Centrum obsługi klienta HP - Baza wiedzy

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-share-print-widget-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-concentra-wrapper-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — przygotowanie, instalowanie i konfigurowanie akcesorium HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless lub 3100w BLE/NFC/Wireless

Dowiedz się, jak instalować i konfigurować akcesorium HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless lub akcesorium 3100w BLE/NFC/Wireless w celu bezprzewodowego drukowania na obsługiwanej drukarce HP za pośrednictwem połączenia Wireless Direct lub komunikacji bliskiego zasięgu (NFC).

Lista obsługiwanych drukarek znajduje się w sekcji HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — drukarki, które mogą wykorzystywać serwery druku HP Jetdirect oraz moduły komunikacji NFC/bezprzewodowej.

Oprócz instrukcji zawartych w tym dokumencie można obejrzeć poniższy film przedstawiający sposób instalowania akcesorium HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless lub akcesorium 3100w BLE/NFC/Wireless.

Krok 1: Aktualizowanie oprogramowania sprzętowego drukarki

Aby zapewnić kompatybilność drukarki oraz zgodność z przepisami, najpierw zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe drukarki.

 1. Upewnij się, że akcesorium HP Jetdirect jest odłączone od drukarki.

 2. Upewnij się, że zainstalowana jest wersja 3.6 oprogramowania sprzętowego drukarki lub nowsza. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.

 3. Przejdź do witryny www.hp.com/go/FutureSmart i wybierz opcję Uaktualnij teraz.

 4. Znajdź drukarkę na liście, a następnie kliknij powiązane łącze w kolumnie Łącze do pobierania oprogramowania sprzętowego.

  Zostanie wyświetlona nowa strona z listą dostępnych do pobrania sterowników i oprogramowania sprzętowego dla danego modelu drukarki.

 5. Rozwiń sekcję Oprogramowanie sprzętowe, znajdź najnowszą wersję pakietu FutureSmart, a następnie kliknij opcję Pobierz.

  Szczegółowe instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego można znaleźć na stronie HP LaserJet Enterprise, HP OfficeJet Enterprise, HP Page Enterprise — aktualizacja oprogramowania sprzętowego drukarki.

Krok 2: Podłączanie serwera druku HP Jetdirect do drukarki

Aby skonfigurować i zainstalować urządzenie HP Jetdirect, skorzystaj z jednej z poniższych metod.

Uwaga:

Wybrana metoda zależy od tego, czy drukarka jest wyposażona w kieszeń integracji sprzętu (HIP2).

Krok 3: Sprawdzenie, czy urządzenie HP Jetdirect jest prawidłowo zainstalowane

Użyj panelu sterowania drukarki, aby sprawdzić, czy urządzenie HP Jetdirect jest prawidłowo zainstalowane.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Panele sterowania FutureSmart 3

Panele sterowania FutureSmart 3

Panele sterowania FutureSmart 4

Panele sterowania FutureSmart 4
 • FutureSmart 3: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki poszukaj ikony Sieć bezprzewodowa ikona Sieć bezprzewodowa. Jeśli ikona jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie HP Jetdirect jest zainstalowane prawidłowo.

 • FutureSmart 4: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki dotknij ikony Informacje ikona Informacje. Jeśli ikona Sieć bezprzewodowa ikona Sieć bezprzewodowa jest wyświetlana w menu Informacje, oznacza to, że urządzenie HP Jetdirect jest zainstalowane prawidłowo.

Jeśli ikona sieci bezprzewodowej nie jest wyświetlana na panelu sterowania drukarki, sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia HP Jetdirect i drukarki.

Po podłączeniu urządzenia HP Jetdirect do drukarki na liście sieci bezprzewodowych drukarka będzie wyświetlana jako nazwa modułu (bezprzewodowe urządzenie HP Jetdirect 3000w lub 3100w) lub jako „DIRECT-xx-HP...”.

Krok 4: Włączanie funkcji drukowania Wireless Direct

Drukowanie Wireless Direct zwykle jest włączone domyślnie po pierwszej instalacji urządzenia HP Jetdirect.

Aby sprawdzić, czy funkcja drukowania Wireless Direct jest włączona w drukarce, wybierz jedną z poniższych metod i wykonaj przedstawione czynności.

Uwaga:

Aby ustawić hasło dla bezpiecznego drukowania lub zarządzać innymi funkcjami, przejdź do strony HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — zarządzanie akcesorium HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless lub 3100w BLE/NFC/Wireless.

Krok 5: Konfigurowanie dodatkowych ustawień urządzenia HP Jetdirect (opcjonalne)

Istnieje kilka dodatkowych (opcjonalnych) ustawień, które można skonfigurować dla urządzenia HP Jetdirect przy użyciu wbudowanego serwera internetowego (EWS). Opcjonalne ustawienia obejmują włączenie komunikacji bliskiego zasięgu (NFC), zmianę nazwy drukarki z funkcją Wireless Direct (SSID) i skonfigurowanie zabezpieczeń.

W celu uzyskania dostępu do wbudowanego serwera internetowego (EWS) należy posiadać adres IP urządzenia HP Jetdirect. Znajdź adres IP urządzenia HP JetDirect na panelu sterowania drukarki, wykonując poniższe czynności.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Panele sterowania FutureSmart 3

Panele sterowania FutureSmart 3

Panele sterowania FutureSmart 4

Panele sterowania FutureSmart 4
 • FutureSmart 3: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki naciśnij lub dotknij ikony Sieć bezprzewodowa ikona Sieć bezprzewodowa, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta.

 • FutureSmart 4: Na ekranie głównym panelu sterowania drukarki naciśnij lub dotknij ikony Informacje ikona Informacje, a następnie wybierz ikonę Sieć bezprzewodowa ikona Sieć bezprzewodowa, aby wyświetlić adres IP lub nazwę hosta.

Informacje dotyczące konfiguracji opcjonalnych ustawień urządzenia HP Jetdirect można znaleźć w poniższych sekcjach.

Włączanie funkcji komunikacji bliskiego zasięgu (NFC)

Drukowanie NFC nie jest włączone domyślnie po pierwszej instalacji urządzenia HP Jetdirect. Aby włączyć funkcję NFC w drukarce, skonfiguruj to ustawienie we wbudowanym serwerze internetowym (EWS), wykonując poniższe czynności.

Uwaga:

Aby ustawić hasło dla bezpiecznego drukowania lub zarządzać innymi funkcjami, przejdź do strony HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise — zarządzanie akcesorium HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless lub 3100w BLE/NFC/Wireless.

 1. W komputerze otwórz przeglądarkę internetową i w wierszu adresu wpisz adres IP lub nazwę hosta urządzenia HP Jetdirect zgodnie z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki.

  Przykład adresu IP w pasku adresu przeglądarki

  Przykład adresu IP w pasku adresu przeglądarki
 2. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera.

  Otworzy się serwer EWS.

 3. Na stronie głównej wbudowanego serwera internetowego kliknij kartę Zabezpieczenia.

 4. W leweym okienku nawigacyjnym kliknij opcję Zabezpieczenia ogólne, a następnie przewiń w dół do opcji Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC).

 5. Zaznacz pole wyboru Włącz komunikację NFC, aby włączyć tę funkcję.

  Uwaga:

  Aby hasło WPA2 było wymagane do drukowania, usuń zaznaczenie pola wyboru Show WPA2 passphrase in the NFC tag (Pokaż hasło WPA2 w znaczniku NFC).

 6. Wybierz opcję Zastosuj, aby zapisać ustawienia.

Zmiana nazwy drukarki Wireless Direct (SSID)

Nazwa drukarki Wireless Direct (SSID) jest używana do identyfikacji drukarki podczas łączenia się z urządzeniem zgodnym ze standardem Wi-Fi.

Oprócz poniższych instrukcji można obejrzeć następujący film przedstawiający sposób zmiany nazwy drukarki Wireless Direct:

Aby zmienić nazwę drukarki Wireless Direct (SSID), użyj jednej z poniższych metod.

Metoda 1: Użycie panelu sterowania drukarki w celu zmiany nazwy drukarki z funkcją Wireless Direct

Metoda ta umożliwia zmianę nazwy drukarki z funkcją Wireless Direct (SSID) za pomocą panelu sterowania drukarki.

Uwaga:

Czynności te różnią się w zależności od typu panelu sterowania.

Panele sterowania FutureSmart 3

Panele sterowania FutureSmart 3

Panele sterowania FutureSmart 4

Panele sterowania FutureSmart 4

Znajdź typ panelu sterowania swojej drukarki wśród wymienionych poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zmienić nazwę drukarki z funkcją Wireless Direct.

Metoda 2: Użycie wbudowanego serwera internetowego (EWS) w celu zmiany nazwy drukarki z funkcją Wireless Direct

Metoda ta umożliwia zmianę nazwy drukarki z funkcją Wireless Direct (SSID) we wbudowanym serwerze internetowym (EWS).

 1. Nawiąż połączenie z drukarką jako połączenie sieciowe:

  1. Za pomocą komputera bezprzewodowego, telefonu lub tabletu otwórz listę dostępnych sieci bezprzewodowych.

  2. Wybierz drukarkę „DIRECT-xx-HP...” lub bezprzewodowe urządzenie HP Jetdirect 3000w lub 3100w, a następnie wybierz opcję Połącz.

 2. Uruchom wbudowany serwer internetowy (EWS) w przeglądarce internetowej na komputerze.

  Uwaga:

  Aby uzyskać informacje dotyczące dostępu do wbudowanego serwera internetowego (EWS), zapoznaj się z sekcją Zanim zaczniesz: dostęp do wbudowanego serwera internetowego HP (EWS) w dalszej części niniejszego dokumentu.

 3. Na stronie głównej wbudowanego serwera internetowego EWS kliknij kartę Praca w sieci.

 4. W lewym okienku nawigacyjnym kliknij opcję Wireless Direct.

 5. W polu Nazwa Wireless Direct wpisz nazwę drukarki.

  Uwaga:

  W środowiskach, w których jest zainstalowanych wiele modeli tej samej drukarki, można za pomocą tej opcji ustawić niepowtarzalny identyfikator SSID dla każdej drukarki, aby ułatwić identyfikację.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń drukarki przy użyciu wbudowanego serwera internetowego (EWS).

 1. Nawiąż połączenie z drukarką jako połączenie sieciowe.

  1. Za pomocą komputera bezprzewodowego, telefonu lub tabletu otwórz listę dostępnych sieci bezprzewodowych.

  2. Wybierz drukarkę „DIRECT-xx-HP...” lub bezprzewodowe urządzenie HP Jetdirect 3000w lub 3100w, a następnie wybierz opcję Połącz.

 2. W komputerze otwórz przeglądarkę internetową i w wierszu adresu wpisz adres IP lub nazwę hosta urządzenia HP Jetdirect zgodnie z danymi wyświetlanymi na panelu sterowania drukarki.

  Przykład adresu IP w pasku adresu przeglądarki

  Przykład adresu IP w pasku adresu przeglądarki
 3. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera.

  Otworzy się serwer EWS.

 4. Na stronie głównej wbudowanego serwera internetowego EWS kliknij kartę Praca w sieci.

 5. W lewym okienku nawigacyjnym pod pozycją Konfiguracja wybierz opcję Wireless Direct.

 6. Z dostępnych opcji wybierz pozycję Metoda połączenia:

  Uwaga:

  Aby zapewnić prywatność drukarki, wybierz opcję Zaawansowane jako wartość w polu Metoda połączenia.

  • Automatyczne — przypisanie hasła (nie można modyfikować); umożliwia połączenie z drukarką oraz jednocześnie pozostaje połączone z siecią bezprzewodową; ograniczone bezpieczeństwo

  • Ręczne — przypisanie hasła, które można modyfikować; umożliwia połączenie z drukarką oraz jednocześnie pozostaje połączone z siecią bezprzewodową; większe bezpieczeństwo (ustawienie domyślne)

  • Zaawansowane — przypisanie hasła, które można modyfikować; umożliwia włączenie funkcji bezpieczeństwa; ograniczone do jednego połączenia sieciowego typu „peer-to-peer” z wykorzystaniem bezpośredniego połączenia z drukarką; maksymalne bezpieczeństwo

 7. Jeśli jako wartość w polu Metoda połączenia wybrano Zaawansowane, zaznacz pola wyboru przy co najmniej jednej z następujących opcji (w razie potrzeby):

  Uwaga:

  Po wybraniu jako metody połączenia opcji Zaawansowane nazwa Wireless Direct (SSID) ulega zmianie i drukarkę można podłączyć tylko jako dostępną sieć bezprzewodową, która wymaga podania hasła.

  • Nie rozgłaszaj nazwy Wireless Direct

  • Nie pokazuj nazwy Wireless Direct na panelu sterowania drukarki ani w raportach

  • Nie pokazuj hasła Wireless Direct na panelu sterowania drukarki ani w raportach

 8. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć na następujących stronach:hp-feedback-banner-portlet

Działania
Trwa ładowanie...

hp-country-locator-portlet

Działania
Trwa ładowanie...
Kraj/region: Flag Polska

hp-detect-load-my-device-portlet

Działania
Trwa ładowanie...