Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP — błąd „Instalacja sieciowa nie powiodła się” (w systemie Windows)

Podczas próby instalacji pełnej wersji sterownika druku i oprogramowania (HP Printer Assistant) w sieci bezprzewodowej wyświetlany jest komunikat o błędzie Instalacja sieciowa nie powiodła się.

Okno błędu „Instalacja sieciowa nie powiodła się”

Ponowne uruchomienie drukarki, routera i komputera

Rozwiąż problemy z błędami, ponownie uruchamiając urządzenia podłączone do sieci.

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Odłącz od drukarki wszystkie kable USB lub kable sieciowe (Ethernet). Te typy połączeń mogą uniemożliwiać drukarce połączenie się z siecią bezprzewodową.

 3. Odłącz przewód zasilający od routera Wi-Fi, odczekaj 15 sekund, a następnie podłącz ponownie przewód zasilający, po czym poczekaj, aż kontrolki zasygnalizują stan połączenia.

 4. Ponownie uruchom komputer.

 5. Włącz drukarkę.

Odinstalowywanie oprogramowania drukarki HP (w systemie Windows)

Odinstaluj oprogramowanie drukarki HP, a następnie usuń drukarkę z listy urządzeń.

 1. Odłącz drukarkę od komputera lub sieci.

 2. W systemie Windows wyszukaj i wybierz polecenie Dodaj lub usuń programy.

 3. Wybierz z listy zainstalowanych programów nazwę drukarki HP, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj. Jeśli nazwa drukarki nie jest wyświetlana, wybierz pozycję HP Smart, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

 4. Jeżeli pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć usuwanie oprogramowania, a następnie uruchom ponownie komputer.

  Uwaga:

  Jeżeli odinstalowywanie nie powiedzie się, użyj Program Install and Uninstall troubleshooter (Narzędzie do rozwiązywania problemów z instalacją i dezinstalacją programów) (w języku angielskim), a następnie ponów próbę.

 6. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.

 7. Kliknij Urządzenia i drukarki.

 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki reprezentującą nazwę Twojej drukarki HP, a następnie kliknij polecenie Usuń urządzenie lub Odinstaluj urządzenie.

  Uwaga:

  Jeżeli ikona drukarki nie zostanie wyświetlona, oznacza to, że drukarka została już usunięta.

Oprogramowanie i sterownik drukarki zostały odinstalowane.

Inne powiązane oprogramowanie firmy HP może pozostać w systemie. Jeśli nie chcesz mieć jakiegoś składnika oprogramowania, odinstaluj go za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy.

Skorzystaj z aplikacji HP Print and Scan Doctor (Windows)

Użyj aplikacji HP Print and Scan Doctor na komputerze z systemem Windows, aby zdiagnozować i rozwiązać problemy z drukowaniem i skanowaniem.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany do podajnika głównego, a następnie włącz drukarkę.

 2. Pobierz narzędzie HP Print and Scan Doctor, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i otwórz narzędzie.

 3. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Start, aby wybrać drukarkę i uruchomić narzędzie diagnostyczne.

 4. Jeżeli nie możesz znaleźć nazwy posiadanej drukarki, kliknij pozycję Mojego produktu nie ma na liście, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemu z połączeniem.

Naprawianie plików systemu WIndows

Użyj narzędzia Microsoft System File Checker (SFC), aby naprawić uszkodzone pliki systemowe.

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy i aplikacje w systemie Windows.

 2. W systemie Windows wyszukaj polecenie, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Wiersz polecenia prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

 3. W wierszu polecenia wpisz sfc /scannow i naciśnij klawisz Enter.

 4. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows odnalazła uszkodzone pliki i naprawiła je pomyślnie, zainstaluj ponownie sterownik i oprogramowanie HP.

Spróbuj skorzystać z innych metod instalacji

Problem z instalacją może rozwiązać jedna z poniższych metod instalacji.

Kontakt z centrum obsługi klienta HP

Jeżeli powyższe czynności nie rozwiązały problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej HP, aby uzyskać dalszą pomoc.

 1. Przejdź do strony Działem obsługi klienta HP — Kontakt.

 2. Wprowadź numer seryjny produktu, aby wyświetlić stan gwarancji i w razie potrzeby zmienić lokalizację.

 3. Wybierz opcję pomocy. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...