Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

Drukarki HP — błąd „Instalacja sieciowa nie powiodła się” (w systemie Windows)

Podczas próby instalacji pełnej wersji sterownika druku i oprogramowania (HP Printer Assistant) w sieci bezprzewodowej wyświetlany jest komunikat o błędzie Instalacja sieciowa nie powiodła się.

Okno błędu „Instalacja sieciowa nie powiodła się”

Ponowne uruchomienie drukarki, routera i komputera

Rozwiąż problemy z błędami, ponownie uruchamiając urządzenia podłączone do sieci.

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Odłącz od drukarki wszystkie kable USB lub kable sieciowe Ethernet. Te typy połączeń mogą uniemożliwiać drukarce połączenie się z siecią bezprzewodową.

 3. Odłącz przewód zasilający od routera Wi-Fi, odczekaj 15 sekund, a następnie podłącz ponownie przewód zasilający, po czym poczekaj, aż kontrolki zasygnalizują stan połączenia.

 4. Ponownie uruchom komputer.

 5. Włącz drukarkę.

Odinstalowywanie oprogramowania drukarki HP (w systemie Windows)

Odinstaluj oprogramowanie drukarki HP, a następnie usuń drukarkę z listy urządzeń.

 1. Odłącz drukarkę od komputera lub sieci.

 2. W systemie Windows wyszukaj i wybierz polecenie Dodaj lub usuń programy.

 3. Wybierz z listy zainstalowanych programów nazwę drukarki HP, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj. Jeśli nazwa drukarki nie jest wyświetlana, wybierz pozycję HP Smart, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.

 4. Jeżeli pojawi się komunikat Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć usuwanie oprogramowania, a następnie uruchom ponownie komputer.

  Uwaga:

  Jeżeli odinstalowywanie nie powiedzie się, użyj Program Install and Uninstall troubleshooter (Narzędzie do rozwiązywania problemów z instalacją i dezinstalacją programów) (w języku angielskim), a następnie ponów próbę.

 6. W systemie Windows wyszukaj i otwórz Panel sterowania.

 7. Kliknij Urządzenia i drukarki.

 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki reprezentującą nazwę Twojej drukarki HP, a następnie kliknij polecenie Usuń urządzenie lub Odinstaluj urządzenie.

  Uwaga:

  Jeżeli ikona drukarki nie zostanie wyświetlona, oznacza to, że drukarka została już usunięta.

Oprogramowanie i sterownik drukarki zostały odinstalowane.

Inne powiązane oprogramowanie firmy HP może pozostać w systemie. Jeśli nie chcesz mieć jakiegoś składnika oprogramowania, odinstaluj go za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy.

Skorzystaj z aplikacji HP Print and Scan Doctor (w systemie WIndows)

Użyj aplikacji HP Print and Scan Doctor na komputerze z systemem Windows, aby zdiagnozować i rozwiązać problemy z drukowaniem i skanowaniem.

 1. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 2. Pobierz HP Print and Scan Doctor, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i otwórz narzędzie.

 3. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Start, aby wybrać drukarkę i uruchomić narzędzie diagnostyczne.

 4. Jeżeli nie możesz znaleźć nazwy posiadanej drukarki, kliknij Mojego produktu nie ma na liście, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemu z połączeniem.

Naprawianie plików systemu WIndows

Użyj narzędzia Microsoft System File Checker (SFC), aby naprawić uszkodzone pliki systemowe.

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy i aplikacje w systemie Windows.

 2. W systemie Windows wyszukaj polecenie, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Wiersz polecenia prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

 3. W wierszu polecenia wpisz sfc /scannow i naciśnij klawisz Enter.

 4. Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat Funkcja Ochrona zasobów systemu Windows odnalazła uszkodzone pliki i naprawiła je pomyślnie, zainstaluj ponownie sterownik i oprogramowanie HP.

Spróbuj skorzystać z innych metod instalacji

Problem z instalacją może rozwiązać jedna z poniższych metod instalacji.

Zainstaluj aplikację HP Smart i skonfiguruj drukarkę

Pobierz aplikację HP Smart dla urządzeń z systemem Android, Apple iOS/iPadOS, Windows 10 i Mac, aby skonfigurować i korzystać z drukarki HP w celu drukowania, skanowania, kopiowania i zarządzania ustawieniami.

 1. Umieść drukarkę w pobliżu routera Wi-Fi.

 2. Sprawdź, czy papier jest załadowany w podajniku głównym, a następnie włącz drukarkę.

 3. Pobierz aplikację HP Smart z 123.hp.com (Android, Apple iOS, iPadOS), HP Smart – sklep Microsoft (Windows 10) lub Sklep HP Smart – Mac App Store.

 4. Otwórz aplikację, aby skonfigurować drukarkę.

  • Jeżeli drukarka została odnaleziona, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć konfigurację.

  • Jeżeli drukarka nie zostanie wyświetlona lub aby dodać kolejną drukarkę do aplikacji, kliknij znak plusa , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać drukarkę.

  • Jeżeli drukarka nie zostanie odnaleziona, przejdź do następnego kroku.

 5. Przywróć domyślne ustawienia sieciowe drukarki, aby przejść do trybu pierwszej konfiguracji bezprzewodowej.

  • W przypadku większości drukarek HP z ekranem dotykowym: W drukarce wybierz opcję Przywróć domyślne ustawienia sieciowe z menu Sieć bezprzewodowa, Ustawienia lub Przywróć ustawienia.

  • W przypadku większości drukarek HP bez ekranu dotykowego: Naciśnij i przytrzymaj przyciski Sieć bezprzewodowa i Anuluj, aż kontrolki Sieć bezprzewodowa i Zasilanie zaczną migać.

  • Drukarki laserowe HP: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sieć bezprzewodowa, aż kontrolka Uwaga zacznie migać. Drukarka musi zostać uruchomiona ponownie.

  • Drukarki HP Tango: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Sieć bezprzewodowa z tyłu drukarki, aż oświetlenie krawędziowe zamiga na niebiesko.

 6. W ciągu dwóch godzin kliknij znak plusa w aplikacji HP Smart, aby dodać drukarkę i skonfigurować połączenie bezprzewodowe.

Zainstaluj drukarkę, dodając nowy port TCP/IP

Aby zainstalować drukarkę, dodaj nowy port TCP/IP za pomocą apletu Urządzenia i drukarki w systemie Windows.

 1. Włącz drukarkę.

 2. W polu wyszukiwania systemu Windows wpisz panel sterowania i z listy wyników wybierz pozycję Panel sterowania.

 3. Kliknij kategorię Sprzęt i dźwięk, a następnie kliknij opcję Urządzenia i drukarki.

 4. Kliknij Dodaj drukarkę.

  Dodaj drukarkę za pomocą apletu Urządzenia i drukarki
 5. Kliknij pozycję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth, o ile jest ona dostępna.

 6. Kliknij opcję Drukarki, której szukam, nie ma na liście.

 7. Zaznacz opcję Dodaj drukarkę, używając adresu TCP/IP lub nazwy hosta, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Z listy Typ urządzenia wybierz pozycję Urządzenie TCP/IP.

 9. W polu Nazwa hosta lub adres IP wpisz adres IP drukarki.

 10. Usuń zaznaczenie opcji Sprawdź drukarkę i automatycznie wybierz sterownik do użycia i kliknij przycisk Dalej.

  Usuń zaznaczenie pola wyboru Sprawdź drukarkę
 11. W oknie Zainstaluj sterownik drukarki kliknij pozycję Windows Update.

 12. Po zakończeniu aktualizacji z listy Producent wybierz pozycję HP, z listy Drukarki wybierz żądaną drukarkę, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Zainstaluj drukarkę, używając uniwersalnego sterownika druku (drukarki LaserJet)

Pobranie najnowszej wersji uniwersalnego sterownika druku (UPD) i zainstalowanie jej może pomóc rozwiązać problem z instalacją bezprzewodową drukarek LaserJet.

 1. Włącz drukarkę.

 2. Przejdź do Pobieranie oprogramowania i sterowników HP i wprowadź nazwę modelu drukarki oraz jej numer.

 3. Kliknij opcję Pobierz znajdującą się obok opcji Driver-Universal Print Driver.

 4. Po zakończeniu pobierania otwórz plik i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Kontakt z centrum obsługi klienta HP

Jeżeli powyższe czynności nie rozwiązały problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej HP, aby uzyskać dalszą pomoc.

 1. Przejdź do strony Działem obsługi klienta HP — Kontakt.

 2. Wprowadź numer seryjny produktu, aby wyświetlić stan gwarancji i w razie potrzeby zmienić lokalizację.

 3. Wybierz opcję pomocy. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrum serwisowego w swoim obszarze.hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...