wskazówek.

Komputery są wyposażone w baterię podtrzymującą ustawienia zegara, podobnie jak to jest w przypadku zegarka na rękę. Bateria jest nazywana baterią zegara systemowego CMOS lub czasu rzeczywistego (RTC). Służy ona do podtrzymywania ustawień zegara, gdy komputer jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania. Baterię zegara systemowego CMOS lub RTC należy wymienić, jeżeli jest na wyczerpaniu.

Uwaga:

Rozwiązywanie problemów z zegarem systemowym może wymagać ponownego uruchomienia komputera lub obserwowania zegara przez pewien czas. Firma HP zaleca wydrukowanie tego dokumentu, aby zapewnić sobie łatwy dostęp do instrukcji.

Wyjmowanie i wymiana zegara czasu rzeczywistego lub baterii CMOS

Dowiedz się, jak znaleźć dokument z instrukcjami dotyczącymi wymiany baterii CMOS lub RTC w urządzeniu All-in-One lub komputerze przenośnym firmy HP.

 1. Przejdź do Centrum obsługi klienta HP.

 2. W polu wyszukiwania wpisz nazwę serii komputera i słowa zegar czasu rzeczywistego, a następnie kliknij ikonę wyszukiwania .

  Przykładowo wpisz HP Envy 15-3000 zegar czasu rzeczywistego, aby znaleźć dokumenty z informacjami na temat komputera HP Envy seria 15-3000 i problemów z zegarem czasu rzeczywistego.

  Przykład wyszukiwania w witrynie Centrum pomocy HP
 3. W wynikach wyszukiwania znajdź dokument, w którym opisano demontaż i wymianę baterii zegara czasu rzeczywistego lub CMOS urządzenia All-in-One lub komputera przenośnego, a następnie kliknij łącze.

  UWAGA:

  Jeżeli w witrynie wsparcia nie ma dokumentu dotyczącego wyjmowania i wymiany baterii zegara systemowego CMOS lub RTC, nie podejmuj próby wymiany baterii. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

  Przykład wyników wyszukiwania w witrynie Wsparcie klienta HP
 4. Postępuj zgodnie z wskazówkami zawartymi w dokumencie, aby wymienić baterię zegara systemowego CMOS lub RTC.

Niepoprawne ustawienie zegara systemowego po wyłączeniu hibernacji

Na niektórych komputerach zegar systemowy może zostać zatrzymany lub skasowany po wyłączeniu hibernacji. Aktualizacja systemu BIOS może pomóc rozwiązać problem.

Przejdź do Komputery biurkowe HP – Aktualizacja systemu BIOS lub Notebooki HP – Aktualizacja systemu BIOS, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Zegar na pasku zadań nie działa lub nie reaguje

Dowiedz się, co zrobić, kiedy zegar na pasku zadań nie działa lub nie reaguje.

Jeśli zegar na pasku zadań nie działa, edytuj rejestr.

UWAGA:

Nieprawidłowy wpis rejestru może spowodować poważne problemy z systemem lub uniemożliwić uruchomienie komputera. Jeżeli trzeba edytować rejestr, aby rozwiązać problemy, należy zawsze najpierw utworzyć kopię zapasową rejestru. Instrukcję tworzenia kopii zapasowej rejestru można znaleźć w dokumencie Komputery HP – Tworzenie kopii zapasowej, edycja i przywracanie rejestru systemu Windows (Windows 10, 8). Jeżeli rejestr zostanie uszkodzony na skutek zmian, jedynym rozwiązaniem może być odzyskanie systemu.

 1. W systemie Windows w polu wyszukiwania wpisz regedit i uruchom narzędzie.

  Wybór pozycji regedit z wyników wyszukiwania
 2. Wybierz opcję HKEY_LOCAL_MACHINE.

  Wybór opcji HKEY_LOCAL_MACHINE
 3. Wybierz kolejno SOFTWARE > Microsoft > Windows NT > CurentVersion > ImmersiveShell.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder ImmersiveShell, a następnie wybierz Utwórz nową wartość DWORD (32-bitowa)

 5. Nazwij wartość UseWin32TrayClockExperience.

 6. Zmień wartość na: 1.

 7. Uruchom ponownie komputer, aby zastosować zmiany.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...