Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
 • Informacja
  Dowiedz się, jak zaktualizować system do Windows 11

  Przewodnik aktualizacji do systemu Windows 11

 • Opinie

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — przygotowanie, instalacja i konfiguracja serwera druku HP Jetdirect 2900nw

Dowiedz się, jak przygotować, zainstalować i skonfigurować serwer druku HP Jetdirect 2900nw w celu bezprzewodowego drukowania za pomocą obsługiwanej drukarki HP.

Serwery druku HP Jetdirect i moduły komunikacji bezprzewodowej zapewniają funkcję drukowania bezprzewodowego obsługiwanym drukarkom HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise i HP PageWide Enterprise, umożliwiając im otrzymywanie zadań drukowania z komputera przenośnego, smartfonu lub tabletu obsługujących połączenia bezprzewodowe. Ten dokument dotyczy tylko serwera druku HP Jetdirect 2900nw.

Lista obsługiwanych drukarek znajduje się w sekcji HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — drukarki, które mogą wykorzystywać serwery druku HP Jetdirect oraz moduły komunikacji NFC/bezprzewodowej.

Postępuj zgodnie z instrukcjami w niniejszym dokumencie, aby skonfigurować i zainstalować serwer druku HP Jetdirect 2900nw, skonfigurować funkcje drukowania bezprzewodowego drukarki oraz skonfigurować niestandardowe ustawienia sieciowe dla serwerów druku.

Oprócz poniższych instrukcji można obejrzeć następujący film przedstawiający sposób instalacji serwera druku HP Jetdirect 2900nw:

Krok 1: Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego drukarki

Aby zapewnić kompatybilność drukarki oraz zgodność z przepisami, najpierw zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki.

 1. Upewnij się, że akcesorium HP Jetdirect jest odłączone od drukarki.

 2. Upewnij się, że zainstalowana jest wersja 3.6 oprogramowania sprzętowego drukarki lub nowsza. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.

 3. Przejdź do witryny www.hp.com/go/FutureSmart i wybierz opcję Uaktualnij teraz.

 4. Znajdź drukarkę na liście, a następnie kliknij powiązane łącze w kolumnie Łącze do pobierania oprogramowania sprzętowego.

  Zostanie wyświetlona nowa strona z listą dostępnych do pobrania sterowników i oprogramowania sprzętowego dla danego modelu drukarki.

 5. Rozwiń sekcję Oprogramowanie sprzętowe, znajdź najnowszą wersję pakietu FutureSmart, a następnie kliknij opcję Pobierz.

  Szczegółowe instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego można znaleźć na stronie HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP Page Enterprise — aktualizacja oprogramowania sprzętowego drukarki.

Krok 2: Konfigurowanie urządzenia HP Jetdirect

Aby zamocować urządzenie HP Jetdirect do drukarki lub w jej pobliżu, należy wykonać następujące czynności, stosując paski mocujące dołączone do zestawu z urządzeniem dodatkowym.

 1. Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz przewód zasilający od gniazda zasilania.

 2. Ustal lokalizację urządzenia dodatkowego HP Jetdirect. Zwróć uwagę na następujące kwestie:

  • Aby zapewnić najlepszą jakość sygnału sieci bezprzewodowej, przymocuj urządzenie HP Jetdirect do niemetalowej ściany w pobliżu drukarki.

  • Aby zapewnić łatwy dostęp do modułu HP Jetdirect, podłącz go bezpośrednio do drukarki.

 3. Usuń taśmę z klejącej części spodniej jednego z dołączonych pasków mocujących i przymocuj ten pasek do spodu urządzenia HP Jetdirect po stronie przeciwnej do strony z portem sieciowym.

 4. Drugi pasek mocujący przytwierdź do niemetalowej ściany o gładkiej powierzchni (nie może to być tkanina) obok drukarki albo bezpośrednio do drukarki, w zależności od preferowanej lokalizacji.

 5. Przymocuj serwer HP Jetdirect do taśmy mocującej umieszczonej na drukarce lub w jej pobliżu, mocno przyciskając paski do siebie.

Krok 3: Podłączanie serwera druku HP Jetdirect do drukarki

Aby podłączyć urządzenie HP Jetdirect do drukarki, wykonaj poniższe czynności.

 1. Podłącz złącze USB typu B (zaokrąglone) kabla do portu USB z tyłu modułu HP Jetdirect.

 2. Podłącz złącze USB typu A (płaskie) kabla do portu USB z tyłu drukarki, aby umożliwić połączenie bezprzewodowe.

 3. Opcjonalnie: Aby dodać połączenie przewodowe (Ethernet) i w ten sposób umożliwić komunikację bezprzewodową oraz przewodową (Ethernet), wykonaj następujące czynności:

  Uwaga:

  Serwer druku może być połączony przewodowo lub bezprzewodowo. Połączenie przewodowe umożliwia komunikację z siecią przewodową.

  1. Podłącz kabel Ethernet (nie ma w zestawie) do portu Ethernet z tyłu modułu HP Jetdirect.

  2. Drugi koniec kabla Ethernet podłącz do urządzenia sieciowego.

 4. Podłącz przewód zasilający urządzenia HP Jetdirect bezpośrednio do gniazda zasilania.

 5. Ponownie podłącz kabel zasilający od drukarki do gniazda zasilania, a następnie włącz drukarkę.

 6. Sprawdź, czy drukarka wraca do stanu Gotowy.

  Uwaga:

  Jeśli na panelu sterowania jest wyświetlony błąd USB, należy powrócić do pierwszego kroku i sprawdzić, czy jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego drukarki.

Krok 4: Sprawdzenie, czy urządzenie HP Jetdirect jest prawidłowo zainstalowane

Wydrukuj stronę konfiguracji z poziomu panelu sterowania drukarki, aby sprawdzić, czy urządzenie HP Jetdirect jest prawidłowo zainstalowane.

 1. Wydrukuj stronę konfiguracji z poziomu panelu sterowania drukarki:

  Uwaga:

  Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

  Panele sterowania FutureSmart 3

  Panele sterowania FutureSmart 3

  Panele sterowania FutureSmart 4

  Panele sterowania FutureSmart 4
  • FutureSmart 3: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki wybierz ikonę Sieć bezprzewodowa ikona Sieć bezprzewodowa, a następnie wybierz opcję Drukuj, aby wydrukować stronę konfiguracji.

  • FutureSmart 4: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje ikona Informacje, wybierz opcję Sieć bezprzewodowa, a następnie dotknij ikony Drukuj , aby wydrukować stronę konfiguracji.

 2. Sprawdź stronę konfiguracji, aby upewnić się, że urządzenie HP Jetdirect zostało pomyślnie podłączone.

  Uwaga:

  Jeśli urządzenie HP Jetdirect jest podłączone, zostanie ono wyświetlone na stronie konfiguracji w sekcji Zainstalowane języki produktu i opcje.

  • Jeśli urządzenie HP Jetdirect 2900nw znajduje się na liście, a ikona sieci bezprzewodowej jest wyświetlana na panelu sterowania drukarki, urządzenie HP Jetdirect jest poprawnie zainstalowane.

  • Jeśli na liście nie ma urządzenia HP Jetdirect 2900nw lub ikona sieci bezprzewodowej nie jest wyświetlana na panelu sterowania drukarki, sprawdź, czy kabel zasilający i kabel USB są prawidłowo podłączone do urządzenia HP Jetdirect i do drukarki.

Krok 5: Włączanie drukowania bezprzewodowego

Aby włączyć drukowanie bezprzewodowe w drukarce i urządzeniu HP Jetdirect, wybierz jedną z poniższych metod i wykonaj przedstawione czynności.

Krok 6: Konfigurowanie zaawansowanych ustawień sieciowych (opcjonalne)

Istnieje kilka dodatkowych (opcjonalnych) ustawień, które można skonfigurować dla urządzenia HP Jetdirect przy użyciu wbudowanego serwera internetowego (EWS). Opcjonalne ustawienia obejmują zmianę nazwy drukarki, konfigurowanie ogólnych ustawień sieciowych i konfigurowanie ustawień specyficznych dla sieci dla każdego połączenia sieciowego urządzenia HP Jetdirect (w stosownych przypadkach).

Uwaga:

Ustawienia te są zwykle stosowane przez administratorów systemu w środowiskach korporacyjnych. Jeśli nie masz pewności co do tego kroku, skontaktuj się z administratorem systemu.

W celu uzyskania dostępu do wbudowanego serwera internetowego (EWS) należy posiadać adres IP bezprzewodowego urządzenia HP Jetdirect 2900nw lub adres IP wbudowanego urządzenia HP Jetdirect.

Odszukaj adres IP urządzenia Jetdirect na panelu sterowania drukarki, wykonując następujące kroki (w zależności od typu panelu sterowania):

Panele sterowania FutureSmart 3

Panele sterowania FutureSmart 3

Panele sterowania FutureSmart 4

Panele sterowania FutureSmart 4
 • FutureSmart 3: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki naciśnij lub dotknij ikony Sieć bezprzewodowa ikona Sieć bezprzewodowa. Zostanie wyświetlona lista adresów IP lub nazw hostów powiązanych z drukarką.

  Na liście znajdź adres IP bezprzewodowego urządzenia HP Jetdirect 2900nw lub wbudowanego urządzenia HP Jetdirect i zapisz go.

 • FutureSmart 4: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki naciśnij lub dotknij ikony Informacje ikona Informacje, a następnie wybierz ikonę Sieć bezprzewodowa ikona Sieć bezprzewodowa. Zostanie wyświetlona lista adresów IP lub nazw hostów powiązanych z drukarką.

  Na liście znajdź adres IP bezprzewodowego urządzenia HP Jetdirect 2900nw lub wbudowanego urządzenia HP Jetdirect i zapisz go.

Informacje dotyczące konfiguracji opcjonalnych ustawień urządzenia HP Jetdirect można znaleźć w poniższych sekcjach.

Zmień nazwę drukarki

Drukarka może mieć inną nazwę dla różnych interfejsów sieciowych. Każda karta sieciowa będzie miała swój adres IP (adres IP sieci). Jedna drukarka może mieć do czterech różnych nazw, w zależności od liczby zainstalowanych modułów.

Jeśli istnieje więcej niż jeden adres IP sieci, należy dla każdego wystąpienia sieci otworzyć wbudowany serwer internetowy (EWS) przy użyciu odpowiedniego adresu IP, a następnie zmienić nazwę drukarki dla każdej sieci.

 1. W komputerze otwórz przeglądarkę internetową, a następnie w pasku adresu wpisz adres IP lub nazwę hosta urządzenia Jetdirect.

  Przykład adresu IP w pasku adresu przeglądarki

  Przykład adresu IP w pasku adresu przeglądarki
 2. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera.

  Otworzy się serwer EWS.

 3. Na stronie głównej wbudowanego serwera internetowego EWS kliknij kartę Praca w sieci.

 4. W lewym okienku nawigacyjnym kliknij opcję Ustawienia TCP/IP, a następnie kartę Identyfikacja sieci.

 5. Przewiń do sekcji Bonjour i w polu tekstowym Nazwa usługi Bonjour wpisz nową nazwę drukarki.

  Uwaga:

  Usługa Bonjour jest wykorzystywana przez telefony i tablety do identyfikowania drukarki. Aby zmienić nazwę drukarki, należy zmienić nazwę usługi Bonjour.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

 7. Powtórz te kroki dla adresu IP każdej sieci (jeśli jest używanych wiele interfejsów sieciowych).

Konfigurowanie ogólnych ustawień sieciowych drukarki

Wbudowany serwer internetowy (EWS) umożliwia konfigurowanie ogólnych ustawień sieciowych drukarki, wspólnych dla wszystkich wystąpień sieci.

Uwaga:

Te ogólne ustawienia drukarki będą wspólne dla wszystkich kart sieciowych. Jeśli drukarka ma skonfigurowanych wiele sieci, ustawienia te mają zastosowanie do wszystkich wystąpień kart sieciowych wykorzystywanych przez moduł HP Jetdirect i nie trzeba konfigurować adresów IP indywidualne, chyba że instrukcje wskazują inaczej.

 1. W komputerze otwórz przeglądarkę internetową, a następnie w pasku adresu wpisz adres IP lub nazwę hosta urządzenia Jetdirect.

  Przykład adresu IP w pasku adresu przeglądarki

  Przykład adresu IP w pasku adresu przeglądarki
 2. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera.

  Otworzy się serwer EWS.

 3. Na stronie głównej wbudowanego serwera internetowego EWS kliknij kartę Praca w sieci.

 4. W lewym okienku nawigacyjnym przejdź do menu wymienionych poniżej, skonfiguruj wspólne ustawienia sieciowe, a następnie kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać każde ustawienie.

  • Konfiguracja

   Uwaga:

   Można również włączyć lub wyłączyć opcję WPA (WiFi Protected Access) i ustawić hasło, korzystając z panelu sterowania drukarki. Patrz Metoda 2: Wcześniejsza sekcja Włączanie drukowania bezprzewodowego z poziomu panelu sterowania drukarki w niniejszym dokumencie.

   • Stacja bezprzewodowa > Ustawienia zabezpieczeń > Kreator łączności bezprzewodowej > WPA (Wi-Fi Protected Access)

    Uwaga:

    Drukarki HP z co najmniej dwoma kartami sieciowymi nie mogą mostkować, przekierowywać ani przełączać danych.

    • WPA: Najpopularniejszy rodzaj zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Jedno hasło jest używane przez wszystkich użytkowników łączących się z siecią bezprzewodową.

    • WPA – Enterprise (802.1x): Ta opcja zapewnia bardziej zaawansowane zabezpieczenia sieci. Każde urządzenie łączące się z siecią bezprzewodową wymaga unikatowej nazwy użytkownika i hasła. Administratorzy sieci muszą skonfigurować nazwę użytkownika i hasło specyficzne dla danej drukarki oraz zainstalować na niej certyfikat podpisany przez urząd certyfikacji.

   • Ustawienia funkcji Wireless Direct

    Uwaga:

    Drukowanie za pomocą funkcji Wireless Direct nie jest obsługiwane przez urządzenie HP Jetdirect 2900nw, ale może być używane, jeśli w tej samej drukarce jest zainstalowany inny, obsługiwany serwer druku (wbudowany lub moduł Jetdirect 3000w z funkcją komunikacji NFC/bezprzewodowej). Jeśli obsługiwany serwer druku nie jest zainstalowany, ta opcja nie będzie dostępna na wbudowanym serwerze internetowym (EWS). Jeśli obsługiwany serwer druku jest zainstalowany, nazwę Wireless Direct można również skonfigurować za pomocą panelu sterowania drukarki.

   • Inne ustawienia

    Uwaga:

    Ustawienie Domyślna sieć dla połączeń wychodzących jest jedynym ustawieniem w grupie Inne ustawienie wspólnym dla wszystkich wystąpień sieci. Wszystkie pozostałe ustawienia w grupie Inne ustawienia należy skonfigurować osobno dla każdej sieci używanej w module HP Jetdirect. Patrz sekcja Konfigurowanie ustawień specyficznych dla sieci w dalszej części tego dokumentu.

    • Domyślna sieć dla połączeń wychodzących (pole wyboru w obszarze Włączone funkcje)

   • Ustawienia protokołu TCP/IP

    • Ustawienia narzędzia Syslog (Ustawienia TCP/IP > karta Zaawansowane)

     Uwaga:

     Ustawienia narzędzia Syslog to jedyne Ustawienia TCP/IP wspólne dla wszystkich wystąpień sieci. Wszystkie pozostałe ustawienia protokołu TCP/IP należy skonfigurować osobno dla każdej sieci używanej w module HP Jetdirect. Patrz sekcja Konfigurowanie ustawień specyficznych dla sieci w dalszej części tego dokumentu.

  • Google Cloud Print

   • Konfiguracja

    Uwaga:

    Szczegółowe instrukcje konfiguracji można znaleźć w sekcji HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — konfigurowanie usługi Google Cloud Print.

    Uwaga:

    Opcja Konfiguracja jest jedynym ustawieniem usługi Google Cloud Print wspólnym dla wszystkich wystąpień sieci. Ustawienia w obszarze Serwer proxy sieci Web należy skonfigurować osobno dla każdej sieci używanej w module HP Jetdirect. Patrz sekcja Konfigurowanie ustawień specyficznych dla sieci w dalszej części tego dokumentu.

  • Zabezpieczenia

   • Protokoły zarządzania

    • Włącz FIPS-140 (pole wyboru w obszarze Konfiguracja FIPS)

     Uwaga:

     Ustawienie FIPS-140 jest jedynym ustawieniem w grupie Protokoły zarządzania wspólnym dla wszystkich wystąpień sieci. Wszystkie pozostałe ustawienia w grupie Protokoły zarządzania należy skonfigurować osobno dla każdej sieci używanej w module HP Jetdirect. Patrz sekcja Konfigurowanie ustawień specyficznych dla sieci w dalszej części tego dokumentu.

 5. Kliknij kartę Usługi sieciowe HP, skonfiguruj ogólne ustawienia usługi HP ePrint, a następnie kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

Konfigurowanie ustawień specyficznych dla sieci

Każde połączenie sieciowe urządzenia HP Jetdirect ma określone wystąpienie. Każde wystąpienie urządzenia HP Jetdirect ma osobny adres IP, który jest izolowany, aby zapobiec krzyżowaniu danych wskutek przenoszenia ruchu sieciowego między kartami (takie zjawisko określa się zwykle jako „mostkowanie” lub „przekierowywanie”). Oznacza to, że w drukarce HP z co najmniej dwoma kartami sieciowymi nie ma możliwości mostkowania, przekierowywania ani przełączania danych i w związku z tym każde wystąpienie sieci należy skonfigurować oddzielnie.

Uwaga:

Gdy jest zainstalowany co najmniej jeden serwer druku lub urządzenie HP Jetdirect, na panelu sterowania drukarki i na stronie konfiguracji wyświetlonych zostanie wiele wystąpień kart sieciowych urządzenia HP Jetdirect.

Aby skonfigurować każde wystąpienie sieci, można użyć panelu sterowania drukarki lub wbudowanego serwera internetowego (EWS) (przy użyciu adresów IP urządzenia HP Jetdirect specyficznych dla każdego wystąpienia sieci).

Wybierz preferowaną metodę poniżej i wykonaj przedstawione czynności.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć na następujących stronach:hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...